Κάπνισμα και άσκηση, Μέρος 1ο και 2ο: Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις - Διαφορές μεταξύ Ασκουμένων και μη Ασκουμένων

Γιάννης Θεοδωράκης, Γαλάτεια Γιώτη, & Νίκος Ζουρμπάνος
ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται δεδομένα που αφορούν τη σχέση μεταξύ άσκησης και καπνίσματος,
όπως επίσης έρευνες και προγράμματα παρέμβασης, που ασχολούνται με τον περιορισμό ή τη διακοπή του καπνίσματος. Καθώς φαίνεται η ένταξη προγραμμάτων άσκησης μέσα σε προγράμματα διακοπής του καπνίσματος είναι πιθανό να ενισχύσουν την προσπάθεια των καπνιστών να περιορίσουν ή να διακόψουν το κάπνισμα.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ (1ο) ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ: http://www.hape.gr

Κάπνισμα και Άσκηση, Μέρος 2ο: Διαφορές μεταξύ Ασκουμένων και μη Ασκουμένων
Γιάννης Θεοδωράκης & Μαρία Χασάνδρα
ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις διαφορές μεταξύ ασκουμένων και μη ασκουμένων ατόμων ως προς το κάπνισμα. Στη μελέτη συμμετείχαν 291 άτομα (152 άνδρες και 139 γυναίκες) τα οποία απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν το κάπνισμα και την άσκηση. Συνοπτικά, από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι (α) τα άτομα όσο περισσότερο ασκούνται τόσο λιγότερο καπνίζουν, (β) τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα ασκούνται λιγότερο και καπνίζουν περισσότερο από τα άτομα μικρότερης ηλικίας, (γ) τα μη ασκούμενα άτομα καπνίζουν περισσότερο από τα ασκούμενα και (δ) τα άτομα που ήταν στο παρελθόν αθλητές καπνίζουν λιγότερο σε σύγκριση με άτομα που δεν έχουν ποτέ ασχοληθεί με την άσκηση. Τα δεδομένα της έρευνας αυτής συνηγορούν στην άποψη ότι η ενασχόληση των ατόμων με την άσκηση σχετίζεται με το κάπνισμα.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (2ο)  ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ: http://www.pe.uth.grhttp://www.pe.uth.gr/

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728