Σύστημα (plays) για Μ2Μ Quick Hitter ( Γρήγορο χτύπημα) με 3 επιλογές α) Back Door β) Screen 45o / Cut - lay up / pass fron weak side γ) Stagger screen / shooting / pass from weak side


Το coachbasketball σας παρουσιάζει ένα σύστημα (plays) για Μ2Μ Quick Hitter ( Γρήγορο χτύπημα) με 3 επιλογές α) Back Door β) Screen 45o / Cut / pass fron weak side γ) Stagger screen / shooting / pass from weal side

Ξεκινάμε με την πρώτη επιλογή Back Door

                                             Σχ1
Στο σχ1 έχουμε ... Ο παίκτης κάνει (ΑΡ) ντίμπλα , ο παίκτης που είναι 45ο  κάνει screen ,ο παίκτης που δέχεται το σκριν βγαίνει και λαμβάνει την μπάλα απο το (PM) .... Ο απένατι ψηλός παίκτης πηγαίνει στο High Post .... ( βλε. σχ2) .. Οι υπόλοιποι 2 παίκτες σε αυτήν  τηνν κίνηση κάνουν fake κίνηση  ...

                                           Σχ2
Στο σχ2 βλέπετε την 1η επιλογή του Back Door με το screen στο High Post .... η πάσα είναι με αρκετή καμπύλη .... Με το σκριν (screen) ο ψηλός παίκτης κάνει pop out ( κίνηση προς τα εξω) γιατί εάν δεν πετύχει αυτή η κομπίνα έχει και συνέχεια, ο δεύτερος ψηλός είναι στο Low Post  ...πάμε στην 2η επιλογή .... (βλ. σχ 3)
                                           Σχ3
Στο σχ3 βλέπουμε την pop out κίνηση του παίκτη που έχει δώσει το screen ... Λαμβάνει την μπάλα απο τον παίκτη που είναι 45ο ... Ο παίκτης που είναι έξω απο την γραμμή των 3ων πόντων κάνει πάσα στην weak side ( στον παίκτης που δεν έκανε την Back door move ) και βγάνει έξω ...  Ο δευρερός ψηλός  δίνει σκριν στον παίκτη που βρίσκεται 45ο ....η εξέλιξη είναι στο σχ4

                                           Σχ4
Στο σχ4 βλέπετε την 2η επιλογή που είναι lay up με πάσα απο την αδύνατη πλευρά (weak side) και τελειώντας έχουμε και την 3η επιλογή που είναι το shoot ... (βλ σχ 5)

                                          Σχ5

Στο σχ5 έχουμε την 3η επιλογή ... κρατάμε απο τον σχ4 ότι εάν δεν δώσει την πάσα απο την αδύνατη πλευρά έχουμε την κίνηση του δευτέρου περιφεριακού πάικτη που απο την γωνία δέχετε ένα διαδοχικό  (stagger screen ) και την έξοδό του απο αυτά με την εκτέλεση shoot 3 point ... με πάσα απο την αδύνατη πλευρά ....

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΛΙΝΓΚ http://www.bballsecrets.com/cl/quickhitter.html 


Καλή επιτυχία ...

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728