>Οι 15 ερωτήσεις και απαντήσεις της ΟΔΚΕ του Μαΐου


Οι ερωτοαπαντήσεις της ΟΔΚΕ για τον Μάιο έχουν ως εξής:


  1. Μετά από σφάλμα, ο Α3 επαναφέρει τη μπάλα από το πίσω γήπεδό του. Μετά την επαναφορά, η μπάλα αγγίζεται στιγμιαία εντός του αγωνιστικού χώρου από τον Β2, χωρίς ωστόσο αυτός να αποκτήσει την κατοχή της. Θα πρέπει ο χρονομέτρης των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, να ξεκινήσει αμέσως την μέτρηση των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων;.
                ΝΑΙ. 50.1 2ο bullet) Το ρολόι 24άρων δευτερολέπτων αρχίζει ή επαναρχίζει όταν σε μια επαναφορά από εκτός ορίων, η μπάλα αγγίζει ή νόμιμα αγγίζεται από οποιοδήποτε παίκτη στον αγωνιστικό χώρο.

                2. Ο Α4 ντριμπλάρει τη μπάλα στο εμπρός γήπεδό του όταν ο Β4 διαπράττει αντιαθλητικό στον Α4, με έξι (6) δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων. Μετά την εκτέλεση των δύο (2) ελευθέρων βολών από τον Α4, η ομάδα Α έχει την κατοχή της τη μπάλα με νέα περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
                ΝΑΙ. Επεξηγήσεις FIBA Άρθρο 29 Κατάσταση 4 Παράδειγμα 8 Αδιαφορώντας εάν οι ελεύθερες βολές είναι εύστοχες ή άστοχες, στην ομάδα Α θα παραχωρείται μία επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Η ομάδα Α θα έχει μία νέα περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
(Η ίδια ερμηνεία ισχύει για ένα τεχνικό σφάλμα και σφάλμα αποκλεισμού).

                3. Ο A4 σουτάρει κοντά στη λήξη της περιόδου των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων. Η μπάλα είναι
στον αέρα όταν ηχεί η κόρνα των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων. Στη συνέχεια η μπάλα σφηνώνει μεταξύ στεφάνης και ταμπλό. Έχει συμβεί παράβαση είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων;
                ΝΑΙ. Επεξηγήσεις FIBA Άρθρο 12 Κατάσταση 2  Παράδειγμα 2 Καθώς η ομάδα Α δεν έχει υπόλοιπο εναπομείναντος χρόνου στο ρολόι των  είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, μία παράβαση είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων έχει συμβεί. Η ομάδα Β δικαιούται μία επαναφορά.
                Οποτεδήποτε μία ζωντανή μπάλα σφηνώνει μεταξύ στεφάνης και πίνακα, εξαιρείται η περίπτωση μεταξύ ελευθέρων βολών, είναι μία περίπτωση αναπήδησης που καταλήγει σε μία επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής. Καθώς το γεγονός αυτό δεν καταλήγει σε μία περίπτωση διεκδίκησης (ριμπάουντ),  δεν εξετάζεται σαν να έχει την ίδια επίδραση στον αγώνα όπως όταν η μπάλα απλά ακουμπά τη στεφάνη. Για το λόγο αυτό, εάν η ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας- πριν αυτή σφηνώσει μεταξύ στεφάνης και πίνακα- δικαιούται την επαναφορά, θα έχει μόνο τον εναπομείναντα χρόνο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση αναπήδησης.
50.2 1 3ο bullet Το ρολόι των 24ρων δευτερολέπτων θα: σταματά και επαναρυθμίζεται στα 24 δευτερόλεπτα, χωρίς ορατή ένδειξη όταν η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη του αντίπαλου καλαθιού (εκτός εάν η μπάλα σφηνώσει μεταξύ της στεφάνης και του ταμπλό).

                4. Ο Α2 ντριμπλάρει τη μπάλα στο πίσω γήπεδό του όταν ο Β3 κάνει σφάλμα στον Α3 στο εμπρός γήπεδο της Α ομάδος. Το ρολόι των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων δείχνει 15 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει η επαναφορά της μπάλας για την ομάδα Α, να γίνει από το εμπρός γήπεδο, πλησίον του σημείου που διαπράχθηκε το σφάλμα, με υπολειπόμενο χρόνο 15 δευτερολέπτων για την ολοκλήρωση της επίθεσης;
                ΝΑΙ. 29.2.1 Εάν το παιχνίδι σταματήσει από ένα διαιτητή για σφάλμα από την ομάδα που δεν έχει τον έλεγχο της μπάλας και η επαναφορά χορηγείται στο εμπρός γήπεδο, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων 24ρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται ως εξής: Εάν δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα ή περισσότερα εμφανίζονται στο ρολόι των είκοσι τεσσάρων 24ρων δευτερολέπτων, τη στιγμή που
σταμάτησε το παιχνίδι, το ρολόι των είκοσι τεσσάρων 24ρων δευτερολέπτων δε θα επαναρυθμιστεί, αλλά θα συνεχίσει από το χρόνο που σταμάτησε.
                Επεξηγήσεις FIBA Άρθρο 29 Κατάσταση 4  Εάν ο αγώνας σταματά από έναν διαιτητή για ένα σφάλμα που διαπράττεται από την ομάδα που δεν έχει τον έλεγχο της μπάλας και η κατοχή της μπάλας παραχωρείται στην ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας στο εμπρός γήπεδο, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων επαναρυθμίζεται όπως παρακάτω: Εάν δεκατέσσερα (14) ή περισσότερα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων δεν θα επαναρυθμίζεται, αλλά θα συνεχίσει από το χρόνο που σταμάτησε.

                5. Η Α ομάδα έχει την κατοχή της μπάλας και απομένουν 18 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης των 24ρων, όταν μία κατάσταση αναπήδησης υποδεικνύεται από τους διαιτητές στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας. Το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής δείχνει κατοχή για την ομάδα Α. Θα πρέπει το ρολόι να επαναρρυθμιστεί στα 24 δευτερόλεπτα;
                ΟΧΙ. 50.3 3ο bullet  Το ρολόι των 24 δευτερολέπτων σταματά αλλά δεν επαναρρυθμίζεται όταν η ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας, κερδίζει μία επαναφορά από εκτός ορίων σαν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αναπήδησης.
                Επεξηγήσεις FIBA Άρθρο 29   Κατάσταση 3 Παράδειγμα 1 Εάν σε μία ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας χορηγείται επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, εκείνη η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της μόνο ότι χρόνο απέμεινε στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, τη στιγμή που η περίπτωση αναπήδησης συνέβη.

                6. Ο Β-9 κάνει shot που όμως δεν ακουμπά την στεφάνη. Τη μπάλα διεκδικούν και πιάνουν ταυτόχρονα ο Β-11 με τον Α-7. Όταν οι διαιτητές σφυρίζουν για να σημειώσουν αναπήδηση, ακούγεται το σήμα του χρονομέτρη των 24’’. Είναι σωστή η απόφασή τους να καταλογίζουν παράβαση 24’’ κατά της Β ομάδας;
                ΝΑΙ. Επεξηγήσεις FIBA Άρθρο 29   Κατάσταση 1 Παράδειγμα 4  Μία παράβαση είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων έχει συμβεί. Η ομάδα Β  δεν απόκτησε άμεσα και καθαρά έλεγχο της μπάλας.
Ένα σουτ για καλάθι επιχειρείται κοντά στη λήξη της περιόδου των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων και το σήμα ηχεί ενώ η μπάλα είναι στον αέρα. Αν η μπάλα δεν αγγίξει τη στεφάνη, μία παράβαση έχει συμβεί, εκτός και εάν οι αντίπαλοι έχουν αποκτήσει άμεσα και καθαρά τον έλεγχο της μπάλας. Η μπάλα θα χορηγείται στους αντιπάλους για επαναφορά στο σημείο πλησιέστερα όπου ο αγώνας σταμάτησε από τον διαιτητή, πλην ακριβώς πίσω από τον πίνακα.

                7. Η ομάδα Α κάνει επίθεση και απομένουν 3’’ για την ολοκλήρωση της επίθεσης των 24ρων όταν ο Α-4 επιχειρεί πάσα στον συμπαίκτη του Α- 9 αλλά η μπάλα κτυπά στην στεφάνη και εξοστρακίζεται. Ο χρονομέτρης των 24’’ ανανεώνει την επίθεση της ομάδας Α.
                ΝΑΙ. 50.2.1 3ο bullet  Το ρολόι των 24ρων δευτερολέπτων θα σταματά και επαναρυθμίζεται στα 24 δευτερόλεπτα, χωρίς ορατή ένδειξη όταν η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη του αντίπαλου.

                8. Ενώ στο χρονόμετρο των 24 sec απομένουν 12 sec, ο Α7 επιχειρεί shot. H μπάλα βρίσκεται στον αέρα, όταν ο Β2 χρεώνεται με αμυντικό φάουλ πάνω στον Α5 (2ο ομαδικό).Η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι. Η ομάδα Α έχει στη διάθεσή της μια νέα επίθεση 24΄΄ από το πλησιέστερο σημείο από όπου και σημειώθηκε το φάουλ.
                ΟΧΙ. 29.2.1 Εάν το παιχνίδι σταματήσει από ένα διαιτητή για σφάλμα από την ομάδα που δεν έχει τον έλεγχο της μπάλας και η επαναφορά χορηγείται στο εμπρός γήπεδο, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων 24ρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται ως εξής: Εάν δέκα τρία (13) δευτερόλεπτα ή λιγότερα εμφανίζονται στο ρολόι των είκοσι τεσσάρων 24ρων δευτερολέπτων, τη στιγμή που σταμάτησε το παιχνίδι, το ρολόι των είκοσι τεσσάρων 24ρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμιστεί στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα.
Ανεξάρτητα από το εάν η μπάλα αγγίξει τη στεφάνη ή ακόμη και στην περίπτωση που η μπάλα καταλήξει στο καλάθι, θα εφαρμόζεται ο «κανόνας των 14 sec». Δηλαδή, εάν απομένουν  14 ή περισσότερα δευτερόλεπτα η ομάδα Α θα έχει την κατοχή της μπάλας για τον υπολειπόμενο χρόνο των 24 δευτερολέπτων, ενώ εάν απομένουν λιγότερα από 14 δευτερόλεπτα το ρολόι των 24άρεν δευτερολέπτων  θα επαναρρυθμίζεται στα 14 δευτερόλεπτα.
Επεξηγήσεις FIBA Άρθρο 29 Κατάσταση Εάν ο αγώνας σταματά από έναν διαιτητή για ένα σφάλμα που διαπράττεται από την ομάδα που δεν έχει τον έλεγχο της μπάλας και η κατοχή της μπάλας παραχωρείται στην ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας στο εμπρός γήπεδο, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων επαναρυθμίζεται όπως παρακάτω: Εάν δεκατρία (13) ή λιγότερα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται στα δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα.

                9. Ο Β3 διαπράττει σφάλμα κατά του Α3 και ο Α3 τραυματίζεται. Ο γιατρός της ομάδας Α εγκαταλείπει τα όρια του πάγκου του αλλά δεν δίνει ιατρική βοήθεια στον Α3. Ο Α3 επιμένει ότι είναι σε θέση να αγωνιστεί. Η ομάδα Α δεν έχει άλλο διαθέσιμο τάϊμ άουτ σε αυτό το ημίχρονο. Πρέπει ο Α3 να αντικατασταθεί;
                ΝΑΙ. Επεξηγήσεις FIBA Άρθρο 5 Κατάσταση 1 Παράδειγμα    Εάν ένας παίκτης είναι τραυματισμένος ή φαίνεται να είναι τραυματισμένος και σαν αποτέλεσμα, ο προπονητής, ο βοηθός προπονητής, αναπληρωματικός ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του πάγκου της ίδιας ομάδας εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, αυτός ο παίκτης θεωρείται ότι έχει δεχτεί φροντίδα, είτε του παρασχεθεί είτε όχι  πραγματική φροντίδα
                5.3 Αν ο τραυματισμένος παίκτης δεχθεί φροντίδα, πρέπει να αντικατασταθεί, εκτός εάν η ομάδα απομείνει με λιγότερους από πέντε (5) παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

                10. H ομάδα Α θα έχει την επόμενη κατοχή για την έναρξη της 2ας περιόδου, λόγω εναλλασσόμενης κατοχής. Στη διάρκεια της ανάπαυλας πριν την έναρξη της 2ας περιόδου, ο Β2 χρεώνεται με τεχνική ποινή. Η 2η περίοδος θα ξεκινάμε κατοχή για την ομάδα Α λόγω εναλλασσόμενης κατοχής;
                ΟΧΙ. 12.5.6 Ένα σφάλμα και από τις δύο ομάδες πριν την έναρξη όλων των περιόδων, εκτός της πρώτης, δεν προκαλεί απώλεια της επαναφοράς της μπάλας λόγο της εναλλασσόμενης κατοχής για την ομάδα που τη δικαιούται.

                11. Με δύο (2) λεπτά ν απομένουν για τη λήξη της 2ης περιόδου, ο Β6 αναφέρει στον σημειωτή ότι επιθυμεί να αντικαταστήσει παίκτη. Η ομάδα Α σκοράρει. Θα επιτρέπεται στον Β6 να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή;
                ΟΧΙ. 19.2.2 Η ευκαιρία για αντικατάσταση αρχίζει όταν για την ομάδα που δεν σκόραρε, σημειωθεί καλάθι στα δύο (2) τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου ή στα δύο (2) τελευταία λεπτά κάθε παράτασης.

                12. Ο Α2 κρατά τη μπάλα στο εμπρός γήπεδο της ομάδας Α κοντά στην κεντρική γραμμή όταν μια παράβαση τριών (3) δευτερολέπτων διαπράττεται από τον Α4. Θα πρέπει η επαναφορά για την ομάδα Β να γίνει από το πλησιέστερο σημείο που βρισκόταν ο Α2 όταν έγινε η παράβαση;
                ΟΧΙ. 22.2 Σε καταλογισμό παράβασης, η μπάλα πρέπει να δίδεται στους αντιπάλους για επαναφορά από θέση εκτός ορίων στο πλησιέστερο σημείο που έγινε η καταστρατήγηση, εκτός της περιοχής ακριβώς πίσω από το ταμπλό, εκτός εάν διαφορετικά προβλέπεται από τους κανονισμούς.

                13. Η μπάλα βρίσκεται εντός του καλαθιού της ομάδας Β σαν αποτέλεσμα προσπάθειας για καλάθι από τον Α 3 όταν ο Α4 έρχεται σ’ επαφή με το καλάθι. Είναι αυτό μία παράβαση (basket interference) του Α4;
                ΟΧΙ. 31.2.4 Παρέμβαση συμβαίνει όταν ένας αμυνόμενος παίκτης αγγίζει τη μπάλα ή το καλάθι ενώ η μπάλα είναι μέσα σε αυτό και την εμποδίζει να περάσει μέσα από το δίχτυ. (Ο επιτιθέμενος παίκτης μπορεί να αγγίζει το καλάθι, τον πίνακα και την μπάλα.)

                14. Τεχνικές ποινές καταλογίζονται στον Α2 και στον προπονητή της Α. Μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να πραγματοποιήσει αντικατάσταση μετά την ολοκλήρωση των βολών από τον Α2;
ΝΑΙ. 19.3.9 Στην περίπτωση σετ ελευθέρων βολών, που προέρχονται από περισσότερες της μιας (1) ποινής, κάθε σετ θα εξετάζεται διαφορετικά.

                15. Η τελευταία ελεύθερη βολή του Α4 δε μπαίνει στο καλάθι ούτε αγγίζει τη στεφάνη. Θα πρέπει να δοθεί μια επαναφορά για την ομάδα Β από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών;
                ΝΑΙ. 43.3.3 Εάν μια ελεύθερη βολή δεν είναι επιτυχημένη και η παράβαση διαπραχθεί από ένα συμπαίκτη του σουτέρ της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής ή τον ίδιο τον σουτέρ της βολής, η μπάλα θα δοθεί στους αντιπάλους για επαναφορά από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών εκτός και εάν αυτή η ομάδα δικαιούται επιπλέον κατοχή.

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728