Συναρμοστικές Ικανότητες, Motor Abilities - Coordination in Basketball - Ικανότητα Κιναισθητικής Διαφοροποίησης στο χρόνο και το χώρο.

Τα προπονητικά περιεχόμενα που στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητας διαφοροποίησης περιλαμβάνουν την αναγνώριση και επεξεργασία πληροφοριών που αναφέρονται στα χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά της κινητικής δραστηριότητας καθώς και το βαθμό μυϊκής δραστηριοποίησης (ένταση - χαλάρωση) (Martin, Carl & Lehnertz 1991). Δεν θα ήταν λάθος, λοιπόν, αν αποκαλούσαμε την ικανότητα αυτή ικανότητα κιναισθητικής διαφοροποίησης στο χώρο και το χρόνο. Άλλωστε τα προπονητικά περιεχόμενα για τη βελτίωσή της συνδέονται άμεσα με εκείνα που στοχεύουν στη βελτίωση της της ικανότητας προσανατολισμού στο χώρο. Πάντως, είναι αρκετά δύσκολο να εξασκήσουμε μεμονωμένα αυτή την ικανότητα αφού στον αθλητισμό εμφανίζεται σχεδόν σε κάθε κίνηση. Για το λόγο αυτό εξάλλου η ικανότητα κιναισθητικής διαφοροποίησης στο χώρο και το χρόνο θεωρείται η σημαντικότερη από όλες τις συναρμοστικές ικανότητες (Kosel 1998). Χαρακτηριστικό στοιχείο των ασκήσεων διαφοροποίησης είναι η ακρίβεια με την οποία πρέπει να εκτελούνται οι κινήσεις (Καμπάς, Συναρμοστικές ικανότητες: ανάπτυξη και προπόνηση, 2003).Παρακάτω θα δείτε μια άσκηση πάσας για παιδιά 10-12 ετών που εξασκεί την κιναισθητική διαφοροποίηση. (Τα παιδιά εκτελούν πάσα στήθους σε συγκεκριμένο στόχο στον τοίχο).


Άσκηση πάσας για παιδιά 10-12 ετών που εξασκεί την κιναισθητική διαφοροποίηση


Αρχικά λέμε στα παιδιά να εκτελέσουν την πάσα και να προσπαθήσουν να πετύχουν το στόχο στον τοίχο (είναι ένα τετραγωνάκι ζωγραφισμένο στον τοίχο, δεν φαίνεται καθαρά στο βίντεο γιατί δεν έχει καλό φωτισμό).

Στη συνέχεια τους λέμε να κάνουν το ίδιο αλλά να μετρήσουν πόσες πάσες τους βρίσκουν το στόχο μετά από 10 προσπάθειες.

Στο τελικό στάδιο χρονομετρούμε τα παιδιά για 30 δευτερόλεπτα και μετράμε πόσες πάσες προλαβαίνουν να εκτελέσουν και πόσες από αυτές πετυχαίνουν το στόχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Για να περάσουμε στην άσκηση αυτή θα πρέπει πρώτα τα παιδιά να έχουν εξοικειωθεί με την

τεχνική της πάσας στήθους, για την εκμάθηση και εξάσκηση της οποίας χρησιμοποιούμε την παρακάτω άσκηση, κατά την οποία τα παιδιά να χωρίζονται σε ζευγάρια και εκτελούν πάσες.


Εξάσκηση πάσας στήθους σε ζευγάριαΠΗΓΗ http://mazamalama.blogspot.gr/

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728