Ασκησιολόγιο DUKE (PG) Base line penetration / Διείσδυση από τον πλάγιο διάδρομο προς την τελική γραμμή
Το coachbasketball σας παρουσιάζει το ασκησιολόγιο περιφερειακών παικτών με διείσδυση από πλάγιο διάδρομο προς την τελική γραμμή …
Η συγκεκριμένη άσκηση δεν δουλεύει μόνο το σουτ από την αδύνατη πλευρά αλλά και την κατάλληλη τοποθέτηση στον χώρο του παίκτη χωρίς την μπάλα …
Ανάλογα το πώς κινείται η μπάλα στον χώρο , έχουμε ανάλογη προσαρμογή με την επιλογή της άμυνας … Διότι για κάθε καλή άμυνα … υπάρχει η καλή πάσα .. 
Σημαντικό αλλά πολλοί παίκτες θέλουν το σουτ και όχι την πάσα … «Βλέπουν τον στόχο χωρίς να ξέρουν τον δρόμο προς σε αυτόν»…Εκτέλεση
Υπάρχουν 2 παίκτες για άμυνα ( παθητική) … Ο κάθε παίκτης ξεκινά σε 45ο μοίρες γωνία σε σχέση με το καλάθι 


Penetration ( διείσδυση) / διάβασμα της άμυνας / πάσα την αδύνατη πλευρά (γωνία) /σούτ… Εν συνεχεία ο παίκτης έκανε την διείσδυση ξανά γυρνά την ίδια περιοχή που ξεκίνησε λαμβάνει πάσα από τον μεσαίο διάδρομο και εκτελεί σουτ ….
Παραλλαγή 
Η ίδια ακριβώς εκτέλεση αλλά η αρχική διείσδυση είναι για lay up και εν συνεχεία η πάσα … Εδώ χρειάζεται καλό «διάβασμα» της άμυνα διότι η επίθεση προσαρμόζεται η άμυνα είναι σταθερή (φιλοσοφία άμυνα ομάδος είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο) …

Σημείωση 
To Belly out που ακούτε είναι ή κίνηση του παίκτη μετά την πάσα αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης που κάνει την διείσδυση πρέπει να είναι σχεδόν κάτω από το καλάθι ( βλέπε βίντεο) …


Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728