Επίσημες επεξηγήσεις κανονισμών καλαθοσφαίρισης 2014


Ισχύουν από 1η Οκτωβρίου 2014
Οι διευκρινήσεις που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο είναι οι επίσημες διευκρινήσεις των κανονισμών καλαθοσφαίρισης FIBA 2014 και είναι σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2014.
Όπου οι διευκρινήσεις στο παρόν έγγραφο διαφέρουν από τις προηγούμενα δημοσιευμένες διευκρινήσεις της FIBA, το παρόν έγγραφο θα υπερισχύει.

Οι επίσημοι κανόνες καλαθοσφαίρισης FIBA εγκρίνονται από το κεντρικό συμβούλιο της  FIBA και αναθεωρούνται περιοδικά από την τεχνική Επιτροπή FIBA. 
Οι κανόνες διατηρούνται όσο το δυνατόν σαφέστεροι και περιεκτικότεροι, αλλά εκφράζουν κυρίως τις αρχές παρά τις αγωνιστικές καταστάσεις. Δεν μπορούν, εντούτοις, να καλύψουν την πλούσια ποικιλία  συγκεκριμένων περιπτώσεων που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού καλαθοσφαίρισης. 
Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να μετατραπούν οι αρχές και οι έννοιες του κανονισμού σε πρακτικές και  συγκεκριμένες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν σε ένα κανονικό παιχνίδι καλαθοσφαίρισης. 
Οι διευκρινήσεις των διαφορετικών καταστάσεων μπορούν να διεγείρουν τη σκέψη των διαιτητών και να συμπληρώσουν την αρχική λεπτομερή μελέτη των κανονισμών. 

Οι επίσημοι κανόνες καλαθοσφαίρισης της FIBA θα παραμείνουν το κύριο έγγραφο κανονισμών καλαθοσφαίρισης της  FIBA. Εντούτοις, ο διαιτητής θα έχει την πλήρη δύναμη και την εξουσία να λάβει τις αποφάσεις σχετικά με οποιοδήποτε σημείο που δεν καλύπτεται συγκεκριμένα από τους επίσημους κανονισμούς καλαθοσφαίρισης της FIBA ή τις ακόλουθες επίσημες διευκρινήσεις της FIBA. 

Για λόγους συνέπειας των επεξηγήσεων, η ομάδα Α είναι η (αρχική) επιτιθέμενη ομάδα και η ομάδα Β είναι η αμυνόμενη ομάδα. Α1-Α5, Β1-Β5 είναι παίκτες. Α6-Α12, Β6-Β12 είναι αναπληρωματικοί.

ΑΡΘΡΟ 5    ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ


5.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Εάν ένας παίκτης είναι τραυματισμένος ή φαίνεται να είναι τραυματισμένος και σαν αποτέλεσμα, ο προπονητής, ο βοηθός προπονητής, αναπληρωματικός ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του πάγκου της ίδιας ομάδας εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, αυτός ο παίκτης θεωρείται ότι έχει δεχτεί φροντίδα, είτε παρασχεθεί είτε όχι  πραγματική φροντίδα.
5.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 φαίνεται να έχει τραυματιστεί στον αστράγαλο και ο αγώνας σταματά
   α) Ο γιατρός της ομάδας Α εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και φροντίζει τον τραυματισμένο αστράγαλο του Α1.
   β) Ο γιατρός της ομάδας Α εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο αλλά ο Α1 έχει ήδη ανακάμψει.
   γ) Ο προπονητής της ομάδας Α εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο για να εκτιμήσει τον τραυματισμό του Α1.
   δ) Ο βοηθός προπονητής της ομάδας Α, αναπληρωματικός της ομάδας Α ή συνοδός της ομάδας Α εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο αλλά δεν φροντίζει τον Α1.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Σε όλες τις περιπτώσεις ο Α1 θεωρείται ότι έχει δεχτεί φροντίδα και θα πρέπει να αντικατασταθεί.

5.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δεν υπάρχει κανένα χρονικό όριο για τη μετακίνηση ενός σοβαρά τραυματισμένου παίκτη από τον αγωνιστικό χώρο αν σύμφωνα με το γιατρό η μετακίνηση είναι επικίνδυνη για τον παίκτη.
5.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 τραυματίζεται σοβαρά και ο αγώνας σταματά για περίπου 15 λεπτά επειδή ο γιατρός εκτιμά ότι η μετακίνηση από τον αγωνιστικό χώρο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για τον παίκτη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η γνώμη του γιατρού θα καθορίσει τον κατάλληλο χρόνο για την μετακίνηση του τραυματισμένου παίκτη από τον αγωνιστικό χώρο. Μετά την αντικατάσταση, ο αγώνας θα ξαναρχίσει χωρίς καμία κύρωση.

5.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν ένας παίκτης τραυματίζεται ή αιμορραγεί ή έχει μία ανοικτή πληγή και δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει αμέσως (σε περίπου 15 δευτερόλεπτα), αυτός πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν ένα τάιμ άουτ χορηγηθεί σε οποιαδήποτε ομάδα την ίδια χρονική στιγμή που το χρονόμετρο είναι σταματημένο και εκείνος ο παίκτης ανακάμψει κατά τη διάρκεια του τάιμ άουτ, αυτός μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται μόνο αν  το σήμα του σημειωτή για το time- out έχει ηχήσει πριν ένας διαιτητής γνέψει σ’ έναν αναπληρωματικό να γίνει παίκτης.
5.6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 τραυματίζεται και ο αγώνας σταματά. Καθώς ο Α1 δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να αγωνίζεται αμέσως,  ένας διαιτητής σφυρίζει κάνοντας το σήμα για μία αντικατάσταση. Ο προπονητής Α (ή ο προπονητής Β) ζητά τάιμ άουτ:
   α) Πριν ένας αντικαταστάτης για τον Α1 εισέλθει στον αγώνα
   β) Αφού ένας αντικαταστάτης για τον Α1 έχει εισέλθει στον αγώνα.
Στο τέλος  του τάιμ άουτ, ο  Α1 εμφανίζεται να έχει ανακάμψει και ζητά να παραμείνει στον αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
  α) Το τάιμ άουτ χορηγείται  και αν ο Α1 ανακάμψει κατά τη διάρκειά του τάιμ-άουτ μπορεί να συνεχίσει να παίζει.
   β) Το τάιμ άουτ χορηγείται, αλλά ένας αντικαταστάτης του Α1 έχει ήδη εισέλθει στον αγώνα. Για το λόγο αυτό ο Α1 δεν μπορεί να επανέλθει μέχρις ότου κυλήσει μία φάση στο χρονόμετρο του αγώνα.

5.7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Παίκτες που έχουν υποδειχθεί από τους προπονητές τους να ξεκινήσουν τον αγώνα ή που δέχονται φροντίδα μεταξύ των ελευθέρων βολών, μπορούν να αντικατασταθούν στην περίπτωση ενός τραυματισμού. Σ’ αυτή την περίπτωση οι αντίπαλοι δικαιούνται επίσης να αντικαταστήσουν τον ίδιο αριθμό παικτών, εφόσον το επιθυμούν.

5.8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 δέχεται φάουλ από τον Β1 και του χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Μετά την πρώτη ελεύθερη βολή οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι ο Α1 αιμορραγεί και αντικαθίσταται από τον Α6 που θα εκτελέσει τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Η ομάδα Β τώρα ζητά να αντικαταστήσει 2 παίκτες.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ομάδα Β δικαιούται να αντικαταστήσει μόνο 1 παίκτη.
5.9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 δέχεται φάουλ από τον Β1 και του χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Μετά την πρώτη ελεύθερη βολή οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι ο Β3 αιμορραγεί. Ο Β3 αντικαθίσταται από τον Β6 και η ομάδα Α ζητά να αντικαταστήσει 1 παίκτη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ομάδα Α δικαιούται να αντικαταστήσει 1 παίκτη.

ΑΡΘΡΟ 7    ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ


7.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τουλάχιστον 20 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, κάθε προπονητής ή ο αντιπρόσωπός του, θα δίνει στο σημειωτή έναν κατάλογο με τα ονόματα και τους αντίστοιχους αριθμούς των μελών της ομάδας που δικαιούνται να παίξουν στον αγώνα όπως επίσης το όνομα του αρχηγού της ομάδας, του προπονητή και του βοηθού προπονητή.
    Ο προπονητής είναι προσωπικά υπεύθυνος για να βεβαιώσει ότι οι αριθμοί στον κατάλογο αντιστοιχούν στους αριθμούς  στις εμφανίσεις των παικτών. Τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα ο προπονητής θα επιβεβαιώσει τη συμφωνία των ονομάτων και των αντίστοιχων αριθμών των μελών της ομάδας του και τα ονόματα του προπονητή, του βοηθού προπονητή και του αρχηγού  υπογράφοντας το φύλλο αγώνος.
7.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ομάδα Α παρουσιάζει στον προβλεπόμενο χρόνο τον κατάλογο της ομάδας στο σημειωτή. Οι αριθμοί 2 παικτών δεν είναι ίδιοι με τους αριθμούς που φέρονται στις εμφανίσεις τους ή το όνομα ενός παίκτη παραλείπεται στο φύλλο αγώνος.
Αυτό ανακαλύπτεται:
   α) Πριν την έναρξη του αγώνα
   β) Μετά την έναρξη του αγώνα
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Οι λανθασμένοι αριθμοί διορθώνονται ή το όνομα του παίκτη προστίθεται στο φύλλο αγώνος χωρίς καμία κύρωση
   β) Ο διαιτητής σταματά τον αγώνα σε μία κατάλληλη στιγμή ώστε να μη φέρει σε μειονεκτική θέση καμία ομάδα. Οι λανθασμένοι αριθμοί διορθώνονται χωρίς καμία κύρωση. Εντούτοις, το όνομα του παίκτη δεν μπορεί να προστεθεί στο φύλλο αγώνος.

7.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα ο κάθε προπονητής θα υποδεικνύει τους 5 παίκτες που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Πριν ο αγώνας αρχίσει ο σημειωτής θα ελέγχει εάν υπάρχει λάθος όσον αφορά αυτούς τους 5 παίκτες και, αν υπάρχει, θα ειδοποιεί τον πλησιέστερο διαιτητή όσο το δυνατόν το συντομότερο. Εάν αυτό ανακαλυφθεί πριν την έναρξη του αγώνα οι αρχικοί 5 παίκτες θα διορθωθούν. Εάν αυτό ανακαλυφθεί μετά την έναρξη του αγώνα θα αγνοηθεί.
7.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ανακαλύπτεται ότι 1 από τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι 1 από τους δηλωμένους να αρχίσουν 5 παίκτες. Αυτό συμβαίνει:
   α)  Πριν την έναρξη του αγώνα.
   β) Μετά την έναρξη του αγώνα
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο παίκτης θα αντικατασταθεί χωρίς καμία κύρωση από 1 από τους 5 παίκτες που θα άρχιζαν τον αγώνα.
   β) Το λάθος αγνοείται και ο αγώνας συνεχίζεται χωρίς καμία κύρωση.

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, ΙΣΟΠΑΛΟ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

8.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ένα διάλειμμα του αγώνα αρχίζει:
· 20 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού.
· Όταν η κόρνα του χρονομέτρου του αγώνα ηχήσει τη λήξη της περιόδου.
8.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 στην προσπάθεια του σουτ δέχεται φάουλ από τον Β1 ταυτόχρονα με την κόρνα του χρονομέτρου του αγώνα να ηχεί τη λήξη της περιόδου και του χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το διάλειμμα του αγώνα θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση των ελεύθερων βολών.

 

ΑΡΘΡΟ 9      ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


9.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ένας  αγώνας δε θα αρχίζει, εκτός αν κάθε ομάδα έχει έναν ελάχιστο αριθμό 5 δικαιούμενων να  παίξουν παικτών στον αγωνιστικό χώρο και έτοιμους να παίξουν. Αν λιγότεροι από 5 παίκτες είναι στον αγωνιστικό χώρο την ώρα έναρξης του αγώνα, οι διαιτητές πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη περίσταση (-εις) που θα μπορούσε να εξηγήσει την καθυστέρηση. Αν μία λογική εξήγηση παρέχεται για την καθυστέρηση, δεν θα καταλογίζεται  τεχνικό σφάλμα. Αν, όμως, καμία τέτοια εξήγηση δεν παρέχεται, ένα τεχνικό σφάλμα και/ή απώλεια  του αγώνα μπορεί να προκύψει, έως την άφιξη των επιπλέον δικαιούμενων να παίξουν παικτών.
9.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, η ομάδα Β έχει λιγότερους από 5 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο έτοιμους να αγωνιστούν.
   α) Ο εκπρόσωπος της ομάδας Β είναι σε θέση να παρέχει  μία λογική και αποδεκτή εξήγηση για την καθυστερημένη άφιξη των παικτών της ομάδας Β.
   β) Ο εκπρόσωπος της ομάδας Β δεν είναι σε θέση να παρέχει μία λογική και αποδεκτή εξήγηση για την καθυστερημένη άφιξη των παικτών της ομάδας Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Η έναρξη του αγώνα θα καθυστερήσει το μέγιστο για 15 λεπτά. Αν οι απόντες παίκτες φθάσουν στον αγωνιστικό χώρο έτοιμοι να αγωνιστούν, πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, ο αγώνας θα ξεκινήσει. Αν οι απόντες παίκτες δεν έχουν φθάσει  στον αγωνιστικό χώρο έτοιμοι να αγωνιστούν πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, ο αγώνας πρέπει να κατακυρωθεί υπέρ της ομάδας Α και το σκορ καταγράφεται ως 20:0.
   β) Η έναρξη του αγώνα θα καθυστερήσει το μέγιστο για 15 λεπτά Αν οι απόντες παίκτες φθάσουν στον αγωνιστικό χώρο έτοιμοι να αγωνιστούν, πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, ένα τεχνικό σφάλμα θα πρέπει να καταλογιστεί σε βάρος του προπονητή Β, καταγράφεται ως «Β». Στην ομάδα Α θα χορηγηθεί 1 ελεύθερη βολή και ο αγώνας θα ξεκινήσει με αναπήδηση (jump ball).
Αν οι απόντες παίκτες δεν έχουν φθάσει  στον αγωνιστικό χώρο έτοιμοι να αγωνιστούν πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 λεπτών, τότε ο αγώνας πρέπει να κατακυρωθεί υπέρ της ομάδας Α και το σκορ καταγράφεται ως 20:0
Σε όλες τις περιπτώσεις ο διαιτητής θα αναφέρει το γεγονός στην πίσω πλευρά του φύλλου αγώνα στην οργανωτική επιτροπή του πρωταθλήματος.
9.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, η ομάδα Α δεν μπορεί να παρουσιάσει 5 παίκτες δικαιούμενους να παίξουν στον αγωνιστικό χώρο εξαιτίας τραυματισμών, αποβολών κλπ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η υποχρέωση να παρουσιάσει το ελάχιστο 5 παίκτες ισχύει μόνο για την έναρξη του αγώνα. Η ομάδα Α θα συνεχίσει να αγωνίζεται με λιγότερους από 5 παίκτες.
9.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κοντά στη λήξη του αγώνα ο Α1 διαπράττει το 5ο του σφάλμα και βγαίνει από τον αγώνα. Η ομάδα Α μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα με μόνο  4 παίκτες καθώς δεν έχει άλλους αναπληρωματικούς διαθέσιμους. Καθώς η ομάδα Β προηγείται με περισσότερους από 15 πόντους, ο προπονητής Β επιδεικνύοντας fair play (τίμιο παιχνίδι) θέλει να βγάλει έναν από τους παίκτες του ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται επίσης με 4 παίκτες.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το αίτημα του προπονητή Β να αγωνίζεται με λιγότερους από 5 παίκτες θα απορριφθεί. Εφόσον μία ομάδα έχει ικανούς παίκτες διαθέσιμους, 5 παίκτες θα πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο.

9.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το άρθρο 9 διευκρινίζει σε ποιο καλάθι μία ομάδα πρόκειται να αμυνθεί και σε ποιο καλάθι πρόκειται να επιτεθεί. Αν από σύγχυση οποιαδήποτε περίοδος ξεκινήσει και με τις δύο ομάδες να επιτίθενται/αμύνονται σε λανθασμένα καλάθια, η κατάσταση  θα διορθώνεται το δυνατό συντομότερο μόλις ανακαλύπτεται, χωρίς καμία ομάδα να τίθεται σε μειονεκτική θέση. Οποιοιδήποτε πόντοι σημειώθηκαν, χρόνος που κύλησε, σφάλματα που καταλογίσθηκαν κ.λ.π. πριν τη διακοπή του αγώνα, παραμένουν έγκυρα.
9.6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μετά την έναρξη του αγώνα, οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι και οι δύο ομάδες παίζουν σε λάθος κατεύθυνση.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο αγώνας θα σταματήσει το συντομότερο δυνατόν και χωρίς να τίθεται καμία ομάδα σε μειονεκτική θέση. Οι ομάδες θ’ ανταλλάξουν καλάθια. Ο αγώνας θα ξαναρχίσει από την αντίθετη θέση-καθρέφτης, πλησιέστερα στο σημείο που ο αγώνας σταμάτησε.
9.7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στην έναρξη μίας περιόδου, η ομάδα Α αμύνεται στο δικό της καλάθι όταν ο Β1 από λάθος  ντριμπλάρει στο δικό του  καλάθι και σημειώνει καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 2 πόντοι θα πιστωθούν στον αρχηγό της ομάδας Α που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

ΑΡΘΡΟ 12    ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ


12.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Η ομάδα που δεν αποκτά έλεγχο μιας ζωντανής μπάλας στον αγωνιστικό χώρο μετά την αναπήδηση (jump-ball) στην έναρξη του αγώνα, θα δικαιούται τη μπάλα για μία επαναφορά εκτός ορίων στο πλησιέστερο σημείο που η επόμενη περίπτωση αναπήδησης συμβεί.
12.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο διαιτητής πετάει τη μπάλα για την εναρκτήρια αναπήδηση. Αμέσως μετά που η μπάλα νόμιμα αγγίζεται από τον αναπηδώντα Α1:
   α) Καταλογίζεται εμπλοκή της μπάλας μεταξύ των Α2 και Β2.
   β) Καταλογίζεται διπλό σφάλμα μεταξύ των Α2 και Β2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Από τη στιγμή που ο έλεγχος ζωντανής μπάλας στον αγωνιστικό χώρο δεν έχει ακόμα καθιερωθεί, ο διαιτητής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής για να υποδείξει κατοχή. Ο διαιτητής θα διευθύνει μία άλλη αναπήδηση (jump-ball) στον κεντρικό κύκλο και οι Α2 και Β2 θα πηδήξουν. Ό,τι   χρόνος έχει κυλήσει στο χρονόμετρο του αγώνα, μετά το νόμιμο άγγιγμα της μπάλας και πριν την εμπλοκή/ διπλό σφάλμα, θα παραμείνει καταναλωμένος.
12.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο διαιτητής πετάει τη μπάλα για την εναρκτήρια αναπήδηση (jump-ball). Αμέσως μετά που η μπάλα νόμιμα αγγίζεται από τον αναπηδώντα Α1. Η μπάλα
   α) Πηγαίνει κατευθείαν εκτός ορίων.
   β) Πιάνεται από τον Α1 πριν αυτή αγγίξει από έναν μη αναπηδώντα παίκτη ή το δάπεδο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Και στις δύο περιπτώσεις στην ομάδα Β χορηγείται μία επαναφορά σαν αποτέλεσμα της παράβασης του Α1. Μετά την επαναφορά από εκτός ορίων η ομάδα που δεν κέρδισε τον έλεγχο της ζωντανής μπάλας στον αγωνιστικό χώρο θα δικαιούται την πρώτη εναλλασσόμενη κατοχή στο σημείο πλησιέστερα που η επόμενη περίπτωση αναπήδησης συμβεί.
12.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ομάδα Β δικαιούται μία επαναφορά από εκτός ορίων  σύμφωνα με τη διαδικασία της εναλλασσόμενης κατοχής. Ένας διαιτητής και/ή ο σημειωτής κάνει ένα λάθος και η μπάλα λανθασμένα απονέμεται στην ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μόλις η μπάλα αγγίξει ή νόμιμα αγγιχθεί από έναν παίκτη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί. Όμως, η ομάδα Β δεν θα χάσει την ευκαιρία επαναφοράς λόγω εναλλασσόμενης κατοχής σαν αποτέλεσμα του λάθους και θα δικαιούται την επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής.
12.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ταυτόχρονα με το σήμα του χρονομέτρου για τη λήξη της πρώτης περιόδου, ο Β1 διαπράττει σφάλμα κατά του Α1 και ένα αντιαθλητικό σφάλμα καταλογίζεται..
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο Α1 θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές χωρίς κατάληψη θέσεων ριμπάουντ από παίκτες και χωρίς υπόλοιπο αγωνιστικού χρόνου. Μετά τα 2 λεπτά διαλείμματος του παιχνιδιού, ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά της μπάλας από εκτός ορίων, από την ομάδα Α, στην προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Καμία ομάδα δεν θα χάσει το δικαίωμά της για την επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, στην επόμενη περίπτωση αναπήδησης.
12.6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 πηδάει με την μπάλα και κόβεται (μποκάρεται) νόμιμα από τον Β1. Και οι δύο παίκτες μετά επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο και με τους δύο να έχουν ένα ή και τα δύο χέρια σταθερά στην μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μία εμπλοκή της μπάλας καταλογίζεται.
12.7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 και ο Β1 στον αέρα έχουν σταθερά τα χέρια τους στην μπάλα. Μετά την επιστροφή στον αγωνιστικό χώρο ο Α1 προσγειώνεται με το ένα πόδι πάνω στην γραμμή ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μία εμπλοκή της μπάλας θα καταλογιστεί.
12-8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 πηδάει με την μπάλα από το εμπρός γήπεδό του και κόβεται (μπλοκάρεται) νόμιμα από τον Β1. Και οι δύο παίκτες μετά επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο και με τους δύο να έχουν ένα ή και τα δύο χέρια σταθερά στην μπάλα. Ο Α1 προσγειώνεται με το ένα πόδι στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μία εμπλοκή της μπάλας θα καταλογιστεί.

12.9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οποτεδήποτε μία ζωντανή μπάλα σφηνώνει μεταξύ στεφάνης και ταμπλό, εξαιρείται η περίπτωση μεταξύ ελευθέρων βολών και εκτός αν μία κατοχή της μπάλας είναι μέρος της ποινής της ελεύθερης (-ών) βολής (-ών) είναι μία περίπτωση αναπήδησης που καταλήγει σε μία επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής. Καθώς το γεγονός αυτό δεν καταλήγει σε μία περίπτωση διεκδίκησης (ριμπάουντ),  δεν εξετάζεται σαν να έχει την ίδια επίδραση στον αγώνα όπως όταν η μπάλα απλά ακουμπά και αναπηδά από τη στεφάνη. Για το λόγο αυτό, εάν η ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας- πριν αυτή σφηνώσει μεταξύ στεφάνης και ταμπλό- δικαιούται την επαναφορά από εκτός ορίων, θα έχει μόνο τον υπολειπόμενο χρόνο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση αναπήδησης.
12.10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σε σουτ για καλάθι από τον Α1 η μπάλα σφηνώνει μεταξύ της στεφάνης και του ταμπλό. Η ομάδα Α δικαιούται μία επαναφορά σύμφωνα με τη διαδικασία της εναλλασσόμενης κατοχής.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μετά την επαναφορά η ομάδα Α έχει μόνο τον υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
12.11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα σε σουτ του Α1 για καλάθι,  το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων εκπνέει ακολουθούμενο από το σφήνωμα της μπάλας μεταξύ της στεφάνης και του ταμπλό. Η ομάδα Α δικαιούται μία επαναφορά από εκτός ορίων σύμφωνα με τη διαδικασία της εναλλασσόμενης κατοχής.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Καθώς η ομάδα Α δεν έχει υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των  24άρων δευτερολέπτων, μία παράβαση 24άρων δευτερολέπτων έχει συμβεί. Η ομάδα Β δικαιούται μία επαναφορά. Η ομάδα Α δεν θα χάσει το δικαίωμά της στην επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, στην επόμενη περίπτωση αναπήδησης.
12.12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι 2 πόντων και του γίνεται φάουλ από τον Β2. Οι διαιτητές καταλογίζουν ένα αντιαθλητικό σφάλμα στον Β2. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ελεύθερης βολής:
          α. Η μπάλα σφηνώνει μεταξύ της στεφάνης και του ταμπλό.
          β. Ο Α1 πατάει την γραμμή ελευθέρων βολών ενώ ελευθερώνει την μπάλα.
          γ. Η μπάλα δεν βρίσκει τη στεφάνη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ελεύθερη βολή θα θεωρηθεί ανεπιτυχής και η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.

12.13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μία εμπλοκή της μπάλας συμβαίνει όταν ένας ή περισσότεροι παίκτες από αντίπαλες ομάδες έχουν ένα ή και τα δύο χέρια σταθερά στην μπάλα έτσι ώστε κανένας παίκτης να μη μπορεί να κερδίσει τον έλεγχο χωρίς υπερβολική σκληρότητα.
12.14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 με την μπάλα στα χέρια του είναι σε συνεχή κίνηση προς το καλάθι προκειμένου να σκοράρει. Αυτή τη στιγμή ο Β1 τοποθετεί τα χέρια του σταθερά στην μπάλα και τώρα ο Α1 κάνει περισσότερα βήματα από ότι επιτρέπεται από τον κανόνα βημάτων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μία εμπλοκή της μπάλας θα καταλογιστεί.

ΑΡΘΡΟ 14    ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ

14.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο έλεγχος της μπάλας για μία ομάδα αρχίζει όταν ένας παίκτης της ομάδας αυτής έχει τον έλεγχο ζωντανής μπάλας κρατώντας την ή προωθώντας (ντριμπάροντας) την.
14.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κατά τη διάρκεια μίας επαναφοράς, ανεξάρτητα από το αν το χρονόμετρο του αγώνα είναι σταματημένο ή όχι, ή κατά τη διάρκεια μιας ελεύθερης βολής, κατά την κρίση των διαιτητών, ένας παίκτης καθυστερεί εσκεμμένα τη διαδικασία της λήψης της μπάλας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η μπάλα ζωντανεύει όταν ο διαιτητής την τοποθετεί στο δάπεδο δίπλα στο σημείο επαναφοράς από εκτός ορίων ή στη γραμμή των ελευθέρων βολών
14.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας για 15 δευτερόλεπτα. Ο Α1 προσπαθεί να πασάρει την μπάλα στον Α2 και η μπάλα κινείται κατά μήκος της γραμμής ορίων. Ο Β1 προσπαθεί να σώσει την μπάλα ώστε να μη βγει εκτός ορίων και πηδάει από τον αγωνιστικό χώρο πάνω από τη γραμμή ορίων. Ενώ ο Β1 είναι ακόμη στον αέρα η μπάλα
            α. κτυπιέται με το ένα χέρι του Β1
            β. πιάνεται από τον Β1 και με τα δύο χέρια
και επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο όπου πιάνεται από τον Α2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
α. Ο έλεγχος της μπάλας παραμένει στην ομάδα Α. Το ρολόι των 24άρωνδευτερολέπτων συνεχίζει.
β. Η ομάδα Β έχει κερδίσει τον έλεγχο της μπάλας. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμιστεί για την ομάδα Α.


ΑΡΘΡΟ 16   ΚΑΛΑΘΙ: ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ

16.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η αξία ενός καλαθιού καθορίζεται από τη θέση στο δάπεδο από όπου γίνεται το σουτ. Καλάθι από την περιοχή των 2 πόντων μετράει για 2 πόντους, καλάθι από την περιοχή των 3 πόντων μετράει για 3 πόντους. Ένα καλάθι πιστώνεται στην ομάδα που επιτίθεται στο καλάθι στο οποίο μπήκε η μπάλα
16.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει από την περιοχή των 3 πόντων. Η μπάλα στην ανοδική της πορεία αγγίζεται νόμιμα από
            α. έναν επιτιθέμενο παίκτη
            β. έναν αμυνόμενο παίκτη
που βρίσκεται στην περιοχή των 2 πόντων της ομάδας Α . Η μπάλα συνεχίζει την πορεία της και μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Καις τις δύο περιπτώσεις στην ομάδα Α θα κατακυρωθούν 3 πόντοι καθώς το σουτ του Α1 έγινε από την περιοχή των 3 πόντων.
16.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει από την περιοχή των  2 πόντων. Η μπάλα στην ανοδική της πορεία αγγίζεται νόμιμα από τον Β1 που έχει πηδήξει από την περιοχή των 3 πόντων της ομάδας Α. Η μπάλα συνεχίζει  την πορεία της και μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στην ομάδα Α θα κατακυρωθούν 2 πόντοι καθώς του σουτ του Α1 έγινε από την περιοχή των  2 πόντων.

16.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε μία κατάσταση επαναφοράς από εκτός ορίων ή σε μία διεκδίκηση (ριμπάουντ) μετά την τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή, μία χρονική περίοδος πάντα θα περνάει από τη στιγμή που παίκτης εντός ορίων ακουμπά την μπάλα μέχρι εκείνος ο παίκτης ελευθερώσει την μπάλα σε ένα σουτ. Αυτό είναι ιδιαιτέρα σπουδαίο να ληφθεί υπ’ όψιν κοντά στη λήξη μιας περιόδου. Πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη περίοδος  διαθέσιμου χρόνου για ένα τέτοιο σουτ, πριν ο χρόνος εκπνεύσει. Εάν 0:00.3 δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο χρονόμετρο του αγώνα, είναι καθήκον του διαιτητή (-ών) να αποφασίσει εάν ο σουτέρ ελευθέρωσε την μπάλα πριν το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχήσει για τη λήξη μιας περιόδου. Εάν, όμως, 0:00.2 ή 0:00.1 δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο χρονόμετρο του αγώνα, η μόνη περίπτωση ενός έγκυρου καλαθιού, πετυχαίνεται από έναν παίκτη στον αέρα κτυπώντας ή καρφώνοντας αμέσως την μπάλα.
16.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στην ομάδα Α χορηγείται μία επαναφορά με
             α) 0:00.3
             β) 0:00.2 ή 0:00.1
να εμφανίζονται στο χρονόμετρο του αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
          Στην περίπτωση (α), εάν ένα σουτ για καλάθι επιχειρείται και το σήμα του ρολογιού του αγώνα ηχήσει για τη λήξη μιας περιόδου κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, είναι ευθύνη των διαιτητών να αποφασίσουν εάν η μπάλα ελευθερώθηκε πριν το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα να έχει ηχήσει για τη λήξη της περιόδου.
          Στην περίπτωση (β), το καλάθι πιστώνεται μόνο εάν η μπάλα, ενώ είναι στον αέρα σε πάσα επαναφοράς, κτυπιέται προς στο καλάθι ή καρφώνεται αμέσως.

ΑΡΘΡΟ 17    ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ17.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Πριν ο παίκτης που εκτελεί την επαναφορά ελευθερώσει τη μπάλα σε μία επαναφορά από εκτός ορίων, είναι δυνατόν αυτή η κίνηση επαναφοράς που προκαλεί το χέρι (ια) εκείνου του παίκτη με την μπάλα, να ξεπεράσει την επίπεδο της ορίου γραμμής που χωρίζει την εντός ορίων περιοχή από την εκτός ορίων περιοχή. Σε τέτοιες καταστάσεις, συνεχίζει να είναι ευθύνη του αμυνόμενου παίκτη να αποφύγει παρέμβαση στην επαναφορά- προκαλώντας επαφή με τη μπάλα, ενώ αυτή είναι ακόμα στα χέρια του παίκτη που εκτελεί την επαναφορά.
17.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στον Α1 χορηγείται μία επαναφορά από εκτός ορίων. Ενώ κρατά τη μπάλα, το χέρι (-ια) του A1 ξεπερνά τη νοητή γραμμή ορίων με αποτέλεσμα η μπάλα να βρίσκεται άνωθεν της εντός ορίων περιοχής. Ο Β1 αρπάζει την μπάλα που βρίσκεται στο χέρι (-ια) του Α1 ή κτυπά μακριά τη μπάλα από το χέρι (-ια) του Α1, χωρίς να προκαλεί καμία φυσική επαφή εναντίον του Α1.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο Β1 έχει επέμβει στην επαναφορά και ως εκ τούτου στην καθυστέρηση επανέναρξης του αγώνα. Μία προειδοποίηση θα γίνει στον Β1, η οποία θα κοινοποιηθεί στον προπονητή της ομάδας Β και αυτή η προειδοποίηση θα ισχύει για όλους τους παίκτες της ομάδας Β, για το υπόλοιπο του αγώνα. Κάθε επανάληψη παρόμοιας ενέργειας από οποιονδήποτε παίκτη της ομάδας Β, θα προκαλέσει καταλογισμό τεχνικού σφάλματος.

17.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε μία επαναφορά από εκτός ορίων, ο παίκτης που επαναφέρει πρέπει να μεταβιβάσει (πασάρει) τη μπάλα (όχι χέρι με χέρι) σ’ έναν συμπαίκτη του στον αγωνιστικό χώρο.
17.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σε μία επαναφορά, ο Α1 δίνει τη μπάλα «χέρι με χέρι» στον Α2  που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο Α1 έχει διαπράξει παράβαση κατά την επαναφορά από εκτός ορίων. Η μπάλα πρέπει να αφήσει το χέρι (-ια) του παίκτη για να θεωρηθεί η επαναφορά νόμιμη. Η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β για μία επαναφορά από εκτός ορίων στη θέση της αρχικής επαναφοράς.

17.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κατά τη διάρκεια της επαναφοράς από εκτός ορίων, άλλος/οι παίκτης/ες δε θα έχει/ουν οποιοδήποτε μέλος του σώματός του πάνω από τη γραμμή ορίων πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή ορίων.
17.6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μετά από μία παράβαση (παίκτη ή μπάλας) εκτός ορίων ο Α1 έχει πάρει την μπάλα από το διαιτητή για την επαναφορά. Ο Α1:
   α) Τοποθετεί την μπάλα στο δάπεδο, την οποία στη συνέχεια παίρνει ο Α2.
   β) Δίνει τη μπάλα «χέρι με χέρι» στον Α2 στην εκτός ορίων περιοχή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αυτή είναι μία παράβαση του Α2 και στις δύο περιπτώσεις, καθώς αυτός κινεί το σώμα του πάνω από τη γραμμή ορίων πριν ο Α1 περάσει την μπάλα από τη μπάλα γραμμή ορίων.
17.7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Μετά από ένα πετυχημένο καλάθι για την ομάδα Α ή μία τελευταία ελεύθερη βολή, ένα τάιμ άουτ χορηγείται στην ομάδα Β. Μετά από το τάιμ άουτ ο Β1 παίρνει την μπάλα από το διαιτητή για μία επαναφορά στην τελική γραμμή. Ο Β1:
            α) Τοποθετεί την μπάλα στο δάπεδο, την οποία στη συνέχεια παίρνει ο Β2.
            β) Δίνει τη μπάλα «χέρι με χέρι» στον Β2, ο οποίος επίσης βρίσκεται πίσω από την τελική γραμμή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Νόμιμη ενέργεια. Ο μόνος περιορισμός για την ομάδα Β να κρατά την μπάλα στην επαναφορά από εκτός ορίων, είναι ότι πρέπει να μεταβιβάσουν (πασάρουν) την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο μέσα σε 5 δευτερόλεπτα.

17.8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν ένα τάιμ-άουτ χορηγείται σε μία ομάδα η οποία δικαιούται  κατοχή της μπάλας στο πίσω γήπεδό  της όταν το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει δύο 2:00 λεπτά ή λιγότερο  στην 4η περίοδο και σε κάθε παράταση, η επαναφορά θα εκτελείται στη γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας, στο εμπρός γήπεδο της ομάδας. Ο παίκτης που επαναφέρει πρέπει να μεταβιβάσει (πασάρει) την μπάλα σε έναν συμπαίκτη στο εμπρός γήπεδο.
17.9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Α1 έχει ντριμπλάρει  στο πίσω γήπεδό του, όταν ένας παίκτης της ομάδας Β κτυπά τη μπάλα εκτός ορίων, στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.
   α) Ένα τάιμ άουτ χορηγείται στην ομάδα Β.
   β) Ένα τάιμ άουτ χορηγείται στην ομάδα Α.
   γ) Ένα τάιμ άουτ χορηγείται πρώτα στην ομάδα Β και αμέσως μετά στην ομάδα Α (ή αντίστροφα).
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Η ομάδα Α θα επαναρχίσει τον αγώνα  με επαναφορά, στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών, στο πίσω γήπεδό της.
   β), γ)  Η ομάδα Α θα επαναρχίσει τον αγώνα  με επαναφορά στη γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας στο εμπρός γήπεδό της.
Σε όλες τις περιπτώσεις η ομάδα Α θα έχει μόνο τον υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων. 
17.10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Α1 εκτελεί 2 ελεύθερες βολές. Κατά τη διάρκεια της 2ης ελεύθερης βολής ο Α1 πατάει την γραμμή των ελευθέρων βολών ενώ σουτάρει και μία παράβαση καταλογίζεται. Η ομάδα Β ζητάει ένα τάιμ άουτ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ομάδα Β θα επαναρχίσει τον αγώνα με επαναφορά από εκτός ορίων στη γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας στο εμπρός γήπεδό της και θα έχει 24 δευτερόλεπτα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
17.11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Όταν το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην 4η περίοδο και σε κάθε παράταση, ο Α1 έχει ντριμπλάρει για 6 δευτερόλεπτα στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α, όταν:
   α)  ο Β1 κτυπά τη μπάλα εκτός ορίων.
   β) ο Β1 διαπράττει το 3ο σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτή την περίοδο.
και στην ομάδα Α χορηγείται ένα τάιμ άουτ.
 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μετά το τάιμ άουτ, η ομάδα Α θα ξεκινήσει τον αγώνα με επαναφορά από εκτός ορίων στη  γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας στο εμπρός γήπεδό της. Και στις δύο περιπτώσεις η ομάδα Α θα  έχει 18 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
17.12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ενώ το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην 4η περίοδο και σε κάθε παράταση, ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό του, όταν ο Β1 κτυπά την μπάλα προς το πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α ξεκινάει να ντριμπλάρει την μπάλα ξανά. Ο Β2 τώρα κτυπά τη μπάλα εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α με
               α) 6 δευτερόλεπτα
               β) 17 δευτερόλεπτα
να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα τάιμ-άουτ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μετά το τάιμ-άουτ, η ομάδα Α θα επαναρχίσει τον αγώνα με επαναφορά στη  γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας, στο εμπρός γήπεδό της    Και στις δύο περιπτώσεις η ομάδα Α θα έχει μόνο τον υπολειπόμενο χρόνο  στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
17.13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ενώ το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην 4η περίοδο και σε κάθε παράταση, ο Α1 έχει ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό του, όταν Ο Β1 κτυπά την μπάλα προς το πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α αρχίζει να ντριμπλάρει την μπάλα ξανά. Ο Β2 τώρα διαπράττει το 3ο σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτή την περίοδο, στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α με
   α) 6 δευτερόλεπτα
               β) 17 δευτερόλεπτα
να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα τάιμ-άουτ. Μετά το τάιμ-άουτ, η ομάδα Α θα επαναρχχίσει τον αγώνα με επαναφορά στη  γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας στο εμπρός γήπεδό της. 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ. Όταν ο αγώνας επαναρχίσει η ομάδα Α θα έχει
   α) 14 δευτερόλεπτα
   β) 17 δευτερόλεπτα
υπολειπόμενα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων
17.14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο πίσω γήπεδό της για 5 δευτερόλεπτα όταν οι Α6 και Β6 αποβάλλονται για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο σε μία κατάσταση συμπλοκής. Οι ποινές των σφαλμάτων διαγράφουν η μία την άλλη και μία επαναφορά χορηγείται στην ομάδα Α στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Πριν η επαναφορά εκτελεστεί, ο προπονητής Α ζητάει ένα τάιμ άουτ. Που θα εκτελεστεί η επαναφορά για να επαναρχίσει ο αγώνας;
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η επαναφορά θα εκτελεστεί στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας με  υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, σε αυτήν την περίπτωση 19 δευτερόλεπτα.

17.15 κατασταση Υπάρχουν επιπρόσθετες καταστάσεις σ’ εκείνες που συγκαταλέγονται στο άρθρο 17.2.3 στις οποίες η επόμενη επαναφορά από εκτός ορίων θα πραγματοποιείται στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
17.16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
               α) Ο παίκτης που εκτελεί την επαναφορά στην προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας διαπράττει μία παράβαση και η μπάλα χορηγείται στους αντιπάλους για επαναφορά στο σημείο της αρχικής επαναφοράς.
               β) Εάν σε μία κατάσταση συμπλοκής μέλη και των δύο ομάδων αποβάλλονται, δεν υπάρχουν άλλες ποινές σφαλμάτων υπολειπόμενες για εκτέλεση και τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε μια ομάδα είχε τον έλεγχο της μπάλας ή δικαιούταν τη μπάλα. Σ’ αυτή την περίπτωση, η ομάδα που επαναφέρει θα έχει μόνο τον υπολειόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Σε όλες  τις παραπάνω περιπτώσεις ,ο παίκτης που εκτελεί την επαναφορά μπορεί να μεταβιβάσει την μπάλα είτε στο εμπρός είτε στο πίσω γήπεδο. 

17.17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε μία επαναφορά από εκτός ορίων οι ακόλουθες περιπτώσεις μπορούν να συμβούν:
               α) Η μπάλα μεταβιβάζεται πάνω από το καλάθι και ένας παίκτης οποιασδήποτε ομάδας την αγγίζει, φτάνοντάς την διαμέσου του καλαθιού από την κάτω πλευρά.
              β) Η μπάλα σφηνώνει ανάμεσα στη στεφάνη και το ταμπλό.
              γ) Η μπάλα  σκοπίμως ρίχνεται στη στεφάνη  για να ανανεωθεί το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
17.18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σε μία επαναφορά από εκτός ορίων ο Α1 μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα πάνω από το καλάθι όταν ένας παίκτης οποιασδήποτε ομάδας την αγγίζει, φτάνοντάς την διαμέσου του καλαθιού από την κάτω πλευρά.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αυτή είναι μία παράβαση. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για τους αντιπάλους στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών. Στην περίπτωση που η αμυνόμενη ομάδα διαπράττει την παράβαση, κανένας πόντος δεν μπορεί να μετρήσει για την επιτιθέμενη ομάδα, καθώς η μπάλα δεν ήρθε από την εντός ορίων περιοχή του αγωνιστικού χώρου.
17.19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σε μία επαναφορά ο Α1 μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα προς το καλάθι και αυτή σφηνώνει ανάμεσα στη στεφάνη και το ταμπλό.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αυτή είναι μία περίπτωση αναπήδησης. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με την εφαρμογή της διαδικασίας της εναλλασσόμενης κατοχής. Εάν η ομάδα Α δικαιούται την επαναφορά. το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων δε θα ανανεωθεί .
17.20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, κατά τη διάρκεια μίας επαναφοράς, ο Α1 πασάρει την μπάλα προς το καλάθι όπου αυτή αγγίζει τη στεφάνη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο χειριστής των 24άρων δευτερολέπτων δε θα ανανεώσει το ρολόι του καθώς το χρονόμετρο του αγώνα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με το χρονόμετρο του αγώνα, όταν ο πρώτος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο αγγίξει την μπάλα.

17.21 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφότου η μπάλα έχει τεθεί στην διάθεση του παίκτη που εκτελεί την επαναφορά, αυτός δεν μπορεί να χτυπήσει (κάνει γκελ, μπιστάει) την μπάλα με τέτοιο τρόπο που αυτή να αγγίξει τον εντός ορίων αγωνιστικό χώρο και μετά να αγγίξει την μπάλα ξανά, πριν αυτή αγγίξει ή αγγιχτεί από έναν άλλο παίκτη στον αγωνιστικό χώρο.
17.22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στον Α1 χορηγείται μία επαναφορά από εκτός ορίων. Ο Α1 χτυπάει (κάνει γκελ, μπιστάει) την μπάλα κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να αγγίζει
               α) την εντός ορίων περιοχή
               β) την εκτός ορίων περιοχή
και μετά την πιάνει ξανά.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
                           α) Ο Α1 έχει διαπράξει μία παράβαση κατά την επαναφορά. Από τη στιγμή που η μπάλα αφήνει τα χέρια του παίκτη που εκτελεί την επαναφορά και αγγίζει την εντός ορίων περιοχή, αυτός δεν θα την αγγίξει πριν αυτή αγγίξει (ή να έχει αγγιχτεί) από έναν άλλο παίκτη στον αγωνιστικό χώρο.
               β) Η ενέργεια είναι νόμιμη και η μέτρηση των 5 δευτερολέπτων θα συνεχιστεί.

17.23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο παίκτης που εκτελεί την επαναφορά δεν πρέπει να προκαλεί την μπάλα να αγγίξει εκτός ορίων, αφού αυτή είχε ελευθερωθεί στην επαναφορά.
17.24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 στην επαναφορά μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα στον Α2, αλλά η μπάλα πηγαίνει εκτός ορίων χωρίς να αγγίξει κανέναν παίκτη στον αγωνιστικό χώρο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αυτή είναι μία παράβαση του Α1. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β στην αρχική θέση επαναφοράς.
17.25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 στην επαναφορά από εκτός ορίων μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα στον Α2. Ο Α2 πιάνει την μπάλα, αλλά με ένα πόδι να αγγίζει τη γραμμή ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αυτή είναι μία παράβαση του Α2. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β στο πλησιέστερο σημείο προς την παράβαση.
17.26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στον Α1 χορηγείται μία επαναφορά στην πλάγια γραμμή κοντά στην κεντρική γραμμή.
            α. στο πίσω γήπεδό του, δικαιούμενος να μεταβιβάσει (πασάρει) την μπάλα σε οποιαδήποτε θέση μέσα στον αγωνιστικό χώρο
            β. στο εμπρός γήπεδό του, δικαιούμενος να μεταβιβάσει (πασάρει) την μπάλα μόνο στο εμπρός γήπεδό του.
            γ. στην έναρξη της 2ης περιόδου, από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας, δικαιούμενος να μεταβιβάσει (πασάρει) την μπάλα σε οποιαδήποτε σημείο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
Αφού η μπάλα είναι στη διάθεσή του, ο Α1 κάνει ένα κανονικό πλευρικό βήμα κι ως εκ τούτου αλλάζει τη θέση του σχετικά με το εμπρός ή το πίσω γήπεδο. 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Σε όλες τις περιπτώσεις ο Α1 διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει (πασάρει) την μπάλα είτε στο εμπρός ή στο πίσω γήπεδο όπως είχε κατά την αρχική θέση του.

17.27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μετά από μια ελεύθερη βολή (-ές) που προκύπτει από ένα τεχνικό, αντιαθλητικό ή σφάλμα αποκλεισμού, η επακόλουθη επαναφορά θα πρέπει να χορηγείται στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
17.28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 1:03 να απομένουν στην 4η περίοδο ένα τεχνικό σφάλμα καταλογίζεται στον Β1.Οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α σουτάρει 1 ελεύθερη βολή μετά την οποία ένα τάιμ άουτ χορηγείται στην ομάδα Α.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.

ΑΡΘΡΑ 18/19  ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


18/19-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ένα τάιμ άουτ δεν μπορεί να χορηγηθεί πριν ο αγωνιστικός χρόνος για μία περίοδο να έχει ξεκινήσει ή μετά που ο αγωνιστικός χρόνος για μία περίοδο έχει τελειώσει.
        Μία αντικατάσταση δεν μπορεί να χορηγηθεί πριν ο αγωνιστικός χρόνος για την πρώτη περίοδο να έχει ξεκινήσει ή μετά που ο αγωνιστικός χρόνος για τον αγώνα έχει τελειώσει. Οποιαδήποτε αντικατάσταση μπορεί να χορηγηθεί  κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων του αγώνα.       
18/19-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μετά που η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του διαιτητή στην αναπήδηση (jump-ball), αλλά πριν η μπάλα κτυπηθεί νόμιμα, ο αναπηδών  Α1 διαπράττει μία παράβαση και η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β για μία επαναφορά από εκτός ορίων. Την ίδια στιγμή είτε ο ένας είτε ο άλλος  προπονητής ζητά ένα τάιμ άουτ ή μία αντικατάσταση.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει, το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση δεν θα χορηγούνται, διότι ο αγωνιστικός χρόνος  δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
18/19-3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Περίπου την ίδια χρονική στιγμή που το χρονόμετρο του αγώνα ηχεί τη λήξη μίας περιόδου ή παράτασης ένα σφάλμα καταλογίζεται και χορηγούνται δύο ελεύθερες βολές στον Α1. Είτε ο ένας είτε ο άλλος προπονητής ζητά:
   α) ένα τάιμ άουτ
   β) μία αντικατάσταση
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ένα τάιμ άουτ δεν μπορεί να χορηγηθεί διότι ο αγωνιστικός χρόνος μιας περιόδου ή παράτασης έχει τελειώσει.
   β) Μία αντικατάσταση  μπορεί να χορηγηθεί μόνο μετά που οι προσπάθειες των ελεύθερων βολών έχουν ολοκληρωθεί, και το διάλειμμα του αγώνα για την επόμενη περίοδο ή παράταση έχει ξεκινήσει.

18/19-4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν το σήμα του ρολογιού των 24 δευτερολέπτων ηχήσει ενώ η μπάλα είναι στον αέρα κατά τη διάρκεια ενός σουτ για καλάθι, δεν είναι παράβαση και το χρονόμετρο του αγώνα δεν σταματάει. Αν το σουτ για καλάθι είναι εύστοχο, είναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ευκαιρία ενός τάιμ-άουτ και αντικατάστασης και για τις δύο ομάδες.
18/19-5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Σε ένα σουτ για καλάθι, η μπάλα είναι στον αέρα όταν το σήμα της περιόδου των 24 δευτερολέπτων ηχεί. Η μπάλα, εν συνεχεία, μπαίνει στο καλάθι. Τη στιγμή αυτή είτε η μία είτε η άλλη ή και οι δύο ομάδες ζητούν:
               α) Τάιμ-άουτ.
               β) Αντικαταστάσεις.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              α) Αυτή είναι μία ευκαιρία τάιμ άουτ μόνο για την ομάδα που δεν σκόραρε. Εάν στην ομάδα που δεν σκόραρε χορηγηθεί ένα τάιμ-άουτ, στους αντιπάλους μπορεί επίσης να χορηγηθεί ένα τάιμ άουτ και στις δύο ομάδες χορηγείται επίσης αντικατάσταση, αν τη ζητήσουν.
  β) Αυτή είναι μία ευκαιρία αντικατάστασης μόνο για την ομάδα που δεν σκόραρε και μόνο όταν χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην 4η περίοδο και σε κάθε παράταση. Εάν στην  ομάδα που δεν σκόραρε χορηγείται μία αντικατάσταση, στους αντιπάλους μπορεί επίσης να χορηγηθεί αντικατάσταση - και στις δύο ομάδες χορηγείται επίσης ένα τάιμ άουτ, αν το ζητήσουν

18/19-6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3 Εάν το αίτημα για τάιμ άουτ ή αντικατάσταση (για κάθε παίκτη, συμπεριλαμβανομένου και του σουτέρ των ελευθέρων βολών) υποβληθεί αφού η μπάλα είναι στη κατοχή του σουτέρ των ελευθέρων βολών για την πρώτη ή μοναδική ελεύθερη βολή, το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση θα χορηγηθεί και στις δύο ομάδες αν:
             α) Η τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή είναι πετυχημένη ή
             β) Η τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή ακολουθείται από επαναφορά στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας  ή για κάθε νόμιμο λόγο η μπάλα θα παραμείνει νεκρή μετά την τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή.
18/19-7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στον  Α1 έχουν χορηγηθεί  2 ελεύθερες βολές. Η ομάδα Α ή η ομάδα Β ζητά ένα τάιμ άουτ ή μία αντικατάσταση:
             α) Πριν η μπάλα τεθεί στην κατοχή του σουτέρ των ελευθέρων βολών Α1.
             β) Μετά την προσπάθεια της πρώτης ελεύθερης βολής.
             γ) Μετά την πετυχημένη δεύτερη ελεύθερη βολή , αλλά πριν η μπάλα τεθεί στην κατοχή του παίκτη που θα εκτελέσει την επαναφορά από εκτός ορίων.
             δ)  Μετά την πετυχημένη δεύτερη ελεύθερη βολή, αλλά αφού η μπάλα είναι  στην κατοχή του παίκτη που θα την επαναφέρει από εκτός ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
             α) Το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση χορηγείται αμέσως, πριν την εκτέλεση της πρώτης ελεύθερης βολής.
             β) Το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση χορηγείται μετά την τελευταία ελεύθερη βολή, εάν είναι πετυχημένη.
             γ) Το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση χορηγείται αμέσως, πριν την επαναφορά από εκτός ορίων.
             δ) Το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση  δεν χορηγείται.
18/19-8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στον Α1 έχουν χορηγηθεί  δύο ελεύθερες βολές. Μετά την εκτέλεση της πρώτης ελεύθερης βολής, η ομάδα Α ή η ομάδα Β ζητά ένα τάιμ άουτ ή μία αντικατάσταση. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της τελευταίας ελεύθερης βολής:
   α) Η μπάλα αναπηδά από τη στεφάνη και ο αγώνας συνεχίζεται.
   β) Η ελεύθερη βολή είναι πετυχημένη.
               γ) Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη ή δεν μπαίνει στο καλάθι.
               δ) Ο Α1 πατάει τη γραμμή των ελευθέρων βολών ενώ σουτάρει και η παράβαση καταλογίζεται.
               ε) Ο Β1 πατάει στον περιοριστικό χώρο πριν η μπάλα να έχει αφήσει τα χέρια του Α1. Η παράβαση του Β1 καταλογίζεται και η ελεύθερη βολή του Α1 είναι άστοχη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Τάιμ άουτ ή αντικατάσταση δεν χορηγείται.
               β),γ),δ) Τάιμ άουτ ή αντικατάσταση χορηγείται αμέσως.
               ε) Μία αναπληρωματική ελεύθερη βολή εκτελείται από τον Α1 και, αν
είναι πετυχημένη, το τάιμ άουτ ή αντικατάσταση χορηγείται αμέσως.

18/19-9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν, στη συνέχεια ενός αιτήματος για τάιμ άουτ, διαπράττεται ένα σφάλμα είτε από τη μία είτε από την άλλη ομάδα, το τάιμ άουτ δεν θα αρχίσει μέχρι ο διαιτητής να έχει ολοκληρώσει όλη την επικοινωνία,  σχετικά με εκείνο το σφάλμα, με το τραπέζι της γραμματείας. Στην περίπτωση ενός 5ου σφάλματος από έναν παίκτη, αυτή η επικοινωνία συμπεριλαμβάνει την απαραίτητη διαδικασία αντικατάστασης. Άπαξ και (η διαδικασία αντικατάστασης) ολοκληρώθηκε, η περίοδος του τάιμ άουτ θα αρχίσει όταν ένας διαιτητής σφυρίζει και υποδεικνύει το σήμα του τάιμ άουτ.
18/19-10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο προπονητής Α ζητά ένα τάιμ άουτ, μετά που ο Β1 διαπράττει το 5ο του σφάλμα.  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ευκαιρία του τάιμ άουτ δεν θα αρχίσει μέχρι η όλη επικοινωνία με το τραπέζι της γραμματείας  σχετικά με εκείνο το σφάλμα να έχει ολοκληρωθεί και ένας αντικαταστάτης για τον Β1 να έχει γίνει παίκτης. 
18/19-11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο προπονητής Α ζητά ένα τάιμ άουτ, μετά που οποιοσδήποτε παίκτης διαπράττει ένα σφάλμα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Οι ομάδες θα επιτρέπεται να κατευθυνθούν στους πάγκους τους εάν είναι ενήμερες ότι ένα τάιμ άουτ έχει ζητηθεί, ακόμα και αν η περίοδος εκείνου του τάιμ άουτ δεν έχει επίσημα ξεκινήσει.

18/19-12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τα άρθρα 18 και 19 καθορίζουν πότε μία ευκαιρία αντικατάστασης ή τάιμ άουτ αρχίζει και τελειώνει. Οι προπονητές που ζητούν μία αντικατάσταση ή ένα τάιμ-άουτ πρέπει να είναι ενήμεροι αυτών των περιορισμών, αλλιώς το τάιμ άουτ ή η  αντικατάσταση δεν θα χορηγούνται αμέσως.
18/19-13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ευκαιρία για τάιμ άουτ ή αντικατάσταση μόλις έχει τελειώσει, όταν ο προπονητής Α τρέχει στο τραπέζι της γραμματείας και  ζητάει δυνατά μία αντικατάσταση ή ένα τάιμ άουτ. Ο σημειωτής αντιδρά και εσφαλμένα ηχεί το σήμα. Ο διαιτητής σφυρίζει και διακόπτει τον αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Εξαιτίας της διακοπής του αγώνα από το διαιτητή, η μπάλα νεκρώνει και το χρονόμετρο του αγώνα παραμένει σταματημένο, καταλήγοντας τι θα γινόταν κανονικά σε μία ευκαιρία αντικατάστασης ή τάιμ άουτ. Όμως, επειδή το αίτημα υποβλήθηκε πολύ αργά, η αντικατάσταση ή το τάιμ άουτ δεν θα χορηγηθεί. Ο αγώνας θα επαναρχίσει αμέσως
18/19-14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μία παράβαση παρεμβολής ή παρέμβασης στην μπάλα στη διάρκεια σουτ συμβαίνει σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αντικαταστάτες είτε από τη μία είτε από την άλλη ομάδα ή και από τις δύο ομάδες περιμένουν στο τραπέζι της γραμματείας να εισέλθουν στον αγώνα ή ένα τάιμ-άουτ έχει ζητηθεί είτε από τη μία είτε από την άλλη ομάδα
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η παράβαση γίνεται αιτία το χρονόμετρο του αγώνα να σταματά και η μπάλα να γίνεται νεκρή. Οι αντικαταστάσεις η το τάιμ-άουτ θα επιτρέπονται.

18/19-15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κάθε τάιμ-άουτ θα διαρκεί 1 λεπτό. Οι ομάδες πρέπει αμέσως να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο αφού ο διαιτητής σφυρίξει και κάνει νόημα στις ομάδες να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Μερικές φορές μία ομάδα παρατείνει το τάιμ-άουτ πέραν του καθορισμένου 1 λεπτού, αποκτώντας πλεονέκτημα παρατείνοντας το τάιμ-άουτ και προκαλώντας επίσης καθυστέρηση του αγώνα. Μία προειδοποίηση σε εκείνη την ομάδα θα δίνεται από έναν διαιτητή. Εάν εκείνη η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στην προειδοποίηση, ένα επιπρόσθετο τάιμ-άουτ θα χρεώνεται στην υπαίτια ομάδα. Εάν η ομάδα δεν έχει εναπομείναντα τάιμ-άουτς, ένα τεχνικό σφάλμα για καθυστέρηση του αγώνα πρέπει να χρεώνεται εναντίον του προπονητή, καταγεγραμμένο ως «Β».
18/19-16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
            Η περίοδος του τάιμ-άουτ τελειώνει και ο διαιτητής κάνει νόημα  στην ομάδα Α να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής Α συνεχίζει να δίνει οδηγίες στην ομάδα του, η οποία παραμένει ακόμα στα όρια του πάγκου της ομάδας. Ο διαιτητής ξανακάνει νόημα στην ομάδα Α να μπει στον αγωνιστικό χώρο και
               (α) Η ομάδα Α εισέρχεται τελικά στον αγωνιστικό χώρο
               (β) Η ομάδα Α συνεχίζει να παραμένει στην περιοχή του πάγκου της ομάδας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
               (α) Όταν η ομάδα αρχίσει να επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής κάνει μία προειδοποίηση στον προπονητή ότι, αν η ίδια συμπεριφορά επαναληφθεί  ένα επιπρόσθετο τάιμ-άουτ θα χρεωθεί εναντίον της ομάδας Α.
               (β) Ένα τάιμ-άουτ, χωρίς προειδοποίηση, θα χρεωθεί εναντίον της ομάδας Α. Εάν η ομάδα Α δεν έχει εναπομένον τάιμ-άουτ, ένα τεχνικό σφάλμα για καθυστέρηση του αγώνα θα χρεώνεται εναντίον του προπονητή Α, καταγεγραμμένο ως «Β».


18/19-17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν σε μια ομάδα δεν έχει χορηγηθεί τάιμ-άουτ στο 2ο ημίχρονο μέχρι το χρονόμετρο του αγώνα να δείχνει 2:00 λεπτά στην 4η περίοδο, ο σημειωτής θα χαράσσει 2 οριζόντιες γραμμές στο φύλλο αγώνα, στο πρώτο τετραγωνάκι για το δεύτερο ημίχρονο της ομάδας.
18/19-18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 2:00 λεπτά στο χρονόμετρο του αγώνα στην 4η περίοδο και οι δύο ομάδες δεν έχουν πάρει τάιμ-άουτ στο δεύτερο ημίχρονο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο σημειωτής θα χαράξει 2 οριζόντιες γραμμές στο φύλλο αγώνα στο πρώτο τετραγωνάκι και των δύο ομάδων για το δεύτερο ημίχρονο.
18/19-19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 2:09 στο χρονόμετρο του αγώνα στην 4η περίοδο ο προπονητής Α ζητάει το 1ο του τάιμ-άουτ στο δεύτερο ημίχρονο ενώ ο αγώνας παίζεται. Με 1:58 στο χρονόμετρο του αγώνα η μπάλα βγαίνει εκτός ορίων και το χρονόμετρο του αγώνα σταματά. Τώρα χορηγείται το τάιμ-άουτ στην ομάδα Α.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο σημειωτής θα χαράξει 2 οριζόντιες γραμμές στο φύλλο αγώνα στο πρώτο τετραγωνάκι της ομάδας Α, καθώς το τάιμ-άουτ χορηγήθηκε στο 1:58 στην 4η περίοδο. Το τάιμ-άουτ θα καταγραφεί στο δεύτερο τετραγωνάκι και η ομάδα Α έχει ένα μόνο υπολειπόμενο τάιμ-άουτ.

ΑΡΘΡΟ 24   ΠΡΟΩΘΗΣΗ (DRIBBLING)

24.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν ένας παίκτης σκόπιμα  ρίξει τη μπάλα στο ταμπλό (χωρίς να επιχειρεί μία πραγματική προσπάθεια σουτ για καλάθι),  θεωρείται σαν να έχει ο παίκτης κτυπήσει τη μπάλα στο έδαφος. Αν ο παίκτης στη συνέχεια αγγίξει τη μπάλα ξανά, πριν αυτή να έχει  αγγίξει (ή αγγιχθεί) άλλον παίκτη, αυτό θεωρείται ντρίμπλα.
24.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 δεν έχει ντριμπλάρει ακόμα όταν ρίχνει τη μπάλα στο ταμπλό και την πιάνει ξανά, πριν ένας άλλος παίκτης να έχει αγγίξει την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μετά το πιάσιμο της μπάλας ο Α1 πρέπει να σουτάρει η να μεταβιβάσει, αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσει μία νέα ντρίμπλα
24.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μετά την ολοκλήρωση μιας ντρίμπλας και είτε στη συνεχόμενη κίνηση ή παραμένοντας σταθερός, ο Α1 ρίχνει τη μπάλα στο ταμπλό και την πιάνει  ή την αγγίζει ξανά, πριν αυτή αγγιχθεί από άλλον παίκτη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο Α1 έχει διαπράξει μία παράβαση διπλής ντρίμπλας.
24.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα και στη συνέχεια σταματά.
            α. Ο Α1 χάνει την ισορροπία και χωρίς να μετακινήσει το πόδι του πίβοτ του αγγίζει το έδαφος με τη μπάλα μία ή δύο φορές, ενώ κρατά την μπάλα με δύο χέρια.
            β. Ο Α1 πετάει την μπάλα από το ένα χέρι στο άλλο χωρίς να μετακινήσει το πόδι του πίβοτ του
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Νόμιμη ενέργεια και στις δύο περιπτώσεις, καθώς ο Α1 δεν μετακινεί το πόδι του πίβοτ του.
24.5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 ξεκινάει την ντρίμπλα του
            α. ρίχνοντας την μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του.
            β. ρίχνοντας την μπάλα λίγα μέτρα μακριά του
Η μπάλα αγγίζει τον αγωνιστικό χώρο και κατόπιν ο Α1 συνεχίζει την ντρίμπλα του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Νόμιμη ενέργεια και στις δύο περιπτώσεις, καθώς η μπάλα έχει αγγίξει τον αγωνιστικό χώρο πριν ο Α1 να την έχει αγγίξει ξανά στην ντρίμπλα του.

ΑΡΘΡΟ 25   ΒΗΜΑΤΑ

25.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είναι νόμιμο εάν ένας παίκτης που είναι ξαπλωμένος στο δάπεδο αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλας. Είναι νόμιμο εάν ένας παίκτης που κρατάει την μπάλα πέσει στο δάπεδο. Είναι επίσης νόμιμο εάν ο παίκτης μετά το πέσιμο στο δάπεδο γλιστρήσει για λίγο. Εάν, όμως, ο παίκτης εν συνεχεία κυλήσει ή προσπαθήσει να σηκωθεί ενώ κρατά την μπάλα, είναι παράβαση. 
25.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1, ενώ κρατάει την μπάλα, χάνει την ισορροπία και πέφτει στο δάπεδο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ενέργεια του ακούσιου πεσίματος του Α1 στο δάπεδο είναι νόμιμη.
25.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1, ενώ είναι ξαπλωμένος στο έδαφος, αποκτάει έλεγχο της μπάλας. Ο Α1 εν συνεχεία:
   α) Μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα στον Α2
               β) Ξεκινάει μία ντρίμπλα ενώ ακόμα κείτεται στο έδαφος.
               γ) Επιχειρεί να σηκωθεί ενώ ακόμα κρατάει την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Στις περιπτώσεις (α) και (β)  η ενέργεια του Α1 είναι νόμιμη
Στην περίπτωση (γ) μία παράβαση βημάτων έχει συμβεί.
25.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1, ενώ κρατάει την μπάλα, πέφτει στο δάπεδο και η φόρα του γίνεται αιτία να γλιστρήσει.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ενέργεια του ακούσιου γλιστρήματος του Α1 δε συνιστά παράβαση. Όμως, εάν ο Α1 τώρα κυλήσει (ρολάρει) ή επιχειρήσει να σηκωθεί, ενώ ακόμα κρατάει την μπάλα, μία παράβαση βημάτων συμβαίνει.

25.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν σ’ έναν παίκτη γίνει φάουλ στην προσπάθεια του σουτ, μετά το οποίο σκοράρει ενώ διαπράττει μια παράβαση βημάτων, το καλάθι δεν μετράει και θα χορηγηθούν ελεύθερες βολές.
25.6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 έχει ξεκινήσει την προσπάθεια του σουτ διεισδύοντας προς το καλάθι, έχοντας τν μπάλα και στα δύο χέρια. Στη συνεχόμενη κίνησή του τού γίνεται φάουλ από τον Β1, μετά το οποίο ο Α1 διαπράττει μία παράβαση βημάτων και η μπάλα μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το καλάθι δε θα μετρήσει. Στον Α1 χορηγούνται 2 ή 3 ελεύθερες βολές.

.
ΑΡΘΡΟ 28   8 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

28.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η εφαρμογή αυτού του κανόνα βασίζεται μόνο στην ατομική μέτρηση των 8 δευτερολέπτων από έναν διαιτητή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης μεταξύ του αριθμού των δευτερολέπτων που μετριούνται από το διαιτητή και εκείνων που εμφανίζονται στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, υπερισχύει η απόφαση του διαιτητή.
28.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 ντριμπλάρει στο πίσω γήπεδό του όταν ο διαιτητής καταλογίζει μία παράβαση 8 δευτερολέπτων. Η ένδειξη στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων δείχνει ότι έχουν περάσει μόνο 7 δευτερόλεπτα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η απόφαση του διαιτητή είναι σωστή. Ο διαιτητής είναι ο μόνος υπεύθυνος να αποφασίζει πότε η περίοδος των 8 δευτερολέπτων ολοκληρώνεται.

28.3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η μέτρηση των 8 δευτερολέπτων στο πίσω γήπεδο σταματά εξαιτίας μίας κατάστασης αναπήδησης (jump-ball). Εάν η επαναφορά  σαν αποτέλεσμα της εναλλασσόμενης κατοχής χορηγείται στην ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας, αυτή η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της μόνο τον υπολειπόμενο χρόνο της περιόδου των 8 δευτερολέπτων.
28.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας για 5 δευτερόλεπτα στο πίσω γήπεδό της όταν μία εμπλοκή της μπάλας συμβαίνει. Η ομάδα Α δικαιούται την επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ομάδα Α θα έχει στη διάθεσή της μόνο 3 δευτερόλεπτα για να περάσει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό της.

28.5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κατά τη διάρκεια μίας ντρίμπλας από το πίσω γήπεδο στο εμπρός γήπεδο, η μπάλα πηγαίνει στο εμπρός γήπεδο μιας ομάδας όταν και τα δύο πόδια του ντριμπλέρ και η μπάλα βρίσκονται σε πλήρη επαφή με το εμπρός γήπεδο.
28.6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 στέκεται ιππαστί της κεντρικής γραμμής. Αυτός δέχεται την μπάλα από τον Α2 που είναι στο πίσω γήπεδο. Ο Α1, εν συνεχεία,  μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα πίσω στον Α2 που είναι ακόμα στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Νόμιμο παίξιμο. Ο Α1 δεν έχει και τα δύο πόδια σε πλήρη επαφή  με το εμπρός γήπεδο και για το λόγο αυτό δικαιούται να μεταβιβάσει (πασάρει) την μπάλα στο πίσω γήπεδο. Η μέτρηση των 8 δευτερολέπτων θα συνεχιστεί.
28.7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα από το πίσω γήπεδό του και τελειώνει την ντρίμπλα του κρατώντας την μπάλα ενώ είναι ιππαστί της κεντρικής γραμμής. Ο Α1, εν συνεχεία, μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα στον Α2 που είναι επίσης ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Νόμιμο παίξιμο. Ο Α1 δεν έχει και τα δύο πόδια σε πλήρη επαφή με το εμπρός γήπεδο και για το λόγο αυτό δικαιούται να μεταβιβάσει (πασάρει) την μπάλα στον Α2 που επίσης δεν είναι στο εμπρός γήπεδο.  Η μέτρηση των 8 δευτερολέπτων θα συνεχιστεί.
28.8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα από το πίσω γήπεδό του και έχει ένα πόδι (αλλά όχι και τα δύο πόδια) ήδη στο εμπρός γήπεδο. Εν συνεχεία, ο Α1 μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα στον Α2 που στέκεται ιππαστί της κεντρικής γραμμής. Ο Α2 τότε, ξεκινά να ντριμπλάρει την μπάλα στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Νόμιμο παίξιμο. Ο Α1 δεν έχει και τα δύο πόδια σε πλήρη επαφή με το εμπρός γήπεδο και για το λόγο αυτό δικαιούται να μεταβιβάσει (πασάρει) την μπάλα στον Α2 που επίσης δεν είναι στο εμπρός γήπεδό του. Ο Α2 δικαιούται για το λόγο αυτό να ντριμπλάρει την μπάλα στο πίσω γήπεδο. Η μέτρηση των οκτώ 8 δευτερολέπτων θα συνεχιστεί.
28.9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα από το πίσω γήπεδό του και σταματάει την προς τα εμπρός κίνησή του ντριμπλάροντας ακόμη ενώ:
            α)  Βρίσκεται ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
            β) Και τα δύο πόδια είναι στο εμπρός γήπεδο, αλλά η μπάλα ντριμπλάρεται στο πίσω γήπεδο.
            γ) Και τα δύο πόδια είναι στο πίσω γήπεδο, αλλά η μπάλα ντριμπλάρεται στο εμπρός γήπεδο.
            δ) Και τα δύο πόδια είναι στο εμπρός γήπεδο, αλλά η μπάλα ντριμπλάρεται στο πίσω γήπεδο, μετά το οποίο ο Α1 επιστρέφει και τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ντριμπλέρ Α1 συνεχίζει να βρίσκεται στο πίσω γήπεδο μέχρι και τα δύο πόδια καθώς επίσης και η μπάλα να είναι σε πλήρη επαφή με το εμπρός γήπεδο. Η μέτρηση των οχτώ 8 δευτερολέπτων θα συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση. 

28.10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η περίοδος των 8 δευτερολέπτων θα συνεχιστεί για τον υπολειπόμενο χρόνο, όταν η ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας δικαιούται μία επαναφορά είτε στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας, είτε στο πίσω γήπεδο. Ο διαιτητής, που εγχειρίζει την μπάλα στον παίκτη που εκτελεί την επαναφορά, θα τον ενημερώνει πόσος χρόνος απομένει από την περίοδο των 8 δευτερολέπτων.
28.11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα για 4 δευτερόλεπτα στο πίσω γήπεδό του όταν μια συμπλοκή συμβαίνει. Οι αναπληρωματικοί Α7 και Β9 αποβάλλονται για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο. Οι ισοβαρείς ποινές ακυρώνονται και ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά από τον Α2 στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Ο Α2 μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα στον Α3 στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ομάδα Α έχει 4 δευτερόλεπτα να περάσει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό της.
28.12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο πίσω γήπεδό της. Με 6 δευτερόλεπτα καταναλωμένα από την περίοδο των 8 δευτερολέπτων, καταλογίζεται ένα διπλό σφάλμα, το οποίο συμβαίνει
         α. στο πίσω γήπεδο
         β. στο εμπρός γήπεδο
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
         α. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α στο πίσω γήπεδο στο πλησιέστερο προς την παράβαση σημείο, με 2 δευτερόλεπτα να περάσει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό της.
         β. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α στο εμπρός γήπεδο στο πλησιέστερο προς την παράβαση σημείο.
28.13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 ντριμπλάρει για 4 δευτερόλεπτα στο πίσω γήπεδό του όταν ο Β1 κτυπά (βγάζει) την μπάλα εκτός ορίων.                    
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α στο πίσω γήπεδο με 4 δευτερόλεπτα  να απομένουν γιανα περάσει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό της.

 

ΑΡΘΡΟ 29/50   24 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ


29/50-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ένα σουτ για καλάθι επιχειρείται κοντά στη λήξη της περιόδου των 24άρων δευτερολέπτων και το σήμα ηχεί ενώ η μπάλα είναι στον αέρα. Αν η μπάλα δεν αγγίξει τη στεφάνη, μία παράβαση έχει συμβεί, εκτός και εάν οι αντίπαλοι έχουν αποκτήσει άμεσα και καθαρά τον έλεγχο της μπάλας. Η μπάλα θα χορηγείται στους αντιπάλους για επαναφορά σε θέση  πλησιέστερη όπου ο αγώνας σταμάτησε από τον διαιτητή, πλην ακριβώς πίσω από τον ταμπλό.
29/50-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Από σουτ του Α1 για καλάθι η μπάλα είναι στον αέρα, όταν το σήμα του ρολογιού των 24άρων δευτερολέπτων ηχεί. Η μπάλα αγγίζει το ταμπλό και στη συνέχεια κυλάει στο δάπεδο, όπου αγγίζεται από τον Β1,κατόπιν από τον Α2 και τελικά ελέγχεται από τον Β2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αυτή είναι μία παράβαση 24άρων δευτερολέπτων επειδή η μπάλα δεν άγγιξε τη στεφάνη και στη συνέχεια δεν υπήρξε άμεσος και καθαρός έλεγχός της μπάλας από τους αντιπάλους.
29/50-3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κατά τη διάρκεια σουτ για καλάθι του Α1 η μπάλα αγγίζει το ταμπλό, αλλά δεν αγγίζει τη στεφάνη. Εν συνεχεία η μπάλα αγγίζεται στη διεκδίκηση του ριμπάουντ αλλά δεν ελέγχεται από τον Β1, ενώ στη συνέχεια ο Α2 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας. Εκείνη τη στιγμή ηχεί το σήμα του ρολογιού των 24άρων δευτερολέπτων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μία παράβαση 24άρων δευτερολέπτων έχει συμβεί. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων συνεχίζει να λειτουργεί όταν η μπάλα αποτυγχάνει να αγγίξει τη στεφάνη και η μπάλα ελέγχεται ξανά από έναν παίκτη  της ομάδας Α.
29/50-4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι στη λήξη της περιόδου των 24άρων δευτερολέπτων,. Το σουτ κόβεται (μπλοκάρεται) νόμιμα από τον Β1 και τότε ηχεί το σήμα του ρολογιού των 24άρων δευτερολέπτων. Μετά το σήμα ο Β1 κάνει σφάλμα στον Α1.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μία παράβαση 24άρων δευτερολέπτων έχει συμβεί. Το σφάλμα του Β1 θα παραβλεφθεί εκτός κι αν είναι τεχνικό, αντιαθλητικό ή σφάλμα αποκλεισμού.
29/50-5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Από σουτ του Α1 για καλάθι η μπάλα είναι στον αέρα, όταν το σήμα του ρολογιού των 24άρων δευτερολέπτων ηχεί. Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη, ενώ στη συνέχεια καταλογίζεται αμέσως μία εμπλοκή της μπάλας ανάμεσα στους Α2 και Β2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μία παράβαση 24άρων δευτερολέπτων έχει συμβεί. Η ομάδα Β  δεν απόκτησε άμεσα και καθαρά έλεγχο της  μπάλας.
29/50-6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, ο χρόνος των 24άρων δευτερολέπτων λήγει. Η μπάλα αστοχεί να φτάσει τη στεφάνη, ενώ στη συνέχεια αγγίζει τον Β1 που είναι στην εντός ορίων περιοχή και μετά βγαίνει εκτός ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μία παράβαση 24άρων δευτερολέπτων έχει συμβεί επειδή η ομάδα Β  δεν απόκτησε άμεσα και καθαρά έλεγχο της  μπάλας.
             
29/50-7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν το χρονόμετρο των είκοσι 24άρων δευτερολέπτων ηχήσει σε μία περίπτωση που, στην κρίση των διαιτητών, οι αντίπαλοι θα αποκτήσουν άμεσα και καθαρά έλεγχο της μπάλας, το σήμα θα αγνοείται και ο αγώνας θα συνεχιστεί.
29/50-8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κοντά στη λήξη της περιόδου των 24άρων δευτερολέπτων, η πάσα του Α1 στον Α2 είναι άστοχη (και οι δύο παίκτες είναι στο εμπρός γήπεδό τους) και η μπάλα κυλά στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α. Πριν ο Β1 αποκτήσει έλεγχο της μπάλας με ελεύθερο το διάδρομο προς το καλάθι, το σήμα των 24άρων δευτερολέπτων ηχεί.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Εάν ο Β1 αποκτήσει άμεσα και καθαρά τον έλεγχο της μπάλας, το σήμα θα αγνοηθεί και ο αγώνας θα συνεχιστεί.

29/50-9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν σε μία ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας χορηγείται επαναφορά από εκτός ορίων λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, εκείνη η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της μόνο ότι χρόνο απέμεινε στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, τη στιγμή που η περίπτωση αναπήδησης συνέβη.
29/50-10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η  ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, όταν μία εμπλοκή της μπάλας συμβαίνει. Μία επαναφορά από εκτός ορίων λόγω εναλλασσόμενης κατοχής χορηγείται στην:
                 α) Ομάδα Α
                 β) Ομάδα  Β   
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
                 α) Η ομάδα Α θα έχει  μόνο 10 εναπομείναντα δευτερόλεπτα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
                 β) Η ομάδα Β θα έχει  μία νέα περίοδο 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η  ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, όταν η μπάλα βγαίνει εκτός ορίων. Οι διαιτητές δεν μπορούν να συμφωνήσουν αν ο Α1 ή Β1 ήταν ο τελευταίος που άγγιξε τη μπάλα πριν αυτή βγει εκτός ορίων. Μία περίπτωση αναπήδησης καταλογίζεται και η επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής χορηγείται στην: 
                 α) Ομάδα Α
                 β) Ομάδα Β
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
                 α) Η ομάδα Α θα έχει μόνο 10 εναπομείναντα δευτερόλεπτα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
                 β) Η ομάδα Β θα έχει μία νέα περίοδο 24άρων δευτερολέπτων.

29/50-12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
            Εάν ο αγώνας σταματά από έναν διαιτητή για ένα σφάλμα ή μία παράβαση (όχι για έξοδο της μπάλας εκτός ορίων) που διαπράττεται από την ομάδα που δεν έχει τον έλεγχο της μπάλας και η κατοχή της μπάλας χορηγείται στην ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας στο εμπρός γήπεδο, το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων επαναρυθμίζεται όπως παρακάτω:
              *  Εάν 14 ή περισσότερα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε, το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων δεν θα επαναρυθμίζεται, αλλά θα συνεχίσει από το χρόνο που σταμάτησε.
*  Εάν 13 ή λιγότερα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε, το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται στα 14 δευτερόλεπτα.
29/50-13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Β1 προκαλεί μία παράβαση μπάλας εκτός ορίων στο εμπρός γήπεδο της ομάδας Α. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων δείχνει 8 δευτερόλεπτα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ομάδα Α θα έχει μόνο 8 δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό του και του γίνεται σφάλμα από τον Β1. Αυτό είναι το δεύτερο σφάλμα εναντίον της ομάδας Β σ’ αυτή την περίοδο. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων δείχνει 3 δευτερόλεπτα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Η ομάδα Α θα έχει 14 δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρωνδευτερολέπτων.
29/50-15 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 4 δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο εμπρός γήπεδο όταν:
                 α) ο Α1
                 β) ο Β1
τραυματίζεται και οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ομάδα Α θα έχει
                 α) 4 δευτερόλεπτα
                 β) 14 δευτερόλεπτα
υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα καταλογίζεται  ένα διπλό σφάλμα εναντίον των Α2 και Β2 με 6 δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων. Η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. Το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής υποδεικνύει την επόμενη κατοχή στην ομάδα Α.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Η ομάδα Α θα έχει 6 δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 5 δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα, όταν ένα τεχνικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Β1 ακολουθούμενο από ένα τεχνικό σφάλμα εναντίον του προπονητή Α.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μετά την ακύρωση ισοβαρών ποινών, ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α και 5 δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με
                 α) 16 δευτερόλεπτα
                 β) 12 δευτερόλεπτα
υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, ο Β1 στο πίσω γήπεδό του σκόπιμα κλοτσάει την μπάλα με το πόδι του ή κτυπά την μπάλα με τη γροθιά του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Παράβαση της ομάδας Β. Μετά την επαναφορά στο εμπρός γήπεδο, η ομάδα Α θα έχει
                 α) 16 δευτερόλεπτα
                 β) 14 δευτερόλεπτα
υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
            Κατά τη διάρκεια επαναφοράς από εκτός ορίων από τον Α1, ο Β1 στο πίσω γήπεδό του τοποθετεί τους βραχίονές του πάνω από τη γραμμή ορίων και μπλοκάρει τη μεταβίβαση (πάσα) του Α1 με
                 α) 19 δευτερόλεπτα
                 β) 11 δευτερόλεπτα
υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Παράβαση από τον Β1. Μετά την επαναφορά από εκτός ορίων στο εμπρός γήπεδο, η ομάδα Α θα έχει
                 α) 19 δευτερόλεπτα
                 β) 14 δευτερόλεπτα
υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό του όταν ο Β2 διαπράττει ένα αντιαθλητικό σφάλμα στον Α2 με 6 δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ανεξαρτήτως του αν οι ελεύθερες βολές είναι πετυχημένες ή όχι, στην ομάδα Α θα χορηγείται μία επαναφορά στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Η ομάδα Α θα έχει μία νέα περίοδο 24άρων δευτερολέπτων.
Η ίδια ερμηνεία ισχύει για ένα τεχνικό σφάλμα και σφάλμα αποκλεισμού.

29/50-21 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν ο αγώνας σταματά από έναν διαιτητή για οποιαδήποτε βάσιμη αιτία που δεν συνδέεται με καμία ομάδα και αν κατά την κρίση των διαιτητών οι αντίπαλοι θα τίθεντο σε μειονεκτική θέση, το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα συνεχίσει από το χρόνο στον οποίο σταμάτησε.
29/50-22 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 0:25 υπολειπόμενο χρόνο να παιχτεί στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και με το σκορ Α 72- Β 72, η ομάδα Α αποκτά έλεγχο της μπάλας και έχει ντριμπλάρει την μπάλα για 20 δευτερόλεπτα όταν ο αγώνας διακόπτεται από τους διαιτητές εξαιτίας:
                 α) Το χρονόμετρο του αγώνα ή το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων απέτυχε να κυλήσει ή να ξεκινήσει.
                 β) Ένα μπουκάλι πετιέται στον αγωνιστικό χώρο
                 γ) Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων  λανθασμένα επαναρυθμίζεται.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Σε όλες τις περιπτώσεις ο αγώνας θα επαναρχίζει με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Α και με 4 δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων. Η ομάδα Β θα τίθετο σε μειονεκτική θέση αν ο αγώνας επανάρχιζε με μία νέα περίοδο 24άρων δευτερολέπτων. 
29/50-23 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μετά από σουτ του Α1 για καλάθι, η μπάλα αναπηδά στη στεφάνη και εν συνεχεία ελέγχεται από τον Α2. 9 δευτερόλεπτα αργότερα το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων ηχεί κατά λάθος. Οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ομάδα Α που έχει τον έλεγχο της μπάλας θα τίθετο σε μειονεκτική θέση αν αυτό ήταν παράβαση 24άρων δευτερολέπτων. Μετά από σύσκεψη με τον κομισάριο, εάν είναι παρών,  και το χειριστή του ρολογιού των 24άρων δευτερολέπτων, οι διαιτητές επαναρχίζουν τον αγώνα με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Α με 5 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 4 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων ο Α1 επιχειρεί ένα σουτ για καλάθι. Η μπάλα αστοχεί να φτάσει τη στεφάνη, αλλά ο χειριστής των 24άρων δευτερολέπτων λανθασμένα ανανεώνει το ρολόι. Ο Α2 εξασφαλίζει το ριμπάουντ και μετά από λίγο η ομάδα Α σκοράρει ένα καλάθι. Αυτή τη χρονική στιγμή  οι διαιτητές ενημερώνονται για την κατάσταση.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Οι διαιτητές (μετά από σύσκεψη με τον κομισάριο, αν είναι παρών) θα επιβεβαιώσουν ότι η μπάλα δεν άγγιξε τη στεφάνη στο σουτ για καλάθι από τον Α1. Κατόπιν θα αποφασίσουν αν η μπάλα άφησε το χέρι (-α) του Α2 πριν το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων να έχει ηχήσει, εάν δεν είχε συμβεί η ανανέωση. Εάν ναι, το καλάθι θα μετρήσει, εάν όχι, μία παράβαση 24άρων δευτερολέπτων έχει συμβεί και το καλάθι του Α2 δεν θα μετρήσει.

29/50-25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μία επαναφορά σαν αποτέλεσμα ποινής ενός τεχνικού σφάλματος, ενός αντιαθλητικού σφάλματος ή ενός σφάλματος αποκλεισμού χορηγείται στην επιτιθέμενη ομάδα,  ενώ το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην 4η περίοδο και σε κάθε παράταση. Η επαναφορά θα εκτελείται πάντα από την προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται στα 24 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το αν ένα τάιμ άουτ,  επίσης, χορηγείται ή όχι στην επιτιθέμενη ομάδα κατά τη διάρκεια των δύο 2 τελευταίων λεπτών του αγώνα.

29/50-26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ενώ το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2 λεπτά ή λιγότερο στην 4η περίοδο ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδο με 6 δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, όταν
   α. ο Β1 διαπράττει ένα αντιαθλητικό σφάλμα
   β. ο προπονητής Β διαπράττει ένα τεχνικό σφάλμα
ένα τάιμ άουτ χορηγείται σε οποιονδήποτε από τους δύο προπονητές Α ή Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Είτε οι ελεύθερες βολές είναι εύστοχες ή άστοχες και ανεξάρτητα από το ποιός προπονητής ζήτησε το τάιμ άουτ, η ομάδα Α θα δικαιούται μία επαναφορά στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Η ομάδα Α, επίσης, θα έχει νέα 24 δευτερόλεπτα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.

29/50-27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Όταν έχει γίνει ένα σουτ για καλάθι και μετά καταλογίζεται ένα αμυντικό σφάλμα, το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται όπως παρακάτω:
               ∙ Εάν 14 ή περισσότερα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε, το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων δεν θα επαναρυθμιστεί, αλλά θα συνεχίσει από το χρόνο που σταμάτησε.
               ∙ Εάν 13 ή λιγότερα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε, το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα.
29/50-28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Β2 στον Α2. Είναι το 2ο σφάλμα της ομάδας Β σ’ αυτήν την περίοδο. Η μπάλα:
               α. Μπαίνει στο καλάθι
               β. Χτυπάει στη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
               α. Το καλάθι του Α1 είναι έγκυρο και η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων πλησιέστερα στο σημείο της παράβασης, με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
               β. Η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων πλησιέστερα στο σημείο της παράβασης, με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των24άρων δευτερολέπτων.
29/50-29 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα ο χρόνος των 24αρων δευτερολέπτων λήγει και μετά ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Β2 που κάνει φάουλ στον Α2. Είναι το 2ο σφάλμα της ομάδας Β σ’ αυτήν την περίοδο. Η μπάλα:
               α. Μπαίνει στο καλάθι
               β. Χτυπάει στη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
               α. Το καλάθι του Α1 είναι έγκυρο και η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων πλησιέστερα στο σημείο της παράβασης, με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
               β. Η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων πλησιέστερα στο σημείο της παράβασης, με 14 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-30 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
            Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Β2 που κάνει φάουλ στον Α2. Είναι το 5ο σφάλμα της ομάδας Β σ’ αυτήν την περίοδο. Η μπάλα:
               α. Μπαίνει στο καλάθι
               β. Χτυπάει στη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
                 α. Το καλάθι του Α1 είναι έγκυρο και χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές στον Α2.
               β. Χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές στον Α2.
29/50-31 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
            Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα ο χρόνος των 24άρων δευτερολέπτων λήγει και κατόπιν ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Β2 που κάνει φάουλ στον Α2. Είναι το 5ο σφάλμα της ομάδας Β σ’ αυτήν την περίοδο. Η μπάλα:
               α. Μπαίνει στο καλάθι
               β. Χτυπάει στη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
                 α. Το καλάθι του Α1 είναι έγκυρο και χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές στον Α2.
               β. Χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές στον Α2.


29/50-32 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφότου η μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη του καλαθιού των αντιπάλων για οποιαδήποτε αιτία, το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται στα 14 δευτερόλεπτα, αν η ομάδα που ξανακερδίζει τον έλεγχο της μπάλας είναι η ίδια ομάδα που είχε τον έλεγχό της πριν αυτή αγγίξει τη στεφάνη.
29/50-33 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σε πάσα του Α1 στον Α2 η μπάλα αγγίζει τον Β2  και κατόπιν η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο Α3 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα μόλις ο Α3 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας.
29/50-34 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι με
            α. 4 δευτερόλεπτα
            β. 20 δευτερόλεπτα
να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη, αναπηδά και ο Α2 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Και στις δύο περιπτώσεις το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα ανεξάρτητα από το αν ο Α2 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας στο εμπρός ή στο πίσω γήπεδο.
29/50-35 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο Β1 αγγίζει την μπάλα και κατόπιν ο Α2 κερδίζει τον έλεγχό της μπάλας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα μόλις ο Α2 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας.
29/50-36 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο Β1 αγγίζει την μπάλα η οποία κατόπιν βγαίνει εκτός ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Επαναφορά για την ομάδα Α πλησιέστερα στο σημείο της παράβασης. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα ανεξάρτητα από το αν η επαναφορά θα γίνει στο εμπρός ή στο πίσω γήπεδο.
29/50-37 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κοντά στην λήξη της περιόδου των 24άρων δευτερολέπτων, ο Α1 πετάει την μπάλα προς τη στεφάνη προκειμένου να ανανεώσει το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων. . Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο Β1 αγγίζει την μπάλα η οποία κατόπιν βγαίνει εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Επαναφορά για την ομάδα Α στο πίσω γήπεδό της. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα.
29/50-38 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη. Ο Α2 κτυπά την μπάλα και κατόπιν ο Α3 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα μόλις ο Α3 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας οπουδήποτε στον αγωνιστικό χώρο.
29/50-39 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και στη διεκδίκηση (ριμπάουντ) ο Β2 κάνει φάουλ στον Α2. Αυτό είναι το 3ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β στην περίοδο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Επαναφορά για την ομάδα Α πλησιέστερα στο σημείο της καταστρατήγησης. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα.
29/50-40 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι και τότε ο Β2 κάνει φάουλ στον Α2. Αυτό είναι το 3ο  ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β στην περίοδο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Επαναφορά για την ομάδα Α πλησιέστερα στο σημείο της καταστρατήγησης. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα.
29/50-41 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και στη διεκδίκηση (ριμπάουντ) συμβαίνει μια εμπλοκή της μπάλας μεταξύ των Α2 και Β2. Το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής δείχνει για την ομάδα Α.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Επαναφορά για την ομάδα Α πλησιέστερα στο σημείο όπου συνέβηκε η κατάσταση εμπλοκής της μπάλας. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα.
29/50-42 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Η μπάλα σφηνώνει μεταξύ της στεφάνης και του ταμπλό. Το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής δείχνει για την ομάδα Α. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων δείχνει 8 δευτερόλεπτα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Επαναφορά για την ομάδα Α από την τελική γραμμή δίπλα στο ταμπλό. Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα συνεχίσει με 8 δευτερόλεπτα.
29/50-43 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 πασάρει την μπάλα για alley-hoop στον Α2. Η μπάλα χάνεται από τον Α2 και αγγίζει τη στεφάνη, μετά το οποίο ο Α3 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα μόλις ο Α3 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας. Αν ο Α3 αγγίξει την μπάλα στο πίσω γήπεδό του, αυτό είναι μία παράβαση μπρος - πίσω.
29/50-44 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μετά από ένα αμυντικό ριμπάουντ ο Α1 θέλει να πασάρει την μπάλα στον Α2. Ο Β1 κτυπάει την μπάλα από τα χέρια του Α1. Η μπάλα κατόπιν χτυπάει στη στεφάνη και πιάνεται από τον Β2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Καθώς η μπάλα δεν ήταν στον έλεγχο της ίδιας ομάδας που είχε τον έλεγχο της μπάλας πριν αυτή αγγίξει τη στεφάνη, το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα επαναρχίσει  με 24 δευτερόλεπτα για την ομάδα Β.

29/50-45 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Οποτεδήποτε μία ομάδα κερδίζει κατοχή μιας ζωντανής μπάλας είτε στο εμπρός γήπεδο είτε στο πίσω γήπεδο και 14 ή λιγότερα δευτερόλεπτα απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνα, το ρολόι των  24άρων δευτερολέπτων θα σβήνει (δε θα λειτουργεί)
29/50-46 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στην ομάδα Α χορηγείται μία νέα κατοχή της μπάλας με 12 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα σβήσει.
29/50-47 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 18 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα και 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, ο παίκτης Β1 στο πίσω γήπεδό του κλοτσάει σκόπιμα την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α στο εμπρός γήπεδό της με 18 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα και 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-48 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 7 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα και 3 δευτερόλεπτα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, ο παίκτης Β1 στο πίσω γήπεδό του κλοτσάει σκόπιμα την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α στο εμπρός γήπεδό της με 7 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα και το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων θα σβήσει.
29/50-49 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Με 23 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα, η ομάδα Α κερδίζει νέα έλεγχο της μπάλας. Με 19 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα ο Α1 σουτάρει για καλάθι. η μπάλα αγγίζει τη στεφάνη και ο Α2 παίρνει το ριμπάουντ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το ρολόι των  24άρων δευτερολέπτων δεν θα ξεκινήσει όταν η ομάδα Α κερδίζει αρχικά τον έλεγχο της μπάλας. Όμως, θα επαναρυθμιστεί στα 14 δευτερόλεπτα μόλις ο Α2 κερδίσει τον έλεγχο της μπάλας, καθώς υπάρχουν ακόμη περισσότερα από 14 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα.
29/50-50 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Με 58 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνα στην 4η περίοδο, ο Α1 δέχεται φάουλ στο πίσω γήπεδό του από τον Β1. Η ομάδα Α έχει 19 δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων. Αυτό είναι το 3ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β στην περίοδο. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα τάιμ-άουτ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α στην γραμμή επαναφοράς, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας στο εμπρός γήπεδό της, με 19 δευτερόλεπτα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-51 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Με 58 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνα στην 4η περίοδο, ο Α1 δέχεται φάουλ στο πίσω γήπεδό του από τον Β1. Η ομάδα Α έχει 19 δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων. Αυτό είναι το 3ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β στην περίοδο. Στην ομάδα Β χορηγείται ένα τάιμ-άουτ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α από στο πίσω γήπεδό της, με νέα 24 δευτερόλεπτα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.
29/50-52 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνα στην 4η περίοδο, ο Α1 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό του. Ο Β1 κτυπά την μπάλα προς το πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου ο Α2 τώρα ελέγχει την μπάλα. Ο Β2 κάνει φάουλ στον Α2 με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα τάιμ-άουτ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α στην γραμμή επαναφοράς, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας στο εμπρός γήπεδό της, με 14 δευτερόλεπτα στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.

ΑΡΘΡΟ 30   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΓΗΠΕΔΟ (μπρος – πίσω)

30-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ενώ βρίσκεται στον αέρα, ένας παίκτης διατηρεί την ίδια κατάσταση σε σχέση με το δάπεδο όπως όταν άγγιζε το δάπεδο,  πριν πηδήξει στον αέρα.  Ωστόσο,  όταν ένας παίκτης που βρίσκεται στον αέρα πηδά από το εμπρός γήπεδό του και κερδίζει έλεγχο της μπάλας ενώ είναι ακόμα στον αέρα, αυτός είναι ο πρώτος παίκτης της ομάδας του που εγκαθιδρύει έλεγχο της μπάλας για την ομάδα.
Αν με τη φόρα του εν συνεχεία επιστρέφει στο πίσω γήπεδό του, είναι αβοήθητος στο να αποφύγει να μην επιστρέψει σε αυτό, με τη μπάλα. Για το λόγο αυτό, εάν ένας παίκτης που βρίσκεται στον αέρα εγκαθιδρύει νέο έλεγχο της μπάλας  για την ομάδα, αυτή η θέση του παίκτη σχετικά με το εμπρός/πίσω γήπεδο δε θα καθορίζεται   έως ότου ο παίκτης να έχει επιστρέψει και τα δύο πόδια στο δάπεδο.
30-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 στο πίσω γήπεδό του, επιχειρεί μία πάσα αιφνιδιασμού στον Α2 στο εμπρός γήπεδο. Ο Β1 πηδά από το εμπρός γήπεδο της ομάδας Β, πιάνει την μπάλα ενώ βρίσκεται στον αέρα  και προσγειώνεται:
               α) Και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδό του
               β)  Ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
               γ) Ιππαστί της κεντρικής γραμμής και κατόπιν ντριμπλάρει ή πασάρει την μπάλα στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Καμία παράβαση δεν έχει συμβεί. Ο Β1 εδραίωσε τον πρώτο έλεγχο μπάλας για την ομάδα Β ενώ ήταν στον αέρα και η θέση του σχετικά με το εμπρός/πίσω γήπεδο δεν ήταν προσδιορισμένη έως ότου και τα δύο πόδια του να  επιστρέψουν στο δάπεδο. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Β1  είναι νόμιμα στο πίσω γήπεδό του.
30-3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στην αναπήδηση (jump-ball) μεταξύ των Α1 και Β1 με την οποία αρχίζει η πρώτη περίοδος, η μπάλα έχει νόμιμα κτυπηθεί, όταν ο Α2 πηδάει από το εμπρός γήπεδό του, πιάνει την μπάλα ενώ είναι στον αέρα και προσγειώνεται
               α) Και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδό του.
               β)  Ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
               γ) Ιππαστί της κεντρικής γραμμής και κατόπιν ντριμπλάρει ή μεταβιβάζει την μπάλα στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Καμία παράβαση δεν έχει συμβεί. Ο Α2 εδραιώνει τον πρώτο έλεγχο μπάλας για την ομάδα Α ενώ είναι στον αέρα. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Α2 είναι νόμιμα στο πίσω γήπεδό του.
30-4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 που επαναφέρει την μπάλα  στο εμπρός γήπεδό του επιχειρεί να μεταβιβάσει (πασάρει) την μπάλα στον Α2. Ο Α2 πηδάει από το εμπρός γήπεδό του, πιάνει την μπάλα ενώ είναι στον αέρα και προσγειώνεται
               α) Και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδό του.
               β) Ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
               γ) Ιππαστί της κεντρικής γραμμής και κατόπιν ντριμπλάρει ή μεταβιβάζει την μπάλα στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Παράβαση της ομάδας Α. Ο Α1 έχει εδραιώσει έλεγχο της μπάλας για την ομάδα Α στο εμπρός γήπεδο, πριν ο Α2 πιάσει την μπάλα ενώ βρισκόταν στον αέρα και προσγειωθεί στο πίσω γήπεδό του. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Α2 έχει παράνομα επιστρέψει την μπάλα στο πίσω γήπεδο.
30-5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 βρίσκεται ιππαστί της κεντρικής γραμμής για να ξεκινήσει η 2η περίοδος και μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα στον Α2. Ο Α2 πηδάει από το εμπρός γήπεδό του, πιάνει την μπάλα ενώ είναι στον αέρα και προσγειώνεται
               α) Και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδό του.
               β) Ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
               γ) Ιππαστί της κεντρικής γραμμής και κατόπιν ντριμπλάρει ή μεταβιβάζει την μπάλα στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Παράβαση της ομάδας Α. Ο Α1 έχει εδραιώσει έλεγχο της μπάλας για την ομάδα Α. Ο Α2 πηδώντας από το εμπρός γήπεδό του και πιάνοντας την μπάλα ενώ είναι στον αέρα, έχει εδραιώσει έλεγχο της μπάλας για την ομάδα Α στο εμπρός γήπεδο. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Α2 με την προσγείωση στο πίσω γήπεδό του, έχει προκαλέσει η μπάλα να επιστρέψει παράνομα στο πίσω γήπεδο.
30-6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 που επαναφέρει την μπάλα  στο πίσω γήπεδό του επιχειρεί να μεταβιβάσει (πασάρει) την μπάλα στον Α2 στο εμπρός γήπεδό του. Ο Β1 πηδάει από το εμπρός γήπεδό του, πιάνει την μπάλα ενώ είναι στον αέρα και πριν προσγειωθεί στο πίσω γήπεδό του μεταβιβάζει (πασάρει) την μπάλα στον Β2 στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Παράβαση της ομάδας Β για παράνομη επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο.      
30-7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μία ζωντανή μπάλα έχει παράνομα επιστρέψει στο πίσω γήπεδο όταν ένας παίκτης της ομάδας Α στο εμπρός γήπεδο γίνεται αιτία η μπάλα να αγγίξει το πίσω γήπεδο και εν συνεχεία ένας παίκτης της ομάδας Α είναι ο πρώτος που αγγίζει την μπάλα είτε στο εμπρός γήπεδο είτε στο πίσω γήπεδο. Ωστόσο είναι νόμιμο όταν ένας παίκτης της ομάδας Α στο πίσω γήπεδο γίνεται αιτία η μπάλα να αγγίξει το εμπρός γήπεδο και εν συνεχεία ένας παίκτης της ομάδας Α είναι ο πρώτος που αγγίζει την μπάλα είτε στο εμπρός γήπεδο είτε στο πίσω γήπεδο.
30-8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 στέκεται και με τα δύο πόδια στο εμπρός γήπεδο κοντά στην κεντρική γραμμή όταν επιχειρεί μία σκαστή πάσα  στον Α2 ο οποίος επίσης στέκεται και με τα δύο πόδια στο εμπρός γήπεδο  κοντά στην κεντρική γραμμή. Στην πάσα, η μπάλα αγγίζει το πίσω γήπεδο πριν αγγιχτεί από τον Α2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Παράβαση για παράνομη επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο.
30-9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 στέκεται και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδο κοντά στην κεντρική γραμμή όταν ο επιχειρεί μία σκαστή πάσα  στον Α2 ο οποίος επίσης στέκεται και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδο  κοντά στην κεντρική γραμμή. Στην πάσα, η μπάλα αγγίζει το εμπρός γήπεδο πριν αγγιχτεί από τον Α2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Νόμιμο παίξιμο. Καμία παράβαση μπρος-πίσω, καθώς  κανένας παίκτης της ομάδας Α δεν ήταν με την μπάλα στο εμπρός γήπεδο. Ωστόσο, καθώς η μπάλα έχει περάσει στο εμπρός γήπεδο, η μέτρηση των 8 δευτερολέπτων σταμάτησε τη στιγμή που η μπάλα άγγιξε το εμπρός γήπεδο. Μία νέα μέτρηση 8 δευτερολέπτων θα ξεκινήσει μόλις ο Α2 αγγίξει την μπάλα.
30-10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 στο πίσω γήπεδό του πασάρει την μπάλα προς το εμπρός γήπεδο. Η μπάλα εκτρέπεται  από έναν διαιτητή που στέκεται στον αγωνιστικό χώρο και με τα δύο του  πόδια ιππαστί της κεντρικής γραμμής και στη συνέχεια αγγίζεται από τον Α2 που επίσης είναι στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Νόμιμο παίξιμο. Καμία παράβαση μπρος-πίσω καθώς κανένας παίκτης της ομάδας  Α δεν ήταν με την μπάλα στο εμπρός γήπεδο. Ωστόσο, καθώς η μπάλα έχει περάσει στο εμπρός γήπεδο, η μέτρηση των 8 δευτερολέπτων σταμάτησε τη στιγμή που η μπάλα άγγιξε το διαιτητή. Μία νέα μέτρηση 8 δευτερολέπτων θα ξεκινήσει μόλις ο Α2 αγγίξει την μπάλα.
30-11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο εμπρός γήπεδό της, όταν η μπάλα αγγίζεται ταυτόχρονα από τους Α1 και Β1 και πηγαίνει στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α, όπου πρώτα αγγίζεται από τον Α2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  Η ομάδα Α έγινε αιτία η μπάλα να επιστρέψει παράνομα στο πίσω γήπεδό της.

ΑΡΘΡΟ 31   ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΠΑΛΑ


31-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Όταν η μπάλα βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της στεφάνης κατά τη διάρκεια ενός σουτ για καλάθι ή μιας προσπάθειας για ελεύθερη βολή, είναι παρέμβαση στη μπάλα αν ένας παίκτης φτάνει διαμέσου του καλαθιού, από κάτω, και αγγίζει την μπάλα.
31-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στην τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή από τον Α1
   α) Προτού η μπάλα να αγγίξει τη στεφάνη,
   β) Αφού η μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη και ακόμα έχει την πιθανότητα να μπει στο καλάθι,
ο Β1 φτάνει διαμέσου του καλαθιού, από κάτω, και αγγίζει την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Παράβαση του Β1 για παράνομο άγγιγμα της μπάλας.
   α) 1 πόντος θα κατακυρωθεί στον Α1 και ένα τεχνικό σφάλμα θα καταλογιστεί στον Β1.
   β) 1 πόντος θα κατακυρωθεί στον Α1, αλλά κανένα τεχνικό σφάλμα δε θα καταλογιστεί στον Β1.

31-3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Όταν η μπάλα βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της στεφάνης κατά τη διάρκεια μεταβίβασης (πάσας) ή αφού αυτή έχει αγγίξει τη στεφάνη, είναι παρέμβαση στη μπάλα  αν ένας παίκτης φτάνει διαμέσου του καλαθιού, από κάτω, και αγγίζει την μπάλα.
31-4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η μπάλα είναι πάνω από τη στεφάνη ως αποτέλεσμα μίας μεταβίβασης (πάσας) από τον Α1, όταν ο Β1 φτάνει διαμέσου του καλαθιού, από κάτω, και αγγίζει την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Παράβαση παρέμβασης στην μπάλα του Β1. Στην ομάδα Α θα πιστωθούν  2 ή 3 πόντοι.

31-5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στη συνέχεια της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής και αφού η μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη, η προσπάθεια της ελεύθερης βολής αλλάζει την υπόστασή της και γίνεται καλάθι 2 πόντων, εάν η μπάλα νόμιμα αγγιχθεί από οποιονδήποτε παίκτη πριν μπει στο καλάθι.
31-6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή του Α1 έχει αγγίξει τη στεφάνη και αναπηδά πάνω από αυτή. Ο  Β1 προσπαθεί να κτυπήσει την μπάλα διώχνοντάς την μακριά, αλλά η μπάλα μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η μπάλα έχει αγγιχτεί νόμιμα. Η προσπάθεια της ελεύθερης βολής έχει αλλάξει την υπόστασή της και στην ομάδα Α θα πιστωθούν 2 πόντοι.

31-7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν, κατά τη διάρκεια προσπάθειας για καλάθι, ένας παίκτης αγγίζει τη μπάλα στην ανοδική της πορεία, όλοι οι περιορισμοί σχετικά με την παρεμβολή και παρέμβαση στη μπάλα, θα εφαρμόζονται.
31-8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 επιχειρεί σουτ για καλάθι και η μπάλα στην ανοδική της πορεία αγγίζεται από τον Β2 (ή τον Α2). Στην καθοδική της πορεία προς το καλάθι η μπάλα αγγίζεται από:
                 α) Τον Α3
                 β) Τον Β3
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η επαφή του Α2 ή του Β2 με τη μπάλα στην ανοδική της πορεία είναι νόμιμη και δεν αλλάζει την υπόσταση ενός σουτ για καλάθι. Όμως, η επόμενη επαφή με τη μπάλα στην καθοδική της πορεία από τον Α3 ή τον Β3 είναι παράβαση.
                 α) Η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β για επαναφορά από εκτός ορίων στην προέκταση της γραμμής των ελεύθερων βολών.
                 β) 2 ή 3 πόντοι κατακυρώνονται στην ομάδα Α.

31-9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είναι παράβαση παρέμβασης στη μπάλα, αν ένας παίκτης προκαλεί τη δόνηση του ταμπλό ή της στεφάνης με τέτοιο τρόπο ώστε η μπάλα, κατά την κρίση ενός διαιτητή, να έχει εμποδιστεί να μπει στο καλάθι  ή έχει γίνει αιτία να μπει στο καλάθι.
31-10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 επιχειρεί σουτ για καλάθι 3 πόντων κοντά στη λήξη του αγώνα. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, το χρονόμετρο του αγώνα ηχεί τη λήξη του αγώνα. Μετά την κόρνα, ο Β1 προκαλεί τη δόνηση του ταμπλό ή της στεφάνης και για το λόγο αυτό, κατά την κρίση του διαιτητή, η μπάλα εμποδίζεται να μπει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ακόμα και μετά που  το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί για τη λήξη του αγώνα, η μπάλα παραμένει ζωντανή και για το λόγο αυτό μία παράβαση παρέμβασης στη μπάλα έχει συμβεί. 3 πόντοι κατακυρώνονται στην ομάδα Α.          

31-11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Παρέμβαση στη μπάλα από αμυνόμενο ή επιτιθέμενο παίκτη κατά τη διάρκεια ενός σουτ για καλάθι διαπράττεται, όταν ο παίκτης αγγίζει το καλάθι ή το ταμπλό, ενώ η μπάλα είναι σε επαφή με τη στεφάνη και έχει ακόμα πιθανότητα να μπει στο καλάθι.
31-12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μετά από σουτ του Α1 για καλάθι, η μπάλα έχει αναπηδήσει από τη στεφάνη και εν συνεχεία προσγειώνεται ξανά στη στεφάνη. Ο Β1 αγγίζει το καλάθι ή το ταμπλό ενώ η μπάλα είναι πάνω στη στεφάνη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Παράβαση του Β1. Οι περιορισμοί της παρέμβασης  στη μπάλα εφαρμόζονται όσο διάστημα η μπάλα έχει πιθανότητα να μπει στο καλάθι.

31-13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οποτεδήποτε υπάρχουν αντιφατικές αποφάσεις των διαιτητών ή οι παραβιάσεις των κανονισμών συμβαίνουν περίπου στον ίδιο χρόνο και μία από τις κυρώσεις είναι να ακυρωθεί το σημειούμενο καλάθι, αυτή η κύρωση επικρατεί και κανένας πόντος δεν θα πιστωθεί.
31-14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ένα σουτ για καλάθι από τον Α1 στην καθοδική του πορεία και εντελώς πάνω από το επίπεδο της στεφάνης αγγίζεται σχεδόν ταυτόχρονα από τους Α2 και Β2. Η μπάλα εν συνεχεία
              α. μπαίνει στο καλάθι.
              β. δεν μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Και στις δύο περιπτώσεις δεν θα κατακυρωθούν πόντοι. Αυτή είναι μία κατάσταση αναπήδησης (jump-ball).ΑΡΘΡΟ 33   ΕΠΑΦΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
33.10    Ημικυκλικές περιοχές μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος
 
33-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο σκοπός του κανόνα των ημικυκλικών περιοχών μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος είναι να μην επιβραβεύσει έναν αμυνόμενο παίκτη που έχει καταλάβει μία θέση κάτω από το δικό του καλάθι προκειμένου να  κερδίσει ένα επιθετικό σφάλμα εναντίον ενός επιτιθέμενου παίκτη ο  οποίος έχει έλεγχο της μπάλας και διεισδύει προς το καλάθι.

  Για να εφαρμόζεται ο κανόνας της ημικυκλικής περιοχής μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος:
                    α) Ο αμυνόμενος παίκτης θα έχει ένα πόδι ή και τα δύο του πόδια σε επαφή με την ημικυκλική περιοχή (βλέπε διάγραμμα 1). Η γραμμή του ημικυκλίου είναι τμήμα της ημικυκλικής περιοχής.
                    β) Ο επιτιθέμενος παίκτης θα κινείται προς στο καλάθι διαμέσου της γραμμής του ημικυκλίου και θα επιχειρεί ένα σουτ για καλάθι ή μία μεταβίβαση (πάσα) ενώ είναι στον αέρα.

              Ο κανόνας των ημικυκλικών περιοχών μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος δεν θα εφαρμόζεται και οποιαδήποτε επαφή  θα κρίνεται σύμφωνα με τους κανονικούς κανονισμούς, π.χ. αρχή κυλίνδρου, αρχή φράγματος/πέσιμο πάνω σε παίκτη:
                   α) Για όλες τις αγωνιστικές καταστάσεις που συμβαίνουν έξω από την ημικυκλική περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος, και που επίσης εξελίσσονται  στην περιοχή ανάμεσα στην ημικυκλική περιοχή και την τελική γραμμή.
                   β) Για όλες τις αγωνιστικές καταστάσεις διεκδίκησης (ριμπάουντ) όταν, μετά από σουτ για καλάθι, η μπάλα αναπηδά και μία κατάσταση επαφής συμβαίνει.
                   γ) Για οποιαδήποτε παράνομη χρήση των χεριών, βραχιόνων, ποδιών ή σώματος είτε από επιτιθέμενο είτε από αμυνόμενο παίκτη.
33-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 επιχειρεί σουτ με άλμα (jump shot) το οποίο ξεκινά έξω από την ημικυκλική περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος και πέφτει πάνω στον Β1 ο οποίος είναι σε επαφή με την ημικυκλική περιοχή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ενέργεια του Α1 είναι νόμιμη, καθώς εφαρμόζεται ο κανόνας των ημικυκλικών περιοχών μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος
33-3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 ντριμπλάρει κατά μήκος της τελικής γραμμής και, αφού φτάνει στην περιοχή πίσω από το ταμπλό, πηδά διαγώνια ή προς τα πίσω και πέφτει πάνω στον Β1 ο οποίος είναι σε νόμιμη θέση άμυνας, σε επαφή με την ημικυκλική περιοχή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Επιθετικό σφάλμα του Α1. Ο κανόνας των ημικυκλικών περιοχών μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος δεν εφαρμόζεται καθώς ο Α1 έχει εισέλθει στην ημικυκλική περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος από τον αγωνιστικό χώρο ακριβώς πίσω από το ταμπλό και της νοητής προέκτασης της γραμμής του.
33-4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Το σουτ του Α1 για καλάθι αγγίζει τη στεφάνη και μία κατάσταση διεκδίκησης (ριμπάουντ) συμβαίνει. Ο Α2 πηδά στον αέρα, πιάνει την μπάλα και εν συνεχεία πέφτει πάνω στον Β1 ο οποίος είναι σε νόμιμη θέση άμυνας, σε επαφή με την ημικυκλική περιοχή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Επιθετικό σφάλμα του Α2. Ο κανόνας των ημικυκλικών περιοχών μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος δεν εφαρμόζεται.
33-5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 διεισδύει προς το καλάθι (κάνει drive) και είναι σε προσπάθεια σουτ. Αντί να ολοκληρώσει το σουτ για καλάθι, ο Α1 πασάρει την μπάλα στον Α2 ο οποίος τον ακολουθεί κατ’ ευθείαν. Ο Α1 κατόπιν πέφτει πάνω στον Β1 ο οποίος είναι σε επαφή με την ημικυκλική περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος. Σχεδόν την ίδια στιγμή ο Α2 με την μπάλα στα χέρια του είναι σε μία απευθείας κίνηση (drive) προς το καλάθι σε μια προσπάθεια  να σκοράρει.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Επιθετικό σφάλμα του Α1. Ο κανόνας των ημικυκλικών περιοχών μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος δεν εφαρμόζεται καθώς ο Α1 χρησιμοποιεί παράνομα το σώμα του για να ανοίξει το διάδρομο προς το καλάθι για τον Α2.
33-6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 διεισδύει προς το καλάθι (κάνει drive) και είναι σε  προσπάθεια  σουτ. Αντί να ολοκληρώσει το σουτ για καλάθι, ο Α1 πασάρει την μπάλα στον Α2 ο οποίος στέκεται στη γωνία του αγωνιστικού χώρου. Ο Α1 εν συνεχεία πέφτει πάνω στον Β1 ο οποίος είναι σε επαφή με την ημικυκλική περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Νόμιμη ενέργεια του Α1. Ο κανόνας των ημικυκλικών περιοχών μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος  εφαρμόζεταιΑΡΘΡΟ 35   ΔΙΠΛΟ ΣΦΑΛΜΑ


35-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οποτεδήποτε υπάρχουν αντιφατικές αποφάσεις των διαιτητών ή οι παραβιάσεις των κανονισμών συμβαίνουν περίπου στον ίδιο χρόνο και μία από τις κυρώσεις είναι να ακυρωθεί το σημειούμενο καλάθι, η κύρωση αυτή θα επικρατεί και κανένας πόντος δεν θα πιστωθεί.

35-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ενώ η προσπάθεια για σουτ είναι σε εξέλιξη, υπάρχει σωματική επαφή μεταξύ του σουτέρ Α1 και του Β1. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Ο διαιτητής κεφαλής καταλογίζει επιθετικό σφάλμα εναντίον του Α1 και συνεπώς το καλάθι δεν θα μετρήσει. Ο διαιτητής ουράς καταλογίζει αμυντικό σφάλμα εναντίον του Β1 και συνεπώς το καλάθι θα μετρήσει.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Καθώς οι διαιτητές συμφωνούν για διπλό σφάλμα, το καλάθι δε θα μετρήσει. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Α, στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.
Η ομάδα θα έχει μόνο ότι χρόνο είχε απομείνει στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων τη στιγμή που συνέβη το διπλό σφάλμα.

35-3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι ακόλουθες καταστάσεις είναι απαραίτητες για 2 σφάλματα να θεωρηθούν ως ένα διπλό σφάλμα.
            α. Και τα δύο σφάλματα είναι σφάλματα παικτών
            β. Και τα δύο σφάλματα περιλαμβάνουν φυσική επαφή.
            γ. Και τα δύο σφάλματα είναι μεταξύ των αντιπάλων.
            δ. Και τα δύο σφάλματα διαπράχθηκαν σχεδόν τον ίδιο χρόνο.
35-4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
            α. Οι Α1 και Β1 σπρώχνουν ο ένας τον άλλον.
            β. Στο ριμπάουντ οι Α1 και Β1 σπρώχνουν ο ένας τον άλλον .
γ. Σε αναμονή μίας πάσας από συμπαίκτη του, οι Α1 και Β1 σπρώχνουν ο ένας τον άλλον.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Προσωπικά σφάλματα καταλογίζονται σε όλες τις περιπτώσεις. Για το λόγο αυτό είναι ένα διπλό σφάλμα.
35-5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μετά από ριμπάουντ ο Α1 προσβάλει τον Β1 φραστικά (βρίζει) και ο Β1 αντιδρά κτυπώντας τον Α1 με τη γροθιά του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αυτό δεν είναι διπλό σφάλμα. Το σφάλμα του Α1 είναι τεχνικό σφάλμα και το σφάλμα του Β1 είναι σφάλμα αποκλεισμού. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με 1 ελεύθερη βολή για την ομάδα Β, ακολουθούμενη από 2 ελεύθερες βολές για τον Α1 και κατοχή της μπάλας για την ομάδα Α.
35-6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Για να καταλάβει μία ελεύθερη θέση ο Β1 απωθεί τον Α1, καταλογιζόμενο ως προσωπικό σφάλμα. Ο Α1 σχεδόν στον ίδιο χρόνο χτυπάει τον Β1 με τον αγκώνα του, καταλογιζόμενο ως αντιαθλητικό σφάλμα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αυτό είναι διπλό σφάλμα. Καθώς η ομάδα Α είχε τον έλεγχο της μπάλας τη στιγμή που καταλογίστηκε το διπλό σφάλμα, ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Α σε θέση  πλησιέστερη προς την παράβαση.
35-7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Οι A1 και ο Β1 σπρώχνουν ο ένας τον άλλον και προσωπικά σφάλματα καταλογίζονται. Αυτό είναι το 2ο σφάλμα της ομάδας Α και το 5ο σφάλμα της ομάδας Β σ’ αυτή την περίοδο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αυτό είναι διπλό σφάλμα. Καμία ελεύθερη βολή δεν θα χορηγηθεί.

ΑΡΘΡΟ 36   ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ


36-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μία επίσημη προειδοποίηση δίνεται  σ’ έναν παίκτη για μία ενέργεια ή συμπεριφορά η οποία αν επαναληφθεί θα οδηγήσει σ’ ένα τεχνικό σφάλμα. Αυτή η προειδοποίηση θα πρέπει επίσης να γνωστοποιηθεί στον προπονητή αυτής της ομάδας και θα ισχύσει για οποιοδήποτε μέλος της ομάδας για παρόμοιες ενέργειες και για το υπόλοιπο του αγώνα. Μία  επίσημη προειδοποίηση θα πρέπει να δίνεται, μόνο όταν η μπάλα είναι νεκρή και το χρονόμετρο του αγώνα σταματημένο.
36-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Σε ένα μέλος της ομάδας Α δίνεται μία προειδοποίηση για:
   α) Παρεμπόδιση σε επαναφορά εκτός ορίων
   β) Τη συμπεριφορά του.
               γ) Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που, αν επαναληφθεί μπορεί να οδηγήσει  σε τεχνικό σφάλμα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η προειδοποίηση  θα πρέπει επίσης να γνωστοποιηθεί στον προπονητή Α και θα ισχύσει για όλα τα μέλη της ομάδας Α για παρόμοιες ενέργειες, για το υπόλοιπο του αγώνα.

36-3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα, ένα τεχνικό σφάλμα διαπράττεται από ένα μέλος μιας ομάδας που δικαιούται να παίξει και υποδεικνύεται σαν παίκτης-προπονητής. Το τεχνικό σφάλμα θα μετρήσει σαν σφάλμα παίκτη και θα μετρήσει στην κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων στην περίοδο που ακολουθεί.
36-4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 παίκτης- προπονητής χρεώνεται με ένα τεχνικό σφάλμα για:
   α) Κρέμασμα στη στεφάνη κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν την έναρξη του αγώνα ή του ημιχρόνου,
   β) Τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Και στις δύο περιπτώσεις ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί εναντίον του Α1 σαν παίκτης. Το σφάλμα θα μετρήσει τόσο σαν 1 από τα σφάλματα που οδηγούν σε κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων της περιόδου που ακολουθεί, όσο και σαν ένα 1 από τα 5 σφάλματα που πρέπει να διαπράξει ο Α1 για να εγκαταλείψει τον αγώνα.

36-5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ενώ ένας παίκτης είναι στην προσπάθεια σουτ, οι αντίπαλοι δεν επιτρέπεται να παρενοχλούν αυτόν τον παίκτη με ενέργειες τέτοιες όπως: κουνώντας ένα χέρι (-ια) για να περιορίσουν το οπτικό πεδίο του σουτέρ, φωνάζοντας δυνατά, κτυπώντας τα πόδια δυνατά ή κτυπώντας παλαμάκια κοντά στον σουτέρ. Το να πράξουν έτσι, ένα τεχνικό σφάλμα μπορεί να προκύψει αν ο σουτέρ τεθεί από την ενέργεια σε μειονεκτική θέση (αστοχήσει) ή μία προειδοποίηση αν ο σουτέρ δεν τεθεί σε μειονεκτική θέση (ευστοχήσει).
36-6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 είναι στην προσπάθεια σουτ για καλάθι όταν ο Β1 προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή του Α1 φωνάζοντας δυνατά ή κτυπώντας τα πόδια του δυνατά στο δάπεδο. Το σουτ για καλάθι είναι:
   α) Πετυχημένο (εύστοχο)
               β) Αποτυχημένο (άστοχο)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              α) Μία προειδοποίηση θα δοθεί στον Β1, η οποία θα κοινοποιηθεί επίσης στον προπονητή Β. Η προειδοποίηση αυτή θα ισχύσει για όλους τους παίκτες της ομάδας Β για το υπόλοιπο του αγώνα για παρόμοια συμπεριφορά.
   β) Ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί στον Β1.

36-7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν οι διαιτητές ανακαλύψουν ότι περισσότεροι από πέντε 5 παίκτες της ίδιας ομάδας συμμετέχουν στον αγωνιστικό χώρο ταυτόχρονα, το λάθος πρέπει να διορθωθεί το συντομότερο δυνατό, χωρίς να τίθενται οι αντίπαλοι σε μειονεκτική θέση.
          Υποθέτοντας ότι οι διαιτητές και οι κριτές κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ένας παίκτης πρέπει να έχει επανέλθει ή παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο παράνομα. Επομένως οι διαιτητές πρέπει  να διατάξουν έναν παίκτη να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο αμέσως και να χρεώσουν ένα τεχνικό σφάλμα εναντίον του προπονητή εκείνης της ομάδας, καταγεγραμμένο ως «Β». Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση ότι μία αντικατάσταση εφαρμόζεται σωστά και ότι ο παίκτης που αντικαθίσταται  αφήνει τον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά την αντικατάσταση.
36-8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ενώ ο αγώνας είναι σε εξέλιξη, ανακαλύπτεται ότι η ομάδα Α έχει περισσότερους από 5 παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.
   α) Τη στιγμή της ανακάλυψης, η ομάδα Β (με 5 παίκτες) έχει τον έλεγχο της μπάλας.
   β)  Τη στιγμή της ανακάλυψης, η ομάδα Α (με περισσότερους από 5 παίκτες) έχει τον έλεγχο της μπάλας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο αγώνας θα σταματήσει αμέσως, εκτός κι αν η ομάδα Β τίθεται σε μειονεκτική θέση.
   β) Ο αγώνας θα σταματήσει αμέσως.
Και στις δύο περιπτώσεις ο παίκτης που έχει επαν-εισέλθει (ή παραμείνει) στον αγώνα παράνομα πρέπει να απομακρυνθεί από αυτόν και ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί εναντίον του προπονητή Α, καταγεγραμμένο ως «Β».

36-9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφότου ανακαλύπτεται ότι η ομάδα Α συμμετέχει με περισσότερους από 5 παίκτες, ανακαλύπτεται επίσης  ότι πόντοι έχουν επιτευχθεί ή ένα σφάλμα έχει διαπραχθεί  από έναν παίκτη της ομάδας ενώ συμμετέχει παράνομα. Όλοι οι πόντοι θα παραμείνουν έγκυροι και οποιοδήποτε σφάλμα/τα διαπράχθηκε από (ή εναντίον) εκείνον τον παίκτη θα χαρακτηριστούν ως σφάλματα παίκτη.
36-10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι ο Α2 είναι ο 6ος  παίκτης για την ομάδα Α στον αγωνιστικό χώρο και διακόπτουν τον αγώνα αφού:
   α)  ο Α2 διαπράττει  ένα επιθετικό σφάλμα.
           β) ο Α2 σημειώνει ένα καλάθι.
           γ) ο Β2 έκανε σφάλμα στον Α2 κατά τη διάρκεια ανεπιτυχούς του σουτ για καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Το σφάλμα του Α2 είναι σφάλμα παίκτη.
           β) Το καλάθι του Α2 θα μετρήσει.
   γ) Οποιοδήποτε παίκτης της ομάδας Α που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, όπως υποδεικνύεται από τον προπονητή του, τη στιγμή που καταλογίστηκε το σφάλμα, θα εκτελέσει ελεύθερες βολές.

36-11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφού έχει ενημερωθεί ότι δεν δικαιούται πλέον να συμμετέχει εξαιτίας 5ου σφάλματος, ένας παίκτης μπαίνει στον αγώνα ξανά. Η παράνομη  συμμετοχή θα πρέπει να τιμωρείται αμέσως μόλις ανακαλυφθεί, χωρίς να τίθενται οι αντίπαλοι σε μειονεκτική θέση.
36-12  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μετά τη διάπραξη 5ου  σφάλματος, ο Β1 είναι ενήμερος ότι δεν έχει το δικαίωμα πλέον να συμμετέχει. Αργότερα, ο Β1 επανέρχεται στον αγώνα ως αντικαταστάτης. Η παράνομη συμμετοχή του Β1 ανακαλύπτεται πριν:
   α) η μπάλα να έχει γίνει ζωντανή για τη συνέχιση του αγώνα.
ή μετά που
               β)  η μπάλα έχει γίνει και πάλι ζωντανή και ενώ η μπάλα είναι στον έλεγχο της ομάδας Α.
               γ) η μπάλα έχει γίνει και πάλι ζωντανή και ενώ η μπάλα είναι στον έλεγχο της ομάδας Β.
               δ) η μπάλα έχει γίνει και πάλι νεκρή μετά την εκ νέου είσοδο του Β1 στον αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο Β1 θα απομακρυνθεί από τον αγώνα αμέσως. Ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί εναντίον του προπονητή Β, καταγεγραμμένο ως «Β».
               β) Ο αγώνας σταματήσει αμέσως εκτός κι αν η ομάδα Α τίθεται σε μειονεκτική θέση. Ο Β1 θα απομακρυνθεί από τον αγώνα και ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί εναντίον του προπονητή Β, καταγεγραμμένο ως «Β».
               γ), δ) Ο αγώνας θα σταματήσει αμέσως. Ο Β1 θα απομακρυνθεί από τον αγώνα και ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί εναντίον του προπονητή Β, καταγεγραμμένο ως «Β».

36-13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αφού έχει ενημερωθεί ότι δεν δικαιούται πλέον να συμμετέχει εξαιτίας 5ου  σφάλματος, ένας παίκτης μπαίνει στον αγώνα ξανά και πετυχαίνει καλάθι, διαπράττει σφάλμα ή του γίνεται σφάλμα από έναν αντίπαλο, πριν η παράνομη συμμετοχή ανακαλυφθεί. Το καλάθι θα μετρήσει και το σφάλμα θα θεωρηθεί σαν σφάλμα παίκτη.
36-14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μετά τη διάπραξη 5ου  σφάλματος, ο Β1 έχει ενημερωθεί  ότι δεν έχει το δικαίωμα πλέον να συμμετέχει. Αργότερα ο Β1 επανέρχεται στον αγώνα ως αντικαταστάτης. Η παράνομη συμμετοχή του Β1 ανακαλύπτεται αφού:
   α) ο Β1 σημειώνει ένα καλάθι.
               β) ο Β1 διαπράττει ένα σφάλμα.
               γ) ο Β1 δέχεται σφάλμα από τον Α1 (5ο  ομαδικό σφάλμα).
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Το καλάθι του Β1 θα μετρήσει.
               β) Το σφάλμα του Β1 είναι σφάλμα παίκτη και θα καταγραφεί στο φύλλο αγώνα στο χώρο πίσω από το 5ο του σφάλμα (νέο τετραγωνάκι).
               γ) Οι 2 χορηγούμενες ελεύθερες βολές στον Β1 θα εκτελεστούν από τον αντικαταστάτη του.
Σε όλες τις περιπτώσεις ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί στον προπονητή Β, καταγεγραμμένο ως («Β»).

36-15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ενώ δεν έχει ενημερωθεί  ότι δεν έχει πλέον το δικαίωμα να συμμετέχει εξαιτίας 5ου σφάλματος, ένας παίκτης παραμένει ή επανέρχεται στον αγώνα. Εκείνος ο παίκτης θα απομακρυνθεί από τον αγώνα αμέσως μόλις το λάθος ανακαλυφθεί χωρίς να τεθούν οι αντίπαλοι σε μειονεκτική θέση. Καμία ποινή δε θα επιβληθεί για την παράνομη συμμετοχή του παίκτη. Εάν εκείνος ο παίκτης πετύχει καλάθι, διαπράξει σφάλμα ή του γίνει σφάλμα από έναν αντίπαλο, το καλάθι θα μετρήσει και το σφάλμα θα θεωρηθεί σαν σφάλμα παίκτη.
36-16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α6 ζητάει να αντικαταστήσει τον Α1. Η μπάλα στη συνέχεια γίνεται νεκρή ως αποτέλεσμα σφάλματος του Α1 και ο Α6 εισέρχεται στον αγώνα. Οι διαιτητές αποτυγχάνουν να ενημερώνουν τον Α1 ότι το σφάλμα ήταν το 5ο του προσωπικό. Ο Α1 αργότερα επανέρχεται στον αγώνα ως αλλαγή. Η παράνομη συμμετοχή του Α1 γίνεται αντιληπτή αφού:
   α) το χρονόμετρο του αγώνα έχει ξεκινήσει και ενώ ο Α1 συμμετέχει σαν παίκτης.
   β) ο Α1 έχει πετύχει καλάθι.
   γ) ο Α1 διαπράττει σφάλμα στον Β1.
   δ) ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 κατά τη διάρκεια ανεπιτυχούς σουτ για καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο αγώνας θα σταματήσει και ο Α1 θα απομακρυνθεί αμέσως από τον αγώνα και θα αντικατασταθεί από έναν αναπληρωματικό, χωρίς να τεθεί η ομάδα Β σε μειονεκτική θέση. Καμία ποινή δεν θα χρεωθεί λόγω της παράνομης συμμετοχής του Α1.
   β) Το καλάθι του Α1 θα μετρήσει.
γ)  Το σφάλμα του Α1 είναι σφάλμα παίκτη και θα τιμωρηθεί αναλόγως. Θα καταγραφεί στο φύλλο αγώνα στο χώρο πίσω από το 5ο του σφάλμα (νέο τετραγωνάκι).
δ) Σφάλμα του Β1. Στον αντικαταστάτη του Α1 θα χορηγηθούν 2 ή 3 ελεύθερες βολές.
36-17 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 10 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, ένα τεχνικό σφάλμα καταλογίζεται στον Α1. Πριν την έναρξη του αγώνα ο προπονητής Β υποδεικνύει τον Β1 να εκτελέσει 1 ελεύθερη βολή, όμως ο Β1 δεν είναι ένας από τους αρχικούς 5 παίκτες της ομάδας Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ  Ένας από τους παίκτες που υποδεικνύεται στην αρχική πεντάδα της ομάδας Β πρέπει να εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Αντικατάσταση δεν μπορεί να χορηγηθεί προτού να  αρχίσει ο αγωνιστικός χρόνος.

36-18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Όταν ένας παίκτης πέφτει κάτω προσποιούμενος σφάλμα προκειμένου να δημιουργήσει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα με τον καταλογισμό ενός άδικου σφάλματος σ’ έναν αντίπαλο ή να δημιουργήσει μία αντιαθλητική ατμόσφαιρα μεταξύ των θεατών κατά των διαιτητών, μια τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει να θεωρείται αντιαθλητική.
36-19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 διεισδύει προς το καλάθι όταν ο  Β1 πέφτει προς τα πίσω στο δάπεδο χωρίς να έχει συμβεί επαφή μεταξύ αυτών των παικτών ή μετά από ασήμαντη επαφή η οποία ακολουθείται από θεατρική επίδειξη του Β1. Μία προειδοποίηση για τέτοια ενέργεια έχει ήδη κοινοποιηθεί στους παίκτες της ομάδας Β μέσω του προπονητή της ομάδας Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Τέτοια συμπεριφορά είναι προφανώς αντιαθλητική και δηλητηριάζει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ένα τεχνικό σφάλμα θα καταλογιστεί στον Β1.

36-20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σοβαρός τραυματισμός μπορεί να προκληθεί από υπερβολική ταλάντωση των αγκώνων, ειδικότερα σε περιπτώσεις διεκδίκησης (ριμπάουντ) και στενά φυλασσόμενου παίκτη. Εάν μια τέτοια ενέργεια καταλήξει σε επαφή, τότε ένα προσωπικό σφάλμα πρέπει να καταλογιστεί. Εάν η ενέργεια δεν καταλήξει σε επαφή, ένα τεχνικό σφάλμα πρέπει να καταλογιστεί.
36-21 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας σε διεκδίκηση (ριμπάουντ) και επιστρέφει στο δάπεδο. Ο Α1 αμέσως φυλάσσεται στενά από τον Β1. Χωρίς  να έρθει σ’ επαφή με τον Β1, ο Α1 κουνάει (ταλαντώνει) υπερβολικά τους αγκώνες σε μία προσπάθεια να εκφοβίσει τον Β1 ή να ελευθερώσει (καθαρίσει) αρκετό χώρο για να περιστραφεί (πιβοτάρει), να μεταβιβάσει (πασάρει) ή να ντριμπλάρει.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ενέργεια του Α1 δεν συμμορφώνεται με το πνεύμα και το σκοπό (πρόθεση) των κανονισμών. Ένα τεχνικό σφάλμα πρέπει να χρεωθεί εναντίον του Α1.

36-22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ένας παίκτης θα αποβάλλεται όταν χρεώνεται με 2 τεχνικά σφάλματα.
36-23 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 έχει διαπράξει το 1ο του τεχνικό σφάλμα κατά τη διάρκεια του 1ου ημιχρόνου για κρέμασμα στη στεφάνη. Ένα 2ο τεχνικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου για αντιαθλητική συμπεριφορά.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο Α1 θα αποβληθεί αυτόματα και θα πάει και θα παραμείνει στα αποδυτήρια για τη διάρκεια του αγώνα ή αν το επιλέξει, θα εγκαταλείψει το κτίριο. Αυτό το 2ο τεχνικό σφάλμα είναι το μόνο που θα τιμωρηθεί και καμία επιπρόσθετη ποινή δε θα επιβληθεί για την αποβολή. Ο σημειωτής είναι αυτός που πρέπει να ενημερώσει αμέσως το διαιτητή όταν ένας παίκτης έχει διαπράξει 2 τεχνικά σφάλματα και θα πρέπει να αποβληθεί.

ΑΡΘΡΟ 37   ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

37-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη περίοδο και σε κάθε παράταση και η μπάλα είναι εκτός ορίων για μία επαναφορά και βρίσκεται ακόμα στα χέρια του διαιτητή ή είναι ήδη στην διάθεση του παίκτη που θα εκτελέσει την επαναφορά. Εάν σ’ αυτή την χρονική στιγμή ένας αμυνόμενος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο προκαλέσει επαφή με έναν παίκτη της επιτιθέμενης ομάδας στον αγωνιστικό χώρο και καταλογιστεί ένα σφάλμα, αυτό είναι αντιαθλητικό σφάλμα.
37-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 0:53 να παιχτούν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Α1 έχει την μπάλα στα χέρια του ή στην διάθεσή του για μία επαναφορά από εκτός ορίων, όταν ο Β2 προκαλεί επαφή με τον Α2 στον αγωνιστικό χώρο και ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Β2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο Β2 προφανώς δεν έχει κάνει προσπάθεια να παίξει την μπάλα και έχει αποκτήσει πλεονέκτημα με το να μην επιτρέψει το χρονόμετρο του αγώνα να επαναρχίσει. Ένα αντιαθλητικό σφάλμα πρέπει να καταλογιστεί χωρίς να δοθεί  προειδοποίηση.
37-3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 0:53 να παιχτούν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, σε μία επαναφορά από εκτός ορίων ο Α1  έχει την μπάλα στα χέρια του ή στην διάθεσή του, όταν ο Α2 προκαλεί επαφή με τον Β2 στον αγωνιστικό χώρο και ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Α2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο Α2 δεν κέρδισε πλεονέκτημα διαπράττοντας  σφάλμα. Ένα προσωπικό σφάλμα καταλογίζεται στον Α2 εκτός κι αν υπάρχει σκληρή επαφή η οποία θα καταλογιστεί σαν αντιαθλητικό σφάλμα. Η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β για επαναφορά από εκτός ορίων στο πλησιέστερα σημείο της καταστρατήγησης.

37-4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Στο τελευταίο/ά λεπτό/ά ενός κλειστού (κοντά στο σκορ) αγώνα, μετά που η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του παίκτη που εκτελεί την επαναφορά, ένας αμυνόμενος παίκτης, με σκοπό να σταματήσει ή να μην επαναρχίσει το χρονόμετρο του αγώνα, προκαλεί επαφή με έναν επιτιθέμενο παίκτη ο οποίος σχεδόν δέχεται ή έχει δεχτεί την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τέτοια επαφή θα καταλογίζεται αμέσως σαν προσωπικό σφάλμα εκτός κι αν υπάρχει σκληρή επαφή η οποία θα καταλογίζεται σαν αντιαθλητικό σφάλμα ή σφάλμα αποκλεισμού. Η αρχή του πλεονεκτήματος/μειονεκτήματος δε θα εφαρμόζεται.
37-5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 1:02 να παιχτούν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και με το σκορ Α 83- Β 80, σε μία επαναφορά από εκτός ορίων, η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του Α1, όταν ο Β2 προκαλεί επαφή στον αγωνιστικό χώρο με τον Α2 ο οποίος σχεδόν δέχεται την μπάλα. Ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Β2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ένα προσωπικό σφάλμα θα καταλογιστεί αμέσως στον Β2, εκτός κι αν οι διαιτητές κρίνουν ότι η δριμύτητα της επαφής του Β2 απαιτεί να καταλογιστεί ένα αντιαθλητικό σφάλμα ή σφάλμα αποκλεισμού.
37-6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 1:02 να παιχτούν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και με το σκορ Α 83- Β 80, σε μία επαναφορά από εκτός ορίων, η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του Α1, όταν ο Α2 προκαλεί επαφή στον αγωνιστικό χώρο με τον Β2. Ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Α2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο Α2 δεν κέρδισε πλεονέκτημα διαπράττοντας ένα σφάλμα. Ένα προσωπικό σφάλμα θα καταλογιστεί στον Α2 αμέσως, εκτός κι αν υπάρχει σκληρή επαφή. Η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β για επαναφορά από εκτός ορίων στο πλησιέστερο σημείο της καταστρατήγησης.
37-7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 1:02 να παιχτούν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και με το σκορ Α 83- Β 80, σε μία επαναφορά από εκτός ορίων, η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του Α1, όταν ο Β2 προκαλεί επαφή με τον Α2, σε μια διαφορετική περιοχή του αγωνιστικού χώρο προς αυτήν που χορηγείται η επαναφορά. Ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Β2.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο Β2 προφανώς δεν κάνει καμία προσπάθεια να παίξει την μπάλα και ένα πλεονέκτημα κερδίζεται με το να μην επιτρέψει το χρονόμετρο του αγώνα να επαναρχίσει. Ένα αντιαθλητικό σφάλμα πρέπει να καταλογιστεί χωρίς να δοθεί προειδοποίηση.

 

ΑΡΘΡΟ 38   ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ


38-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με μία αποβολή ένα πρόσωπο δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας ή προσωπικό του πάγκου της ομάδας. Για το λόγο αυτό δεν μπορεί πλέον να τιμωρείται για επιπρόσθετη αντιαθλητική συμπεριφορά.
38-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 έχει αποβληθεί για κατάφωρη αντιαθλητική συμπεριφορά. Εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο και προσβάλει προφορικά (βρίζει) έναν διαιτητή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Ο Α1 έχει ήδη αποκλειστεί και δεν μπορεί πλέον να τιμωρηθεί. Ο διαιτητής ή ο κομισάριος, εάν είναι παρών, θα στείλει μία έκθεση περιγράφοντας το περιστατικό στη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

38-3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Όταν ένας παίκτης έχει αποβληθεί για κατάφωρη αντιαθλητική ενέργεια μη επαφής, η ποινή είναι η ίδια όπως για ένα σφάλμα αποκλεισμού επαφής.
38-4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Μία παράβαση βημάτων καταλογίζεται κατά του Α1. Απογοητευμένος, αυτός προσβάλει προφορικά (βρίζει) το διαιτητή και αποβάλλεται.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ποινή είναι 2 ελεύθερες βολές και κατοχή της μπάλας για την ομάδα Β.

38-5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Όταν ένας αναπληρωματικός, αποκλεισμένος παίκτης ή συνοδός της ομάδας αποβάλλεται και ο προπονητής χρεώνεται με ένα τεχνικό σφάλμα, καταγεγραμμένο ως «Β», αυτό θα τιμωρείται όπως κάθε άλλο τεχνικό σφάλμα.
38-6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 έχει χρεωθεί με το 5ο του σφάλμα. Απογοητευμένος,  αυτός προσβάλει προφορικά (βρίζει) το διαιτητή και αποβάλλεται.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το σφάλμα χρεώνεται στον προπονητή και καταγράφεται ως «Β». Η ποινή είναι 1 ελεύθερη βολή και κατοχή της μπάλας για την ομάδα Β.

 

ΑΡΘΡΟ 39   ΣΥΜΠΛΟΚΗ


39-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε μία ομάδα χορηγείται επαναφορά από εκτός ορίων της μπάλας από εκτός ορίων, επειδή εκείνη η ομάδα είχε τον έλεγχό της μπάλας τη στιγμή που μία συμπλοκή ξεσπάει ή απειλείται να ξεσπάσει. Εκείνη η ομάδα θα έχει  μόνο ότι χρόνο απέμεινε στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων, όταν ο αγώνας επαναρχίσει.
39-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ομάδα Α έχει κατοχή της μπάλας για 20 δευτερόλεπτα όταν συμβαίνει μία κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμπλοκή. Οι διαιτητές αποβάλλουν μέλη και από τις δύο ομάδες  για εγκατάλειψη των ορίων των πάγκων των ομάδων τους.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Στην ομάδα Α, η οποία είχε τον έλεγχο της μπάλας πριν η κατάσταση συμπλοκής ξεκινήσει, θα χορηγηθεί μία επαναφορά από εκτός ορίων στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας με μόνο 4 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων.

ΑΡΘΡΟ 42   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ


42-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στις ειδικές περιπτώσεις με έναν αριθμό ποινών να είναι προς διαχείριση, στην ίδια χρονική περίοδο που το χρονόμετρο του αγώνα είναι σταματημένο, οι διαιτητές πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη σειρά με την οποία η παραβίαση ή τα σφάλματα συνέβησαν, ώστε να καθορίσουν ποιες ποινές θα πρέπει να χορηγηθούν και ποιες θα πρέπει να ακυρωθούν.
42-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 επιχειρεί σουτ για καλάθι με άλμα (jump shot).Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, το σήμα του ρολογιού των 24άρων δευτερολέπτων ηχεί. Μετά το σήμα, αλλά με τον Α1 ακόμα στον αέρα, ο Β1 διαπράττει ένα αντιαθλητικό σφάλμα στον Α1 και:
   α) Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη.
   β) Η μπάλα αγγίζει μόνο τη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι.
   γ) Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Σε όλες τις περιπτώσεις το αντιαθλητικό σφάλμα του Β1 δεν μπορεί να αγνοηθεί.       
   α) Ο Α1 δέχτηκε σφάλμα από τον Β1 ενώ ήταν στην προσπάθεια του σουτ. Η παράβαση των 24άρων δευτερολέπτων από την ομάδα Α θα αγνοηθεί σαν να είχε συμβεί μετά το αντιαθλητικό σφάλμα. 2 ή 3 ελεύθερες βολές θα χορηγηθούν στον Α1, ακολουθούμενες από επαναφορά της μπάλας από εκτός ορίων για την ομάδα Α στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
   β)  Δεν έχει συμβεί καμία παράβαση 24άρων δευτερολέπτων. 2 ή 3 ελεύθερες βολές θα χορηγηθούν στον Α1 ακολουθούμενες από επαναφορά της μπάλας από εκτός ορίων για την ομάδα Α στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
   γ) 2 ή 3 πόντοι και 1 συμπληρωματική ελεύθερη βολή θα πιστωθούν στον Α1, ακολουθούμενη από επαναφορά της μπάλας από εκτός ορίων για την ομάδα Α στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
42-3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 στην προσπάθεια του σουτ για καλάθι  δέχεται φάουλ από τον Β2. Στη συνέχεια, ενώ ο Α1 είναι ακόμα στην προσπάθεια του σουτ, του γίνεται φάουλ από τον Β1.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το φάουλ του Β1 θα αγνοηθεί εκτός και αν είναι αντιαθλητικό ή σφάλμα αποκλεισμού.
42-4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Β1 διαπράττει ένα αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Α1. Μετά το σφάλμα, τεχνικά σφάλματα διαπράττονται από τον προπονητή Α και τον προπονητή Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μόνο ισοδύναμες ποινές θα ακυρώνονται με τη σειρά με την οποία συνέβησαν. Για το λόγο αυτό οι ποινές για τα τεχνικά σφάλματα των προπονητών  θα ακυρωθούν. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με 2 ελεύθερες βολές για τον Α1 και κατοχή της μπάλας για την ομάδα Α.
42-5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Β1 διαπράττει αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Α1 σε πετυχημένη προσπάθεια για καλάθι. Ο Α1 κατόπιν διαπράττει τεχνικό σφάλμα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 2 πόντοι για τον Α1. Οι ποινές για το αντιαθλητικό και το τεχνικό σφάλμα (1 ελεύθερη βολή και κατοχή και για τις δύο ομάδες) ακυρώνουν η μία την άλλη και ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά από εκτός ορίων σε οποιαδήποτε θέση από την τελική γραμμή, όπως μετά από κάθε πετυχημένο καλάθι.
42-6 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Για να καταλάβει μια ελεύθερη θέση ο Β1 απωθεί τον Α1, καταλογιζόμενο ως προσωπικό σφάλμα. Αυτό είναι το 3ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β. Αργότερα (όχι στον ίδιο σχεδόν χρόνο) ο Α1 χτυπάει τον Β1 με τον αγκώνα του, καταλογιζόμενο ως αντιαθλητικό σφάλμα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Αυτό δεν είναι διπλό σφάλμα καθώς τα σφάλματα των Β1 και Α1 δεν συνέβησαν στον ίδιο σχεδόν χρόνο. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με 2 ελεύθερες βολές για τον Β1 και κατοχή της μπάλας για την ομάδα Β.

42-7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν ένα διπλό σφάλμα ή σφάλματα με ισοβαρείς ποινές διαπράττονται κατά τη διάρκεια προσπάθειας ελεύθερης βολής, τα σφάλματα θα χρεωθούν, αλλά οι ποινές δεν θα εκτελεστούν.
42-8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στον Α1 χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Μετά την πρώτη ελεύθερη βολή:
   α) Οι Α2 και Β2 διαπράττουν ένα διπλό σφάλμα.
   β) Οι Α2 και Β2 διαπράττουν τεχνικά σφάλματα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Τα σφάλματα θα χρεωθούν κατά των Α2 και Β2 και μετά ο Α1 θα εκτελέσει τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Ο αγώνας θα επαναρχίσει κανονικά, όπως μετά από κάθε τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή.
42-9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Στον Α1 χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Και οι δύο ελεύθερες βολές είναι πετυχημένες. Πριν η μπάλα γίνει ζωντανή μετά την τελευταία ελεύθερη βολή:
   α) Οι Α2 και Β2 διαπράττουν ένα διπλό σφάλμα.
   β) Οι Α2 και Β2 διαπράττουν τεχνικά σφάλματα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Και στις δύο περιπτώσεις σφάλματα θα χρεωθούν κατά των  εμπλεκομένων παικτών και μετά ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά από εκτός ορίων στην τελική γραμμή, όπως μετά από κάθε πετυχημένη τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή.

42-10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Στην περίπτωση ενός διπλού σφάλματος και μετά την ακύρωση ισοβαρών ποινών εναντίον και των δύο ομάδων, αν δεν απομένουν  άλλες ποινές για εκτέλεση,  ο αγώνας θα επαναρχίζει με επαναφορά από εκτός ορίων από την ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας ή την δικαιούταν, πριν την πρώτη καταστρατήγηση.
Στην περίπτωση που καμία ομάδα δεν είχε έλεγχο της μπάλας ή δεν την δικαιούταν πριν την πρώτη καταστρατήγηση, αυτή είναι μια περίπτωση αναπήδησης. Ο αγώνας θα επαναρχίζει σύμφωνα με το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής.
42-11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος του αγώνα, ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη περίοδο, οι παίκτες Α1 και Β1 διαπράττουν σφάλματα αποκλεισμού ή ο προπονητής Α και ο προπονητής Β διαπράττουν τεχνικά σφάλματα.
Το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής δείχνει προς την:
               α) ομάδα Α
         β) ομάδα Β
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο αγώνας  θα επαναρχίσει με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Α στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.  Τη στιγμή που η μπάλα αγγίζει ή νόμιμα αγγίζεται από έναν παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, η κατεύθυνση του βέλους εναλλασσόμενης κατοχής θα γυρίσει προς την ομάδα Β.
   β) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, ξεκινώντας με δικαίωμα επαναφοράς από εκτός ορίων για την ομάδα Β.
 
ΑΡΘΡΟ 44   ΔΙΟΡΘΩΣΙΜΑ ΛΑΘΗ

44-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για να είναι διορθώσιμο το λάθος πρέπει να γίνει αντιληπτό από τους διαιτητές, τους κριτές ή τον κομισάριο, εάν παρίσταται, προτού η μπάλα ζωντανέψει μετά το πρώτο νέκρωμά της, αφότου το χρονόμετρο του αγώνα έχει ξεκινήσει μετά το λάθος. Αυτό σημαίνει:
Γίνεται το λάθος                               Όλα τα λάθη γίνονται κατά τη διάρκεια μιας             
                                                          νεκρής μπάλας                   
Ζωντανή μπάλα                                Το λάθος είναι διορθώσιμο
   Το χρονόμετρο του αγώνα ξεκινά    Το λάθος είναι διορθώσιμο
   ή συνεχίζει να λειτουργεί   
   Νεκρή μπάλα                                    Το λάθος είναι διορθώσιμο
   Ζωντανή μπάλα                                Το λάθος δεν είναι πλέον διορθώσιμο
         Μετά τη διόρθωση του λάθους, ο αγώνας θα επαναρχίσει και η μπάλα θα χορηγείται στην ομάδα που τη δικαιούταν  τη στιγμή που ο αγώνας διακόπηκε για να διορθωθεί το λάθος.
44-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 και αυτό είναι το 4ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β. Ο διαιτητής διαπράττει λάθος χορηγώντας στον Α1 2 ελεύθερες βολές. Μετά την τελευταία πετυχημένη ελεύθερη βολή, ο αγώνας συνεχίζεται και το χρονόμετρο του αγώνα ξεκινάει. Ο Β2 παίρνει τη μπάλα, ντριμπλάρει και σκοράρει. Το λάθος ανακαλύπτεται:
   α) Πριν
   β) Αφού
η μπάλα τεθεί στην κατοχή παίκτη της ομάδας Α για την επαναφορά από εκτός ορίων στην τελική γραμμή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
         Το καλάθι του Β2 μετράει.
   Στην περίπτωση (α) κάθε ελεύθερη βολή που εκτελέστηκε θα ακυρωθεί. Το λάθος είναι ακόμα διορθώσιμο και η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων στην τελική γραμμή, όπου ο αγώνας διακόπηκε για να διορθωθεί το λάθος.
            Στην περίπτωση (β) το λάθος δεν είναι πλέον διορθώσιμο και ο αγώνας συνεχίζεται.

44-3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Εάν το λάθος αφορά λάθος παίκτη που εκτελεί ελεύθερη βολή/ές, η βολή/ές θα ακυρώνονται. Η μπάλα θα χορηγείται στους αντιπάλους για επαναφορά από εκτός ορίων στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών, εκτός κι αν ο αγώνας έχει αρχίσει, οπότε στην περίπτωση αυτή  η μπάλα θα χορηγείται στους αντιπάλους για επαναφορά από εκτός ορίων πλησιέστερα στο σημείο που ο αγώνας διακόπηκε, εκτός κι αν ποινές για  περαιτέρω καταστρατηγήσεις είναι να εκτελεστούν.
Εάν οι διαιτητές ανακαλύψουν, προτού η μπάλα αφήσει τα χέρια του σουτέρ των ελευθέρων βολών για την πρώτη ή μοναδική ελεύθερη βολή,  ότι λάθος παίκτης έχει την πρόθεση να εκτελέσει ελεύθερη βολή/ές, αυτός θα  αντικατασταθεί αμέσως με τον σωστό σουτέρ των ελευθέρων βολών χωρίς καμία κύρωση.
44-4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 και αυτό είναι το 6ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β. Στον Α1 χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές.  Αντί για τον Α1, ο Α2 είναι αυτός που εκτελεί τις δύο ελεύθερες βολές. Το λάθος ανακαλύπτεται:
   α) Πριν η μπάλα να έχει αφήσει  τα χέρια του Α2 για την πρώτη ελεύθερη βολή.
   β) Αφού η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του Α2 για την πρώτη ελεύθερη βολή.
    γ) Μετά τη δεύτερη πετυχημένη ελεύθερη βολή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   Στην περίπτωση (α) το λάθος  διορθώνεται αμέσως και ο Α2 καλείται να εκτελέσει τις 2 ελεύθερες βολές χωρίς καμία κύρωση για την ομάδα Α.
   Στις περιπτώσεις (β) και (γ) οι δύο ελεύθερες βολές ακυρώνονται και ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Β στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών. 
    Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί εάν το σφάλμα του Β1 είναι αντιαθλητικό. Επίσης, σ’  αυτή την περίπτωση το δικαίωμα της κατοχής της μπάλας σαν μέρος της ποινής ακυρώνεται και ο αγώνας θα επαναρχίζει με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Β στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
44-5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ O B1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 στην προσπάθεια του σουτ, μετά το οποίο ένα τεχνικό σφάλμα διαπράττεται από τον προπονητή Β. Αντί ο Α1 να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές για το σφάλμα του Β1, ο Α2 είναι αυτός που εκτελεί τις 3 ελεύθερες βολές. Το λάθος ανακαλύπτεται πριν η μπάλα να αφήσει τα χέρια του Α3 που εκτελεί την επαναφορά από εκτός ορίων, σαν αποτέλεσμα του τεχνικού σφάλματος για τον προπονητή Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Οι 2 ελεύθερες βολές οι οποίες εκτελέστηκαν από τον Α2 αντί του Α1 ακυρώνονται. Η ελεύθερη βολή για την ποινή του τεχνικού σφάλματος εκτελέστηκε νόμιμα και για το λόγο αυτό  ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά από εκτός ορίων για την ομάδα Α στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.

44-6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μετά τη διόρθωση ενός λάθους, ο αγώνας θα επαναρχίζει από το σημείο που διακόπηκε για να διορθωθεί το λάθος, εκτός και αν η διόρθωση περιλαμβάνει δικαιούμενη χορήγηση  ελεύθερης βολής /ών και:
   α) Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή της κατοχής αφότου έγινε  το λάθος, ο αγώνας θα επαναρχίσει όπως μετά από κάθε κανονική ελεύθερη βολή/ές.
   β) Εάν δεν έχει υπάρξει αλλαγή της κατοχής αφότου έγινε το λάθος,  και η ίδια ομάδα πετυχαίνει καλάθι, το λάθος θα αγνοηθεί και ο αγώνας  θα επαναρχίσει όπως μετά από κάθε κανονικό καλάθι.
44-7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 και αυτό είναι το 5ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β. Λανθασμένα, στον Α1 χορηγείται επαναφορά από εκτός ορίων, αντί για 2 ελεύθερες βολές. Ο Α2 ντριμπλάρει τη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, όταν ο Β2 την κτυπά βγάζοντάς την εκτός ορίων. Ο προπονητής Α ζητά ένα τάιμ-άουτ. Κατά τη διάρκεια του τάιμ-άουτ, οι διαιτητές αναγνωρίζουν το λάθος ή υποπίπτει στην αντίληψή τους ότι στον Α1 θα έπρεπε να έχουν χορηγηθεί 2 ελεύθερες βολές.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Στον Α1 θα χορηγηθούν 2 ελεύθερες βολές και ο αγώνας θα επαναρχίσει όπως μετά από κάθε κανονική ελεύθερη βολή /ές.
44-8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 και αυτό είναι το 5ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β. Λανθασμένα, στον Α1 χορηγείται επαναφορά από εκτός ορίων, αντί για 2 ελεύθερες βολές. Μετά την επαναφορά από εκτός ορίων, ο Α2 δέχεται σφάλμα από τον Β1 σε ανεπιτυχή του προσπάθεια για καλάθι και του χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές. Στον προπονητή Α χορηγείται ένα τάιμ-άουτ. Κατά τη διάρκεια του τάιμ-άουτ, οι διαιτητές αναγνωρίζουν το λάθος ή υποπίπτει στην αντίληψή τους ότι στον Α1 θα έπρεπε να έχουν χορηγηθεί 2 ελεύθερες βολές.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Στον Α1 θα χορηγηθούν 2 ελεύθερες βολές άνευ τοποθέτησης παικτών στην περιοχή διεκδίκησης του ριμπάουντ. Μετά ο Α2 θα εκτελέσει δύο 2 ελεύθερες βολές και ο αγώνας θα επαναρχίσει όπως μετά από κάθε κανονική ελεύθερη βολή/ές.
44-9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο Β1 διαπράττει σφάλμα στον Α1 και αυτό είναι το 5ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β. Λανθασμένα, στον Α1 χορηγείται επαναφορά από εκτός ορίων, αντί για 2 ελεύθερες βολές. Μετά την επαναφορά από εκτός ορίων, ο Α2 πετυχαίνει καλάθι. Προτού η μπάλα γίνει ζωντανή, οι διαιτητές αναγνωρίζουν το λάθος.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Το λάθος αγνοείται και ο αγώνας θα συνεχιστεί όπως μετά από κάθε κανονικό καλάθι.

ΑΡΘΡΟ 46 ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

46-1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαδικασία για την εφαρμογή ανασκόπησης του Συστήματος Στιγμιαίας Επανάληψης (IRS)
            1.  Η ανασκόπηση IRS θα διενεργείται από τους διαιτητές.
            2. Εάν το σφύριγμα και η απόφαση των διαιτητών είναι αντικείμενο ανασκόπησης IRS, εκείνη η αρχική απόφαση πρέπει να προβληθεί από τους διαιτητές στον αγωνιστικό χώρο.
            3. Πριν από την ανασκόπηση IRS, οι διαιτητές μπορούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες από τους κριτές της γραμματείας και από τον κομισάριο, εάν είναι παρών.
            4. Ο πρώτος διαιτητής λαμβάνει την απόφαση για τον αν η ανασκόπηση  IRS θα χρησιμοποιηθεί ή όχι. Εάν όχι, η αρχική απόφαση των διαιτητών εξακολουθεί να ισχύει.
            5. Μετά την ανασκόπηση IRS η αρχική απόφαση του διαιτητή/ών μπορεί να διορθωθεί μόνο αν η ανασκόπηση IRS παρέχει στους διαιτητές σαφή και πειστική οπτική ένδείξη για τη διόρθωση.
            6. Εάν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η ανασκόπηση IRS, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το αργότερο πριν την έναρξη της επόμενης περιόδου ή πριν ο πρώτος διαιτητής να έχει υπογράψει το φύλλο αγώνα, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
            7. Οι διαιτητές πρέπει να κρατούν και τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο στο τέλος της 2ης περιόδου, αν μία ανασκόπηση IRS πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να αποφασίσουν αν, ένα φάουλ καταλογίστηκε πριν το τέλος του αγωνιστικού χρόνου της 2ης περιόδου, μία παράβαση εκτός ορίων από το σουτέρ, μία παράβαση 24άρων δευτερολέπτων ή μία παράβαση 8 δευτερολέπτων έχει συμβεί ή αν αγωνιστικός χρόνος πρέπει να προστεθεί στο χρονόμετρο του αγώνα.
            8. Οι διαιτητές πρέπει να κρατούν και τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο οποτεδήποτε η ανασκόπηση IRS χρησιμοποιείται στο τέλος της 4ης περιόδου ή κάθε παράτασης.
            9. Η ανασκόπηση IRS πρέπει να διεξάγεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι διαιτητές μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια της ανασκόπησης της IRS εάν τεχνικά προβλήματα προκύπτουν με την IRS.
            10. Εάν η  IRS δεν λειτουργεί και δεν υπάρχει εγκεκριμένος διαθέσιμος εφεδρικός εξοπλισμός, η IRS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
            11. Κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης IRS οι διαιτητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν έχουν πρόσβαση στην οθόνη IRS.
            12. Μετά που η  ανασκόπηση IRS έχει τελειώσει, η τελική απόφαση πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια από τον πρώτο διαιτητή στο μπροστινό μέρος του τραπεζιού της γραμματείας και εάν είναι απαραίτητο, κοινοποιείται στους προπονητές και των δύο ομάδων.
46-2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει επιτυχώς για καλάθι όταν το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί για τη λήξη της περιόδου ή του αγώνα. 2 ή 3 πόντοι πιστώνονται από τους διαιτητές. Οι διαιτητές  έχουν αμφιβολία ως προς το αν το σουτ έγινε μετά το τέλος του αγωνιστικού χρόνου.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Εάν η ανασκόπηση IRS παρέχει σαφή και πειστική οπτική απόδειξη ότι η μπάλα απελευθερώθηκε μετά το τέλος του αγωνιστικού χρόνου της περιόδου ή του αγώνα, το καλάθι ακυρώνεται. Εάν η ανασκόπηση IRS διαπιστώσει ότι η μπάλα απελευθερώθηκε πριν από το τέλος του αγωνιστικού χρόνου για την περίοδο ή τον αγώνα, ο πρώτος διαιτητής επιβεβαιώνει τους 2 ή 3 πόντους για την ομάδα Α.
46-3  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ομάδα Β προηγείται με 2 πόντους. Το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί για τη λήξη της περιόδου ή του αγώνα όταν ο Α1 σουτάρει για καλάθι  και 2 πόντοι πιστώνονται από τους διαιτητές. Οι διαιτητές  έχουν αμφιβολία ως προς το αν το σουτ του Α1 θα πρέπει να ισχύει για 3 πόντους.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή για να αποφασισθεί αν ένα σουτ για επιτυχημένο καλάθι  μετρά για 2 ή 3 πόντους.
46-4  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο A1 σουτάρει με επιτυχία για καλάθι 3 πόντων και σχεδόν στον ίδιο χρόνο το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί για τη λήξη της περιόδου. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία ως προς το αν ο Α1 έχει αγγίξει τη γραμμή ορίων στο σουτ του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος της περιόδου για να αποφασισθεί  αν ένα σουτ για πετυχημένο καλάθι ελευθερώθηκε πριν το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα να έχει ηχήσει για το τέλος της περιόδου. Αν ναι, η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για να αποφασισθεί κατά πόσον και εάν ναι, πόσος χρόνος θα πρέπει να εμφανίζεται στο χρονόμετρο του αγώνα, αν έχει συμβεί μία παράβαση εκτός ορίων του σουτέρ.
46-5  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Ο A1 σουτάρει με επιτυχία για καλάθι και σχεδόν  στον ίδιο  χρόνο το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί για τη λήξη της περιόδου. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία ως προς το αν έχει διαπραχθεί  παράβαση 24άρων δευτερολέπτων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφασισθεί αν ένα σουτ για πετυχημένο καλάθι ελευθερώθηκε πριν το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα να έχει ηχήσει για το τέλος της περιόδου. Η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για να αποφασισθεί κατά πόσον και εάν ναι, πόσος χρόνος θα πρέπει να εμφανίζεται στο χρονόμετρο του αγώνα, αν έχει διαπραχθεί μία παράβαση 24άρων δευτερολέπτων.
46-6  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Ο A1 σουτάρει με επιτυχία για καλάθι και σχεδόν  στον ίδιο  χρόνο το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί για τη λήξη της περιόδου. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία ως προς το αν η ομάδα Α έχει παραβιάσει τον κανόνα των 8 δευτερολέπτων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος της περιόδου για να αποφασισθεί  αν ένα σουτ για πετυχημένο καλάθι ελευθερώθηκε πριν το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα να έχει ηχήσει για το τέλος της περιόδου. Αν ναι, η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για να αποφασισθεί κατά πόσον και εάν ναι, πόσος χρόνος θα πρέπει να εμφανίζεται στο χρονόμετρο του αγώνα, αν μία παράβαση 8 δευτερολέπτων έχει διαπραχθεί.
46-7  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Η ομάδα Β προηγείται με 2 πόντους. Το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί για το τέλος της περιόδου ή του αγώνα όταν ένα προσωπικό σφάλμα καταλογίζεται στον Β1 κατά του ντριμπλέρ Α1. Αυτό είναι το 5ο ομαδικό σφάλμα της ομάδας Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τέλος της περιόδου ή του αγώνα για να αποφασισθεί αν το σφάλμα καταλογίστηκε πριν τη λήξη του αγωνιστικού χρόνου. Αν ναι, 2 ελεύθερες βολές θα χορηγηθούν στον Α1 και το χρονόμετρο του αγώνα θα επαναρυθμιστεί στον αγωνιστικό χρόνο που απομένει.
46-8 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Ο Α1 σουτάρει για καλάθι και του γίνεται σφάλμα από τον Β1. Σχεδόν στον ίδιο χρόνο το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί για το τέλος της περιόδου. Το σουτ για καλάθι είναι αποτυχημένο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφσισθεί αν το σφάλμα του Β1 καταλογίστηκε προτού το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα να έχει ηχήσει.
Εάν η ανασκόπηση IRS δείχνει ότι το σφάλμα καταλογίστηκε πριν από τη λήξη  της περιόδου, το χρονόμετρο του αγώνα θα πρέπει να επαναρυθμιστεί στον αγωνιστικό χρόνο που απομένει και οι ελεύθερες βολές θα χορηγηθούν.
Εάν η ανασκόπηση IRS δείχνει ότι το σφάλμα καταλογίστηκε μετά τη λήξη  της περιόδου, το σφάλμα του Β1 θα αγνοηθεί και δεν θα χορηγηθούν ελεύθερες βολές στον Α1, εκτός αν το σφάλμα του Β1 καταλογίστηκε ως αντιαθλητικό ή σφάλμα αποκλεισμού και υπάρχει μια περίοδος που θα ακολουθήσει.
46-9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  Με 5:53 για να παιχτούν στην 1η περίοδο, η μπάλα κυλά στον αγωνιστικό χώρο δίπλα στην πλάγια γραμμή όταν οι Α1 και Β1 προσπαθούν να αποκτήσουν τον έλεγχο της μπάλας. Η μπάλα βγαίνει εκτός ορίων και η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία ωε προς τον παίκτη που προκάλεσε την μπάλα να βγει εκτός ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Οι διαιτητές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ανασκόπηση IRS αυτή το στιγμή. Για να αναγνωρίσουν τον παίκτη που προκάλεσε την μπάλα να βγει εκτός ορίων, η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει 2:00 λεπτά ή λιγότερο στην 4η περίοδο και σε κάθε παράταση.
46-10 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι, η μπάλα μπαίνει στο καλάθι και οι διαιτητές πιστώνουν 3 πόντους.  Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία ως προς το αν του σουτ ελευθερώθηκε από την περιοχή των 3 πόντων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφασισθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα, αν το πετυχημένο καλάθι θα μετρήσει για 2 ή 3 πόντους. Η ανασκόπηση IRS στη δεδομένη κατάσταση του αγώνα θα πρέπει να διεξαχθεί με την πρώτη ευκαιρία όταν το χρονόμετρο του αγώνα είναι σταματημένο και η μπάλα είναι νεκρή.
46-11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 δέχεται σφάλμα από τον Β1 και του χορηγούνται 2 ελεύθερες βολές.  Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία ως προς τον σωστό σουτέρ των ελευθέρων βολών.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα για να αναγνωρισθεί ο σωστός σουτέρ των ελευθέρων βολών, προτού η μπάλα να είναι στη διάθεση του σουτέρ των ελευθέρων βολών για την 1η ελεύθερη βολή. Ωστόσο, η ανασκόπηση IRS μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί αφού η μπάλα είναι στη διάθεση του σουτέρ των ελευθέρων βολών, αλλά αν η ανασκόπηση IRS δείχνει έναν λάθος σουτέρ ελευθέρων βολών, έχει συμβεί ένα διορθώσιμο λάθος  που επιτρέπει σε λάθος παίκτη να εκτελεί ελεύθερη βολή. Η ελεύθερη/ες  βολή/ές που εκτελέστηκαν και η κατοχή της μπάλας, εάν είναι μέρος της ποινής, θα ακυρώνονται και η μπάλα θα χορηγείται στους αντιπάλους για επαναφορά από εκτός ορίων στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.
 46-12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Οι Α1 και Β1 ξεκινούν να ρίχνουν γροθιές ο ένας στον άλλον, ακολουθούμενοι από περισσότερους παίκτες να εμπλέκονται στη συμπλοκή. Μετά από μερικά λεπτά οι διαιτητές έχουν αποκαταστήσει την τάξη στον αγωνιστικό χώρο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Μόλις η τάξη αποκαθίσταται, οι διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ανασκόπηση IRS για να αναγνωρίσουν τα εμπλεκόμενα μέλη των ομάδων και τους συνοδούς των ομάδων κατά τη διάρκεια μίας συμπλοκής. Μετά τη συλλογή των σαφών και πειστικών αποδείξεων της κατάστασης συμπλοκής του αγώνα, η τελική απόφαση θα πρέπει σαφώς να αναφέρεται από τον πρώτο διαιτητή μπροστά από το τραπέζι της γραμματείας και κοινοποιείται και στους δύο προπονητές.
46-13 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 1:45 για να παιχτούν στην παράταση, ο Α1 κοντά στην πλάγια γραμμή πασάρει την μπάλα στον Α2. Στην πάσα ο Β1 κτυπά την μπάλα να βγει εκτός ορίων. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία ως προς το αν ο Α1 στην πάσα του ήταν ήδη εκτός ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ανασκόπηση IRS δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποφασισθεί εάν ένας παίκτης ή η μπάλα ήταν εκτός ορίων.
46-14 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Με 1:37 για να παιχτούν στην 4η περίοδο η μπάλα βγαίνει εκτός ορίων. Η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Α για επαναφορά από εκτός ορίων και στην ομάδα Α χορηγείται τάιμ-άουτ. Οι διαιτητές έχουν αμφιβολία ως προς τον παίκτη που έχει προκαλέσει την μπάλα να βγει εκτός ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η ανασκόπηση IRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωρισθεί ο παίκτης που προκάλεσε την μπάλα να βγει εκτός ορίων. Η περίοδος του τάιμ-άουτ, διάρκειας 1 λεπτού, θα ξεκινήσει μόνο όταν ολοκληρωθεί η ανασκόπηση IRS.

46-15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
           Πριν τον αγώνα ο πρώτος διαιτητής εγκρίνει το Σύστημα Στιγμιαίας Επανάληψης (IRS) και πληροφορεί τους 2 προπονητές για την ύπαρξή του. Μόνο το εγκεκριμένο από τον πρώτο διαιτητή Σύστημα Στιγμιαίας Επανάληψης (IRS) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβολή επανάληψης.
46-16 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο Α1 σουτάρει για καλάθι όταν το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί για τη λήξη της περιόδου ή του αγώνα. Το σουτ είναι πετυχημένο. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο Σύστημα Στιγμιαίας Επανάληψης (IRS) στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο μάνατζερ της ομάδας Β δηλώνει ότι ο αγώνας μαγνητοσκοπήθηκε από βίντεο της ομάδας από μία υπερυψωμένη θέση και παρουσιάζει στους διαιτητές βίντεο-υλικό για ανασκόπηση.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ Η προβολή θα πρέπει να απορριφθεί. 

Μετάφραση:
Δημήτριος Μιχέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Δ.Κ. ΘΡΑΚΗΣ
Αν το επιθυμείτε πατήστε LIKE στην επίσημη σελίδα του Coachbasketball.gr στα  social media και στηρίξτε την προσπάθεια μας H ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ...!!!

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728