<Ασκήσεις κινητικής αλυσίδας Των Χρήστου Νικήτα Πουλή, Γιάννη Παναγιωτόπουλου

Κινητική αλυσίδα ονομάζουμε ένα κινητικό σύστημα, που αποτελείται από μεμονωμένα μέλη συνδεδεμένα μεταξύ τους με αρθρώσεις. Μπορεί να έχουμε είτε ανοικτή (ΑΚΑ) είτε κλειστή κινητική αλυσίδα (ΚΚΑ). Αυτό εξαρτάται από το αν το περιφερικό μέλος κινείται ελεύθερα στο χώρο (ΑΚΑ), ή αν έρχεται σε επαφή με σταθερή επιφάνεια όπως το πάτωμα (ΚΚΑ). 

Φανταστείτε για παράδειγμα τον καλαθοσφαιριστή στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Τα άνω άκρα θα εργαστούν σε ΑΚΑ και ταυτόχρονα τα κάτω άκρα θα εργαστούν σε ΚΚΑ. Η κινητικότητα μιας κινητικής αλυσίδας εξαρτάται αφενός από τον αριθμό των μελών, και αφετέρου από το είδος των αρθρώσεων που λαμβάνουν μέρος.

Οι διαφορές των δύο τύπων ασκήσεων καθώς και οι εφαρμογές τους στα προγράμματα αποκατάστασης μετά από έναν τραυματισμό, έχουν γίνει αντικείμενο πολλών ερευνών. Γενικά έχει επικρατήσει η θεωρία ότι οι ασκήσεις ΚΚΑ θα πρέπει να προηγούνται των ασκήσεων ΑΚΑ. Αυτό διότι ο καταμερισμός των φορτίων γίνεται σε όλες τις αρθρώσεις που συμμετέχουν στην κινητική αλυσίδα, με συνέπεια να προφυλάσσεται το τραυματισμένο μέλος.

Ουσιαστικά και οι 2 τύποι ασκήσεων αποτελούν προσομοιώσεις των καθημερινών δραστηριοτήτων μας, άρα δεν θα ήταν καλό να αποκλείαμε κάποιον τύπο σε ένα πλάνο αποκατάστασης. Εκείνο όμως που θέλει μεγάλη προσοχή, είναι η επιλογή της κατάλληλης χρονικής στιγμής που θα μεταβούμε από τον ένα τύπο στον άλλο.

Ο φυσικοθεραπευτής και αργότερα ο γυμναστής μετά από συνεχή επικοινωνία, αναλαμβάνουν την ασφαλή λειτουργική αποκατάσταση και εκγύμναση του αθλητή.
Στην παρακάτω εικόνα παρατηρούμε αριστερά την κατανομή των φορτίων σε 3 αρθρώσεις (ποδοκνημική, γόνατο, ισχίο) σε άσκηση ΚΚΑ, ενώ δεξιά επιβαρύνεται μόνο το γόνατο σε

άσκηση ΑΚΑ.

Ενδεικτικές ασκήσεις ΚΚΑ (CKC) κάτω άκρων
Squats deadlifts, lunges, power cleans

Ενδεικτικές ασκήσεις ΚΚΑ (CKC) άνω άκρων και κορμού
Push-ups και όλες οι υποκατηγορίες τους, pull-ups ή chin-ups, και dips.

Ενδεικτικές ασκήσεις ΑΚΑ (OKC) άνω άκρων και κορμού
Biceps curl
Lying triceps extensions
Bench press

Ενδεικτικές ασκήσεις ΑΚΑ (OKC) κάτω άκρων
Leg extension
Leg curl


Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728