Κινήσεις και Ασκήσεις Μερικής Τακτικής στην Καλαθοσφαίριση

Τσαμουρτζής Ευάγγελος

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Με τη συγγραφή του βιβλίου αυτού κάνουμε μία προσπάθεια καταγραφής των βασικότερων κινήσεων και ασκήσεων μερικής τακτικής ή προτακτικής στην Καλαθοσφαίριση. Σκοπός μας ήταν η συγκέντρωση αυτών των κινήσεων και ασκήσεων, σε ένα σύγγραμμα, σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη του ετήσιου προγραμματισμού του μαθήματος της ειδικότητας Καλαθοσφαίρισης του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επιλέξαμε το θέμα «Κινήσεις και ασκήσεις μερικής τακτικής στην Καλαθοσφαίριση» για δύο κυρίως λόγους: α) τα περισσότερα ελληνικά βιβλία έχουν μικρό αριθμό κινήσεων και ασκήσεων μερικής τακτικής σαν παραδείγματα, γιατί έχουν σαν βασικό θέμα τους είτε την ατομική τεχνική είτε την ομαδική τακτική και β) γιατί θέλαμε να δώσουμε μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη δουλειά πάνω σε κινήσεις και ασκήσεις μερικής τακτικής, ώστε οι φοιτητές της ειδικότητας Καλαθοσφαίρισης και αυριανοί προπονητές να έχουν ένα εύχρηστο εγχειρίδιο στην πρακτική και καθημερινή δουλειά τους.

Πριν την παρουσίαση των κινήσεων και ασκήσεων, στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια συνοπτική εισαγωγή στις βασικές αρχές της προπονητικής διαδικασίας, της επιλογής και διδασκαλίας κινήσεων και ασκήσεων στην Καλαθοσφαίριση, μία συνοπτική αναφορά σε ασκήσεις μερικής τακτικής καθώς και στις γενικές αρχές εκτέλεσης των προτακτικών αυτών ασκήσεων. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλό για τον προπονητή να έχει μια ποικιλία κινήσεων και ασκήσεων για επιλογή, άλλα ακόμα καλύτερο είναι, να χρησιμοποιεί τις κινήσεις και ασκήσεις που διάλεξε, με το σωστό τρόπο.

Στο Κεφάλαιο 2 καταγράφονται οι κυριότερες επιθετικές κινήσεις μερικής τακτικής, αρχίζοντας από τις επιθετικές κινήσεις 1 παίκτη (ί5οΙαίίοη) και καταλήγοντας στις επιθετικές
κινήσεις 4 παικτών. Περιγράψαμε τη διαδικασία εκτέλεσης όλων των επιθετικών κινήσεων μερικής τακτικής, εκτός των επιθετικών κινήσεων 4 παικτών, όπου οι συνδυασμοί τους είχαν αναλυθεί επιμέρους στις προηγούμενες επιθετικές κινήσεις 2 και 3 παικτών.

Στο Κεφάλαιο 3 καταγράφονται οι ασκήσεις 1 εναντίον 1. Στο Κεφάλαιο 4 καταγράφονται οι ασκήσεις 2 εναντίον 2. Στο Κεφάλαιο 5 καταγράφονται οι ασκήσεις 3 εναντίον 3. Τέλος, στο Κεφάλαιο 6 καταγράφονται οι ασκήσεις 4 εναντίον 4.

Στα κεφάλαια 3, 4, 5 και 6, επικεντρωθήκαμε κυρίως στην άμυνα και προσπαθήσαμε να συνδέσουμε προοδευτικά τις ασκήσεις μεταξύ τους. Καταγράφηκαν 105 ασκήσεις και παραλλαγές αυτών. Δε χρησιμοποιήθηκαν ασκήσεις χωρίς λόγο, απλά και μόνο για να χρησιμοποιηθούν. Η δομή των ασκήσεων αποτελείται απ' το σκοπό, τη διαδικασία και τα σημεία έμφασης. Στο σκοπό αναφέρεται ο κύριος στόχος της άσκησης χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ασκήσεις δεν μπορούν να έχουν και άλλους στόχους. Στη διαδικασία προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε την εκτέλεση κάθε άσκησης με λεπτομέρειες (π.χ. τους τρόπους περιστροφής και αλλαγής ρόλων των παικτών). Συμπεριλάβαμε απαραίτητα τεχνικά στοιχεία χωρίς να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε διαφορετικές προπονητικές φιλοσοφίες (π.χ. να οδηγούμε τον ντριμπλέρ στο κέντρο ή στα πλάγια, να βλέπουμε μπάλα ή παίκτη κ.ο.κ.). Όσον αφορά στα σημεία έμφασης, αυτά σχετίζονται άμεσα με το σκοπό κάθε άσκησης.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α. για το μάθημα της Καλαθοσφαίρισης, στους προπονητές Καλαθοσφαίρισης και στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου στο μάθημα της ειδικότητας Καλαθοσφαίρισης για τις ιδέες και τη βοήθεια τους στη συγγραφή του βιβλίου αυτού.

Τσαμουρτζής Ευάγγελος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικό σημείωμα

Επεξηγήσεις για την κατανόηση των σχημάτων

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή

Κινήσεις μερικής τακτικής

Ασκήσεις μερικής τακτικής

Βασικές αρχές επιλογής και διδασκαλίας ασκήσεων

Γενικές αρχές εκτέλεσης των ασκήσεων μερικής τακτικής...

Κεφάλαιο 2: Επιθετικές κινήσεις μερικής τακτικής

Επιθετικές κινήσεις 1 παίκτη

Επιθετικές κινήσεις 2 παικτών

Επιθετικές κινήσεις 3 παικτών

Επιθετικές κινήσεις 4 παικτών

Κεφάλαιο 3: Ασκήσεις 1 εναντίον 1

43 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4: Ασκήσεις 2 εναντίον 2

23 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5: Ασκήσεις 3 εναντίον 3

20 Ασκήσεις

Κεφάλαιο 6: Ασκήσεις 4 εναντίον 4

19 Ασκήσεις

Σελίδες: 160
ΠΗΓΗ http://www.salto.gr/

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728