Γενικές Αρχές Άσκησης: με μια ματιά

Παράμετροι άσκησης 
Αποτελούν τη βάση για την δημιουργία σωστών προγραμμάτων άσκησης. Οι παράμετροι οποιασδήποτε μορφής άσκησης είναι: 

  • συχνότητα: πόσες φορές γυμνάζεστε εβδομαδιαίως,
  • ένταση: πόσο δύσκολη είναι μια μεμονωμένη άσκηση ή ένα ολόκληρο πρόγραμμα εκγύμνασης,
  • διάρκεια: πόση ώρα απαιτείται για να ολοκληρώσουμε ένα πρόγραμμα,
  • είδος: ο τύπος της σωματικής δραστηριότητας που χρησιμοποιούμε.
Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό, ότι όλες αυτές οι παράμετροι έχουν στενή σχέση μεταξύ τους και ότι η μια μπορεί να επηρεάσει την άλλη (αλληλεπίδραση). Για παράδειγμα, μία σημαντική αύξηση της έντασης ενός προγράμματος, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας / χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος.Η αρχή της επιβάρυνσης 
Για να πετύχουμε την αριστοποίηση των αποτελεσμάτων από την άσκηση, θα πρέπει το σώμα μας να δεχθεί μεγαλύτερη επιβάρυνση (υπερφόρτωση) σε σχέση με το ανώτερο επίπεδο που συνήθως είναι εξοικειωμένο να δέχεται. Όταν το ανθρώπινο σώμα επιβαρύνεται με αυτό τον τρόπο, τότε ανταποκρίνεται και αυξάνει την ικανότητά του (προσαρμογή). Οι φυσιολογικές μεταβολές (βελτιώσεις) που παρατηρούνται στο σώμα ως αντίδραση στην κατάλληλη επιβάρυνση, αναφέρονται σαν «αποτελέσματα της άσκησης». Για να υπάρχει κάποιο απτό αποτέλεσμα από την άσκηση, πρέπει η ίδια η άσκηση να είναι κατάλληλη ως είδος και να έχει την κατάλληλη συχνότητα, ένταση και διάρκεια.
Η αρχή της προοδευτικότητας 


Για να υπάρχει ένα συνεχές σε βάθος χρόνου αποτέλεσμα από ένα πρόγραμμα άσκησης, πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική αύξηση της συχνότητας, της έντασης, της διάρκειας και / ή αλλαγή του είδους άσκησης. Η αρχή της προοδευτικότητας εφαρμόζεται διαφορετικά από άτομο σε άτομο, σύμφωνα με την ηλικία, τους φυσικούς περιορισμούς ή προβλήματα υγείας και το επίπεδο φυσικής κατάστασης του συγκεκριμένου ατόμου.
H αρχή της αναστρεψιμότητας 
Εάν η άσκηση κάποιου ατόμου μειωθεί ή διακοπεί για κάποιο χρονικό διάστημα (αποχή), τότε παρατηρείται στασιμότητα ή -συχνότερα- μείωσης της απόδοσής του (αναστροφή), αυτής που προήρθε ως αποτέλεσμα των προσαρμογών εξαιτίας της άσκησης. Για παράδειγμα η καρδιοαναπνευστική ικανότητα μειώνεται σημαντικά μετά από μόνο δυο ή τρεις εβδομάδες αποχής από την άσκησης.http://www.athlotypo.gr/article_details.aspx?articleId=6

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728