Επίθεση Box

Brown Herb
ΕΠΙΘΕΣΗ BOX 

O προπονητής της άμυνας αλλάζει κατεύθυνση, συγγραφικά τουλάχιστον, εξηγώντας τα πλεονεκτήματα της επίθεσης box και τη μεγάλη πίεση που ασκεί στον αντίπαλο όταν εφαρμόζεται σωστά. Εκατοντάδες επιθετικές επιλογές με διάταξη box που αποδίδυν ενάντια σε ζώνη και man to man ή χρησιμοποιούνται στον αιφνιδιασμό και σε ειδικές καταστάσεις.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:


Πρόλογος

Ευχαριστίες

Εισαγωγή

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα σχεδιαγράμματα

Επεξήγηση των συμβόλων του βιβλίου

1. Εισαγωγή στην επίθεση με διάταξη τετραγώνου

Φιλοσοφία της

επίθεσης

Συστατικά της επίθεσης με διάταξη τετραγώνου

Ερωτήματα που προκύπτουν στην επιλογή της επίθεσης

Απλοποιημένοι κανόνες στην επίθεση

Ενέργειες που πρέπει να περιέχει η επίθεση

2. Ατομική βελτίωση

Ατομικά χαρακτηριστικά των παιχτών

Αναπτύσσοντας το παιχνίδι μέσα από τη ρακέτα

Υπενθυμίσεις

Ειδικές καταστάσεις

3. Σχεδιάζοντας μια επιτυχημένη επίθεση

Στοιχεία ενός πετυχημένου επιθετικού συστήματος

Δομή και ανάπτυξη της επίθεσης στο μισό γήπεδο

4. Χρησιμοποίηση της επίθεσης box εναντίον άμυνας ζώνης

Ανάπτυξη επίθεσης εναντίον ζώνης

Σημεία ελέγχου της επίθεσης εναντίον άμυνας ζώνης

Κινήσεις της επίθεσης box εναντίον της άμυνας ζώνης

5. Χρησιμοποίηση της επίθεσης με διάταξη τετραγώνου

στον αιφνιδιασμό

Οργάνωση του αιφνιδιασμού

Ο τρόπος και η χρονική στιγμή ανάπτυξης του αιφνιδιασμού

Υπευθυνότητες κάθε παίχτη

Βασικά στοιχεία του αιφνιδιασμού

Παραλλαγές αιφνιδιασμού μετά από εύστοχη ή άστοχη

ελεύθερη βολή της αντίπαλης ομάδας

6. Ορολογία και περιγραφή των επιθετικών κινήσεων

Είδη κινήσεων της επίθεσης box

Περιγραφή των επιθετικών κινήσεων

Σχήματα που παρουσιάζουν τις κινήσεις

7. Ασκήσεις και υποδείξεις διδασκαλίας

Χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου επιθετικού συστήματος

Βασικές ασκήσεις για τη διδασκαλία του "σκριν και ρολάρισμα"

Σχήματα που παρουσιάζουν τις κινήσεις

(χωρίς άμυνα - με άμυνα)

8. Επιθετικές κινήσεις για την επαναφορά της μπάλας

Επαναφορά της μπάλας από την πλάγια γραμμή

Κινήσεις επαναφοράς της μπάλας από την πλάγια γραμμή

Επαναφορά της μπάλας από την τελική γραμμή

Ειδικές καταστάσεις

Κινήσεις επαναφοράς της μπάλας από την τελική γραμμή

Κίνηση επαναφοράς της μπάλας σε ολόκληρο το γήπεδο

Κίνηση επαναφοράς της μπάλας

στα τρία τέταρτα (3/4) του γηπέδου

9. Εκτέλεση της επίθεσης

Περίληψη των σημαντικότερων σημείων στις ασκήσεις

Βασικές ασκήσεις για τη διδασκαλία της διείσδυσης

με κίνηση zipper από τη δυνατή πλευρά

Βασικές ασκήσεις για τη διδασκαλία των κινήσεων

zipper στην αδύνατη πλευρά

Ασκήσεις

Σύνθετες ασκήσεις για την οργάνωση της επίθεσης box

Ειδικές κινήσεις της επίθεσης τετραγώνου με πέντε παίχτες

Με διαδοχική διάταξη τετραγώνου: Επιθετικές κινήσεις

πέντε παιχτών με στόχο την εξάσκηση

Διατάξεις για την ανάπτυξη της επίθεσης box

Διαφορετικές διατάξεις και τοποθετήσεις παιχτών

Επιλογές από προσχεδιασμένες επιθέσεις box

Στοιχεία ενός επιτυχημένου επιθετικού συστήματος

10. Κατασκοπεία

Ο ρόλος των στατιστικών στοιχείων στη νίκη της ομάδας

Σχετικά με το συγγραφέα

Υπότιτλος: Επιθέσεις Βοχ ενάντια σε ζώνη, σε man to man, στον αιφνιδιασμό, σε ειδικές καταστάσεις

Σελίδες: 200


http://www.salto.gr/customer/product.php?productid=16785&cat=412&page=2

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728