Δυναμικές Διατάσεις ( Dynamic Stretching)

Διάταση του μυός είναι η στιγμιαία επιμήκυνση του μυός. Οι διατάσεις αποτελούν μέρος τόσο της προθέρμανσης όσο και της αποθεραπείας. Οι ασκήσεις διάτασης μπορούν να εκτελεστούν με τρόπο στατικό ή και δυναμικό.

Για πολλά χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι οι διατάσεις θα πρέπει να εκτελούνται με έναν τρόπο στατικό και η παραμονή στην θέση διάτασης έπρεπε να διαρκούσε 10’’- 15’’ στην καλύτερη περίπτωση και 30’’- 45΄΄ στην χειρότερη. Οι νέες επιστημονικές έρευνες έρχονται να ανατρέψουν την αντίληψη αυτή και να θέσουν νέα δεδομένα στον σημαντικό αυτό τομέα της φυσικής προετοιμασίας. Για το λόγο αυτό ήδη οι περισσότερες ομάδες μπάσκετ χρησιμοποιούν δυναμικές διατάσεις κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.

Παραθέτουμε ένα σετ Δυναμικών Διατάσεων για τους αναγνώστες μας:

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728