> Η Επίδραση της Προπόνησης σε Κυκλοεργόµετρο στην Αρτηριακή Πίεση 13χρονων Καλαθοσφαιριστών και Απροπόνητων ΑγοριώνΧρήστος Γαλαζούλας, Χρήστος Τσαδήµας, Ευστράτιος Βαµβακούδης, Θωµάς Μεταξάς & Χρήστος Ριγανάς
Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας – Εργοµετρίας
ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Ο σκοπός της µελέτης ήταν να εξεταστεί η επίδραση της διαλειµµατικής προπόνησης σε κυκλοεργόµετρο στη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση αίµατος. Το δείγµα αποτέλεσαν 46 αγόρια ηλικίας 13 ετών που χωρίστηκαν σε 4 οµάδες δύο οµάδες άσκησης (Α και Γ) και δύο οµάδες ελέγχου (Β και ∆). Η οµάδα άσκησης Α (n=12) αποτελούνταν από 13χρονα απροπόνητα αγόρια και η οµάδα Β (n=10) αντίστοιχα ως οµάδα ελέγχου, ενώ η οµάδα άσκησης Γ (n=13) αποτελούνταν από 13χρονους καλαθοσφαιριστές και η οµάδα ∆ (n=11)  αντίστοιχα ως οµάδα ελέγχου. Οι οµάδες Α και Γ συµµετείχαν σε ένα πρόγραµµα προπόνησης διάρκειας 10 εβδοµάδων, 3ηµέρες/εβδοµάδα σε κυκλοεργόµετρο µε υψηλές επιβαρύνσεις 6 x 2 λεπτά (Καρδιακή Συχνότητα 170-180 bpm) και χαµηλές επιβαρύνσεις 4 λεπτά (ΚΣ 120-130 bpm), που περιείχε διατατικές ασκήσεις. Οι οµάδες ελέγχου Β και ∆ συµµετείχαν µόνο στο πρόγραµµα φυσικής αγωγής του σχολείου και στην καλαθοσφαιρική προπόνηση της οµάδος αντίστοιχα. Η συστολική και διαστολική πίεση αίµατος λήφθηκε στην
αρχή και στο τέλος της περιόδου. Στην αρχή της περιόδου κατάρτισης καµία σηµαντική διαφορά δεν βρέθηκε µεταξύ των οµάδων άσκησης και ελέγχου. Μετά το τέλος της περιόδου προπόνησης, η συστολική, και διαστολική πίεση αίµατος µειώθηκαν στατιστικά σηµαντικά (p<.01, p<.05) στην οµάδα άσκησης των απροπόνητων αγοριών (Α), ενώ παρέµεινε στα ίδια περίπου επίπεδα για την οµάδα ελέγχου Β. Μείωση της πίεσης παρουσίασε και η οµάδα άσκησης των καλαθοσφαιριστών (Γ) σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου ∆ που όµως δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Τα ευρήµατα της µελέτης υποστηρίζουν, ότι το πρόγραµµα προπόνησης σε κυκλοεργόµετρο µε υποµέγιστες εντάσεις όταν εφαρµόζεται στις αναπτυξιακές ηλικίες αποτελεί ερέθισµα για µείωση της συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης ηρεµίας

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΗ  ΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟhttp://hape.gr/Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728