Φυσικές ικανότητες


ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΚΟΛΙΑ

 
  Οι βασικές ικανότητες που επιδρούν στην αθλητική απόδοση είναι η δύναμη, η ισχύς, η ταχύτητα, η ευκινησία, η συναρμογή, η ευλυγισία, η μυϊκή αντοχή και η γενική αντοχή.
  Ακόμη ικανότητες όπως η ιδιοδεκτικότητα και η σταθεροποίηση πρέπει να αναπτύσσονται με στόχο τον καλύτερο έλεγχο του σώματος, την πρόληψη τραυματισμών και έμμεσα τη βελτίωση της απόδοσης.
  Κάθε μια από αυτές τις ικανότητες επιδρά περισσότερο ή λιγότερο στην απόδοση του αθλητή ανάλογα με το άθλημά του.

Μέγιστη δύναμη
  Σαν μέγιστη δύναμη ορίζουμε τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να αναπτύξει το νευρομυϊκό σύστημα σε μια συνειδητή συστολή, σε μια συγκεκριμένη κίνηση και δεν αφορά ένα μόνο μυ αλλά ένα σύνολο μυϊκών ομάδων.

Αντοχή στη δύναμη
  Αντοχή στη δύναμη είναι η ικανότητα του μυϊκού συστήματος να παράγει την ίδια δύναμη πολλές φορές.

Ισχύς - Ταχυδύναμη
  Ταχυδύναμη είναι η ικανότητα των μυών να παράγουν δύναμη στη μονάδα του χρόνου.

Ταχύτητα
  Σαν ταχύτητα ορίζεται η απόσταση που διανύει ο αθλητής στη μονάδα του χρόνου.

Ευκινησία
  Σαν ευκινησία ορίζεται η ικανότητα του αθλητή να αλλάζει κατεύθυνση εύκολα και γρήγορα χωρίς να χάνει την ισορροπία του.

Ευλυγισία
  Ευλυγισία είναι η ικανότητα να λειτουργούν οι αρθρώσεις σε όλο το εύρος της κίνησής τους.


Νευρομυϊκή συναρμογή
  Σαν νευρομυϊκή συναρμογή ορίζεται η ικανότητα να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους οι μυϊκές ομάδες για την παραγωγή συγκεκριμένων κινήσεων, αυτό συνεπάγεται ένα υψηλό επίπεδο αλληλεπίδρασης μεταξύ του νευρικού και του μυϊκού συστήματος.

Γενική αντοχή - Ικανότητα πρόσληψης οξυγόνου 
  Σαν γενική αντοχή ορίζεται η ικανότητα να διατηρείται μια συγκεκριμένη αθλητική απόδοση για το επιθυμητό χρονικό διάστημα.
  Ακόμη κάθε μια από τις φυσικές ικανότητες εμπλέκεται σε κάποιο βαθμό με κάποιες άλλες από τις φυσικές ικανότητες.


Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728