ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2012 (ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2012)ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
INTERNATIONAL BASKETBALL FEDERATION
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
2012

FIBA Central Board

Rio de Janeiro, Brazil, 29th April 2012

Valid as of 1st October 2012

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σελ. 8 Άρθρο 50ο Χειριστής των ρολογιού είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων: Καθήκοντα ............

Art. 50 Twenty-four (24) second clock operator: Duties........................................

2.4.3 …..Το εσωτερικό των περιοριστικών χώρων, πρέπει να είναι χρωματισμένο με ένα χρώμα. (The inside of the restricted areas must be painted in one colour).

2.4.5 …..Θα πρέπει να υπάρχουν δέκα τέσσερις (14) θέσεις διαθέσιμες στην περιοχή του πάγκου για το προσωπικό του πάγκου της ομάδας το οποίο αποτελείται από τους (the team bench personnel which consists of) τους προπονητές, τους βοηθούς προπονητές, τους αναπληρωματικούς, τους αποκλεισμένους παίκτες (the excluded players) και τους συνοδούς των ομάδων…..

2.5 1= Χειριστής της συσκευής ρολογιού των 24 δευτερολέπτων

1 = Twenty-four (24) second clock operator


4.4.2 …..Επιτρέπονται τα πιο κάτω:
-………………………………………………………………………………………….

-Ελαστικές περιμηρίδες που επεκτείνονται κάτω από το παντελονάκι, επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι του ιδίου χρώματος με αυτό του παντελονιού


5.4 Το προσωπικό του πάγκου της ομάδας (Team bench personnel) Οι προπονητές, βοηθοί Προπονητών, αναπληρωματικοί, αποκλεισμένοι παίκτες και συνοδοί ομάδων μπορούν να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, με την άδεια του διαιτητή, προκειμένου να περιποιηθούν τον τραυματισμένο παίκτη πριν αντικατασταθεί.

7.3 Το προσωπικό του πάγκου της ομάδας (The team bench personnel are…..) Οι προπονητές, βοηθοί προπονητές (καθώς επίσης και οι αναπληρωματικοί, αποκλεισμένοι παίκτες και οι συνοδοί ομάδων) είναι τα μόνα πρόσωπα που επιτρέπεται να βρίσκονται και να παραμένουν στην περιοχή του πάγκου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τους κανονισμούς.

7.5 Μόνο Είτε ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητής, αλλά μόνο  ο ένας από αυτούς  ανά πάσα
στιγμή, επιτρέπεται να παραμένει όρθιος στη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτοί μπορούν να απευθύνεται προφορικά στους παίκτες στη διάρκεια του παιχνιδιού με την προϋπόθεση ότι παραμένουν στα όρια του πάγκου τους. Ο βοηθός προπονητής δεν θα απευθύνεται στους διαιτητές.

(Either the coach or the assistant coach, but only one of them at any given time, is permitted to remain standing during the game. They may address the players verbally during the game provided they remain within their team bench area. The assistant coach shall not address the officials).

9.8 Μία περίοδος, παράταση ή το παιχνίδι θα τελειώνει όταν ηχήσει η κόρνα της λήξης του αγωνιστικού χρόνου. Όταν το ταμπλό είναι εξοπλισμένο με φωτισμό γύρω από την περίμετρό του, ο φωτισμός υπερισχύει του ηχητικού σήματος του ρολογιού του αγώνα.
(A period, extra period or game shall end when the game clock signal sounds for the end of the period. When the backboard is equipped with lighting around its perimeter, the lighting take precedence over the game clock signal sound).

17.2.4 Όταν το ρολόι του αγώνα δείχνει δύο (2) λεπτά ή λιγότερο Στη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών της στην τέταρτη (4η) περίοδο και σε στη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών κάθε παράταση, μετά από τάϊμ άουτ που χορηγήθηκε στην ομάδα που έχει το δικαίωμα της κατοχής της μπάλας από το πίσω γήπεδό της, η επακόλουθη επαναφορά θα χορηγείται από τη γραμμή επαναφοράς, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας, στο εμπρός γήπεδο της ομάδας.

(When the game clock shows 2:00 minutes or less of the fourth period and of each extra period, following a time-out taken by the team that is entitled to possession of the ball from its backcourt, the subsequent throw-in shall be administered at the throw-in line opposite the scorer’s table in the team’s frontcourt).

18.2.8 Ένα τάιμ άουτ δεν θα επιτρέπεται στην ομάδα που σκόραρε όταν το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει δύο (2) λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη (4η) περίοδο και σε κάθε παράταση σταματά, και, μετά από πετυχημένη καλαθιά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο (2) λεπτών της τέταρτης περιόδου ή των τελευταίων δύο (2) λεπτών κάθε παράτασης, εκτός κι εάν ένας διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι.

(A time-out shall not be permitted to the scoring team when the game clock shows 2:00 minutes or less of the fourth period and of each extra period and, following a successful field goal unless an official has stopped the game).

18.3.5 Κατά τη διάρκεια του τάϊμ άουτ και κατά τη διάρκεια διαλείμματος του παιχνιδιού πριν την έναρξη της δεύτερης (2ης), τέταρτης (4ης) περιόδου και κάθε παράτασης οι παίκτες μπορούν να αφήσουν τον αγωνιστικό χώρο και να κάθονται στον πάγκο της ομάδας τους και το προσωπικό του πάγκου της ομάδας τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην περιοχή του πάγκου επιτρέπεται να μπει στον αγωνιστικό χώρο, υπό τον όρο ότι παραμένει κοντά στην περιοχή του πάγκου.

(During the time-out and during an interval of play before the beginning of the second, fourth or each extra period the players may leave the playing court and sit on the team bench and the team bench personnel may enter the playing court provided they remain within the vicinity of their team bench area).

19.2.2
…………………………………………………………………………………………..
Για την ομάδα που δεν σκόραρε, σημειωθεί καλάθι όταν το ρολόι του αγώνα δείχνει δύο (2) λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη (4η) περίοδο και σε κάθε παράταση στα δύο (2) τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου ή στα δύο (2) τελευταία λεπτά κάθε παράτασης.

(For the non-scoring team, a field goal is scored when the game clock shows 2:00 minutes or less of the fourth period and of each extra period).

19.3.1 Μόνο ένας αναπληρωματικός έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση. Αυτός (όχι ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητή) θα πάει στο τραπέζι της Γραμματείας, ζητώντας ξεκάθαρα αντικατάσταση, κάνοντας το κατάλληλο σχετικό σήμα με τα χέρια του ή θα καθίσει στην καρέκλα των αντικαταστάσεων. Θα πρέπει να είναι έτοιμος να αγωνιστεί αμέσως.

(Only a substitute has the right to request a substitution. He (not the coach or the assistant coach) shall go to the scorer’s table and ask clearly for a substitution, making the proper conventional sign with his hands, or sit on the substitution chair. He must be ready to play immediately).

28.1.2 bullet 2  Η μπάλα αγγίζει ή νόμιμα αγγίζεται από ένα επιτιθέμενο παίκτη που έχει και τα δύο πόδια του εντελώς σε επαφή με το εμπρός γήπεδό του.

The ball touches or is legally touched by an offensive player who has both feet completely in contact with his frontcourt,

28.1.2 bullet 5 Στη διάρκεια μιας ντρίμπλας από το πίσω γήπεδο στο εμπρός, και τα δύο πόδια του ντριμπλέρ και η μπάλα  είναι εντελώς σε επαφή με το εμπρός γήπεδο.

(During a dribble from the backcourt to the frontcourt, the ball and both feet of the dribbler are completely in contact with the frontcourt).

29.2.2 Ωστόσο, εάν σύμφωνα με την κρίση των διαιτητών, η ομάδα που έχει τον έλεγχο της μπάλας μπαίνει σε μειονεκτική θέση, το παιχνίδι πρέπει να σταματήσει και το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων πρέπει να διορθωθεί και η κατοχή της μπάλας θα χορηγηθεί στην ίδια ομάδα.

However, if in the judgement of an official, the team in control of the ball has been placed at a disadvantage, the game shall be stopped, the twenty-four (24) second clock shall be corrected and possession of the ball shall be awarded to that team.

30.1.1 Μία ζωντανή μπάλα που είναι στο εμπρός γήπεδο μίας ομάδας Η μπάλα πηγαίνει στο πίσω γήπεδο μιας ομάδας, όταν:

A live ball which is in a team’s frontcourt goes into a team's backcourt when:

30.2 Ο παίκτης του οποίου η ομάδα έχει τον έλεγχο ζωντανής μπάλας στο εμπρός γήπεδό της, δεν πρέπει να προκαλέσει παράνομη επιστροφή της στο δικό του πίσω γήπεδο.

A player whose team is in control of a live ball in their frontcourt may not cause the ball to be illegally returned to his backcourt.

33.5 Η απόσταση είναι ευθέως ανάλογη με την ταχύτητα του αντιπάλου, και δεν είναι ποτέ μικρότερη από ένα (1) κανονικό βήμα, αλλά ποτέ μεγαλύτερη από δύο (2) κανονικά βήματα.  

The distance is directly proportional to the speed of the opponent, never less than one (1) normal step.
33.10 bullet 2 Αυτός επιχειρεί προσπάθεια  σουτ για καλάθι ή πασάρει μακριά την μπάλα,

he attempts a shot for a field goal or passes off the ball,

37.1.1 Ένα σφάλμα αποκλεισμού είναι οποιαδήποτε κατάφωρη αντιαθλητική ενέργεια από παίκτη, αναπληρωματικό, παίκτη που έχει αποβληθεί, προπονητή, βοηθό προπονητή ή συνοδό ομάδας. ή προσωπικό του πάγκου της ομάδας

A disqualifying foul is any flagrantly unsportsmanlike action by a player or team bench personnel.

38.1.1 Η σωστή συμπεριφορά στον αγώνα απαιτεί πλήρη και πιστή συνεργασία των παικτών και του προσωπικού του πάγκου της ομάδας μελών και των δύο ομάδων (παίκτες, αναπληρωματικοί, προπονητές, βοηθοί προπονητών, αποκλεισμένοι παίκτες και συνοδοί ομάδων) με τους διαιτητές, τη Γραμματεία και τον Κομισάριο, εάν παρίσταται.

The proper conduct of the game demands the full and loyal cooperation of the players and team bench personnel with the officials, table officials and commissionner, if present.


38.2.2 Κάθε φορά που γίνονται βίαιες πράξεις και εμπλέκονται παίκτες ή προσωπικό του πάγκου της ομάδας  μεταξύ παικτών, αναπληρωματικών, αποκλεισμένων παικτών, προπονητών, βοηθών προπονητών ή συνοδών ομάδων στον αγωνιστικό χώρο ή στην πλησίον περιοχή οι διαιτητές πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για να τις σταματήσουν.

Whenever acts of violence occur involving players or team bench personnel on the playing court or in its vicinity, the officials shall take the necessary action to stop them.

38.2.6 Φυσικές ενέργειες από παίκτες ή προσωπικό του πάγκου της ομάδας, αναπληρωματικών, αποκλεισμένων παικτών, προπονητών, βοηθών προπονητών και συνοδών των ομάδων, οι οποίες είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε πρόκληση ζημιών στο εξοπλισμό του παιχνιδιού, δεν θα πρέπει να επιτρέπονται από τους διαιτητές.

Physical actions by players or team bench personnel which could lead to damaging of game equipment must not be permitted by the officials.
38.3.2 Τεχνικό σφάλμα σε προσωπικό του πάγκου της ομάδας σε προπονητή, βοηθό προπονητή, αναπληρωματικό, αποκλεισμένο παίκτη ή συνοδό ομάδας είναι ένα σφάλμα για…….

A technical foul by team bench personnel is a foul for……

38.3.3 bullet 2 Αυτός χρεώνεται με τρεις (3) τεχνικές ποινές, είτε όλες από αυτές ("Β") ή μία από αυτές ("C") σαν αποτέλεσμα της αντιαθλητικής συμπεριφοράς άλλου από το προσωπικό του πάγκου της ομάδας.  του πάγκου της ομάδας (βοηθός προπονητής, αναπληρωματικός, αποκλεισμένος παίκτη ή συνοδός ομάδας).

He is charged with three (3) technical fouls, either all of them ('B') or one of them ('C'), as a result of the unsportsmanlike behaviour of other team bench personnel.

38.4.1bullet 2 Από προσωπικό του πάγκου της ομάδας προπονητή ("C"), βοηθό Προπονητή ("Β"), αναπληρωματικό ("Β"), αποκλεισμένο παίκτη ή συνοδό ομάδας ("Β"), τότε ένα τεχνικό σφάλμα θα…..

By team bench personnel, a technical foul shall be…..

39.1 Συμπλοκή είναι η φυσική αμφίδρομη δράση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αντιπάλων παικτών και προσωπικού του πάγκου της ομάδας αναπληρωματικών, αποκλεισμένων παικτών, προπονητών, βοηθών προπονητών και συνοδών των ομάδων).
Αυτό το άρθρο, αφορά μόνο το προσωπικό του πάγκου της ομάδας  τους αναπληρωματικούς, αποκλεισμένους παίκτες, προπονητές, βοηθούς προπονητών και συνοδούς ομάδων οι οποίοι εγκαταλείπουν…..

Fighting is physical interaction between two (2) or more opponents (players and team bench personnel).
This article only applies to the team bench personnel who leave…….

39.3.1 Ανεξάρτητα από τον αριθμό του προσωπικού του πάγκου της ομάδας των προπονητών, βοηθών προπονητών, αναπληρωματικών, αποκλεισμένων παικτών ή των συνοδών των ομάδων που αποβλήθηκαν

Irrespective of the number of team bench personnel disqualified…..

39.3.2 Εάν προσωπικό του πάγκου της ομάδας  μέλη και των δύο ομάδων έχουν έχει αποβληθεί…..

If team bench personnel of both teams is disqualified…..

43.3.1 Εάν η ελεύθερη βολή είναι επιτυχής….. δε θα μετρήσουν.
Κάθε άλλη παράβαση από παίκτη που συμβαίνει αμέσως πριν, σχεδόν τον ίδιο χρόνο , ή μετά την παράβαση που διαπράττεται από τον σουτέρ της ελεύθερης βολής θα  παραβλέπεται.

If a free throw is successful ….. shall not count.
Any other player’s violation which occurs immediately before, at approximately the same time as, or after the violation committed by the free-throw shooter shall be disregarded.

43.3.3 bullet 1 Ένα σουτέρ ελευθέρων βολών ή συμπαίκτη του Ένα συμπαίκτη του σουτέρ στην τελευταία…..

A free-throw shooter or his team-mate on the last…..

44.2.5 bullet 1 Αν ο εμπλεκόμενος παίκτης, στη διόρθωση του λάθους, είναι στον πάγκο της ομάδας, έχοντας νομίμως αντικατασταθεί (όχι επειδή έχει διαπράξει το πέμπτο του σφάλμα ή έχει αποβληθεί) πρέπει να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο, εκτός κι εάν αυτός έχει τραυματιστεί, για να συμμετάσχει στη διόρθωση του λάθους, σε αυτό το σημείο, αυτός γίνεται παίκτης.

If the player involved in the correction of the error is on the team bench after being legally substituted, he must re-enter the playing court, to participate in the correction of the error, at which point he becomes a player.


46.10 bullet 2 Οποιοδήποτε αντιαθλητική συμπεριφορά παικτών ή προσωπικού του πάγκου της ομάδας προπονητών, βοηθών προπονητών ή συνοδών ομάδων, που συνέβησαν…..

Any unsportsmanlike behaviour by players or team bench personnel that occurs…..

49.2 bullet 2 - Μπει καλάθι όταν το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει  δύο (2) λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη περίοδο και σε κάθε παράταση στα τελευταία δύο (2) λεπτά της 4ης περιόδου και στα τελευταία δύο (2) λεπτά κάθε παράτασης.

A field goal is scored  when the game clock shows 2:00 minutes or less of the fourth period and of each extra period.

Άρθρο 50ο  Χειριστής ρολογιού  των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων: Καθήκοντα

Art. 50 Twenty-four (24) second clock operator: Duties

50.2.1 bullet 4 -Στην ομάδα χορηγείται επαναφορά από εκτός ορίων στο χώρο άμυνας ή ελεύθερη/ες βολή/ές.
-Στην ομάδα χορηγείται ελεύθερη/ες βολή/ές. (προστίθεται ως bullet 5)

▬ The team is awarded a backcourt throw-in.
The team is awarded free throw(s).

50.4 Σταματά και δε λειτουργεί, μετά που η μπάλα νεκρώνεται και το χρονόμετρο του αγώνος έχει σταματήσει σε κάθε περίοδο όταν: όταν απομένουν λιγότερο από
είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα ή δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα
απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνος για τη λήξη οποιασδήποτε
περιόδου.
-Υπάρχει νέος έλεγχος της μπάλας για οποιαδήποτε ομάδα και απομένουν λιγότερα από είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα
- Το ρολόι των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων επαναρυθμίζεται στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα στο εμπρός γήπεδο, όταν ο εναπομείνας  χρόνος στο χρονόμετρο του αγώνα είναι λιγότερος από δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα.

50.4 Switched off, after the ball becomes dead and the game clock has been stopped in any period when:
• There is a new control of the ball for either team and there are fewer than twenty-four (24) seconds on the game clock.
• The twenty-four (24) second clock is to be reset to fourteen (14) seconds in the frontcourt while the remaining time on the game clock is fewer than fourteen (14) seconds.

Β.8.2 Τα σφάλματα του προσωπικού του πάγκου ης ομάδας των προπονητών, των βοηθών προπονητών, των αναπληρωματικών και των συνοδών των ομάδων, είναι τεχνικά ή αποκλεισμού και θα χρεώνονται στον προπονητή.

Fouls committed by team bench personnel may be technical or disqualifying and shall be recorded against the coach.

Β.8.3.10 Παραδείγματα σφαλμάτων αποκλεισμού
Σφάλματα αποκλεισμού, σε βάρος προσωπικού του πάγκου της ομάδας προπονητών, βοηθών προπονητών, αναπληρωματικών, αποκλεισμένων παικτών και συνοδών των ομάδων, για εγκατάλειψη της περιοχής του πάγκου…………

B.8.3.10 Examples for disqualifying fouls:
Disqualifying fouls against team bench personnel for leaving the team bench area….

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
Βοηθός Προπονητή
Καθήκοντα και εξουσίες……………………………………..………………………20
Φύλλο αγώνος……………………………………..…………………………………20
Όρθιος………………………………………………………………………………..19

Assistant coach duties and powers ..............................................................................12
scoresheet ................................................................................................................... 13
standing ......................................................................................................................13

Όρια πάγκου ...............................................................................................................12
Όρια προσωπικού πάγκου της ομάδας……………………...…………………….12

Team bench areas  definition ...................................................................................... 7
Team bench personnel definition .............................................................................7

Ρολόι Είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων χειριστής Καθήκοντα…………………………………………………………………………..70
Twenty-four (24) second clock operator duties .........................................................53
Δημήτριος Μιχέλης

Πρόεδρος Σ.Δ.Κ. ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:ΣΟΛΩΝΟΣ 9β, Τ.Κ. 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 25520-29547, 6946-195326
FAX: 25520-29547,26522

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728