Βασική Τεχνική της Καλαθοσφαίρισης

Αναστασιάδης Μ. 
ΒΑΣΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ [Νέα έκδοση] 

Η ύλη του εκπονήματος αυτού επικεντρώνεται στη μεθοδική ανάλυση των τεχνικών επιδεξιοτήτων, που συνθέτουν τη βασική τεχνική της καλαθοσφαίρισης και αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η εν γένει απόδοση του παίκτη. Τα «βασικά» (fundamentals) είναι εκείνα, που καθορίζουν την επιτυχία ή μη των επιθετικών και αμυντικών συνεργασιών, όπως και των αντίστοιχων ομαδικών τακτικών. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο μια επιθετική π.χ. συνεργασία δύο παικτών να αποτύχει, αν ο ένας κάνει κακή πάσα στον άλλο ή ένας ομαδικός τακτικός σχεδιασμός να έχει θαυμάσια αποτελέσματα, όταν εφαρμόζεται στην πράξη από ικανούς τεχνικά παίκτες και να μη συμβαίνει το ίδιο όταν εφαρμόζεται από αρχάριους ή κακούς χειριστές. Το καλύτερο επιθετικό σύστημα συχνά δεν αποδίδει τα αναμενόμενα, από λάθη χειρισμού, κακή επιλογή ή εκτέλεση σουτ, ανυπαρξία διεκδίκησης της μπάλας κ.τ.λ. Όπως και η καλύτερη αμυντική τακτική μπορεί ν' αποδειχτεί ευάλωτη, εξαιτίας ατομικών αμυντικών σφαλμάτων.


Σελίδες: 330
http://www.salto.gr/customer/product.php?productid=19842&cat=412&page=2 


Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728