Προσαγωγή ισχίου από θέση κάμψης του ισχίου σε μηχανή προσαγωγών "του Γιώργου Σκόλια"

ΠΗΓΗ http://giorgosskolias.blogspot.com/Μύες που συμμετέχουν
  Οι μύες που συμμετέχουν σαν αγωνιστές και συναγωνιστές στην προσαγωγή του ισχίου από θέση κάμψης, όπως στο μηχάνημα των προσαγωγών είναι, ο κύριος μυς της κίνησης, ο μεγάλος προσαγωγός, ενώ η ανταγωνιστική και η σταθεροποιητική λειτουργία είναι ελάχιστη και προέρχεται από τον τείνοντα την πλατεία περιτονία, τον απιοειδή, το μικρό και το μέσο γλουτιαίο, λόγω της μονομερούς επιστράτευσης, η λειτουργία και το ποσοστό συμμετοχής των μυών διαφοροποιείται στις διάφορες φάσεις της κίνησης.
  Ο κτενίτης, ο βραχύς προσαγωγός, ο μακρός προσαγωγός και ο ισχνός προσαγωγός που συμμετέχουν στην προσαγωγή του σκέλους από όρθια θέση συμμετέχουν ελάχιστα, ειδικά ο ισχνός προσαγωγός δεν συμμετέχει καθόλου καθώς στα περισσότερα μηχανήματα η αντίσταση βρίσκεται πάνω στη γαστέρα του μυός και όχι μετά την κατάφυσή του.

Περιγραφή
  Καθόμαστε στην ειδική μηχανή και τοποθετούμε τα πόδια μας στους μοχλούς του μηχανήματος. Από τη θέση αυτή κρατάμε σταθερά τις λαβές του μηχανήματος και πιέζουμε τους μοχλούς του μηχανήματος σχεδόν μέχρι να συναντηθούν.

Σχόλια και Παρατηρήσεις
  Τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη συζήτηση είναι η τοποθέτηση του σώματος, το πόσο πολύ θα οδηγηθούν τα πόδια στην απαγωγή και πόσο θα οδηγηθούν στην προσαγωγή κατά την εκτέλεση της άσκησης και τα φορτία στα ισχία.
  Το σώμα πρέπει στην καθιστή θέση να βρίσκεται σε μικρή κλίση του κορμού προς τα πίσω με τα χέρια να σταθεροποιούνται στις λαβές του μηχανήματος και το γόνατο στο ύψος του ισχίου.
  Τα πόδια πρέπει να οδηγηθούν στην απαγωγή μέχρι να εξαντληθεί το εύρος κίνησης με το σώμα σταθερό στο κάθισμα του μηχανήματος και στην προσαγωγή μέχρι που οι μοχλοί του μηχανήματος να μην χτυπούν μεταξύ τους.
  Η μονόπλευρη προπόνηση των προσαγωγών μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία δυνάμεων και πιθανόν στη βράχυνσή τους. Η βράχυνση των προσαγωγών μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της ιερολαγόνιας άρθρωσης.

Για τη σωστή εκτέλεση της άσκησης πρέπει να προσέχουμε:
1) Τα πόδια πρέπει να οδηγηθούν στην απαγωγή μέχρι να εξαντληθεί το εύρος κίνησης με το σώμα σταθερό στο κάθισμα του μηχανήματος.
2) Στην επιστροφή οι μοχλοί του μηχανήματος να μην χτυπούν μεταξύ τους.
3) Τα χέρια να σταθεροποιούν το σώμα στο κάθισμα.
4) Το κεφάλι παραμένει σε ουδέτερη θέση σ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης.

Αξιολόγηση
- Άσκηση μονοαρθρική, μέσου εύρους κίνησης, ανοιχτής αλυσίδας κίνησης.
- Η επικινδυνότητα είναι μέτρια για προβλήματα στο ισχίο και τη μέση.
- Η αποτελεσματικότητα είναι υψηλή, λόγω της πολύ μεγάλης συμμετοχής του μεγάλου προσαγωγού.

Κείμενο από το e-book:
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ - Γιώργος Σκόλιας
Εκδόσεις: Maximum Fitness
(εκτός κυκλοφορίας)

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728