ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ο.Δ.Κ.Ε. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

1. O προπονητής της ομάδας Α χρεώνεται με τεχνική ποινή. Μετά τις δύο (2) ελεύθερες βολές η μπάλα χορηγείται για επαναφορά από εκτός ορίων στην προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.

Ο παίκτης που κάνει την επαναφορά αρχικά στέκεται ιππαστί στην προέκταση της κεντρικής γραμμής και εν συνεχεία κάνει ένα κανονικό βήμα (ένα μέτρο) κατά μήκος της πλάγιας γραμμής και προς το μπροστά γήπεδο της ομάδας του και πασάρει τη μπάλα σε συμπαίκτη του στο πίσω γήπεδο της ομάδας του. Υπάρχει παράβαση μπρος – πίσω;
    ΟΧΙ. 17.3.1 bullet 6   Ο παίκτης που εκτελεί την επαναφορά, δε θα κινείται πλαγίως, από το σημείο επαναφοράς που υποδεικνύεται πίσω από την γραμμή ορίων, (εκτός από την τελική γραμμή μετά από επιτυχημένο καλάθι ή επιτυχημένη ελεύθερη βολή), σε συνολική απόσταση μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο, σε μία ή δύο κατευθύνσεις από το καθορισμένο σημείο επαναφοράς, πριν ή κατά τη διάρκεια απελευθέρωσης της μπάλας

.

2. Η μπάλα είναι στον αέρα μετά από σουτ του Α4 όταν ηχεί η συσκευή των 24 δευτερολέπτων. Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη και αμέσως μετά υπάρχει εμπλοκή της μπάλας. Είναι περίπτωση τζάμπωλ ;
ΟΧΙ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 29, Κατάσταση 1, Παράδειγμα 4 Ένα σουτ για καλάθι επιχειρείται κοντά στη λήξη της περιόδου των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων και το σήμα ηχεί ενώ η μπάλα είναι στον αέρα. Αν η μπάλα δεν αγγίξει τη στεφάνη, μία παράβαση έχει συμβεί, εκτός και εάν οι αντίπαλοι έχουν αποκτήσει άμεσα και καθαρά τον έλεγχο της μπάλας.
Συνεπώς μία παράβαση είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων έχει συμβεί. Η ομάδα Β  δεν απόκτησε άμεσα και καθαρά έλεγχο της  μπάλας.
29.1.2 bullet 3  Όταν ένα σουτ επιχειρείται κοντά στην λήξη της περιόδου των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων και η κόρνα ηχήσει ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, εάν η μπάλα χτυπήσει στον ταμπλό (όχι στη στεφάνη) ή αποτύχει να αγγίξει τη στεφάνη, υπάρχει παράβαση, (ωστόσο εάν οι αντίπαλοι αποκτήσουν άμεσα και καθαρά έλεγχο της μπάλας, τότε το σήμα θα αγνοηθεί και ο αγώνας θα συνεχιστεί).

3. Δέκα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα καταλογίζεται τεχνική ποινή στον Α4. Οι 2 ελεύθερες βολές εκτελούνται από τον Β4 που δεν είναι δηλωμένος στην αρχική πεντάδα. Είναι νόμιμη διαδικασία;
ΟΧΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 38, Κατάσταση 6, Παράδειγμα 2 Ένας από τους παίκτες που έχει δηλωθεί στην αρχική πεντάδα της ομάδας Β πρέπει να εκτελέσει τις ελεύθερες βολές. Αντικατάσταση δεν μπορεί να παραχωρηθεί πριν  ο αγωνιστικός χρόνος να έχει αρχίσει.
       ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 18/19, Κατάσταση 1 Μία αντικατάσταση δεν μπορεί να χορηγείται  πριν ο αγωνιστικός χρόνος για την πρώτη περίοδο να έχει ξεκινήσει

4. Η μπάλα είναι στον αέρα από σουτ του Α3 όταν ηχεί η συσκευή των 24 δευτερολέπτων. Η μπάλα αγγίζει το ταμπλό αλλά δε μπαίνει στο καλάθι ούτε αγγίζει το στεφάνι και η ομάδα Β δεν αποκτά άμεσο έλεγχο της μπάλας. Πρέπει η μπάλα να χορηγηθεί για επαναφορά στην ομάδα Β από την τελική γραμμή εκτός ακριβώς κάτω από το καλάθι;
ΟΧΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 29, Κατάσταση 1, Παράδειγμα 2 Η μπάλα θα χορηγείται για επαναφορά στο σημείο πλησιέστερα όπου ο αγώνας σταμάτησε από τον διαιτητή, πλην ακριβώς πίσω από τον πίνακα.
22.2  Όταν συμβαίνει μία παράβαση η μπάλα πρέπει να δίδεται στους αντιπάλους για επαναφορά από θέση εκτός ορίων στο πλησιέστερο σημείο που έγινε η καταστρατήγηση, εκτός της περιοχής ακριβώς πίσω από το ταμπλό, (εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται από τους κανονισμούς).

5. O A5 αντικαθιστά τον Α3. Πριν το χρονόμετρο του αγώνα λειτουργήσει και πάλι μετά την αλλαγή ο Α5 χρεώνεται με τεχνική ποινή, οποία είναι το 5ο του φάουλ. Ο μόνος αναπληρωματικός παίκτης της ομάδας Α είναι ο Α3. Μπορεί o A3 να επανέλθει στον αγώνα ως αντικαταστάτης του Α5 ;
ΝΑΙ. 19.2.4 bullet 1  Ο παίκτης που αντικαταστάθηκε και ο αντικαταστάτης του που έγινε παίκτης, δεν μπορούν να ξαναμπούν στον αγώνα ή να τον εγκαταλείψουν αντίστοιχα, μέχρις ότου η μπάλα ξανανεκρωθεί και αφού κυλήσει κάποιο χρονικό διάστημα στο χρονόμετρο του αγώνα, εκτός εάν η ομάδα έχει μείνει με λιγότερους από πέντε (5) παίκτες στο γήπεδο.

6. O A4 ντριπλάρει τη μπάλα στο μπροστά γήπεδο της ομάδας του όταν ο Β4 διαπράττει αντιαθλητικό φάουλ σε βάρος του Α4 ενώ απομένουν έξι (6) δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24 δευτερολέπτων. Πρέπει να χορηγηθεί νέα περίοδος 24 δευτερολέπτων στην ομάδα Α;
    ΝΑΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 29, Κατάσταση 4, Παράδειγμα 8 Αδιαφορώντας εάν οι ελεύθερες βολές είναι εύστοχες ή άστοχες, στην ομάδα Α θα παραχωρείται μία επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Η ομάδα Α θα έχει μία νέα περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
Η ίδια ερμηνεία ισχύει για ένα τεχνικό σφάλμα και σφάλμα αποκλεισμού.
36.2.2 bullet 1 Ποινή αντιαθλητικού σφάλματος: Ελεύθερη/ες βολή/ες θα χορηγούνται στον παίκτη που του έγινε το σφάλμα, ακολουθούμενες από επαναφορά από θέση εκτός ορίων στην προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου, απέναντι από τη γραμματεία.
50.2.1 bullet 4 Η συσκευή των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων σταματά και επαναρυθμίζεται στα 24 δευτερόλεπτα, χωρίς ορατή ένδειξη όταν στην ομάδα χορηγείται  ελεύθερη/ες βολή/ές.
7. Ο προπονητής της ομάδας Β χρεώνεται με τεχνική ποινή εξαιτίας ενέργειας του βοηθού προπονητή του. Αργότερα ο προπονητής Β χρεώνεται νέα τεχνική ποινή ως αποτέλεσμα ενέργειας του ίδιου βοηθού του και κατόπιν χρεώνεται και Τρίτη τεχνική ποινή ως αποτέλεσμα προσωπικής αντιαθλητικής συμπεριφοράς. Επιτρέπεται ο βοηθός προπονητής να αναλάβει καθήκοντα προπονητή της ομάδας Β (μετά την αποχώρηση του πρώτου προπονητή);
ΝΑΙ. 7.6  Ο βοηθός προπονητής θα αναλάβει όλα τα καθήκοντα και τις εξουσίες του προπονητή, αν για οποιοδήποτε λόγο, αυτός δεν είναι ικανός να συνεχίσει.
38.3.3 bullet 2  Ένας Προπονητής θα αποβάλλεται όταν αυτός χρεώνεται με τρεις (3) τεχνικές ποινές, είτε όλες από αυτές ("Β") ή μία από αυτές ("C") σαν αποτέλεσμα αντιαθλητικής συμπεριφοράς του πάγκου της ομάδας (βοηθός προπονητής, αναπληρωματικός, αποκλεισμένος παίκτη ή συνοδός ομάδας).

8. Μετά την αποβολή παικτών και των 2 ομάδων επειδή εγκατέλειψαν τους πάγκους των ομάδων τους κατά τη διάρκεια συμπλοκής ή κατάστασης που μπορεί να οδηγήσει σε συμπλοκή, οι διαιτητές αποφασίζουν ότι ο αγώνας θα ξεκινήσει με επαναφορά για την ομάδα Α με βάση το βέλος εναλλασσόμενης κατοχής και επαναφορά θα γίνει είτε από την πλάγια είτε από την τελική γραμμή στο πλησιέστερο σημείο όπου νεκρώθηκε η μπάλα.
ΟΧΙ. 39.3.2 bullet 3 Εάν περίπου την ίδια στιγμή που το παιχνίδι σταμάτησε εξαιτίας της συμπλοκής μία ομάδα που είχε έλεγχο της μπάλας ή την δικαιούται, η μπάλα θα δοθεί σε αυτή την ομάδα για επαναφορά από θέση εκτός ορίων στην προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 39 Παράδειγμα         Η ομάδα Α, η οποία είχε τον έλεγχο της μπάλας πριν η κατάσταση συμπλοκής ξεκινήσει, θα δικαιούται μία επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας

9. Ο Α4 έχει τον έλεγχο της μπάλας και αγγίζει το δάπεδο με τη μπάλα μια ή περισσότερες φορές χωρίς να αφήνει τη μπάλα από τα χέρια του και χωρίς να μετακινεί τα πόδια του. Είναι παράβαση διπλή ντρίπλας;
ΟΧΙ.  24.1.1 Η ντρίμπλα είναι μία κίνηση ζωντανής μπάλας που προκαλείται  από παίκτη που έχει τον έλεγχο αυτής και την πετά, την κτυπά, την κυλά στο έδαφος ή την πετά σκόπιμα στο ταμπλό. Βασική προϋπόθεση της ντρίμπλας είναι η μπάλα να αφήνει το χέρι-α του ντριμπλέρ.

10. Ο Β4 κάνει φάουλ στον Α4 στην προσπάθεια για σουτ, τέταρτο ομαδικό στη συγκεκριμένη περίοδο. Ο διαιτητής θέτει τη μπάλα στη διάθεση του Α4 για την πρώτη ελεύθερη βολή. Σε αυτό το χρονικό σημείο ο σημειωτής θα τοποθετήσει το δείκτη ομαδικών σφαλμάτων στο τραπέζι της γραμματείας.
ΝΑΙ. 48.2 bullet 2 Ο Σημειωτής τοποθετεί το δείκτη των ομαδικών σφαλμάτων στο άκρο του τραπεζιού της Γραμματείας, πλησιέστερα προς τον πάγκο της ομάδας η οποία βρίσκεται σε κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων, όταν η μπάλα ζωντανεύει μετά το τέταρτο ομαδικό σφάλμα σε μία περίοδο.

11. Ο Α1 έχει μόλις ολοκληρώσει την ντρίπλα του όταν ο Β1 προσπαθεί να του πάρει τη μπάλα από τα χέρια αλλά καταφέρνει μόνο να την αγγίξει. Ο Α1 τραβά τη μπάλα αμέσως και διατηρεί τον έλεγχό της. Μπορεί τώρα να αρχίσει νέα ντρίπλα ?
ΟΧΙ. 24.1.4 bullet 4 Το χτύπημα της μπάλα;, που τον έλεγχο της έχει άλλος παίκτης, δεν είναι ντρίμπλα
24.1.2 Η ντρίμπλα τελειώνει, όταν ένας παίκτης αγγίζει τη μπάλα ταυτόχρονα και με τα δύο του χέρια ή επιτρέπει σε αυτή να αναπαυθεί στο ένα ή και στα δύο χέρια του.
24.2 Ένας παίκτης δεν πρέπει να ντριμπλάρει για δεύτερη φορά, αφού έχει τελειώσει η πρώτη ντρίμπλα,

12. Ο Α4 επιχειρεί σουτ ενώ απομένουν 6 δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24 δευτερολέπτων. Η μπάλα αναπηδά στο στεφάνι και ελέγχεται άμεσα από τον Β4 ο οποίος ξεκινάει fast break πασάροντας στον Β1. Στη συνέχεια και ενώ ο Β1 είναι στην προσπάθεια για σουτ, αλλά πριν η μπάλα φύγει από τα χέρια του, ηχεί κατά λάθος η συσκευή των 24 δευτερολέπτων, επειδή ο χρονομέτρης των 24 δεν την είχε ανανεώσει. Το σουτ του Β1 είναι εύστοχο. Είναι το καλάθι αυτό έγκυρο?
ΝΑΙ. 29.2.2 Εάν το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων ηχήσει κατά λάθος ενώ η ομάδα έχει έλεγχο της μπάλας (ή καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει τον έλεγχο της μπάλας), η κόρνα των 24άρων δευτερολέπτων θα πρέπει να αγνοηθεί και ο αγώνας να συνεχιστεί.

13. Ολόκληρη η μπάλα περνάει μέσα από το καλάθι από την κάτω πλευρά του. Πρέπει η επαναφορά της μπάλας να γίνει από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών?
ΟΧΙ 16.2.4 Εάν ένας παίκτης προκαλεί την είσοδο της μπάλας, από την κάτω πλευρά του καλαθιού, αυτό είναι παράβαση.
22.2  Ποινή παράβασης: Η μπάλα πρέπει να δίδεται στους αντιπάλους για επαναφορά από θέση εκτός ορίων στο πλησιέστερο σημείο που έγινε η καταστρατήγηση, εκτός της περιοχής ακριβώς πίσω από το ταμπλό

14. Κατά τη διάρκεια διεκδίκησης ριμπάουντ ο Α1 χτυπά τη μπάλα προς το πίσω γήπεδό του όπου αγγίζεται πρώτα από συμπαίκτη του. Υπάρχει παράβαση μπρος – πίσω?
ΟΧΙ. 30.1.2 Η μπάλα έχει επιστρέψει παράνομα στο πίσω γήπεδο, όταν ο παίκτης της ομάδας που έχει τον έλεγχο της μπάλας είναι ο τελευταίος που αγγίζει τη μπάλα στο εμπρός του γήπεδο και μετά που ο ίδιος ή συμπαίκτης του, είναι ο πρώτος που αγγίζει τη μπάλα στο πίσω γήπεδο,
Κατά τη διάρκεια διεκδίκησης ριμπάουντ καμία ομάδα δεν έχει τον έλεγχο της μπάλας.

15. Ο Α5 επιχειρεί σουτ αλλά άμεσα αντιλαμβάνεται ότι η μπάλα δεν θα βρει το στεφάνι και έτσι ακολουθεί τη μπάλα και αποκτά και πάλι την κατοχή της πριν αυτή αγγίξει το δάπεδο ή κάποιο άλλο παίκτη. Υπάρχει παράβαση?
ΟΧΙ. 31.1.1 Bullet 2 Σουτ για καλάθι τελειώνει όταν η μπάλα δεν έχει πλέον την πιθανότητα να μπει στο καλάθι.

16. Αν ένας παίκτης πετύχει καλάθι κατά λάθος στο καλάθι της ομάδας του, αυτό θα μετρήσει για 2 πόντους, ανεξάρτητα από το σημείο του γηπέδου που έγινε το σουτ.
ΝΑΙ. 16.2.2 Εάν ένας παίκτης τυχαία πετύχει καλάθι στο καλάθι της ομάδας του, το καλάθι θα μετρήσει για δύο (2) πόντους. (και οι πόντοι θα καταγραφούν σαν να σημειώθηκαν από τον αρχηγό της αντίπαλης ομάδας που εκείνη την στιγμή ήταν στον αγωνιστικό χώρο).
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 9, Κατάσταση 2, Παράδειγμα 2  Οι δύο πόντοι θα πιστωθούν στον αρχηγό της ομάδας Α που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

17. Ενώ ο Α4 είναι στην προσπάθεια για σουτ, ο Β4 κάνει αντιαθλητικό φάουλ στον Α5 και στη συνέχεια ο Β8 κάνει παρέμβαση στη μπάλα στο σουτ του Α4. Κατόπιν ο προπονητής Α χρεώνεται με τεχνική ποινή. Πρέπει το παιχνίδι να ξαναρχίσει με επαναφορά από την τελική γραμμή για την ομάδα Β?
ΝΑΙ. 10.4 bullet 3 Η μπάλα δε νεκρώνει και το καλάθι μετράει, αν μπει, όταν ένας παίκτης διαπράττει σφάλμα έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου, ενώ η μπάλα είναι ακόμα στον έλεγχο παίκτη, ο οποίος κάνει προσπάθεια για επίτευξη καλαθιού και οποίος ολοκληρώνει την προσπάθεια του αυτή, με μία συνεχή κίνηση, η οποία άρχισε πριν γίνει το σφάλμα.
31.3.2 Εάν η παράβαση παρέμβασης στην μπάλα διαπραχθεί από αμυνόμενο παίκτη, κατακυρώνεται στην επιτιθέμενη ομάδα καλάθι.  Η κατακύρωση των πόντων είναι η ίδια σαν η μπάλα να είχε μπει στο καλάθι.
42.2.3 Όλες οι ισοβαρείς ποινές, σε βάρος και των δύο ομάδων  θα ακυρώνονται με τη σειρά με την οποία σφυρίχθηκαν. Αφού ακυρωθούν οι ποινές, θεωρούνται σαν να μην είχαν συμβεί ποτέ.
Αντιαθλητικό σφάλμα Β4 = Α5 2 ε.β.+ κατοχή Α ομάδα
Τεχνικό σφάλμα προπονητή Α =  Β ομάδα 2 ε.β. + κατοχή
42.2.7 bullet 2 Αν μετά την ακύρωση ισοδυνάμων ποινών σε βάρος και των δύο ομάδων δεν υπάρχουν άλλες ποινές για εκτέλεση και εάν περίπου την ίδια στιγμή της πρώτης καταστρατήγησης μία ομάδα είχε τον έλεγχο της μπάλας ή την δικαιούται, η μπάλα πρέπει να δοθεί σε αυτή την ομάδα για επαναφορά από θέση εκτός ορίων, πλησιέστερα του σημείου που έγινε η πρώτη καταστρατήγηση

18. Η μπάλα είναι μέσα στο καλάθι μετά από σουτ του Α3 όταν την αγγίζει ο Α1. Πρέπει η μπάλα να νεκρώσει αμέσως?
ΟΧΙ. 10.3 Η μπάλα νεκρώνει όταν επιτυγχάνεται οποιοδήποτε καλάθι ή ελεύθερη βολή.

19. Ο Α1 καρφώνει τη μπάλα και σκοράρει. Η μπάλα περνάει από το διχτάκι όταν ο Β1 πέφτει πάνω στον A1 που ακόμα δεν έχει επιστρέψει στο δάπεδο και με τα 2 πόδια. Αυτό είναι το 5ο ομαδικό φάουλ της ομάδας Β στη συγκεκριμένη περίοδο. Οι διαιτητές χορηγούν μια ελεύθερη βολή στον Α1.
NAI. 15.1.2 bullet 2 Η προσπάθεια για σουτ τελειώνει όταν η μπάλα έχει αφήσει το χέρι/α του παίκτη, και στην περίπτωση που αυτός βρίσκεται στον αέρα, μέχρις ότου επιστρέψει και με τα δύο πόδια στο έδαφος.
34.2.2 bullet 1 Αν το σφάλμα έγινε σε βάρος παίκτη που έκανε σουτ για καλάθι και το σουτ είναι επιτυχές, θα μετρήσει και θα χορηγηθεί σε αυτόν τον παίκτη μία (1) επιπλέον ελεύθερη βολή.

20. Στον Α3 χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Η ομάδα Β ζητά τάιμ-άουτ, μετά την ολοκλήρωση του οποίου ο Α5 εκτελεί επιτυχώς τις 2 ελεύθερες βολές. Οι διαιτητές αντιλαμβάνονται το λάθος, ακυρώνουν τις βολές και χορηγούν τη μπάλα στην ομάδα Β για επαναφορά από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών. Είναι σωστή η διαδικασία αυτή;
ΝΑΙ. 44.3.3 Αν επιτραπεί σε λάθος παίκτη να εκτελέσει ελεύθερη/ες βολή/ες. Η/οι ελεύθερη/ες βολή/ες που χορηγήθηκαν (και η κατοχή της μπάλας σαν μέρος της ποινής), θα ακυρώνονται και η μπάλα θα χορηγείται στους αντιπάλους για επαναφορά εκτός ορίων από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών, (εκτός κι εάν έχουν χορηγηθεί επιπλέον ποινές για περαιτέρω καταστρατηγήσεις).
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 44, Κατάσταση 2, Παράδειγμα 1 Εάν το λάθος αφορά λάθος παίκτη που εκτέλεσε ελεύθερη βολή (-ες), η βολή (-ες) που εκτελέστηκε σαν αποτέλεσμα του λάθους θα ακυρώνεται.  Η μπάλα θα χορηγείται στους αντιπάλους για επαναφορά στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.

21. Ο Α4 πετυχαίνει 2 ελεύθερες βολές. Πριν η μπάλα τεθεί στη διάθεση της ομάδας Β από την τελική γραμμή, καταλογίζεται διπλό φάουλ στους Α5 και Β5. Αυτή είναι μια περίπτωση αναπήδησης.
ΟΧΙ. 35.2 bullet 1 Εάν περίπου την ίδια χρονική στιγμή με το διπλό σφάλμα (ένα έγκυρο καλάθι) ή μία τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή σημειώνεται, η μπάλα θα χορηγείται στην ομάδα που δέχτηκε το καλάθι για επαναφορά από εκτός ορίων, σε οποιοδήποτε σημείο της τελικής γραμμής.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 42, Κατάσταση 2, Παράδειγμα 2 Τα σφάλματα θα χρεωθούν εναντίων των  εμπλεκομένων παικτών, μετά τα οποία ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά από την τελική γραμμή, όπως μετά από κάθε τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή.

22. Ο Α4 επιχειρεί την τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή και η μπάλα είναι στον αέρα, όταν καταλογίζεται διπλό φάουλ στους Α5 και Β5. Η μπάλα δεν αγγίζει το στεφάνι. Ο αγώνας ξαναρχίζει με επαναφορά της ομάδας Β από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.
ΝΑΙ. 43.2.3 Ο σουτέρ της ελεύθερης βολής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε τρόπο για να εκτελέσει μία ελεύθερη βολή, έτσι ώστε με αυτό τον τρόπο η μπάλα να μπει στο καλάθι από επάνω ή να ακουμπήσει τη στεφάνη. Καταστρατήγηση του άρθρου 43.2.3 είναι παράβαση
35.2 bullet 2 Εάν περίπου την ίδια χρονική στιγμή με το διπλό σφάλμα μία ομάδα είχε τον έλεγχο της μπάλας ή την δικαιούται, η μπάλα πρέπει να χορηγηθεί σε αυτή την ομάδα για επαναφορά από θέση εκτός ορίων, πλησιέστερα στο σημείο της καταστρατήγησης.
43.3.3 Εάν μια ελεύθερη βολή δεν είναι επιτυχημένη και η παράβαση διαπραχθεί από ένα συμπαίκτη του σουτέρ της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής ή τον ίδιο το σουτέρ, η μπάλα θα δοθεί στους αντιπάλους για επαναφορά από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών (εκτός και εάν αυτή η ομάδα δικαιούται επιπλέον κατοχή).

23. Ο Β4 διαπράττει αντιαθλητικό φάουλ κατά του Α4. Μετά το φάουλ, καταλογίζονται τεχνικά σφάλματα σε βάρος των προπονητών Α και Β. Οι όμοιες ποινές των τεχνικών σφαλμάτων αλληλοακυρώνονται.
ΟΧΙ. 42.2.3 Όλες οι ισοβαρείς ποινές, σε βάρος και των δύο ομάδων (και όλα τα διπλά σφάλματα), θα ακυρώνονται με τη σειρά με την οποία σφυρίχθηκαν.

24. Η ομάδα Α επιχειρεί επαναφορά από εκτός ορίων σύμφωνα με τον κανόνα εναλλασσόμενης κατοχής. Ο Α4 πασάρει την μπάλα εντός του αγωνιστικού χώρου και αμέσως υποδεικνύεται εμπλοκή μπάλας ανάμεσα στους Α5 και Β5. Ο αγώνας ξαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β.
ΝΑΙ. 12.4.2 bullet 2 Η εναλλασσόμενη κατοχή τελειώνει όταν η μπάλα αγγίζει ή νόμιμα αγγίχτηκε από παίκτη εντός του αγωνιστικού χώρου.

25. Η μπάλα είναι στον αέρα από σουτ του Α4, όταν ηχεί η συσκευή των 24 δευτερολέπτων και στη συνέχεια η μπάλα σφηνώνει στα υποστηρίγματα του καλαθιού. Το βέλος εναλλασσόμενης κατοχής είναι υπέρ της ομάδας Α. Ο αγώνας ξαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β καθώς έχει εξαντληθεί η περίοδος 24 δευτερολέπτων της ομάδας Α.
    ΝΑΙ.   ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 12, Κατάσταση 2, Παράδειγμα 2     Καθώς η ομάδα Α δεν έχει υπόλοιπο εναπομείναντος χρόνου στο ρολόι των  είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, μία παράβαση είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων έχει συμβεί. Η ομάδα Β δικαιούται μία επαναφορά. Η ομάδα Α δεν θα χάσει το δικαίωμά της στην επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, στην επόμενη περίπτωση αναπήδησης.

26. Μετά από σουτ για καλάθι του Α4, είναι προφανές ότι η μπάλα δε θ αγγίξει το στεφάνι ούτε θα μπει στο καλάθι. Στην καθοδική της πορεία, η μπάλα αγγίζεται από τον Α5 ή τον Β5. Υπάρχει παράβαση;
ΟΧΙ. 31.2.3 bullet 1 Οι περιορισμοί της παρεμβολής εφαρμόζονται μέχρις ότου η μπάλα δεν έχει πλέον την πιθανότητα να μπει στο καλάθι.

27. Μετά από σουτ για καλάθι του Α4, η μπάλα αναπηδά στη στεφάνη και κατόπιν αγγίζεται από τον Α5 ή τον Β5. Υπάρχει παράβαση;
ΟΧΙ. 31.2.3 bullet 2 Οι περιορισμοί της παρεμβολής εφαρμόζονται μέχρις ότου η μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη.

28. Ο Α4 επιχειρεί σουτ ενώ απομένουν 14 δευτερόλεπτα στη συσκευή των 24 δευτερολέπτων. Η μπάλα σφηνώνει στα υποστηρίγματα του καλαθιού. Το βέλος εναλλασσόμενης κατοχής είναι υπέρ της ομάδας Α. Ο αγώνας ξαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α και με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στη συσκευή των 24 δευτερολέπτων.
ΝΑΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 12, Κατάσταση 2, Παράδειγμα 2         Οποτεδήποτε μία ζωντανή μπάλα σφηνώνει μεταξύ στεφάνης και πίνακα, (εξαιρείται η περίπτωση μεταξύ ελευθέρων βολών), είναι μία περίπτωση αναπήδησης που καταλήγει σε μία επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής. Καθώς το γεγονός αυτό δεν καταλήγει σε μία περίπτωση διεκδίκησης (ριμπάουντ),  δεν εξετάζεται σαν να έχει την ίδια επίδραση στον αγώνα όπως όταν η μπάλα απλά ακουμπά τη στεφάνη. Για το λόγο αυτό, εάν η ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας- πριν αυτή σφηνώσει μεταξύ στεφάνης και πίνακα- δικαιούται την επαναφορά, θα έχει μόνο τον εναπομείναντα χρόνο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση αναπήδησης.   
50.3 bullet 3 Η συσκευή των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων σταματά αλλά δεν επαναρρυθμίζεται όταν η ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας, κερδίζει μία επαναφορά από εκτός ορίων σαν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αναπήδησης.

29. Κατά τη διάρκεια του τζάμπωλ ο Α4 βγάζει τη μπάλα εκτός ορίων. Ο αγώνας ξαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β και ο Β4 πασάρει τη μπάλα στον Β5 εντός του αγωνιστικού χώρου. Τη στιγμή που ο Β5 αποκτά έλεγχο της μπάλας το βέλος εναλλασσόμενης κατοχής θα στραφεί υπέρ της ομάδας Α.
ΝΑΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 12, Κατάσταση 1, Παράδειγμα 2. Μετά την επαναφορά η ομάδα που δεν απέκτησε έλεγχο της ζωντανής μπάλας στον αγωνιστικό χώρο θα δικαιούται την πρώτη εναλλασσόμενη κατοχή στο σημείο πλησιέστερα που η επόμενη περίπτωση αναπήδησης συμβεί.     
12.5.2 Η ομάδα που δεν αποκτά τον έλεγχο ζωντανής μπάλας στον αγωνιστικό χώρο μετά την αναπήδηση (Jump – ball), θα ξεκινά τη διαδικασία της πρώτης εναλλασσόμενης κατοχής.

30. Κατά τη διάρκεια των 2 τελευταίων λεπτών του αγώνα ο Α4 ντριπλάρει τη μπάλα στο πίσω γήπεδο της ομάδας του, όταν ο Β4 τη διώχνει εκτός ορίων με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν στη συσκευή των 24 δευτερολέπτων. Η ομάδα Α παίρνει τάιμ-άουτ. Ο αγώνας ξαναρχίζει με επαναφορά από την ομάδα Α από την γραμμή επαναφοράς στο μπροστά γήπεδό της και με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν στη συσκευή των 24 δευτερολέπτων.
50.3 bullet 1 Η συσκευή των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων σταματά αλλά δεν επαναρρυθμίζεται όταν η ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας, κερδίζει μία επαναφορά από εκτός ορίων σαν αποτέλεσμα της εξόδου της μπάλας εκτός ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA Άρθρο 17, Κατάσταση 4, Παράδειγμα 4     
             
                                Δημήτριος Θ. Μιχέλης
                        Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Δ.Κ. ΘΡΑΚΗΣ

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728