Είναι η Πλειομετρική Ασκηση ασφαλης για τα παιδιά


Κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΥ, Η. ΣΜΗΛΙΟΣ
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  Αθλητισμού - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή

Τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά μπορούν να βελτιώσουν άφοβα τη
δύναμή τους με τη χρήση προπόνησης με βάρη, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής
άρτια σχεδιασμένων προγραμμάτων και την επίβλεψη κατάλληλων προπονητών
(Faigenbaum και συν. 2000). Αντίθετα, όσον αφορά τη χρήση πλειομετρικής
άσκησης (ΠΑ), στα παιδιά υπάρχει αβεβαιότητα για το αν μπορεί να εφαρμοσθεί με
ασφάλεια. Κυριότερη αιτία αποτελεί η άποψη ότι κατά την εκτέλεση αυτής της
μορφής άσκησης αναπτύσσονται δυνάμεις που ενδεχομένως καταπονούν ιδιαίτερα το
ανώριμο παιδικό ερειστικό και νευρομυϊκό σύστημα.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ

ΠΗΓΗ http://handballtraining.files.wordpress.com/2009/03/ceb5ceb9cebdceb1ceb9-ceb7-cf80cebbceb5ceb9cebfcebcceb5cf84cf81ceb9cebaceb7-ceb1cf83cebaceb7cf83ceb7-ceb1cf83cf86ceb1cebbceb7cf83-ceb31.pdfPost Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728