ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ο.Δ.Κ.Ε. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012


 Εικόνα προφίλ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

1. Στη διάρκεια μιας συνεχόμενης προσπάθεια του Α1 για καλάθι, του γίνεται σφάλμα από το Β2 το οποίο καταλογίζεται από τους διαιτητές. Στη συνέχεια ακούγεται η κόρνα της λήξης των 24άρων δευτερολέπτων. Ο παίκτης ολοκληρώνει την αρχική του προσπάθεια και επιτυγχάνει καλάθι δύο (2) πόντων. Οι διαιτητές, .
κατακυρώνουν δύο (2) πόντους υπέρ του Α1 και του χορηγούν επιπλέον μία (1) ελεύθερη βολή.
ΟΧΙ. 10.4   Η μπάλα νεκρώνει και το καλάθι δεν θα μετρήσει εάν στη διάρκεια μιας συνεχόμενης κίνησης του παίκτη σε προσπάθεια για καλάθι, το χρονόμετρο του ρολογιού των 24ρων δευτερολέπτων ηχήσει.
(το καλάθι δεν μετράει και στον Α1 θα χορηγηθούν δύο (2) ελεύθερες βολές).

2. Ο Α8 επιχειρεί μπάσιμο για καλάθι δεχόμενος άμυνα από τον Β6. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας του Α8 ο διαιτητής καταλογίζει τεχνική ποινή σε βάρος του προπονητή της Β ομάδας. Ο Α8 ολοκληρώνει την συνεχή προσπάθειά και επιτυγχάνει. Οι διαιτητές χορηγoύν μία (1) ελεύθερη βολή υπέρ του Α8 και το δικαίωμα στην ομάδα Α για επαναφορά της μπάλας από εκτός ορίων στο ύψος της κεντρικής γραμμής;
ΟΧΙ. 10.3  bullet 2 Η μπάλα νεκρώνει όταν ένας διαιτητής, σφυρίξει ενώ η μπάλα είναι ζωντανή.
(38.4.2. bullet 1 Δύο (2) ελεύθερες βολές θα χορηγηθούν στην ομάδα Α, ακολουθούμενες από επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της Γραμματείας).

3. Ο Β1 ντριμπλάρει τη μπάλα κάτω από το καλάθι της ομάδας του, όταν ξεκινά συμπλοκή. Αποβάλλονται αναπληρωματικοί και από τις δύο ομάδες και απομακρύνονται από τον πάγκο των ομάδων τους. Ο αγώνας ξαναρχίζει με επαναφορά της μπάλας για την ομάδα Β από το πλησιέστερο σημείο, που βρισκόταν η μπάλα όταν ξεκίνησε η συμπλοκή.
ΟΧΙ. 39.3.2 bullet 2 Εάν περίπου την ίδια στιγμή που το παιχνίδι σταμάτησε εξαιτίας της συμπλοκής, μία ομάδα  είχε έλεγχο της μπάλας (ή την δικαιούται), η μπάλα θα δοθεί σε αυτή την ομάδα για επαναφορά από θέση εκτός ορίων στην προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.

4. Ο σημειωτής ειδοποιεί (ηχεί την κόρνα του) τους διαιτητές για την αντικατάσταση που έχει ζητηθεί από την ομάδα Β. Πριν ο διαιτητής κάνει νεύμα στον παίκτη να μπει στον αγωνιστικό χώρο ο προπονητής της ομάδας Β ανακαλεί το αίτημα του δηλώνοντας ότι δεν επιθυμεί την αντικατάσταση του παίκτη. Οι διαιτητές ακυρώνουν την αντικατάσταση συμμορφούμενοι με το αίτημα του προπονητή.
ΟΧΙ. 19.3.2 Η αίτηση αντικατάστασης μπορεί να ακυρωθεί, μόνο πριν ηχήσει η κόρνα του σημειωτή για την αντικατάσταση.

5. Ο Β3 διαπράττει αντιαθλητικό σφάλμα εναντίον του Α3 ο οποίος τραυματίζεται και αντικαθίσταται από τον Α8. Οποιοσδήποτε παίκτης της Α ομάδας που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή του τραυματισμού του Α3 μπορεί να εκτελέσει τις ελεύθερες βολές.
ΟΧΙ. 19.3.8 Εάν ο σουτέρ των ελευθέρων βολών πρέπει να αντικατασταθεί διότι αυτός τραυματίστηκε, η/οι ελεύθερη/ες βολή/ές πρέπει να εκτελεστούν από τον αντικαταστάτη του.
43.2.1 bullet 3 Όταν σφυριχθεί ένα προσωπικό σφάλμα και ο σουτέρ των ελευθέρων βολών πρέπει να εγκαταλείψει τον αγώνα εξαιτίας τραυματισμού, ο αντικαταστάτης του θα εκτελέσει την ελεύθερη/ες βολή/ες. (Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη αντικατάσταση, οποιοσδήποτε συμπαίκτης, όπως υποδεικνύεται από τον προπονητή του, θα εκτελέσει την ελεύθερη βολή/ες.)

6. Ο Α4 δέχεται αντιαθλητικό σφάλμα από τον Β5. Αμέσως μετά καταλογίζονται με τη ακόλουθη σειρά μία τεχνική ποινή στον προπονητή της ομάδας Α και μία τεχνική ποινή στον προπονητή της ομάδας Β. Οι διαιτητές αποφασίζουν την εκτέλεση δύο (2) ελευθέρων βολών από τον Α4, ακολουθούμενες από το δικαίωμα επαναφοράς της μπάλας από εκτός ορίων για την ομάδα Α.
ΟΧΙ. 42.2.3 Όλες οι ισοβαρείς ποινές, σε βάρος και των δύο ομάδων και όλα τα διπλά σφάλματα, θα ακυρώνονται με τη σειρά με την οποία σφυρίχθηκαν. Αφού ακυρωθούν οι ποινές, θεωρούνται σαν να μην είχαν συμβεί ποτέ.
42.2.6 Όλες οι ποινές που απομένουν, εκτελούνται με την σειρά με την οποία σφυρίχθηκαν.

(α) αντιαθλητικό σφάλμα Β4 → Α5 2 ε.β.+ κατοχή ομάδα Α
(β) τεχνικό σφάλμα προπονητή Α → ομάδα Β 2 ε.β. + κατοχή
(γ) τεχνικό σφάλμα προπονητή Β → ομάδα Α 2 ε.β. + κατοχή
(οι ισοβαρείς ποινές (α) και (β) ακυρώνονται και θα εκτελεστεί η ποινή (γ)-οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α θα εκτελέσει τις δύο (2) ελεύθερες βολές).

7. Ο προπονητής της ομάδας Α ζητά αλλαγή του παίκτη Α4 με τον αναπληρωματικό Α11, που όμως δεν έχει έλθει ακόμα στην γραμματεία έτοιμος να εισέλθει όσο εξακολουθεί να υπάρχει ευκαιρία για αλλαγή. Οι διαιτητές είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν για την αλλαγή.
ΟΧΙ. 19.3.1 Μόνο ένας αναπληρωματικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση. Αυτός (όχι ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητή) θα πάει στο τραπέζι της Γραμματείας, ζητώντας ξεκάθαρα αντικατάσταση, κάνοντας το σχετικό σήμα με τα χέρια του ή θα καθίσει στην καρέκλα των αντικαταστάσεων. Θα πρέπει να είναι έτοιμος να αγωνιστεί αμέσως.

8. Ο προπονητής της Α ομάδας, ζητά time-out. Ενώ εξελίσσεται το παιχvίδι και πριν χορηγηθεί το time-out ο βοηθός προπονητή της Α ομάδας, ανακαλεί το αίτημα. Οι διαιτητές χορηγούν το tίme-out στην πρώτη ευκαιρία για time-out, που προκύπτει.
ΟΧΙ. 18.3.2 Η αίτηση για τάϊμ άουτ, μπορεί να ακυρωθεί μόνο πριν ηχήσει η κόρνα του σημειωτή, για το συγκεκριμένο αίτημα.
18.3.1 Μόνο ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητή έχει το δικαίωμα να ζητήσει τάϊμ άουτ. (κατ’ επέκταση τα ίδια πρόσωπα έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν ένα τάιμ άουτ)

9. Μετά από παράβαση μπρος-πίσω η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων στο χώρο επίθεσης της. Ο Α2 που πραγματοποιεί την επαναφορά μετακινείται με ένα βήμα στον πίσω χώρο του γηπέδου (χώρο άμυνας της ομάδας του) και δίνει την μπάλα στον συμπαίκτη του Α9 που βρίσκεται ιππαστί στην κεντρική γραμμή. Οι διαιτητές σημειώνουν παράβαση μπρος-πίσω.
ΝΑΙ. 17.3.1 bulletΟ παίκτης που εκτελεί την επαναφορά επιτρέπεται να κινείται πλαγίως, από το σημείο επαναφοράς που υποδεικνύεται πίσω από την γραμμή ορίων, εκτός από την τελική γραμμή μετά από επιτυχημένο καλάθι ή επιτυχημένη ελεύθερη βολή, σε συνολική απόσταση μέχρι ένα (1) μέτρο, σε μία ή δύο κατευθύνσεις από το καθορισμένο σημείο επαναφοράς, πριν ή κατά τη διάρκεια απελευθέρωσης της μπάλας.  (Ως σημείο επαναφοράς θεωρείται η αρχική θέση του παίκτη- το καθορισμένο σημείο που υποδεικνύεται από τους διαιτητές).
30.1.1 bullet 3 Η μπάλα πηγαίνει στο πίσω γήπεδο μιας ομάδας, όταν αγγίζει ένα παίκτη  ο οποίος έχει μέρος του σώματός του σε επαφή με το πίσω γήπεδο.
30.1.2 Η μπάλα έχει επιστρέψει παράνομα στο πίσω γήπεδο, όταν ο παίκτης της ομάδας που έχει τον έλεγχο της μπάλας είναι ο τελευταίος που αγγίζει τη μπάλα στο εμπρός του γήπεδο και μετά που ο ίδιος ή συμπαίκτης του, είναι ο πρώτος που αγγίζει τη μπάλα στο πίσω γήπεδο. Αυτός ο περιορισμός εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις στο εμπρός γήπεδο μιας ομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των επαναφορών.

10.Πριν η μπάλα ζωντανέψει για την έναρξη του 2ου δεκάλεπτου ο προπονητής Α ζητά time-out. Οι διαιτητές το χορηγούν άμεσα.

ΟΧΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA, Άρθρο 18/19 Κατάσταση 1  Ένα τάιμ άουτ δεν μπορεί να χορηγείται  πριν ο αγωνιστικός χρόνος για μία περίοδο να έχει ξεκινήσει ή μετά που ο αγωνιστικός χρόνος για μία περίοδο έχει τελειώσει.


11. Εξαιτίας απώλειας προσανατολισμού ο Α3 επιχειρεί προσπάθεια για καλάθι στο καλάθι της ομάδας του από την περιοχή των τριών (3) πόντων και
δέχεται φάουλ από το Β1 κατά την διάρκεια της προσπάθειάς του για καλάθι. Η προσπάθεια είναι επιτυχημένη. Τρεις (3) πόντοι κατακυρώνονται, ως επιτευχθέντες από τον αρχηγό γηπέδου της ομάδας Β. Δεν χορηγείται ελεύθερη βολή καθότι το σουτ στο καλάθι της ομάδας του, δεν θεωρείται προσπάθεια για καλάθι από τον Α-13.
ΟΧΙ. 15.1.1 Προσπάθεια για επίτευξη καλαθιάς πραγματοποιείται όταν η μπάλα πεταχτεί  στον αέρα (σουτ), κατευθυνθεί με το χέρι-ια (κτύπημα) ή πιεστεί δυναμικά (κάρφωμα)  προς το αντίπαλο καλάθι.
15.1.2 bullet 1 Η προσπάθεια για σουτ ξεκινά όταν ο παίκτης αρχίζει μία συνεχόμενη κίνηση, συνήθως πριν από την απελευθέρωση της μπάλας και σύμφωνα με την κρίση του διαιτητή, έχει αρχίσει μία προσπάθεια να πετύχει καλάθι, πετώντας, χτυπώντας ή καρφώνοντας τη μπάλα προς το αντίπαλο καλάθι.
34.2.2 Θα χορηγηθούν ελεύθερη/ες βολή/ές, αν το σφάλμα έγινε σε βάρος παίκτη που έκανε σουτ για καλάθι.
Συνεπώς το καλάθι δεν θα μετρήσει και καμία ελεύθερη βολή δε θα χορηγηθεί

12. Ο Α5 κτυπά τον ντριμπλέρ Β8 στο γήπεδο και σχεδόν αμέσως ξεκινά συμπλοκή . Ο αναπληρωματικός Β9 εγκαταλείπει την περιοχή του πάγκου του και αποβάλλεται. Ο αγώνας ξαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από εκτός ορίων στο ύψος της προέκτασης της κεντρικής γραμμής , απέναντι από την γραμματεία.
ΟΧΙ. 42.2.7 bullet 2 Αν μετά την ακύρωση ισοδυνάμων ποινών σε βάρος και των δύο ομάδων, δεν υπάρχουν άλλες ποινές για εκτέλεση και μία ομάδα είχε τον έλεγχο της μπάλας ή την δικαιούται, η μπάλα πρέπει να δοθεί σε αυτή την ομάδα για επαναφορά από θέση εκτός ορίων, πλησιέστερα του σημείου που έγινε η πρώτη καταστρατήγηση.
(α) σφάλμα αποκλεισμού Α5 → Β8 2 ε.β.+ κατοχή ομάδα Β
(β) τεχνικό σφάλμα ¨Β¨ προπονητή Β → ομάδα Α 2 ε.β. + κατοχή

13. Οι διαιτητές από λάθος επιτρέπουν την επαναφορά από την ομάδα Α, που κανονικά θα έπρεπε να χορηγηθεί στην ομάδα Β. Το παιχνίδι ξενικά και το λάθος αποκαλύπτεται πριν την επόμενη «νεκρή» μπάλα. Το λάθος διορθώνεται άμεσα από τους διαιτητές με τη χορήγηση τη μπάλας στην ομάδα Β.
ΟΧΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA, Άρθρο 12, Κατάσταση 1, Παράδειγμα 3  Μόλις η μπάλα αγγίξει ή νόμιμα αγγιχτεί από παίκτη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί. Όμως, η ομάδα Β δεν θα χάσει την ευκαιρία επαναφοράς λόγω εναλλασσόμενης κατοχής σαν αποτέλεσμα του λάθους και θα δικαιούται την επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής.
44.1 Οι διαιτητές, μπορούν να διορθώσουν ένα λάθος εάν ένας κανόνας έχει άθελά τους παραληφθεί, στις εξής περιπτώσεις μόνο:
· Έχει παραχωρηθεί αδικαιολόγητα ελεύθερη/ες βολή/ες.
· Έχει παραληφθεί η παραχώρηση δικαιούμενης ελεύθερης βολής/ων.
· Έχει κατακυρωθεί ή ακυρωθεί πόντος/οι λανθασμένα από τους
διαιτητές.
· Έχει επιτραπεί σε λάθος παίκτη, να εκτελέσει ελεύθερη/ες βολή/ες.

14. Σε μια αντικατάσταση που διενεργείται κατά τη διάρκεια ανάπαυλας, ο αναπληρωματικός γίνεται παίκτης τη στιγμή που αναφέρει την αλλαγή σ' έναν από τους διαιτητές.
ΟΧΙ. 4.2.3 bullet 2 Στη διάρκεια τάϊμ άουτ ή ενός διαλείμματος του παιχνιδιού ένας αναπληρωματικός ζητά αντικατάσταση στο σημειωτή.
19.3.7 Αν ζητηθεί αντικατάσταση στη διάρκεια ενός τάϊμ άουτ ή στη διάρκεια ενός διαλείμματος του παιχνιδιού, διαφορετικό από αυτό του ημιχρόνου, ο αντικαταστάτης πρέπει να το αναφέρει στον σημειωτή, πριν εισέλθει στον αγώνα.

15. Στη διάρκεια του αγώνος ο δηλωμένος στο φύλλο αγώνος ως βοηθός προπονητή, μπορεί να παραμένει όρθιος και να δίνει οδηγίες στους παίκτες του, υπό την προϋπόθεση ότι ο προπονητής (της ίδιας ομάδας) παραμένει καθισμένος στον πάγκο του.
ΝΑΙ. 7.5 ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Rio de Janeiro, Brazil, 29th April 2012
 Μόνο είτε ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητής, αλλά μόνο  ο ένας από αυτούς  ανά πάσα στιγμή, επιτρέπεται να παραμένει όρθιος στη διάρκεια του παιχνιδιού.

 Δημήτριος Θ. Μιχέλης
                                                                     Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Δ.Κ. ΘΡΑΚΗΣ

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728