Ερωτήσεις και απαντήσεις για κανονισμούς διαιτησίας


Από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Θράκης


Από τον πρόεδρο του ΣΔΚ Θράκης Δημήτρη Μιχέλη πήραμε και δημοσιεύουμε τις κάτωθι κατατοπιστικές ερωτοαπαντήσεις για κανονισμούς του αθλήματος: 
1. Στη διάρκεια των τελευταίων 2 λεπτών της τετάρτης περιόδου, η ομάδα Β σημειώνει καλάθι. Μετά την επαναφορά, η ομάδα Α έχει την κατοχή της μπάλας για πέντε (5) δευτερόλεπτα στο δικό της πίσω γήπεδο όταν η ομάδα Β διαπράττει το τρίτο (3) σφάλμα σε αυτή την περίοδο. Η ομάδα Α ζητά τάϊμ άουτ. Μετά το τάϊμ άουτ, το παιχνίδι θα ξεκινήσει με επαναφορά για την ομάδα Α από τη γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της Γραμματείας με δέκα εννέα (19) δευτερόλεπτα να απομένουν για τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΣΩΣΤΟ.
            29.2.1 Εάν το παιχνίδι σταματήσει από ένα διαιτητή για σφάλμα
από την ομάδα που δεν έχει τον έλεγχο της μπάλας, θα χορηγείται κατοχή της μπάλας στην ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας. Εάν η επαναφορά χορηγείται στο εμπρός γήπεδο, και δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα ή περισσότερα εμφανίζονται στο ρολόι των είκοσι τεσσάρων 24ρων δευτερολέπτων, τη στιγμή που
σταμάτησε το παιχνίδι, το ρολόι των είκοσι τεσσάρων 24ρων δευτερολέπτων δε θα επαναρυθμιστεί, αλλά θα συνεχίσει από το χρόνο που σταμάτησε.
17.2.4 Στη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών της τέταρτης (4ης)περιόδου (και στη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών κάθε παράτασης), μετά από τάϊμ άουτ που χορηγήθηκε στην ομάδα που έχει το δικαίωμα της κατοχής της μπάλας από το πίσω γήπεδό της, η επαναφορά θα χορηγείται από τη γραμμή επαναφοράς, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας, στο εμπρός γήπεδο της ομάδας.
50.2.2 Το ρολόι των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων σταματά αλλά δεν επαναρυθμίζεται στα είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα όταν η ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας κερδίζει μια επαναφορά από εκτός ορίων στο εμπρός γήπεδο και δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα ή περισσότερα εμφανίζονται στο ρολόι των είκοσι τεσσάρων (24ρων) δευτερολέπτων.

2. Στη διάρκεια του τελευταίου λεπτού της πρώτης περιόδου, ο διαιτητής καταλογίζει βήματα του Α5 στο εμπρός του γήπεδο. Ο προπονητής της Β, ζητά τάϊμ άουτ. Μετά το τάϊμ άουτ, το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β από τη γραμμή επαναφοράς, απέναντι από το τραπέζι της Γραμματείας στο εμπρός γήπεδο της Β;
ΛΑΘΟΣ.
17.2.2 Ο παίκτης θα κάνει την επαναφορά στο πλησιέστερο σημείο που έγινε η παράβαση, όπως υποδεικνύεται από τον Διαιτητή, εκτός από το σημείο ακριβώς πίσω από το ταμπλό.
            17.2.4 Στη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών της τέταρτης (4ης) περιόδου μετά από τάϊμ άουτ που χορηγήθηκε στην ομάδα που έχει το δικαίωμα της
κατοχής της μπάλας από το πίσω γήπεδό της, η επαναφορά θα χορηγείται από τη γραμμή επαναφοράς, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας, στο εμπρός γήπεδο της ομάδας.

3. Στη διάρκεια των τελευταίων δύο (2) λεπτών της τετάρτης περιόδου, ο Α5 ελέγχει τη μπάλα στο δικό του πίσω γήπεδο όταν ο Β5, χωρίς να προσπαθεί να παίξει στην μπάλα, διαπράττει σφάλμα κατά του Α4 που βρίσκεται στο δικό του εμπρός γήπεδο. Ο διαιτητής καταλογίζει αντιαθλητικό σφάλμα.
ΣΩΣΤΟ.
36.1.1 Αντιαθλητικό σφάλμα, είναι ένα σφάλμα επαφής που διαπράττει παίκτης, ο οποίος, κατά την κρίση του διαιτητή, δεν κάνει πραγματική προσπάθεια να παίξει απευθείας τη μπάλα, σύμφωνα με το πνεύμα και την πρόθεση των κανονισμών.
36.1.3 Για να κρίνουν πότε ένα σφάλμα είναι αντιαθλητικό, οι διαιτητές θα εφαρμόζουν την ακόλουθη αρχή:
Αν ένας παίκτης δεν προσπαθεί να παίξει τη μπάλα και συμβαίνει επαφή, αυτό είναι αντιαθλητικό σφάλμα.

4. Ο Α5 ελέγχει τη μπάλα κοντά στην τελική γραμμή και πασάρει τη μπάλα στον Α4 πάνω από το ταμπλό. Παρόλο που η μπάλα δεν αγγίζει το ταμπλό, οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση.
ΛΑΘΟΣ.
23.1.2 Η μπάλα είναι εκτός ορίων, όταν αυτή αγγίζει:
· Τα στηρίγματα του ταμπλό, το πίσω μέρος του ή οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω από τον αγωνιστικό χώρο.
· Έναν παίκτη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται εκτός ορίων
· Το δάπεδο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο πάνω ή έξω από τη γραμμή ορίων.
13.1.1 Στη διάρκεια του παιχνιδιού, η μπάλα παίζεται μόνο με το χέρι/α και μπορεί να μεταβιβαστεί, πεταχτεί, χτυπηθεί, κυληθεί ή να προωθηθεί (ντριμπλαριστεί) προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτών των κανονισμών.
            2.2  Το πίσω γήπεδο μιας ομάδας αποτελείται από το καλάθι της, τημπροστινή πλευρά του ταμπλό και το τμήμα του αγωνιστικού χώρου που περιορίζεται από την τελική γραμμή, πίσω από το δικό της καλάθι, τις πλάγιες γραμμές και την κεντρική γραμμή.
2.3  Το εμπρός γήπεδο μιας ομάδας αποτελείται από το καλάθι τωναντιπάλων, την μπροστινή πλευρά του ταμπλό και το τμήμα του αγωνιστικού χώρου που ορίζεται από την τελική γραμμή πίσω από το αντίπαλο καλάθι, τις πλάγιες γραμμές και από την ακμή της κεντρικής γραμμής που βρίσκεται προς την πλευρά του καλαθιού των αντιπάλων.

5. Ο Β διαιτητής καταλογίζει προσωπικό σφάλμα που έχει σαν ποινή, επαναφορά για την ομάδα. Ο Α διαιτητής διορθώνει το Β διαιτητή και δίνει δύο (2) ή τρεις (3) ελεύθερες βολές διότι, σύμφωνα με την άποψή του, ο παίκτης ήταν σε προσπάθεια για σουτ.
ΛΑΘΟΣ.
47.7 Κάθε διαιτητής έχει την εξουσία να παίρνει αποφάσεις στα όρια των καθηκόντων αλλά δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί ή να αμφισβητεί τις αποφάσεις που πήρε ό άλλος/οι διαιτητής/ες.
            44.1  Οι διαιτητές, μπορούν να διορθώσουν ένα λάθος εάν ένας κανόνας έχει
άθελά τους παραληφθεί, στις εξής περιπτώσεις μόνο:
· Έχει παραχωρηθεί αδικαιολόγητα ελεύθερη/ες βολή/ες.
· Έχει παραληφθεί η παραχώρηση δικαιούμενης ελεύθερης βολής/ων.
· Έχει κατακυρωθεί ή ακυρωθεί πόντος/οι λανθασμένα από τους διαιτητές.
· Έχει επιτραπεί σε λάθος παίκτη, να εκτελέσει ελεύθερη/ες βολή/ες.

6. Η μπάλα αγγίζεται ταυτόχρονα από τους Α4 και Β4 και οι διαιτητές καταλογίζουν περίπτωση αναπήδησης .Η ομάδα Α έχει το δικαίωμα της επαναφοράς σύμφωνα με τη διαδικασία της εναλλασσόμενης κατοχής. Στη διάρκεια της επαναφοράς, ο Α5 διαπράττει παράβαση πέντε (5) δευτερολέπτων και η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β. Η επόμενη εναλλασσόμενη κατοχή θα είναι υπέρ της ομάδας Α.
ΛΑΘΟΣ.
12.5.5 Η παράβαση από μία ομάδα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εναλλασσόμενης κατοχής, έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια της εναλλασσόμενης κατοχής. Η κατεύθυνση του βέλους της εναλλασσόμενης κατοχής θα αντιστραφεί αμέσως, υποδεικνύοντας ότι η αντίπαλη ομάδα που έκανε την παράβαση θα έχει το δικαίωμα της εναλλασσόμενης κατοχής στην επόμενη περίπτωση αναπήδησης (Jump – ball). Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με τη χορήγηση της μπάλας στους αντιπάλους από την αντίπαλη ομάδα που διέπραξε την παράβαση, για μία επαναφορά από το αρχικό σημείο παράβασης της επαναφοράς.

7. Ο χρονομέτρης θα ηχεί τη κόρνα του, ένα λεπτό και τριάντα δευτερόλεπτά πριν την έναρξη της παράτασης.
ΛΑΘΟΣ.
49.4 Ηχεί το σήμα του, πριν από κάθε παράταση, όταν τριάντα (30) δευτερόλεπτα υπολείπονται για την έναρξη αυτής.

8. Η ομάδα Α ελέγχει τη μπάλα στο εμπρός της γήπεδο. Οι διαιτητές σταματούν τον αγώνα διότι ο Β5 εμφανίζεται τραυματισμένος κι ενώ η ομάδα Α έχει μόνο πέντε (5) δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για την ολοκλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων. Η ομάδα Α θα έχει δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα στη διάθεσή της.
ΣΩΣΤΟ.
50.2.3 Οποτεδήποτε ένας διαιτητής σφυρίξει με αποτέλεσμα το παιχνίδι να σταματά εξαιτίας μιας ενέργειας που δε συνδέεται με την ομάδα που έχει τον έλεγχο της μπάλας, το ρολόι των 24ρων δευτερολέπτων θα σταματά και θα επαναρυθμίζεται στα δέκα τέσσερα (14) δευτερόλεπτα όταν η ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας, της χορηγείται μία επαναφορά από εκτός ορίων στο εμπρός γήπεδο και δέκα τρία (13) δευτερόλεπτα ή λιγότερα εμφανίζονται στο ρολόι των είκοσι τεσσάρων (24ρων) δευτερολέπτων. (Διευκρινήσεις 2010/Άρθρο 29/Κατάσταση 4/Παράδειγμα 3)

9. Στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, κι ενώ έχει εκπνεύσει ο χρόνος του τάιμ άουτ, ο διαιτητής σφυρίζει και γνέφει στις ομάδες να εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής της Α συνεχίζει να δίνει οδηγίες στη  ομάδα του η οποία παραμένει στα όρια του πάγκου της. Ο διαιτητής δίνει μία προειδοποίηση στον προπονητή της Α γι αυτή του την καθυστέρηση. Εάν στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα Α επαναλάβει αυτή της την συμπεριφορά, ο διαιτητής θα καταλογίσει ένα τεχνικό σφάλμα κατά του προπονητή της Α, καταγεγραμμένο ως “B”.
ΛΑΘΟΣ.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA 2010 ΑΡΘΡΑ 18/19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8 Κάθε τάιμ-άουτ θα διαρκεί ένα (1) λεπτό (18.2.1) Οι ομάδες πρέπει αμέσως να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο αφού ο διαιτητής σφυρίξει και κάνει νόημα στις ομάδες να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Μερικές φορές μία ομάδα παρατείνει το τάιμ-άουτ πέραν του καθορισμένου ενός (1) λεπτού, αποκτώντας πλεονέκτημα παρατείνοντας τα τάιμ-άουτ και προκαλώντας επίσης καθυστέρηση του αγώνα. Μία προειδοποίηση σε εκείνη την ομάδα θα δίνεται από έναν διαιτητή. Εάν εκείνη η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στην προειδοποίηση, ένα επιπρόσθετο τάιμ-άουτ θα χρεώνεται στην παραβαίνουσα ομάδα. Εάν η ομάδα δεν έχει εναπομένον τάιμ-άουτ, ένα τεχνικό σφάλμα για καθυστέρηση του αγώνα πρέπει να χρεώνεται εναντίον του προπονητή, σημειούμενο ως«C».


10. Ο Α5 επιχειρεί jump shot. Ενώ ο παίκτης Α5 βρίσκεται και με τα δύο πόδια στον αέρα, ο Β5 παίρνει θέση ακριβώς κάτω από την καθετότητά του Α5. Όταν ο Α5 επιστρέφει στο έδαφος, έρχεται σε επαφή με τον Β5. Καταλογίζεται σφάλμα του Α5.
ΛΑΘΟΣ.
            33.6  Ένας αντίπαλος δε μπορεί να κινηθεί μέσα στο διάδρομο ενός παίκτη,
αφού αυτός έχει ήδη πηδήξει στον αέραΗ κίνηση κάτω από έναν παίκτη, ο οποίος βρίσκεται στον αέρα και η πρόκληση επαφής, είναι συνήθως αντιαθλητικό σφάλμα και κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι σφάλμα αποκλεισμού.

11. Ο Α5 έχει ήδη τη μπάλα στη διάθεσή του για την εκτέλεση ελεύθερης βολής όταν οι επιτιθέμενοι παίκτες που βρίσκονται στους διαδρόμους των ελευθέρων βολών, αλλάζουν συνεχώς θέσεις. Οι διαιτητές προειδοποιούν τους παίκτες ότι πρόκειται για αντιαθλητική συμπεριφορά, καθώς καθυστερούν τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.
ΛΑΘΟΣ.
            43.2.4 Οι παίκτες που τοποθετούνται στους διαδρόμους των ελευθέρων βολών στη διάρκεια των ελευθέρων βολών, δεν θα: εγκαταλείπουν το διάδρομο ελεύθερης βολής, μέχρι η μπάλα να έχει αφήσει το χέρι/α του παίκτη που εκτελεί τις ελεύθερες βολές. Καταστρατήγηση του άρθρου είναι παράβαση.

12. Ο Α5 ελέγχει τη μπάλα στο δικό του εμπρός γήπεδο όταν δέχεται μία πιεστική άμυνα από τους Β5 και Β4. Στην προσπάθειά του να αποφύγει αυτή την άμυνα, πατά την κεντρική γραμμή του γηπέδου. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση εμπρός πίσω.
ΣΩΣΤΟ.
            2.4.2 Η κεντρική γραμμή είναι μέρος του πίσω γηπέδου.
            30.1.1 Η μπάλα πηγαίνει στο πίσω γήπεδο μιας ομάδας, όταν αγγίζει ένα παίκτη ο οποίος έχει μέρος του σώματός του σε επαφή με το πίσω γήπεδο.
            30.1.2 Η μπάλα έχει επιστρέψει παράνομα στο πίσω γήπεδο, όταν ο παίκτης της ομάδας που έχει τον έλεγχο της μπάλας είναι ο τελευταίος που αγγίζει τη μπάλα στο εμπρός του γήπεδο και μετά που ο ίδιος (ή συμπαίκτης του), είναι ο πρώτος που αγγίζει τη μπάλα στο πίσω γήπεδο.

13. Τη στιγμή που η μπάλα ζωντανεύει στη διάρκεια της πρώτης ή μοναδικής ελεύθερης βολής, αυτή η ποινή δε μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την ακύρωση οποιωνδήποτε ποινών που παραμένουν.
ΣΩΣΤΟ.
            42.2.5 Αφού η μπάλα έχει ζωντανέψει για την πρώτη ή μοναδική ελεύθερη βολή (ή για την επαναφορά από θέση εκτός ορίων), αυτή η ποινή δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για να ακυρώσει οποιαδήποτε παραμένουσα ποινή.

14. Ο Α5 επικοινωνεί με ασέβεια με τους διαιτητές κάνοντας χειρονομίες προσβλητικές. Μία τεχνική ποινή θα καταλογίζεται αμέσως.
ΣΩΣΤΟ.
            38.3.1 Τεχνικό σφάλμα είναι ένα σφάλμα  συμπεριφοράς παίκτη που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, σε ενέργειες όπως να επικοινωνεί χωρίς σεβασμό με τους διαιτητές,

15. Ο Α5 σουτάρει για καλάθι κοντά στη λήξη της περιόδου, κι ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, ηχεί η κόρνα της λήξης της περιόδου. Στη συνέχεια, ο Α4 αγγίζει τη μπάλα στη καθοδική της πορεία προς το καλάθι. Οι διαιτητές καταλογίζουν παράβαση παρεμβολής (goaltending) στην τροχιά της μπάλας και ακυρώνουν το καλάθι.
ΣΩΣΤΟ.
            31.2.1 Παρεμβολή (goal tending) στη διάρκεια του σουτ για καλάθισυμβαίνει όταν ένας παίκτης αγγίζει τη μπάλα ενώ είναι τελείως πάνω από το επίπεδο της στεφάνης και είναι σε καθοδική τροχιά προς το καλάθι

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728