Ειδικές Ψυχολογικές Πτυχες της προπονησης Καλαθοσφαιριστών

ΓΡΑΦΕΙ Ο  COACH
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Κατ’ επανάληψη ακούμε ότι το μπάσκετ είναι “ψυχολογικό άθλημα”. Η ταχύτητα του, η εναλλαγή των φάσεων, η συμμετοχή όλων των παικτών σε άμυνα και επίθεση, αλλά και πλήθος άλλων ειδικών χαρακτηριστικών του παιχνιδιού δημιουργούν καταστάσεις έντονης σωματικής και ψυχικής κόπωσης η οποία αναμφίβολα επηρεάζει την αγωνιστική απόδοση παικτών και ομάδας.

Η παρουσία του ψυχολογικού παράγοντα στην προπόνηση και η σχέση του με τους υπόλοιπους βασικούς παράγοντες της προπονητικής διαδικασίας (φυσική κατάσταση, τεχνική, τακτική) βασίζεται στο γεγονός ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες παρουσιάζουν ένα κορεσμό στον παράγοντα ψυχολογία σύμφωνα με την αρχή, κατά την οποία όταν δουλεύουμε με ανθρώπους οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι κορεσμένη στον παράγοντα ψυχολογία (Niculescu, 1999).

Η ψυχολογία είναι
η επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά και ποιοτικά. Για παράδειγμα, στην καλαθοσφαίριση, ποσοτική έκφραση της αγωνιστικής συμπεριφοράς παιχτών και ομάδας, αποτελούν οι συντελεστές που προκύπτουν από τα διάφορα συστήματα ποσοτικής αξιολόγησης.

Η κατασκευή, λοιπόν και ενός συστήματος αξιολόγησης το οποίο να μας προσφέρει με ένα υψηλό βαθμό εγκυρότητας και την ποιοτική διάσταση της αγωνιστικής συμπεριφοράς παιχτών κρίνεται απαραίτητη, διότι θα μπορεί να προσφέρει μια λεπτομερής εικόνα των δυνατών και αδύνατων σημείων του κάθε καλαθοσφαιριστή.

Η παράλληλη χρήση του με το σύστημα ποσοτικής αξιολόγησης, εισάγει ένα πλαίσιο ειδικών πληροφοριών, προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ποιοτικών αναλύσεων, απαραίτητων στο προπονητικό έργο.

Στο χώρο της καλαθοσφαίρισης οι μετρήσεις οι οποίες στηρίζονται σε μετρήσιμα στοιχεία της παραγωγής (αντικειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης), δεν είναι άλλες από την καταγραφή των επιδόσεων των παικτών στις διάφορες στατιστικές κατηγορίες και οι οποίες αποτελούν τμήμα ενός γενικότερου συστήματος αξιολόγησης παικτών και ομάδας που εκφράζονται από κάποιους δείκτες όπως είναι για παράδειγμα το TENDEX.

Το σύστημα αξιολόγησης TENDEX είναι μια χρήσιμη μέθοδος, αλλά παρουσιάζει
 μόνο το τελικό αποτέλεσμα της αγωνιστικής συμπεριφοράς. Η αγωνιστική επίδοση όμως, είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων. Για αυτό το λόγο, κρίνεται αναγκαία η χρήση ενός συστήματος που να μας προσφέρει μια λεπτομερή εικόνα των θετικών και αρνητικών σημείων του κάθε παίχτη.

Επιχειρήσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα ανάλογο σύστημα αξιολόγησης της αγωνιστικής συμπεριφοράς των καλαθοσφαιριστών, ένα σύστημα δηλαδή υποκειμενικής αξιολόγησης των αγωνιστικών επιδόσεων των παικτών από τους προϊσταμένους τους, εν προκειμένω το προπονητικό τιμ.

Επιλέξαμε την κλίμακα με σημεία συμπεριφορικής περιγραφής, πιο γνωστή ως BARS (behaviorally anchored rating scales). Η επιλογή αυτού του είδους κλίμακας έγινε, διότι προσφέρει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η επαγγελματική (αγωνιστική) συμπεριφορά μέσα από τυποποιημένα έντυπα τα οποία διαθέτουν ψυχομετρικά χαρακτηριστικά της εργασίας και μπορούν να συμπληρωθούν με ακρίβεια από αξιολογητές σχετικά άπειρους.

Σημειώνουμε ότι, η διαδικασία κατασκευής ενός συστήματος αξιολόγησης για τους καλαθοσφαιριστές, εμπεριείχε ένα επιπλέον τεχνικό πρόβλημα: ως γνωστό, τα αγωνιστικά καθήκοντα των καλαθοσφαιριστών, διαφέρουν ως προς τη θέση που αγωνίζεται ο καθένας. Καταλήξαμε, πως το ορθότερο θα ήταν να δημιουργήσουμε τρία διαφορετικά δελτία αξιολόγησης για καθεμιά από τις παρακάτω αγωνιστικές θέσεις: Πόιντ Γκάρντ, Γκάρντ- Σμόλ Φόργουορντ, Πάουερ Φόργουορντ- Σέντερ.

Αλλωστε, κατά τον Αναστασιάδη (1995) οι ικανότητες του καλαθοσφαιριστή πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις της θέσης στην οποία εξειδικεύεται, ενώ οι ιδιαιτερότητες κάθε θέσης πρέπει να είναι οι βάσεις πάνω στις οποίες θα καθορισθούν τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η πρώτη ομάδα ειδικών, η οποία επιμελήθηκε του έργου εξεύρεσης εκείνων των διαστάσεων, οι οποίες να καταδεικνύουν την αγωνιστική απόδοση για κάθε μια από τις παραπάνω θέσεις, κατέληξε στα συμπεράσματα που αναγράφονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Διαστάσεις της αγωνιστικής απόδοσης σε σχέση με τις θέσεις των καλαθοσφαιριστών

Διαστάσεις αγωνιστικής απόδοσης

Αγωνιστική θέση Ιδιαιτερότητες αγων. θέσης Επίπεδο γνώσεων τεχν. και τακτ. στην επίθεση

Επίπεδο γνώσεων τεχν. και τακτ. στην άμυνα

Προσαρμογή στην ομάδα

Σεβασμός προπον. και αγων. υποχρεώσεων

Πόιντ Γκάρντ Χ Χ Χ Χ Χ

Γκάρντ- Σμόλ

Φόργουορντ Χ Χ Χ Χ Χ

Πάουερ Φόργουορντ- Σέντερ Χ Χ Χ Χ ΧΤο σύστημα αξιολόγησης, λοιπόν, που προέκυψε, αποτελείται από τρία δελτία αξιολόγησης με κλίμακες συμπεριφορικής περιγραφής (το σύστημα αξιολόγησης παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα του άρθρου). Καθένα από αυτά τα δελτία περιλαμβάνει πέντε διαστάσεις (υποκλίμακες) που περιγράφουν την αγωνιστική απόδοση των καλαθοσφαιριστών ανά θέση. Οι αξιολογητές καλούνται να εκτιμήσουν την αγωνιστική συμπεριφορά κάθε καλαθοσφαιριστή, για κάθε διάσταση ξεχωριστά, σε μια 9-βάθμια κλίμακα.

Ενα τέτοιο σύστημα, λοιπόν στην ουσία αποτελεί ένα από τα συστατικά της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, πρόκειται, δε, για ένα εργαλείο επικοινωνίας στο εσωτερικό της ομάδας. Ο βασικός στόχος της αξιολόγησης έχει δύο κατευθύνσεις: (α) να βοηθηθεί η διοίκηση (προπονητικό τιμ) να πάρει αποφάσεις σχετικά με τους καλαθοσφαιριστές και (β) να έχει ο καλαθοσφαιριστής, ανατροφοδότηση (feedback), πληροφόρηση, δηλαδή, για τις επιδόσεις του.

Για όλους τους εμπλεκόμενους σε μια παραγωγική διαδικασία, η γνώση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και των δυνατοτήτων τους σημαίνει μια ρεαλιστική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτοί εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, τι απόδοση έχουν, πώς εκτιμάται από τους άλλους αυτή η απόδοση, τι περιμένει από αυτούς ο οργανισμός (ομάδα) στον οποίο δραστηριοποιούνται και πώς μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτού.

Η δυνατότητα γνωστοποίησης της αγωνιστικής αξίας, προσφέρει στο πρόσωπο το οποίο αξιολογείται εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παρέχει τη δυνατότητα της αυτοανάλυσης- αυτοκριτικής σε σχέση με τα όποια ερωτηματικά υπάρχουν, αποτελώντας παράλληλα και μια σχέση αιτιολογικού προσδιορισμού και κινήτρων επίτευξης σε ό,τι αφορά στην πράξη, στο υπάρχον, αλλά και στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επιστημονικές έρευνες σχετικά με την συνεισφορά της ανατροφοδότησης στην αύξηση της ανθρώπινης απόδοσης, συνιστούν ως γενικό συμπέρασμα μια βελτίωση των αποτελεσμάτων μεταξύ 8-26% (Landy & Farr, 1983).

Το σύστημα αξιολόγησης αποτελεί τμήμα ενός γενικότερου πλάνου ψυχολογικής παρέμβασης, το οποίο απευθύνεται σε ομάδες καλαθοσφαίρισης και έχει ως στόχο την μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης. Ο μηχανισμός λειτουργίας του πλάνου βασίστηκε στο μοντέλο αποτελεσματικής καθοδήγησης και διαχείρισης του Campbell (1970) και προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις ομάδων καλαθοσφαίρισης.

Σχήμα 1. Μηχανισμός λειτουργίας του Πλάνου Ψυχολογικής Παρέμβασης.

Οι επιμέρους πτυχές του πλάνου μπορούν να έχουν χαρακτήρα εντολών, καθοδήγησης, εξωτερικής και εσωτερικής ανατροφοδότησης, όπως επίσης και εισαγωγής νέων εντολών για την εκμηδένιση των όποιων ανασταλτικών παραγόντων. Τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν είναι: η διοχέτευση πολλαπλών και συνεχών πληροφοριών σχετικά με την προπονητική διαδικασία, η διευκόλυνση επινόησης και εφαρμογής νέων αποφάσεων- εντολών για την καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας, η αντικειμενοποίηση των ανασταλτικών παραγόντων, η εξακρίβωση των στοιχείων του συστήματος όπου λειτουργούν οι ανασταλτικοί αυτοί παράγοντες, η εξακρίβωση του βαθμού επιρροής που αυτοί ασκούν, η εισαγωγή στο σύστημα διαρθρωτικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση- εκμηδένιση της επιρροής τους, η μεγιστοποίηση της αγωνιστικής απόδοσης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Αναστασιάδης, Μιχ. Γ. (1995). Η προπονητική της καλαθοσφαίρισης. Θεσσαλονίκη: αυτοέκδοση

Campbell, J.P., Dunnette, M.D., Arvey, R.D., & Hellervik, L.V. (1973). The development and evaluation of behaviorally based rating scales. Journal of Applied Psychology, 57, 15- 22.

Campbell, J.P., Dunnette, M.D., Lawer, E.E. III, & Weik, K.E. Jr. (1970). Managerial behavior, performance, and effectiveness. New York: McGraw- Hill.

Diamantakos, I., & Muşat S. (2004). Designing an evaluation system of the sport performances for basketball players by means of scales with behaviour anchors. Volumul Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiintifice F.E.F.S., Cluj-Napoca Decembrie, 141- 147.

Diamantakos, I., & Muşat S. (2006). Baschet- De la evaluarea competenţei sportive la optimizarea performanţei echipelor. Cluj – Napoca: Napoca Star.

Ηahn, Ε. (2001). Ψυχολογική προπόνηση στον αγωνιστικό αθλητισμό (Επιμέλεια, Χ. Τσορμπατζούδης). Θεσσαλονίκη: Τύπο-Εκδόσεις.

Landy, F.J., & Farr, J.L. (1983). The measurement of work performance. Methods, theory and applications. New York: Academic Press.

Niculescu, M. (1999). Elemente de psihologia sportului de performanţă şi mare performanţă. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.ΠαράρτημαΣτο παράρτημα που ακολουθεί παρουσιάζουμε αναλυτικά το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης. Για λόγους οικονομίας του χώρου παραθέτουμε και τις 5 διαστάσεις (υποκλίμακες) για την θέση του Ποϊντ Γκαρντ, ενώ για τις άλλες δύο θέσεις μόνο τις 3 πρώτες, καθότι οι 2 τελευταίες (Προσαρμογή στην ομάδα, Σεβασμός προπον. και αγων. Υποχρεώσεων) παραμένουν ακριβώς οι ίδιες ανεξαρτήτου αγωνιστικής θέσης. Καταρχήν αναφέρεται η διάσταση προς αξιολόγηση (για παράδειγμα: Ιδιαιτερότητες της θέσης του Ποϊντ Γκαρντ), αμέσως μετά ακολουθεί ο επεξηγηματικός ορισμός της διάστασης και τέλος τα χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία θα σας βοηθήσουν στην αξιολόγηση. Αριστερά και δίπλα από τα παραδείγματα βρίσκεται η κλίμακα αξιολόγησης, η οποία αντιπροσωπεύει τα επίπεδα όπου μπορεί α κυμαίνεται η απόδοση του παίκτη. Όπως και οι βαθμοί, έτσι και τα παραδείγματα είναι τοποθετημένα με μια χαρακτηριστική σειρά. Αυτά που βρίσκονται στο επάνω μέρος της κλίμακας, αντιπροσωπεύουν υψηλό επίπεδο απόδοσης στη συγκεκριμένη διάσταση, αυτά που βρίσκονται στη μέση της κλίμακας μέτρια επίπεδα και αυτά που βρίσκονται στο κάτω μέρος της κλίμακας αναφέρονται σε χαμηλά επίπεδα απόδοσης.

Ενδείκνυται η χορήγηση του ερωτηματολογίου καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων αυτού, να λαμβάνει χώρα παρουσία ειδικού στη αθλητική Ψυχολογία ή στο επιστημονικό χώρο της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.


ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ (Π. Γκαρντ)

Η τεχνική της καλαθοσφαίρισης αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των ειδικών κινήσεων των οποίων η εφαρμογή αποβλέπει στην επίτευξη του μέγιστου της απόδοσης. Η ατομική τακτική αντιπροσωπεύει το σύνολο εκείνων των ενεργειών οι οποίες χρησιμοποιούνται συνειδητά από έναν παίκτη εναντίον ενός ή περισσοτέρων αντιπάλων και σε συνεργασία με τους συμπαίκτες του με απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων του παιχνιδιού τόσο στη φάση της επίθεσης όσο και στη φάση της άμυνας.

-Διαθέτει μια σχεδόν τέλεια βασική αμυντική στάση.

-Καταφέρνει να κερδίζει αρκετές μπάλες μέσω των κλεψιμάτων του

αλλά πηγαίνει αρκετές φορές και στο ριμπαουντ.

-Η ταχύτητα του, του επιτρέπει να δίνει πολύ καλές βοήθειες στους συμπαίχτες του.-Είναι ένας καλός αμυντικός μόνο στην περίπτωση όμως όπου ο αντίπαλος του

δεν είναι ταχύτερος.

-Παίζει καλή επιθετική άμυνα στην ντριμπλα του αντιπάλου του αλλά,

δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά στις άμυνες των σουτ.-Δεν έχει σχεδόν ποτέ ένα σεβαστό αριθμό κερδισμένων κατοχών στις στατιστικές του

-Ενδιαφέρεται μόνο για των προσωπικό του αντίπαλο και όχι για την ομαδική

αμυντική τακτική της ομάδας.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 9 8 7 6 5 4 3 2 1ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑΚοινωνικότητα, άτομο ευάρεστο, αποφασισμένο να συνεργαστεί, το οποίο εύκολα ενσωματώνεται σε ένα εργασιακό σύνολο. Έχει την ευχέρεια να κατανοεί και να γίνεται κατανοητός, γνωρίζει να κερδίζει το σεβασμό του συνόλου.

- Δείχνει πάντα τη διάθεση να συνεργαστεί, προσαρμόζεται εύκολα στο σύνολο,

ξέρει να κερδίζει το σεβασμό των συμπαιχτών του

-Μέσω της γενικής του συμπεριφοράς καταφέρνει να κερδίζει το θαυμασμό και τον

σεβασμό των υπολοίπων μελών της ομάδας.

-Ξέρει να γίνεται δεκτικός στην ομάδα.-Ο αποτραβηγμένος χαρακτήρας του δεν του επιτρέπει να γίνει δεκτός γρήγορα

και ολοκληρωτικά στην ομάδα.

-Χρειάζεται αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί αλλά εξαρχής δείχνει ενδιαφέρον

για τους στόχους της ομάδας.-Είναι άκαμπτος στη συμπεριφορά του.

-Δημιουργεί διχόνοιες μεταξύ των συμπαικτών του μέσω της συμπεριφοράς του.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΣυνέπεια στις προπονήσεις, όπως και σεβασμός προς τους συμπαίκτες, το προπονητικό τιμ και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.- Είναι χαρακτηριστική η συνέπεια του όπως και ο σεβασμός προς το πρόσωπο των συμπαικτών του και των προπονητών.

- Συμμορφώνεται πάντα με τις οδηγίες του προπονητικού τιμ.

- Η γενική του παρουσία στις προπονήσεις είναι παράδειγμα

προς μίμηση για όλη την ομάδα.- Συνεπής στις υποχρεώσεις του αλλά δεν δικαιώνει πάντα το χρόνο

δουλειάς που καταβάλλει.- Συνήθως αργεί στις προπονήσεις και πολλές φορές φαίνεται

να τον απασχολούν περισσότερο τα προσωπικά του προβλήματα.

- Αργεί στις προπονήσεις και η παρουσία του σε αυτές θυμίζει κάτι από «αγγαρεία»

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 9 8 7 6 5 4 3 2 1ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΚΑΡΝΤ – ΣΜΟΛ ΦΟΡΓΟΥΟΡΝΤΧαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες ικανότητες, σουτάρει από κοντινές και μακρινές αποστάσεις, συμμετέχει στα αμυντικά και επιθετικά ριμπαουντ, συνεργάζεται τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα με τους σέντερ και τους ποιντ γκαρντ- Είναι εξαιρετικός στην οργάνωση και εκτέλεση ειδικών πτυχών του παιχνιδιού,

διαθέτει πολύπλευρη μπασκετική παιδεία.

- Ενεργεί με μεγάλη ταχύτητα

- Διακρίνεται για τη συμμετοχή του στο αμυντικό και επιθετικό ριμπαουντ.

- Παρέχει βοήθειες σε όλους τους συμπαίχτες του στη φάση της άμυνας.

- Εχει τη δυνατότητα να τροφοδοτεί τους σέντερ επιλέγοντας το σωστό

τρόπο την κατάλληλη χρονική στιγμή.

- Μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα την ομάδα του όταν καταφέρνει

να κρατά την ηρεμία του.

- Είναι αρκετά δραστήριος στην επίθεση αλλά δεν συμμετέχει στο αμυντικό ριμπαουντ

και στις απαιτούμενες βοήθειες στην ομαδική άμυνα.

- Είναι αρκετά αποτελεσματικός στο τομέα του σουτ αλλά δεν διαθέτει

τις απαραίτητες γνώσεις στην επιθετική σχέση ένας εναντίον ενός.- Δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας παίχτης με ταχύτητα στο παιχνίδι του.

- Πολλές φορές ξεχνά ότι υπάρχει και άμυνα στο μπάσκετ.

- Υστερεί στον τομέα της πάσας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στη συνεργασία

του με τους σέντερ.

- Θα πρέπει να δουλέψει αρκετά ακόμα στα βασικά του μπάσκετ, ιδιαίτερα στην επίθεση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ. (Γκαρτν – Σμ. Φοργ.)Η τεχνική της καλαθοσφαίρισης αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των ειδικών κινήσεων των οποίων η εφαρμογή αποβλέπει στην επίτευξη του μέγιστου της απόδοσης. Η ατομική τακτική αντιπροσωπεύει το σύνολο εκείνων των ενεργειών οι οποίες χρησιμοποιούνται συνειδητά από έναν παίκτη εναντίον ενός ή περισσοτέρων αντιπάλων και σε συνεργασία με τους συμπαίκτες του με απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων του παιχνιδιού τόσο στη φάση της επίθεσης όσο και στη φάση της άμυνας.- Διαθέτει μεγάλη γκάμα κινήσεων στο ένας εναντίον ενός

- Γνωρίζει πολύ καλά την τεχνική της πάσας, πράγμα που τον βοηθάει

να τροφοδοτεί σωστά τους σέντερ της ομάδας

- Μπορεί να ξεμαρκαριστεί με επιτυχία είτε μακριά, είτε κοντά από το καλάθι,

όπως κα με πλάτη σε αυτό

- Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι καταφέρνει να έχει αρκετά επιθετικά ριμπάουντ

στη στατιστική του- Εν αντιθέσει με το γεγονός ότι είναι αρκετά καλός σουτέρ είναι εμφανές

ότι δεν ξέρει να διεισδύει σχεδόν καθόλου

- Εχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να τελειώνει φάσεις,

αλλά έχει μεγάλο πρόβλημα στον τομέα του ξεμαρκαρίσματος

- Σε περίπτωση που του ζητηθεί επίμονα μπορεί να προσφέρει

βοήθεια και στο επιθετικό ριμπάουντ- Δεν ξέρει να συνεργάζεται με τους σέντερ της ομάδας

- Από τις στατιστικές του συνήθως απουσιάζουν οι τελικές πάσες και τα

επιθετικά ριμπάουντ

- Ξέροντας ότι δεν διαθέτει και τα καλύτερα ποσοστά στα σουτ

από απόσταση επιμένει να επιχειρεί σουτ όταν η μπάλα έρθει στη κατοχή τουΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 9 8 7 6 5 4 3 2 1ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ (Γκαρτν – Σμ. Φοργ.)

Η τεχνική της καλαθοσφαίρισης αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των ειδικών κινήσεων των οποίων η εφαρμογή αποβλέπει στην επίτευξη του μέγιστου της απόδοσης. Η ατομική τακτική αντιπροσωπεύει το σύνολο εκείνων των ενεργειών οι οποίες χρησιμοποιούνται συνειδητά από έναν παίκτη εναντίον ενός ή περισσοτέρων αντιπάλων και σε συνεργασία με τους συμπαίκτες του με απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων του παιχνιδιού τόσο στη φάση της επίθεσης όσο και στη φάση της άμυνας.- Διαθέτει την ικανότητα να αμύνεται τέλεια σε αντίπαλο με ή και χωρίς τη μπάλα

- Δίνει πολύ καλές βοήθειες, είναι ένας από τους παίχτες όπου πάνω του μπορεί ο

προπονητής να χτίσει την ομαδική άμυνα

- Εχει έφεση στο κλέψιμο της μπάλας και στα κοψίματα στα σουτ των αντιπάλων του

- Προσφέρει ξεχωριστή βοήθεια στον τομέα του ριμπάουντ βοηθώντας έτσι την έναρξη

του αιφνιδιασμού- Παίζει συνήθως καλή ατομική άμυνα αλλά δεν βοηθά τους συμπαίχτες του

- Δεν είναι σταθερός στον τομέα των αμυντικών ριμπάουντ

- Οι ταχύτεροι αντίπαλοι του δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες

- Όταν η μπάλα δεν βρίσκεται στον προσωπικό του αντίπαλο είναι θεατής στο τι συμβαίνει

στην άμυνα

- Δεν έχει σχεδόν καθόλου κερδισμένες μπάλες στο ενεργητικό του

- Ο προπονητής του είναι αναγκασμένος να του αναθέτει πάντα το λιγότερο επικίνδυνο

παίχτη της αντίπαλης ομάδαςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 9 8 7 6 5 4 3 2 1ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΟΥΕΡ ΦΟΡΓΟΟΥΡΝΤ – ΣΕΝΤΕΡΣτην άμυνα είναι ο υπ’ αριθμόν ένα υπεύθυνος για το αμυντικό ριμπάουντ και για την έναρξη του αιφνιδιασμού. Στην επίθεση πρέπει να ξέρει να ξεμαρκάρεται ταχύτατα σε μικρούς χώρους και να μπορεί να σουτάρει χρησιμοποιώντας όλα τα είδη σουτ. Είναι ίσως ο πιο σημαντικός παίχτης της ομάδας.- Είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίχτες της ομάδας επηρεάζοντας άμεσα

την απόδοση της

- Συνήθως έχει επιδόσεις πάνω από τους μέσους όρους της ομάδας

- Συνεργάζεται αρκετά καλά με τους συμπαίχτες του- Διαθέτει μια αρκετά καλή γνώση των βασικών του μπάσκετ αλλά αποφεύγει τις επαφές

με τον αντίπαλο

- Προσφέρει σημαντική βοήθεια στην ομάδα, μόνο στον τομέα των ριμπάουντ

- Βασίζεται μόνο στη δύναμη του, μάλλον διότι έχει χαμηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης- Προσανατολίζεται δύσκολα στο γήπεδο ιδιαίτερα όταν παίζει με πλάτη στο καλάθι

- Στα σημαντικά παιχνίδια δεν κατόρθωσε σχεδόν ποτέ να συνεργαστεί αποδοτικά

με τους συμπαίχτες τουΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ (Π.Φ- Σεντερ).

Η τεχνική της καλαθοσφαίρισης αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των ειδικών κινήσεων των οποίων η εφαρμογή αποβλέπει στην επίτευξη του μέγιστου της απόδοσης. Η ατομική τακτική αντιπροσωπεύει το σύνολο εκείνων των ενεργειών οι οποίες χρησιμοποιούνται συνειδητά από έναν παίκτη εναντίον ενός ή περισσοτέρων αντιπάλων και σε συνεργασία με τους συμπαίκτες του με απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων του παιχνιδιού τόσο στη φάση της επίθεσης όσο και στη φάση της άμυνας.- Μπορεί να ξεμαρκάρεται ταχύτατα και γνωρίζει σχεδόν τέλεια όλα τα είδη σουτ

της θέσης του

- Διακρίνεται για την ικανότητα του στο σουτ από μεσαίες αποστάσεις

- Πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό νούμερο επιθετικών ριμπάουντ ανά παιχνίδι- Είναι αρκετά παραγωγικός στο σκοράρισμα αλλά μόνο όταν παίζει με πρόσωπο

στο καλάθι

- Ξεμαρκάρεται σχετικά εύκολα αλλά δεν διαθέτει μια πλούσια γκάμα κινήσεων

της θέσης του

- Συμμετέχει στο επιθετικό ριμπάουντ αλλά μόνο στα δικά του άστοχα σουτ

και όχι σε αυτά των συμπαιχτών του

- Εχει καλή τεχνική κατάρτιση, αλλά δεν μπορεί να την αξιοποιήσει σε μικρούς χώρους- Παίζει μόνο με πρόσωπο στο καλάθι και δρα με πολύ μικρή ταχύτητα

- Πραγματοποιεί έναν πολύ μικρό αριθμό επιθετικών ριμπάουντΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΝΑ (Γκαρτν – Σμ. Φοργ.)Η τεχνική της καλαθοσφαίρισης αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των ειδικών κινήσεων των οποίων η εφαρμογή αποβλέπει στην επίτευξη του μέγιστου της απόδοσης. Η ατομική τακτική αντιπροσωπεύει το σύνολο εκείνων των ενεργειών οι οποίες χρησιμοποιούνται συνειδητά από έναν παίκτη εναντίον ενός ή περισσοτέρων αντιπάλων και σε συνεργασία με τους συμπαίκτες του με απώτερο σκοπό την πραγματοποίηση συγκεκριμένων καθηκόντων του παιχνιδιού τόσο στη φάση της επίθεσης όσο και στη φάση της άμυνας.- Ο προσωπικός του αντίπαλος έχει συνήθως πολύ χαμηλές επιδόσεις στην επίθεση

- Διαθέτει την δυνατότητα να διευθύνει την άμυνα

- Παρέχει εξαιρετικές βοήθειες όταν πρέπει στους συμπαίχτες του

- Στη στατιστική του θα έχει πάντα πολλά αμυντικά ριμπάουντ και κοψίματα- Δεν αφήνει τον προσωπικό του αντίπαλο να πάρει εύκολα τη μπάλα

αλλά όταν συμβεί αυτό θα χρειαστεί πάντα βοήθεια

- Εχει σημαντική συμμετοχή στο αμυντικό ριμπάουντ αλλά απουσιάζει εντελώς

από τα κοψίματα

- Πηγαίνει πολύ αργά στις βοήθειες προς τους συμπαίχτες του- Μόνο όταν λειτουργεί καλά η ομαδική άμυνα κάνει καλές εμφανίσεις στην

φάση του αμυντικού παιχνιδιού

- Γι’ αυτόν συμμετοχή στο αμυντικό ριμπάουντ σημαίνει μόνο μπλοκ άουτ

- Δεν επικοινωνεί με τους συμπαίχτες του συνήθως παρακολουθεί τις

διεισδύσεις και τα ελεύθερα σουτ των αντιπάλωνΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728