ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2012 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - Ισχύουν από 1η Οκτωβρίου 2012 Μετάφραση: Δημήτριος Μιχέλης Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Δ.Κ. ΘΡΑΚΗΣΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2012
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Ισχύουν από 1η Οκτωβρίου 2012
Μετάφραση:
Δημήτριος Μιχέλης
Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Δ.Κ. ΘΡΑΚΗΣ.ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2012
ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ FIBA


         Οι διευκρινήσεις που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο είναι οι επίσημες διευκρινήσεις των κανονισμών καλαθοσφαίρισης FIBA 2012 και είναι σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου 2012. Όπου οι διευκρινήσεις στο παρόν έγγραφο διαφέρουν από τις προηγούμενα δημοσιευμένες διευκρινήσεις της FIBA, το παρόν έγγραφο θα υπερισχύει.
Οι επίσημοι κανόνες καλαθοσφαίρισης FIBA εγκρίνονται από το κεντρικό συμβούλιο της  FIBA και αναθεωρούνται περιοδικά από την τεχνική Επιτροπή FIBA. 
Οι κανόνες διατηρούνται όσο το δυνατόν σαφέστεροι και περιεκτικότεροι, αλλά εκφράζουν κυρίως τις αρχές παρά τις αγωνιστικές καταστάσεις. Δεν μπορούν, εντούτοις, να καλύψουν την πλούσια ποικιλία  συγκεκριμένων περιπτώσεων που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού καλαθοσφαίρισης. 
Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να μετατραπούν οι αρχές και οι έννοιες του κανονισμού σε πρακτικές και  συγκεκριμένες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν σε ένα κανονικό παιχνίδι καλαθοσφαίρισης. 
Οι διευκρινήσεις των διαφορετικών καταστάσεων μπορούν να διεγείρουν τη σκέψη των διαιτητών και να συμπληρώσουν την αρχική λεπτομερή μελέτη των κανονισμών. 

Οι επίσημοι κανόνες καλαθοσφαίρισης της FIBA θα παραμείνουν το κύριο έγγραφο κανονισμών καλαθοσφαίρισης της  FIBA. Εντούτοις, ο διαιτητής θα έχει την πλήρη δύναμη και την εξουσία να λάβει τις αποφάσεις σχετικά με οποιοδήποτε σημείο που δεν καλύπτεται συγκεκριμένα από τους κανονισμούς ή τις ακόλουθες επίσημες διευκρινήσεις της FIBA

. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Εάν ένας παίκτης είναι τραυματισμένος ή φαίνεται να είναι τραυματισμένος και σαν
αποτέλεσμα, ο προπονητής, ο βοηθός προπονητής, αναπληρωματικός ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του πάγκου της ίδιας ομάδας εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, αυτός ο παίκτης θεωρείται ότι έχει δεχτεί φροντίδα, είτε παρασχεθεί είτε όχι  πραγματική φροντίδα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο Α4 φαίνεται να έχει τραυματιστεί στον αστράγαλο και ο αγώνας σταματά
   α) Ο γιατρός της ομάδας Α εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και φροντίζει τον τραυματισμένο αστράγαλο του Α4.
   β) Ο γιατρός της ομάδας Α εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο αλλά ο Α4 έχει ήδη ανακάμψει.
   γ) Ο προπονητής της ομάδας Α εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο για να εκτιμήσει τον τραυματισμό του Α4.
   δ) Ο βοηθός προπονητής της ομάδας Α, αναπληρωματικός της ομάδας Α ή συνοδός της ομάδας Α εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο αλλά δεν φροντίζει τον Α4.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Στις περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) ο Α4 θεωρείται ότι έχει δεχτεί φροντίδα και θα πρέπει να αντικατασταθεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
Δεν υπάρχει κανένα χρονικό όριο για τη μετακίνηση ενός σοβαρά τραυματισμένου παίκτη από τον αγωνιστικό χώρο αν σύμφωνα με το γιατρό η μετακίνηση είναι επικίνδυνη για τον παίκτη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο Α4 τραυματίζεται σοβαρά και ο αγώνας σταματά για περίπου15 λεπτά επειδή ο γιατρός εκτιμά ότι η μετακίνηση από τον αγωνιστικό χώρο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για τον παίκτη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Η γνώμη του γιατρού θα καθορίσει τον κατάλληλο χρόνο για την μετακίνηση του τραυματισμένου παίκτη από τον αγωνιστικό χώρο. Μετά την αντικατάσταση, ο αγώνας θα ξαναρχίσει χωρίς καμία κύρωση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3
            Εάν ένας παίκτης τραυματίζεται ή αιμορραγεί ή έχει μία ανοικτή πληγή και δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζει αμέσως (σε περίπου 15 δευτερόλεπτα), αυτός πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν ένα τάιμ άουτ χορηγηθεί σε οποιαδήποτε ομάδα την ίδια χρονική στιγμή που το χρονόμετρο είναι σταματημένο και εκείνος ο παίκτης ανακάμψει κατά τη διάρκεια του τάιμ άουτ, αυτός μπορεί να συνεχίσει να παίζει μόνο αν  το σήμα του σημειωτή για το time- out έχει ηχήσει πριν ένας διαιτητής γνέψει σ’ έναν αναπληρωματικό να γίνει παίκτης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο Α4 τραυματίζεται και ο αγώνας σταματά. Καθώς ο Α4 δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να αγωνίζεται αμέσως,  ένας διαιτητής σφυρίζει κάνοντας το σήμα της αντικατάστασης. Ο προπονητής Α (ή ο προπονητής Β) ζητά τάιμ άουτ:
   α) Πριν ένας αντικαταστάτης για τον Α4 εισέλθει στον αγώνα
   β) Αφού ένας αντικαταστάτης για τον Α4 έχει εισέλθει στον αγώνα.
Στο τέλος  του τάιμ άουτ, ο  Α4 εμφανίζεται να έχει ανακάμψει και ζητά να παραμείνει στον αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Το τάιμ άουτ χορηγείται  και αν ο Α4 ανακάμψει κατά τη διάρκειά του τάιμ-άουτ μπορεί να συνεχίσει να παίζει.
   β) Το τάιμ άουτ χορηγείται, αλλά ένας αντικαταστάτης του Α4 έχει ήδη εισέλθει στον αγώνα. Για το λόγο αυτό ο Α4 δεν μπορεί να επανέλθει μέχρις ότου κυλήσει μία φάση στο ρολόι του αγώνα.

 

ΑΡΘΡΟ 7    ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Τουλάχιστον 20 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, κάθε προπονητής ή ο αντιπρόσωπός του, θα δίνει στο Σημειωτή έναν κατάλογο με τα ονόματα και τους αντίστοιχους αριθμούς των μελών της ομάδας που δικαιούνται να παίξουν στον αγώνα όπως επίσης το όνομα του αρχηγού της ομάδας, του προπονητή και του βοηθού προπονητή.
    Ο προπονητής είναι προσωπικά υπεύθυνος (να βεβαιώσει) ότι οι αριθμοί στον κατάλογο αντιστοιχούν στους αριθμούς  στις εμφανίσεις των παικτών. Τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα ο προπονητής θα επιβεβαιώσει τη συμφωνία του με τα ονόματα και τους αντίστοιχους αριθμούς των μελών της ομάδας του και τα ονόματα του προπονητή, βοηθού προπονητή και αρχηγού  υπογράφοντας το φύλλο αγώνος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Η ομάδα Α παρουσιάζει στον προβλεπόμενο χρόνο τον κατάλογο της ομάδας στο σημειωτή. Οι αριθμοί δύο παικτών δεν είναι ίδιοι με τους αριθμούς που φέρονται στις εμφανίσεις τους ή το όνομα ενός παίκτη παραλείπεται στο φύλλο αγώνος.
Αυτό ανακαλύπτεται:
   α) Πριν την έναρξη του αγώνα
   β) Μετά την έναρξη του αγώνα
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Οι λανθασμένοι αριθμοί διορθώνονται ή το όνομα του παίκτη προστίθεται στο φύλλο αγώνος χωρίς καμία κύρωση
   β) Ο διαιτητής σταματά τον αγώνα σε μία κατάλληλη στιγμή ώστε να μη φέρει σε μειονεκτική θέση καμία ομάδα. Οι λανθασμένοι αριθμοί διορθώνονται χωρίς καμία κύρωση. Εντούτοις, το όνομα του παίκτη δεν μπορεί να προστεθεί στο φύλλο αγώνος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
Τουλάχιστον 10 λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα κάθε προπονητής θα δηλώνει τους πέντε (5) παίκτες που θα αρχίσουν τον αγώνα. Πριν ο αγώνας αρχίσει ο σημειωτής θα ελέγχει εάν υπάρχει λάθος όσον αφορά αυτούς του πέντε (5) παίκτες και, αν υπάρχει, θα ειδοποιεί τον πλησιέστερο διαιτητή όσο το δυνατόν το συντομότερο. Εάν αυτό ανακαλυφθεί πριν την έναρξη του αγώνα οι αρχικοί πέντε (5) παίκτες θα διορθωθούν. Εάν αυτό ανακαλυφθεί μετά την έναρξη του αγώνα θα αγνοηθεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ανακαλύπτεται ότι ένας (1) από τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο δεν είναι ένας (1) από τους επιβεβαιωμένους να αρχίσουν πέντε (5) παίκτες. Αυτό συμβαίνει:
   α)  Πριν την έναρξη του αγώνα.
   β) Μετά την έναρξη του αγώνα
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο παίκτης θα αντικατασταθεί χωρίς καμία κύρωση από έναν (1) από τους πέντε (5) παίκτες που θα άρχιζαν τον αγώνα.
   β) Το λάθος αγνοείται και ο αγώνας συνεχίζεται.

 

ΑΡΘΡΟ 9      ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Ένας  αγώνας δε θα αρχίσει, εκτός αν κάθε ομάδα έχει έναν ελάχιστο αριθμό πέντε (5) δικαιούμενων να  παίξουν παικτών στον αγωνιστικό χώρο και έτοιμους να παίξουν. Αν λιγότεροι από πέντε (5) παίκτες είναι στον αγωνιστικό χώρο την ώρα έναρξης του αγώνα, οι διαιτητές πρέπει να ευαισθητοποιηθούν σε οποιαδήποτε απρόβλεπτη περίσταση (-εις) που θα μπορούσε να εξηγήσει την καθυστέρηση. Αν μία λογική εξήγηση παρέχεται για την καθυστέρηση, δεν θα καταλογίζεται  τεχνικό σφάλμα. Αν, όμως, καμία τέτοια εξήγηση δεν παρέχεται, ένα τεχνικό σφάλμα και/ή απώλεια  του αγώνα μπορεί να προκύψει, έως την άφιξη των επιπλέον δικαιούμενων να παίξουν παικτών.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, η ομάδα Α έχει λιγότερους από πέντε (5) παίκτες στον αγωνιστικό χώρο και έτοιμους να παίξουν.
   α) Ο αντιπρόσωπος της ομάδας Α είναι σε θέση να παρέχει  μία λογική και αποδεκτή εξήγηση για την καθυστερημένη άφιξη των παικτών της ομάδας Α.
   β) Ο αντιπρόσωπος της ομάδας Α δεν είναι σε θέση να παρέχει μία λογική και αποδεκτή εξήγηση για την καθυστερημένη άφιξη των παικτών της ομάδας Α.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Η έναρξη του αγώνα θα καθυστερήσει το μέγιστο για δεκαπέντε (15) λεπτά. Αν οι απόντες παίκτες φθάσουν στον αγωνιστικό χώρο έτοιμοι να παίξουν, πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) λεπτών, ο αγώνας θα ξεκινήσει. Αν οι απόντες παίκτες δεν έχουν φθάσει  στον αγωνιστικό χώρο έτοιμοι να παίξουν πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) λεπτών, ο αγώνας πρέπει να κατακυρωθεί υπέρ της ομάδας Β και το σκορ καταγράφεται ως 20:0.
   β) Η έναρξη του αγώνα θα πρέπει να καθυστερήσει το μέγιστο για δεκαπέντε (15) λεπτά Αν οι απόντες παίκτες φθάσουν στον αγωνιστικό χώρο έτοιμοι να παίξουν, πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) λεπτών, ένα τεχνικό σφάλμα θα πρέπει να καταλογιστεί σε βάρος του προπονητή Α, καταγράφεται ως «Β», μετά το οποίο ο αγώνας θα ξεκινήσει.
Αν οι απόντες παίκτες δεν έχουν φθάσει  στον αγωνιστικό χώρο έτοιμοι να παίξουν πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) λεπτών, τότε ο αγώνας πρέπει να κατακυρωθεί υπέρ της ομάδας Β και το σκορ καταγράφεται ως 20:0
Σε όλες τις περιπτώσεις ο διαιτητής θα αναφέρει το γεγονός στην πίσω πλευρά του φύλλου αγώνα στην οργανωτική επιτροπή του πρωταθλήματος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
Το άρθρο 9 ξεκαθαρίζει σε ποιο καλάθι μία ομάδα πρόκειται να αμυνθεί και σε ποιο πρόκειται να επιτεθεί. Αν από σύγχυση οποιαδήποτε περίοδος ξεκινήσει και με τις δύο ομάδες να επιτίθενται/αμύνονται σε λανθασμένα καλάθια, η κατάσταση  θα διορθώνεται το δυνατό συντομότερο μόλις ανακαλύπτεται, χωρίς καμία ομάδα να τίθεται σε μειονεκτική θέση. Οποιοιδήποτε πόντοι σημειώθηκαν, ο χρόνος που κύλησε,  τα σφάλματα που καταλογίσθηκαν κ.λ.π. πριν τη διακοπή του αγώνα, παραμένουν έγκυρα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Μετά την έναρξη του αγώνα, οι διαιτητές ανακαλύπτουν ότι και οι δύο ομάδες παίζουν σε λάθος κατεύθυνση.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ο αγώνας θα σταματήσει το συντομότερο δυνατόν και χωρίς να τίθεται καμία ομάδα σε μειονεκτική θέση. Οι ομάδες θ’ ανταλλάξουν καλάθια. Ο αγώνας θα ξαναρχίσει από την αντίθετη θέση-καθρέφτης, πλησιέστερα στο σημείο που ο αγώνας σταμάτησε.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Στην έναρξη μίας περιόδου, η ομάδα Α αμύνεται στο δικό της καλάθι όταν ο Β4 από λάθος  ντριμπλάρει στο δικό του  καλάθι και σημειώνει καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Οι δύο πόντοι θα πιστωθούν στον αρχηγό της ομάδας Α που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.

ΑΡΘΡΟ 12    ΑΝΑΠΗΔΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Η ομάδα που δεν αποκτά έλεγχο μιας ζωντανής μπάλας στον αγωνιστικό χώρο μετά την αναπήδηση στην έναρξη του αγώνα, θα δικαιούται τη μπάλα για μία επαναφορά εκτός ορίων στο πλησιέστερο σημείο που η επόμενη περίπτωση αναπήδησης συμβεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ένας διαιτητής πετάει τη μπάλα για την εναρκτήρια αναπήδηση. Αμέσως μετά που η μπάλα νόμιμα αγγίζεται από τον αναπηδώντα Α4:
   α) Καταλογίζεται εμπλοκή της μπάλας μεταξύ Α5 και Β5.
   β) Καταλογίζεται διπλό σφάλμα μεταξύ Α5 και Β5.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Από τη στιγμή που ο έλεγχος ζωντανής μπάλας στον αγωνιστικό χώρο δεν έχει ακόμα καθιερωθεί, ο διαιτητής δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής για να υποδείξει κατοχή. Ο διαιτητής θα διαχειριστεί μία άλλη αναπήδηση στον κεντρικό κύκλο και οι Α5 και Β5 θα πηδήξουν. Ό,τι   χρόνος έχει κυλήσει στο χρονόμετρο του αγώνα, μετά το νόμιμο άγγιγμα της μπάλας και πριν την εμπλοκή/ διπλό σφάλμα, θα παραμείνει καταναλωμένος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Ο  διαιτητής πετάει τη μπάλα για την εναρκτήρια αναπήδηση. Αμέσως μετά που η μπάλα νόμιμα αγγίζεται από τον αναπηδώντα Α4 και η μπάλα
   α) Πηγαίνει κατευθείαν εκτός ορίων.
   β) Πιάνεται από τον Α4 πριν αυτή πιαστεί από έναν μη αναπηδώντα παίκτη ή το δάπεδο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Και στις δύο περιπτώσεις η ομάδα Β δικαιούται μία επαναφορά σαν αποτέλεσμα της παράβασης του Α4. Μετά την επαναφορά η ομάδα που δεν απέκτησε έλεγχο της ζωντανής μπάλας στον αγωνιστικό χώρο θα δικαιούται την πρώτη εναλλασσόμενη κατοχή στο σημείο πλησιέστερα που η επόμενη περίπτωση αναπήδησης συμβεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Η ομάδα Β δικαιούται μία επαναφορά  σύμφωνα με τη διαδικασία της εναλλασσόμενης κατοχής. Ένας διαιτητής και/ή ο σημειωτής κάνει ένα λάθος και η μπάλα λανθασμένα απονέμεται στην ομάδα Α για επαναφορά.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Μόλις η μπάλα αγγίξει ή νόμιμα αγγιχθεί από παίκτη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, το λάθος δεν μπορεί να διορθωθεί. Όμως, η ομάδα Β δεν θα χάσει την ευκαιρία επαναφοράς λόγω εναλλασσόμενης κατοχής σαν αποτέλεσμα του λάθους και θα δικαιούται την επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Ταυτόχρονα με το σήμα του χρονομέτρου για της λήξης της πρώτης περιόδου, ο Β5 διαπράττει σφάλμα εναντίον του Α5 και ένα αντιαθλητικό σφάλμα καταλογίζεται..
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ο Α5 θα εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές χωρίς κατάληψη θέσεων ριμπάουντ από παίκτες και χωρίς υπόλοιπο αγωνιστικού χρόνου. Μετά τα δύο λεπτά διαλείμματος του παιχνιδιού, ο αγώνας θα ξαναρχίσει με επαναφορά της μπάλας από την ομάδα Α, στην προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Καμία ομάδα δεν θα χάσει το δικαίωμά της για την επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, στην επόμενη περίπτωση αναπήδησης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
          Οποτεδήποτε μία ζωντανή μπάλα σφηνώνει μεταξύ στεφάνης και πίνακα, εξαιρείται η περίπτωση μεταξύ ελευθέρων βολών, είναι μία περίπτωση αναπήδησης που καταλήγει σε μία επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής. Καθώς το γεγονός αυτό δεν καταλήγει σε μία περίπτωση διεκδίκησης (ριμπάουντ),  δεν εξετάζεται σαν να έχει την ίδια επίδραση στον αγώνα όπως όταν η μπάλα απλά ακουμπά τη στεφάνη. Για το λόγο αυτό, εάν η ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας- πριν αυτή σφηνώσει μεταξύ στεφάνης και πίνακα- δικαιούται την επαναφορά, θα έχει μόνο τον εναπομείναντα χρόνο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, όπως σε κάθε άλλη περίπτωση αναπήδησης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
          Σε σουτ για καλάθι από τον Α4 η μπάλα σφηνώνει μεταξύ της στεφάνης και του πίνακα. Η ομάδα Α δικαιούται μία επαναφορά σύμφωνα με τη διαδικασία της εναλλασσόμενης κατοχής.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
          Μετά την επαναφορά η ομάδα Α έχει μόνο τον εναπομείναντα χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
          Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα σε σουτ του Α4 για καλάθι,  το ρολόι των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων εκπνέει ακολουθούμενο από το σφήνωμα της μπάλας μεταξύ της στεφάνης και του πίνακα. Η ομάδα Α δικαιούται μία επαναφορά σύμφωνα με τη διαδικασία της εναλλασσόμενης κατοχής.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
          Καθώς η ομάδα Α δεν έχει υπόλοιπο εναπομείναντος χρόνου στο ρολόι των  είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, μία παράβαση είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων έχει συμβεί. Η ομάδα Β δικαιούται μία επαναφορά. Η ομάδα Α δεν θα χάσει το δικαίωμά της στην επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, στην επόμενη περίπτωση αναπήδησης.

ΑΡΘΡΟ 16    ΚΑΛΑΘΙ: ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
          Σε μία κατάσταση επαναφοράς ή σε μία διεκδίκηση (ριμπάουντ) μετά την τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή, μία χρονική περίοδος πάντα θα περνάει από τη στιγμή που παίκτης εντός ορίων ακουμπά την μπάλα μέχρι εκείνος ο παίκτης ελευθερώσει την μπάλα σε ένα σουτ. Αυτό είναι ιδιαιτέρα σπουδαίο να ληφθεί υπ’ όψιν κοντά στη λήξη μιας περιόδου. Πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό διαθέσιμου χρόνου για ένα τέτοιο σουτ πριν ο χρόνος εκπνεύσει. Εάν 0:00.3 δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο ρολόι του αγώνα, είναι καθήκον του διαιτητή (-ών) να αποφασίσει εάν ο σουτέρ ελευθέρωσε την μπάλα πριν το σήμα του ρολογιού του αγώνα ηχήσει για τη λήξη μιας περιόδου. Εάν, όμως, 0:00.2 ή 0:00.1 δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο ρολόι του αγώνα, ο μόνος τύπος ενός έγκυρου καλαθιού πετυχαίνεται από έναν παίκτη στον αέρα κτυπώντας ή καρφώνοντας αμέσως την μπάλα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
          Στην ομάδα Α χορηγείται μία επαναφορά με
             α) 0:00.3
             β) 0:00.2 ή 0:00.1
να εμφανίζονται στο ρολόι του αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
          Στην περίπτωση (α), εάν ένα σουτ για καλάθι επιχειρείται και το σήμα του ρολογιού του αγώνα ηχήσει για τη λήξη μιας περιόδου κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, είναι ευθύνη των διαιτητών να αποφασίσουν εάν η μπάλα ελευθερώθηκε πριν το σήμα του ρολογιού του αγώνα να έχει ηχήσει για τη λήξη της περιόδου.
          Στην περίπτωση (β), το καλάθι απονέμεται μόνο εάν η μπάλα, ενώ είναι στον αέρα σε πάσα επαναφοράς, κτυπιέται προς στο καλάθι ή καρφώνεται αμέσως.


ΑΡΘΡΟ 17 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Πριν ο παίκτης που επαναφέρει ελευθερώσει τη μπάλα σε μία επαναφορά, είναι δυνατόν αυτή η κίνηση επαναφοράς που προκαλεί το χέρι (ια) εκείνου του παίκτη με την μπάλα, να ξεπεράσει την επίπεδο της ορίου γραμμής που χωρίζει την εντός ορίων περιοχή από την εκτός ορίων περιοχή. Σε τέτοιες καταστάσεις, συνεχίζει να είναι ευθύνη του αμυνόμενου παίκτη να αποφύγει παρέμβαση στην επαναφορά- προκαλώντας επαφή με τη μπάλα, ενώ αυτή είναι ακόμα στα χέρια του παίκτη που εκτελεί την επαναφορά.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Στον Α4 χορηγείται μία επαναφορά. Ενώ κρατά τη μπάλα, το χέρι (-ια) του A4 ξεπερνά το επίπεδο της ορίου γραμμής με αποτέλεσμα η μπάλα να βρίσκεται άνωθεν της εντός ορίων περιοχής. Ο Β4 αρπάζει την μπάλα που βρίσκεται στο χέρι (-ια) του Α4 ή κτυπά μακριά τη μπάλα από το χέρι (-ια) του Α4, χωρίς να προκαλεί καμία φυσική επαφή εναντίον του Α4.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Ο Β4 έχει επέμβει στην επαναφορά και ως εκ τούτου στην καθυστέρηση επανέναρξης του αγώνα. Μία προειδοποίηση θα γίνει στον Β4, η οποία θα κοινοποιηθεί στον προπονητή της ομάδας Β και αυτή η προειδοποίηση θα εφαρμοστεί για όλους τους παίκτες της ομάδας Β, για το υπόλοιπο του αγώνα. Κάθε επανάληψη παρόμοιας ενέργειας από οποιονδήποτε παίκτη της ομάδας Β, θα προκαλέσει καταλογισμό τεχνικού σφάλματος.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
         Σε μία επαναφορά, ο παίκτης που επαναφέρει πρέπει να μεταβιβάσει (πασάρει) τη μπάλα (όχι χέρι με χέρι) σ’ έναν συμπαίκτη του στον αγωνιστικό χώρο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
         Σε μία επαναφορά, ο Α4 δίνει τη μπάλα «χέρι με χέρι» στον Α5  που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Μία παράβαση επαναφοράς έχει διαπραχθεί από τον Α4. Η μπάλα πρέπει να αφήσει το χέρι (-ια) του παίκτη για να θεωρηθεί η επαναφορά νόμιμη. Η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β για μία επαναφορά στη θέση της αρχικής επαναφοράς.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3
Κατά τη διάρκεια της επαναφοράς άλλος (-οι) παίκτης (-ες) δε θα έχει οποιοδήποτε μέλος του σώματός του πάνω από τη γραμμή ορίων πριν η μπάλα διασχίσει τη γραμμή ορίων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Μετά από μία παράβαση (παίκτη ή μπάλας) εκτός ορίων ο Α3 έχει πάρει την μπάλα από το διαιτητή για την επαναφορά. Ο Α3:
   α) Εναποθέτει την μπάλα στο δάπεδο, την οποία στη συνέχεια παίρνει ο Α2.
   β) Δίνει τη μπάλα «χέρι με χέρι» στον Α2 στην εκτός ορίων περιοχή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Αυτή είναι μία παράβαση του Α2 καθώς αυτός κινεί το σώμα του πάνω από τη γραμμή ορίων πριν η μπάλα διασχίσει από τον Α3 τη γραμμή ορίων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
         Μετά από ένα πετυχημένο καλάθι για την ομάδα Α ή μία τελευταία ελεύθερη βολή, ένα τάιμ άουτ χορηγείται στην ομάδα Β. Κατόπιν του τάιμ άουτ ο Β3 παίρνει την μπάλα από το διαιτητή για μία επαναφορά στην τελική γραμμή. Ο Β3:
            α) Εναποθέτει την μπάλα στο δάπεδο, την οποία στη συνέχεια παίρνει ο Β2.
            β) Δίνει τη μπάλα «χέρι με χέρι» στον Β2, ο οποίος επίσης βρίσκεται πίσω από την τελική γραμμή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Νόμιμο παιχνίδι. Ο μόνος περιορισμός για την ομάδα Β να κρατά την μπάλα στην επαναφορά, είναι ότι πρέπει να μεταβιβάσουν την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο μέσα σε πέντε (5) δευτερόλεπτα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4
Εάν ένα τάιμ-άουτ χορηγείται σε μία ομάδα η οποία δικαιούται  κατοχή της μπάλας στο πίσω γήπεδό  της όταν το ρολόι του αγώνα δείχνει δύο (2) λεπτά ή λιγότερο  στην τέταρτης περίοδο ή σε κάθε παράταση, η επαναφορά θα γίνεται στη γραμμή επαναφοράς απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας, στο εμπρός γήπεδο της ομάδας που επαναφέρει. Ο παίκτης που επαναφέρει πρέπει να μεταβιβάσει την μπάλα σε έναν συμπαίκτη στο εμπρός γήπεδο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Α4 ντριμπλάρει  στο πίσω γήπεδο της ομάδας του, όταν ένας παίκτης της ομάδας Β κτυπά τη μπάλα εκτός ορίων, στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.
   α) Ένα τάιμ άουτ χορηγείται στην ομάδα Β.
   β) Ένα τάιμ άουτ χορηγείται στην ομάδα Α.
   γ) Ένα τάιμ άουτ χορηγείται πρώτα στην ομάδα Β και αμέσως μετά στην ομάδα Α (ή αντίστροφα).
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α, από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.
   β)  Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α, από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός γήπεδο της ομάδας Α,  απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
   γ) Όπως επεξήγηση (β).ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Α4 εκτελεί δύο ελεύθερες βολές. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ελεύθερης βολής ο Α4 πατάει την γραμμή των ελευθέρων βολών ενώ σουτάρει και μία παράβαση καταλογίζεται. Η ομάδα Β ζητάει ένα τάιμ άουτ.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Β, από τη  γραμμή επαναφοράς στο εμπρός γήπεδο της ομάδας Β,  απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Όταν το ρολόι του αγώνα δείχνει δύο (2) λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη περίοδο ή σε κάθε παράταση, ο Α4 έχει ντριμπλάρει για 6 δευτερόλεπτα στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α, όταν:
   α)  ο Β4 κτυπά τη μπάλα εκτός ορίων.
   β) ο Β4 διαπράττει το τρίτο σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτή την περίοδο.
Ένα τάιμ άουτ χορηγείται στην ομάδα Α. Μετά το τάιμ άουτ, ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά από τον Α4, από τη  γραμμή επαναφοράς στο εμπρός γήπεδο της ομάδας Α,  απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Και στις δύο περιπτώσεις η ομάδα Α θα  έχει δεκαοχτώ (18) δευτερόλεπτα υπόλοιπο στο χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
Όταν το ρολόι του αγώνα δείχνει δύο (2) λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη περίοδο ή σε κάθε παράταση, ο Α4 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδο, όταν Ο Β3 κτυπά την μπάλα προς το πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α αρχίζει να ντριμπλάρει την μπάλα ξανά. Ο Β4 τώρα κτυπά τη μπάλα εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α με
               α) έξι (6) δευτερόλεπτα
               β) δεκαεφτά (17) δευτερόλεπτα
υπόλοιπο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα τάιμ-άουτ. Μετά το τάιμ-άουτ, ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά  από τον Α4, από τη  γραμμή επαναφοράς στο εμπρός γήπεδο της ομάδας Α,  απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
          Και στις δύο περιπτώσεις , όταν ο αγώνας θα επαναρχίσει η ομάδα Α θα έχει μόνο ότι χρόνο απέμεινε  στο χρονόμετρο των 24 δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
Όταν το ρολόι του αγώνα δείχνει δύο (2) λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη περίοδο ή σε κάθε παράταση, ο Α4 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδο, όταν Ο Β3 κτυπά την μπάλα προς το πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α αρχίζει να ντριμπλάρει την μπάλα ξανά. Ο Β4 τώρα διαπράττει το τρίτο σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτή την περίοδο, στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α με
   α) έξι (6) δευτερόλεπτα
               β) δεκαεφτά (17) δευτερόλεπτα
υπόλοιπο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα τάιμ-άουτ. Μετά το τάιμ-άουτ, ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά  από τον Α4, από τη  γραμμή επαναφοράς στο εμπρός γήπεδο της ομάδας Α,  απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Όταν ο αγώνας επαναρχίζει η ομάδα Α θα έχει
   α) δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα
   β) δεκαεφτά (17) δευτερόλεπτα
υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6
Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο πίσω γήπεδό της για πέντε (5) δευτερόλεπτα όταν οι Α4 και Β4 εμπλέκονται σε μία κατάσταση συμπλοκής. Οι Α4 και Β4 αποβάλλονται, οι ποινές των σφαλμάτων διαγράφουν η μία την άλλη και μία επαναφορά χορηγείται στην ομάδα Α στην προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Πριν η επαναφορά εκτελεστεί, ο προπονητής Α ζητάει ένα τάιμ άουτ. Που θα εκτελεστεί η επαναφορά για να επαναρχίσει ο αγώνας;
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Η επαναφορά πάντα θα εκτελείται στην προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας και πάντα με τον υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, και σε αυτήν την περίπτωση με δέκα εννιά (19) δευτερόλεπτα.

κατασταση 5
          Υπάρχουν επιπρόσθετες καταστάσεις σ’ εκείνες που συγκαταλέγονται στο άρθρο 17.2.3 στις οποίες η επόμενη επαναφορά θα πραγματοποιείται από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
               α) Ο παίκτης που εκτελεί την επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας διαπράττει μία παράβαση και η μπάλα δίνεται στους αντιπάλους για επαναφορά στο σημείο της αρχικής επαναφοράς.
               β) Εάν σε μία κατάσταση συμπλοκής μέλη και των δύο ομάδων αποβάλλονται, δεν υπάρχουν άλλες ποινές σφαλμάτων υπολειπόμενες για διαχείριση και τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε μια ομάδα είχε τον έλεγχο της μπάλας ή δικαιούταν τη μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Σε όλες  τις παραπάνω περιπτώσεις ,ο παίκτης που εκτελεί την επαναφορά μπορεί να μεταβιβάσει την μπάλα είτε στο εμπρός είτε στο πίσω γήπεδο. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6
            Σε μία επαναφορά οι ακόλουθες περιπτώσεις μπορούν να συμβούν:
               α) Η μπάλα μεταβιβάζεται πάνω από το καλάθι και αγγίζεται από έναν παίκτη οποιασδήποτε ομάδας ο οποίος τη φτάνει διαμέσου του καλαθιού από κάτω.
              β) Η μπάλα σφηνώνει ανάμεσα στη στεφάνη και τον πίνακα (ταμπλό).
              γ) Η μπάλα  σκοπίμως ρίχνεται στη στεφάνη  για να ανανεωθεί το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
            Σε μία επαναφορά ο Α4 μεταβιβάζει την μπάλα πάνω από το καλάθι όταν αυτή αγγίζεται από έναν παίκτη οποιασδήποτε ομάδας, ο οποίος τη φτάνει διαμέσου του καλαθιού από κάτω.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Αυτή είναι μία παράβαση παρέμβασης στην μπάλα. Ο αγώνας επαναρχίζει με μια επαναφορά για τους αντιπάλους στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών. Στην περίπτωση που η αμυνόμενη ομάδα διαπράττει την παράβαση, κανένας πόντος δεν μπορεί να σημειωθεί για την επιτιθέμενη ομάδα, καθώς η μπάλα δεν ήρθε από την εντός ορίων περιοχή του αγωνιστικού χώρου.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
          Ο Α4 που επαναφέρει, μεταβιβάζει την μπάλα κατευθείαν στο καλάθι και αυτή σφηνώνει μεταξύ στεφάνης και πίνακα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
          Αυτή είναι μία κατάσταση αναπήδησης. Ο αγώνας επαναρχίζει με την εφαρμογή της διαδικασίας της εναλλασσόμενης κατοχής. Εάν η ομάδα Α δικαιούται την επαναφορά το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων δε θα ανανεωθεί .
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
          Με πέντε (5) δευτερόλεπτα υπόλοιπο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, κατά τη διάρκεια της επαναφοράς ο Α4 μεταβιβάζει την μπάλα κατευθείαν στο καλάθι όπου αυτή αγγίζει τη στεφάνη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
          Ο χειριστής των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων δε θα ανανεώσει το χρονόμετρό του καθώς το χρονόμετρο του αγώνα δε ξεκίνησε ακόμα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7
            Μετά που η μπάλα έχει τεθεί στην διάθεση του παίκτη που επαναφέρει, αυτός δεν μπορεί να χτυπήσει (κάνει γκελ, μπιστάει) την μπάλα για να την έχει σε επαφή με την εντός ορίων περιοχή και μετά να αγγίξει την μπάλα ξανά, πριν αυτή αγγίξει ή αγγιχτεί από έναν άλλο παίκτη στον αγωνιστικό χώρο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
            Στον Α4 χορηγείται μία επαναφορά. Ο Α4 χτυπάει (κάνει γκελ, μπιστάει) την μπάλα για να την έχει σε επαφή
               α) με την εντός ορίων περιοχή
               β) με την εκτός ορίων περιοχή
και μετά την πιάνει ξανά.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
                           α) Ο Α4 έχει διαπράξει μία παράβαση επαναφοράς. Εφάπαξ η μπάλα αφήνει τα χέρια του παίκτη που επαναφέρει και αγγίζει την εντός ορίων περιοχή, ο παίκτης που επαναφέρει δεν θα την αγγίξει πριν αυτή αγγίξει (ή να έχει αγγιχτεί) από έναν άλλο παίκτη στον αγωνιστικό χώρο.
               β) Η ενέργεια είναι νόμιμη και η μέτρηση των πέντε (5) δευτερολέπτων θα συνεχιστεί.

ΑΡΘΡΑ 18/19  ΤΑΙΜ ΑΟΥΤ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Ένα τάιμ άουτ δεν μπορεί να χορηγείται  πριν ο αγωνιστικός χρόνος για μία περίοδο να έχει ξεκινήσει ή μετά που ο αγωνιστικός χρόνος για μία περίοδο έχει τελειώσει.
        Μία αντικατάσταση δεν μπορεί να χορηγείται  πριν ο αγωνιστικός χρόνος για την πρώτη περίοδο να έχει ξεκινήσει ή μετά που ο αγωνιστικός χρόνος για τον αγώνα έχει τελειώσει. Οποιαδήποτε αντικατάσταση μπορεί να χορηγείται  κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων του αγώνα.       


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Μετά που η μπάλα έχει αφήσει τα χέρια του διαιτητή στην αναπήδηση, αλλά πριν η μπάλα κτυπηθεί νόμιμα, ο αναπηδών  Α5 διαπράττει μία παράβαση και η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β για μία επαναφορά. Την ίδια στιγμή είτε ο ένας είτε ο άλλος  προπονητής ζητά ένα τάιμ άουτ ή μία αντικατάσταση.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
          Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει, το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση δεν θα χορηγούνται, διότι ο αγωνιστικός χρόνος  δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Περίπου την ίδια χρονική στιγμή που το χρονόμετρο του αγώνα ηχεί τη λήξη μίας περιόδου ή παράτασης ένα σφάλμα καταλογίζεται και χορηγούνται δύο ελεύθερες βολές στον Α4. Είτε ο ένας είτε ο άλλος προπονητής ζητά:
   α) ένα τάιμ άουτ
   β) μία αντικατάσταση
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ένα τάιμ άουτ δεν μπορεί να χορηγηθεί διότι ο αγωνιστικός χρόνος μιας περιόδου ή παράτασης έχει τελειώσει.
   β) Μία αντικατάσταση  μπορεί να χορηγηθεί μόνο μετά που οι προσπάθειες των ελεύθερων βολών έχουν ολοκληρωθεί, και το διάλειμμα του αγώνα για την επόμενη περίοδο ή παράταση έχει ξεκινήσει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
          Εάν το σήμα της περιόδου των 24 δευτερολέπτων ηχήσει ενώ η μπάλα είναι στον αέρα κατά τη διάρκεια ενός σουτ για καλάθι, δεν είναι παράβαση και το χρονόμετρο του αγώνα δεν σταματάει. Αν το σουτ για καλάθι είναι εύστοχο, είναι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ευκαιρία τάιμ-άουτ και αντικατάστασης και για τις δύο ομάδες.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
         Σε ένα σουτ για καλάθι, η μπάλα είναι στον αέρα όταν το σήμα της περιόδου των 24 δευτερολέπτων ηχεί. Η μπάλα, εν συνεχεία, μπαίνει στο καλάθι. Τη στιγμή αυτή είτε η μία είτε η άλλη ή και οι δύο ομάδες ζητούν:
               α) Τάιμ-άουτ.
               β) Αντικαταστάσεις.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              α) Αυτή είναι μία ευκαιρία τάιμ άουτ μόνο για την ομάδα που δεν σκόραρε. Εάν στην ομάδα που δεν σκόραρε χορηγηθεί ένα τάιμ-άουτ, στους αντιπάλους μπορεί επίσης να χορηγηθεί ένα τάιμ άουτ και στις δύο ομάδες χορηγείται επίσης αντικατάσταση, αν ζητήσουν.
  β) Αυτή είναι μία ευκαιρία αντικατάστασης μόνο για την ομάδα που δεν σκόραρε και μόνο όταν στα τελευταία δύο λεπτά της τέταρτης περιόδου ή στα τελευταία δύο λεπτά κάθε παράτασης. Εάν στην  ομάδα που δεν σκόραρε χορηγείται μία αντικατάσταση, στους αντιπάλους μπορεί επίσης να χορηγηθεί αντικατάσταση - και στις δύο ομάδες χορηγείται επίσης τάιμ άουτ, αν ζητήσουν

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3
          Εάν το αίτημα για τάιμ άουτ ή αντικατάσταση (για κάθε παίκτη, συμπεριλαμβανομένου και του σουτέρ των ελευθέρων βολών) υποβληθεί αφού η μπάλα είναι στη κατοχή του σουτέρ των ελευθέρων βολών για την πρώτη ή μοναδική ελεύθερη βολή, το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση θα χορηγηθεί και στις δύο ομάδες αν:
             α) Η τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή είναι πετυχημένη ή
             β) Η τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή ακολουθείται από επαναφορά στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας  ή για κάθε νόμιμο λόγο η μπάλα θα παραμείνει νεκρή μετά την τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
          Στον  Α4 έχουν χορηγηθεί  δύο ελεύθερες βολές. Η ομάδα Α ή η ομάδα Β ζητά ένα τάιμ άουτ ή μία αντικατάσταση:
             α) Πριν η μπάλα τεθεί στην κατοχή του σουτέρ των ελευθέρων βολών Α4.
             β) Μετά την προσπάθεια της πρώτης ελεύθερης βολής.
             γ) Μετά την πετυχημένη δεύτερη ελεύθερη βολή , αλλά πριν η μπάλα τεθεί στην κατοχή του παίκτη που θα εκτελέσει την επαναφορά.
             δ)  Μετά την πετυχημένη δεύτερη ελεύθερη βολή, αλλά αφού η μπάλα είναι  στην κατοχή του παίκτη που θα την επαναφέρει.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
             α) Το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση χορηγείται αμέσως, πριν την προσπάθεια της πρώτης ελεύθερης βολής.
             β) Το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση χορηγείται μετά την τελευταία ελεύθερη βολή, εάν είναι πετυχημένη.
             γ) Το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση χορηγείται αμέσως, πριν την επαναφορά.
             δ) Το τάιμ άουτ ή η αντικατάσταση  δεν χορηγείται.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
         Στον Α4 έχουν χορηγηθεί  δύο ελεύθερες βολές. Μετά την προσπάθεια της πρώτης ελεύθερης βολής, η ομάδα Α ή η ομάδα Β ζητά ένα τάιμ άουτ ή μία αντικατάσταση. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας της τελευταίας ελεύθερης βολής:
   α) Η μπάλα αναπηδά από τη στεφάνη και ο αγώνας συνεχίζεται.
   β) Η ελεύθερη βολή είναι πετυχημένη.
               γ) Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη ή δεν μπαίνει στο καλάθι.
               δ) Ο Α4 πατάει τη γραμμή των ελευθέρων βολών ενώ σουτάρει και η παράβαση καταλογίζεται.
               ε) Ο Β4 πατάει στον περιοριστικό χώρο πριν η μπάλα να έχει αφήσει τα χέρια του Α4. Η παράβαση του Β4 καταλογίζεται και η ελεύθερη βολή του Α4 είναι άστοχη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Τάιμ άουτ ή αντικατάσταση δεν χορηγείται.
               β),γ),δ) Τάιμ άουτ ή αντικατάσταση χορηγείται αμέσως.
               ε) Μία αναπληρωματική ελεύθερη βολή επιχειρείται από τον Α4 και, αν
είναι πετυχημένη, το τάιμ άουτ ή αντικατάσταση χορηγείται αμέσως.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4
          Εάν, στη συνέχεια ενός αιτήματος για τάιμ άουτ, διαπράττεται ένα σφάλμα είτε από τη μία είτε από την άλλη ομάδα, το τάιμ άουτ δεν θα αρχίσει μέχρι ο διαιτητής να έχει ολοκληρώσει όλη την επικοινωνία με το τραπέζι της γραμματείας, σχετικά με εκείνο το σφάλμα. Στην περίπτωση ενός πέμπτου σφάλματος από έναν παίκτη, αυτή η επικοινωνία συμπεριλαμβάνει την απαραίτητη διαδικασία αντικατάστασης. Άπαξ και (η διαδικασία αντικατάστασης) ολοκληρώθηκε, η περίοδος του τάιμ άουτ θα αρχίσει όταν ένας διαιτητής σφυρίζει και υποδεικνύει το σήμα του τάιμ άουτ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
          Ο προπονητής Α ζητά ένα τάιμ άουτ, μετά το οποίο ο Β4 διαπράττει το πέμπτο του σφάλμα.  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
          Η ευκαιρία του τάιμ άουτ δεν θα αρχίσει μέχρι η όλη επικοινωνία με το τραπέζι της γραμματείας  σχετικά με εκείνο το σφάλμα να έχει ολοκληρωθεί και ένας αντικαταστάτης για τον Β4 να έχει γίνει παίκτης. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
          Ο προπονητής Α ζητά ένα τάιμ άουτ, μετά το οποίο οποιοσδήποτε παίκτης διαπράττει ένα σφάλμα.
     ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
     Οι ομάδες θα επιτρέπεται να πηγαίνουν στους πάγκους τους εάν είναι ενήμερες ότι ένα τάιμ άουτ έχει ζητηθεί, ακόμα και αν η περίοδος εκείνου του τάιμ άουτ δεν έχει τυπικά ξεκινήσει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5
          Εάν οι διαιτητές ανακαλύψουν ότι περισσότεροι από πέντε (5) παίκτες της ίδιας ομάδας συμμετέχουν στον αγωνιστικό χώρο ταυτόχρονα, το λάθος πρέπει να διορθωθεί το συντομότερο δυνατό, χωρίς να τίθενται οι αντίπαλοι σε μειονεκτική θέση.
          Υποθέτοντας ότι οι διαιτητές και οι κριτές κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ένας (1) παίκτης πρέπει να έχει επανέλθει ή παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο αντικανονικά. Επομένως οι διαιτητές πρέπει  να διατάξουν έναν (1) παίκτη να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο αμέσως και να καταλογίσουν ένα τεχνικό σφάλμα εναντίον του προπονητή εκείνης της ομάδας, το οποίο σημειώνεται ως «Β». Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για την επιβεβαίωση ότι μία αντικατάσταση εφαρμόζεται σωστά και ότι ο παίκτης που αντικαθίσταται  αφήνει τον αγωνιστικό χώρο αμέσως μετά την αντικατάσταση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Καθώς ο αγώνας είναι σε εξέλιξη, ανακαλύπτεται ότι η ομάδα Α έχει περισσότερους από πέντε (5) παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.
   α) Τη στιγμή της ανακάλυψης, η ομάδα Β (με τους 5 παίκτες) έχει τον έλεγχο της μπάλας.
   β)  Τη στιγμή της ανακάλυψης, η ομάδα Α (με τους περισσότερους από 5 παίκτες) έχει τον έλεγχο της μπάλας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο αγώνας θα σταματήσει αμέσως, εκτός κι αν η ομάδα Β τίθεται σε μειονεκτική θέση.
   β) Ο αγώνας θα σταματήσει αμέσως.
Και στις δύο περιπτώσεις ο παίκτης που έχει επανέλθει (ή παραμείνει) στον αγώνα αντικανονικά πρέπει να απομακρυνθεί από τον αγώνα και ένα τεχνικό σφάλμα θα καταλογιστεί εναντίον του προπονητή Α, σημειούμενο ως «Β».

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6
Μόλις ανακαλυφθεί ότι μία ομάδα συμμετέχει με περισσότερους από πέντε (5) παίκτες, ανακαλύπτεται επίσης  ότι πόντοι έχουν επιτευχθεί ή ένα σφάλμα έχει διαπραχθεί  από τον παίκτη Α5 ενώ συμμετέχει αντικανονικά. Όλοι οι τέτοιοι πόντοι θα παραμείνουν έγκυροι και οποιοδήποτε σφάλμα (-τα) διαπράχθηκε από (ή εναντίον) εκείνον τον παίκτη θα προσδιορίζονται ως σφάλματα παίκτη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Οι διαιτητές αντιλαμβάνονται ότι ο Α5 είναι ο έκτος παίκτης για την ομάδα Α στον αγωνιστικό χώρο και διακόπτουν τον αγώνα αφού:
   α) Καταλογίζεται επιθετικό σφάλμα του Α5.
           β) Σημειώνεται καλάθι από τον Α5.
           γ) Ο Β5 έκανε σφάλμα στον Α5 κατά τη διάρκεια ανεπιτυχούς του προσπάθειας σουτ για καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Το σφάλμα του Α5 είναι σφάλμα παίκτη.
           β) Το καλάθι του Α5 θα μετρήσει.
   γ) Οποιοδήποτε παίκτης της ομάδας Α που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο τη στιγμή που το σφάλμα καταλογίστηκε, θα εκτελέσει ελεύθερες βολές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7
             Τα άρθρα 18 και 19 καθορίζουν πότε μία ευκαιρία αντικατάστασης ή τάιμ άουτ αρχίζει και τελειώνει. Οι προπονητές που ζητούν μία αντικατάσταση ή ένα τάιμ-άουτ πρέπει να είναι ενήμεροι αυτών των περιορισμών, αλλιώς το τάιμ άουτ ή η  αντικατάσταση δεν θα παραχωρούνται αμέσως.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Η ευκαιρία για τάιμ άουτ ή αντικατάσταση μόλις έχει τελειώσει, όταν ο προπονητής Α τρέχει στο τραπέζι της γραμματείας και  ζητάει δυνατά μία αντικατάσταση ή ένα τάιμ άουτ. Ο σημειωτής αντιδρά και εσφαλμένα ηχεί το σήμα. Ο διαιτητής σφυρίζει και διακόπτει τον αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Εξαιτίας της διακοπής του αγώνα από το διαιτητή, η μπάλα νεκρώνει και το χρονόμετρο του αγώνα παραμένει σταματημένο, καταλήγοντας τι θα γινόταν κανονικά σε μία ευκαιρία αντικατάστασης ή τάιμ άουτ. Όμως, επειδή το αίτημα υποβλήθηκε πολύ αργά, η αντικατάσταση ή το τάιμ άουτ δεν θα παραχωρηθούν. Ο αγώνας θα ξαναρχίσει αμέσως.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Μία παράβαση παρεμβολής ή παρέμβασης στην μπάλα στη διάρκεια σουτ συμβαίνει σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αντικαταστάτες είτε από τη μία είτε από την άλλη ομάδα ή και από τις δύο ομάδες περιμένουν στο τραπέζι της γραμματείας να εισέλθουν στον αγώνα ή ένα τάιμ-άουτ έχει ζητηθεί είτε από τη μία είτε από την άλλη ομάδα
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Η παράβαση γίνεται αιτία το χρονόμετρο του αγώνα να σταματά και η μπάλα να γίνεται νεκρή. Οι αντικαταστάσεις η το τάιμ-άουτ θα επιτρέπονται.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8
Κάθε τάιμ-άουτ θα διαρκεί ένα (1) λεπτό. Οι ομάδες πρέπει αμέσως να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο αφού ο διαιτητής σφυρίξει και κάνει νόημα στις ομάδες να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Μερικές φορές μία ομάδα παρατείνει το τάιμ-άουτ πέραν του καθορισμένου ενός (1) λεπτού, αποκτώντας πλεονέκτημα παρατείνοντας τα τάιμ-άουτ και προκαλώντας επίσης καθυστέρηση του αγώνα. Μία προειδοποίηση σε εκείνη την ομάδα θα δίνεται από έναν διαιτητή. Εάν εκείνη η ομάδα δεν ανταποκρίνεται στην προειδοποίηση, ένα επιπρόσθετο τάιμ-άουτ θα χρεώνεται στην παραβαίνουσα ομάδα. Εάν η ομάδα δεν έχει εναπομένον τάιμ-άουτ, ένα τεχνικό σφάλμα για καθυστέρηση του αγώνα πρέπει να χρεώνεται εναντίον του προπονητή, σημειούμενο ως «C».
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
            Η περίοδος του τάιμ-άουτ λήγει και ο διαιτητής κάνει νόημα  στην ομάδα Α να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Ο προπονητής Α συνεχίζει να δίνει οδηγίες στην ομάδα του, η οποία παραμένει ακόμα στα όρια του πάγκου της ομάδας. Ο διαιτητής ξανακάνει νόημα στην ομάδα Α να μπει στον αγωνιστικό χώρο και
               (α) Η ομάδα Α επιστρέφει τελικά στον αγωνιστικό χώρο
               (β) Η ομάδα Α συνεχίζει να παραμένει στην περιοχή του πάγκου της ομάδας.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
               (α) Όταν η ομάδα ξεκινά να κινείται πίσω στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής κάνει μία προειδοποίηση στον προπονητή ότι, αν η ίδια συμπεριφορά επαναληφθεί  ένα επιπρόσθετο τάιμ-άουτ θα χρεωθεί εναντίον της ομάδας Α.
               (β) Ένα τάιμ-άουτ, χωρίς προειδοποίηση, θα χρεωθεί εναντίον της ομάδας Α. Εάν η ομάδα Α δεν έχει εναπομένον τάιμ-άουτ, ένα τεχνικό σφάλμα για καθυστέρηση του αγώνα θα χρεώνεται εναντίον του προπονητή Α, σημειούμενο ως «C».

ΑΡΘΡΟ 24   ΠΡΟΩΘΗΣΗ (DRIBBLING)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
              Εάν ένας παίκτης σκόπιμα  ρίξει τη μπάλα σε έναν πίνακα (χωρίς να επιχειρεί μία πραγματική προσπάθεια σουτ για καλάθι),  θεωρείται σαν να έχει ο παίκτης κτυπήσει τη μπάλα στο έδαφος. Αν ο παίκτης τότε αγγίξει τη μπάλα ξανά, πριν αυτή να έχει  αγγίξει (ή αγγιχθεί) άλλον παίκτη, αυτό θεωρείται ντρίμπλα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
  Ο Α4 δεν έχει ντριμπλάρει ακόμα όταν ρίχνει τη μπάλα σε έναν πίνακα και την πιάνει ξανά, πριν ένας άλλος παίκτης να έχει αγγίξει την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Μετά το πιάσιμο της μπάλας ο Α4 πρέπει να σουτάρει η να μεταβιβάσει, αλλά δεν μπορεί να ξεκινήσει μία νέα ντρίμπλα
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Μετά την ολοκλήρωση μιας ντρίμπλας και είτε στη συνεχόμενη κίνηση ή παραμένοντας σταθερός, ο Α4 ρίχνει τη μπάλα στον πίνακα και την πιάνει  ή την αγγίζει ξανά, πριν αυτή αγγιχθεί από άλλον παίκτη.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ο Α4 έχει διαπράξει μία παράβαση διπλής ντρίμπλας.

ΑΡΘΡΟ 25   ΒΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
          Είναι νόμιμο εάν ένας παίκτης που κείτεται (είναι ξαπλωμένος) στο δάπεδο αποκτήσει τον έλεγχο της μπάλας. Είναι νόμιμο εάν ένας παίκτης που κρατάει την μπάλα πέσει στο δάπεδο. Είναι επίσης νόμιμο εάν ο παίκτης μετά το πέσιμο στο δάπεδο γλιστρήσει εν συντομία. Εάν, όμως, ο παίκτης εν συνεχεία κυλήσει ή προσπαθήσει να σηκωθεί ενώ κρατά την μπάλα, είναι παράβαση. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
          Ο Α3, ενώ κρατάει την μπάλα, χάνει την ισορροπία και πέφτει στο δάπεδο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
           Η ενέργεια του ακούσιου πεσίματος του Α3 στο δάπεδο είναι νόμιμη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Ο Α3, ενώ κείτεται στο έδαφος, αποκτάει έλεγχο της μπάλας. Ο Α3 εν συνεχεία:
   α) Μεταβιβάζει την μπάλα στον Α4
               β) Ξεκινάει μία ντρίμπλα ενώ ακόμα κείτεται στο έδαφος.
               γ) Επιχειρεί να σηκωθεί ενώ ακόμα κρατάει την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Στις περιπτώσεις (α) και (β)  η ενέργεια του Α3 είναι νόμιμη
Στην περίπτωση (γ) μία παράβαση βημάτων έχει συμβεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
            Ο Α3, ενώ κρατάει την μπάλα, πέφτει στο δάπεδο και η φόρα του γίνεται αιτία να γλιστρήσει.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Η ενέργεια του ακούσιου γλιστρήματος του Α3 δε συνιστά παράβαση. Όμως, εάν ο Α3 τώρα κυλήσει ή επιχειρήσει να σηκωθεί, ενώ ακόμα κρατάει την μπάλα, μία παράβαση βημάτων συμβαίνει.

ΑΡΘΡΟ 28   ΟΚΤΩ (8) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
            Η εφαρμογή αυτού του κανόνα βασίζεται μόνο στην ατομική μέτρηση των οκτώ (8) δευτερολέπτων από έναν διαιτητή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας μεταξύ του αριθμού των δευτερολέπτων που μετριούνται από το διαιτητή και εκείνων που εμφανίζονται στη συσκευή των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, η απόφαση του διαιτητή θα έχει προτεραιότητα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
            Ο Α4 ντριμπλάρει στο πίσω γήπεδο του του όταν ο διαιτητής καταλογίζει μία παράβαση οκτώ δευτερολέπτων. Η ένδειξη στη συσκευή των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων δείχνει ότι έχουν περάσει μόνο επτά δευτερόλεπτα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Η απόφαση του διαιτητή είναι σωστή. Ο διαιτητής είναι ο μόνος εξουσιοδοτημένος να αποφασίζει πότε η περίοδος των οκτώ δευτερολέπτων τερματίζεται.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
Η μέτρηση των οκτώ δευτερολέπτων στο πίσω γήπεδο σταματά εξαιτίας μίας κατάστασης αναπήδησης. Εάν η επαναφορά  σαν αποτέλεσμα της εναλλασσόμενης κατοχής χορηγείται στην ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας, αυτή η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της μόνο τον εναπομείναντα χρόνο της περιόδου των οκτώ (8) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας για πέντε (5) δευτερόλεπτα στο πίσω γήπεδό της όταν μία εμπλοκή της μπάλας συμβαίνει. Η ομάδα Α δικαιούται την επόμενη επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Η ομάδα Α θα έχει στη διάθεσή της μόνο τρία (3) δευτερόλεπτα για να περάσει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό της.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3
         Κατά τη διάρκεια μίας ντρίμπλας από το πίσω γήπεδο στο εμπρός γήπεδο, η μπάλα πηγαίνει στο εμπρός γήπεδο μιας ομάδας όταν και τα δύο πόδια του ντριμπλέρ και η μπάλα είναι σε επαφή με το εμπρός γήπεδο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
         Ο Α1 στέκεται στο ιππαστί της κεντρικής γραμμής. Αυτός δέχεται την μπάλα από τον Α2 που είναι στο πίσω γήπεδο. Ο Α1, εν συνεχεία,  μεταβιβάζει την μπάλα πίσω στον Α2 που είναι ακόμα στο πίσω γήπεδο.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
         Νόμιμο παίξιμο. Ο Α1 δεν έχει και τα δύο πόδια στο εμπρός γήπεδο και για το λόγο αυτό δικαιούται να μεταβιβάσει την μπάλα στο πίσω γήπεδο. Η μέτρηση των οκτώ (8) δευτερολέπτων θα συνεχιστεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 
         Ο Α2 ντριμπλάρει την μπάλα από το πίσω γήπεδό του και τελειώνει την ντρίμπλα του κρατώντας την μπάλα ιππαστί της κεντρικής γραμμής. Ο Α2, εν συνεχεία, μεταβιβάζει την μπάλα στον Α1 που είναι επίσης ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
         Νόμιμο παίξιμο. Ο Α2 δεν έχει και τα δύο πόδια στο εμπρός γήπεδο και για το λόγο αυτό δικαιούται να μεταβιβάσει την μπάλα στον Α1 που επίσης δεν είναι στο εμπρός γήπεδο.  Η μέτρηση των οκτώ (8) δευτερολέπτων θα συνεχιστεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
         Ο Α2 ντριμπλάρει την μπάλα από το πίσω γήπεδό του και έχει ένα (1) πόδι (αλλά όχι και τα δύο πόδια) ήδη στο εμπρός γήπεδο. Εν συνεχεία, ο Α2 μεταβιβάζει την μπάλα στον Α1 που στέκεται ιππαστί της κεντρικής γραμμής. Ο Α1 τότε, ξεκινά να ντριμπλάρει την μπάλα στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
         Νόμιμο παίξιμο. Ο Α2 δεν έχει και τα δύο πόδια στο εμπρός γήπεδο και για το λόγο αυτό δικαιούται να μεταβιβάσει την μπάλα στον Α1 που επίσης δεν είναι στο εμπρός γήπεδό του. Ο Α1 δικαιούται για το λόγο αυτό να ντριμπλάρει την μπάλα στο πίσω γήπεδο. Η μέτρηση των οκτώ (8) δευτερολέπτων θα συνεχιστεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
         Ο Α4 ντριμπλάρει την μπάλα από το πίσω γήπεδό του και σταματάει την προς τα εμπρός κίνησή του ντριμπλάροντας ακόμη ενώ:
            α)  Βρίσκεται ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
            β) Και τα δύο πόδια είναι στο εμπρός γήπεδο, αλλά η μπάλα ντριμπλάρεται στο πίσω γήπεδο.
            γ) Και τα δύο πόδια είναι στο πίσω γήπεδο, αλλά η μπάλα ντριμπλάρεται στο εμπρός γήπεδο.
            δ) Και τα δύο πόδια είναι στο εμπρός γήπεδο ενώ η μπάλα ντριμπλάρεται στο πίσω γήπεδο, μετά το οποίο ο Α4 επιστρέφει και τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
         Σε όλες τις περιπτώσεις, ο ντριμπλέρ Α4 συνεχίζει να βρίσκεται στο πίσω γήπεδο μέχρι και τα δύο πόδια καθώς επίσης και η μπάλα να είναι εντελώς σε επαφή με το εμπρός γήπεδο. Η μέτρηση των οχτώ (8) δευτερολέπτων θα συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση.               

 

 

ΑΡΘΡΟ 29   ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (24) ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
              Ένα σουτ για καλάθι επιχειρείται κοντά στη λήξη της περιόδου των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων και το σήμα ηχεί ενώ η μπάλα είναι στον αέρα. Αν η μπάλα δεν αγγίξει τη στεφάνη, μία παράβαση έχει συμβεί, εκτός και εάν οι αντίπαλοι έχουν αποκτήσει άμεσα και καθαρά τον έλεγχο της μπάλας. Η μπάλα θα χορηγείται στους αντιπάλους για επαναφορά στο σημείο πλησιέστερα όπου ο αγώνας σταμάτησε από τον διαιτητή, πλην ακριβώς πίσω από τον πίνακα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
              Από σουτ του Α5 για καλάθι η μπάλα είναι στον αέρα, όταν το σήμα του χρονομέτρου των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων ηχεί. Η μπάλα αγγίζει τον πίνακα και στη συνέχεια κυλάει στο δάπεδο, όπου αγγίζεται από τον Β4,κατόπιν από τον Α4 και τελικά ελέγχεται από τον Β5.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Αυτή είναι μία παράβαση είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων επειδή η μπάλα δεν άγγιξε τη στεφάνη και στη συνέχεια δεν υπήρξε άμεσος και καθαρός έλεγχός της μπάλας από τους αντιπάλους.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
              Κατά τη διάρκεια σουτ για καλάθι του Α5 η μπάλα αγγίζει τον πίνακα αλλά δεν αγγίζει τη στεφάνη. Εν συνεχεία η μπάλα αγγίζεται στη διεκδίκηση αλλά δεν ελέγχεται από τον Β5, ενώ στη συνέχεια ο Α5 κερδίζει τον έλεγχο της μπάλας. Εκείνη τη στιγμή ηχεί το σήμα του χρονομέτρου των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Μία παράβαση είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων έχει συμβεί. Το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων συνεχίζει να λειτουργεί όταν η μπάλα αποτυγχάνει να αγγίξει τη στεφάνη και η μπάλα ελέγχεται ξανά από παίκτη  της ομάδας Α.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
              Ο Α4 σουτάρει για καλάθι στη λήξη της περιόδου των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων,. Το σουτ κόβεται (μπλοκάρεται) νόμιμα από τον Β4 και τότε ηχεί το σήμα του χρονομέτρου των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων. Μετά το σήμα ο Β4 κάνει σφάλμα στον Α4.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Μία παράβαση είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων έχει συμβεί. Το σφάλμα του Β4 θα παραβλεφθεί εκτός κι αν είναι τεχνικό, αντιαθλητικό ή σφάλμα αποκλεισμού.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
              Από σουτ του Α4 για καλάθι η μπάλα είναι στον αέρα, όταν το σήμα του χρονομέτρου των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων ηχεί. Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη, ενώ στη συνέχεια καταλογίζεται αμέσως μία εμπλοκή της μπάλας ανάμεσα στους Α5 και Β5.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Μία παράβαση είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων έχει συμβεί. Η ομάδα Β  δεν απόκτησε άμεσα και καθαρά έλεγχο της  μπάλας.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
              Ο Α4 ελευθερώνει την μπάλα σε σουτ για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, ο χρόνος των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων λήγει. Η μπάλα αστοχεί να φτάσει τη στεφάνη, ενώ στη συνέχεια αγγίζει τον Β4 που είναι στην εντός ορίων περιοχή και μετά βγαίνει εκτός ορίων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Μία παράβαση είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων έχει συμβεί επειδή η ομάδα Β  δεν απόκτησε άμεσα και καθαρά έλεγχο της  μπάλας.
             
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
Εάν το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων ηχεί σε μία περίπτωση που, στην κρίση των διαιτητών, οι αντίπαλοι θα αποκτήσουν άμεσα και καθαρά έλεγχο της μπάλας, το σήμα θα αγνοείται και ο αγώνας θα συνεχιστεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Κοντά στη λήξη της περιόδου των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, η μεταβίβαση του Α4 στον Α5 είναι άστοχη (και οι δύο παίκτες είναι στο εμπρός γήπεδό τους) και η μπάλα κυλά στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α. Πριν ο Β4 αποκτήσει έλεγχο της μπάλας με ελεύθερο δρόμο προς το καλάθι, το σήμα των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων ηχεί.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Εάν ο Β4 αποκτήσει άμεσα και καθαρά έλεγχο της μπάλας το σήμα θα αγνοηθεί και ο αγώνας θα συνεχιστεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3
              Εάν σε μία ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας χορηγείται επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής, εκείνη η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της μόνο ότι χρόνο απέμεινε στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, τη στιγμή που η περίπτωση αναπήδησης συνέβη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
              Η  ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας με δέκα (10) εναπομείναντα δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, όταν μία εμπλοκή της μπάλας συμβαίνει. Μία επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής χορηγείται στην:
                 α) Ομάδα Α
                 β) Ομάδα  Β   
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
                 α) Η ομάδα Α θα έχει  μόνο δέκα (10) εναπομείναντα δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
                 β) Η ομάδα Β θα έχει  μία νέα περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Η  ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας με δέκα (10) εναπομείναντα δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, όταν η μπάλα βγαίνει εκτός ορίων. Οι διαιτητές δεν μπορούν να συμφωνήσουν αν ο Α4 ή Β4 ήταν ο τελευταίος που άγγιξε τη μπάλα πριν αυτή βγει εκτός ορίων. Μία περίπτωση αναπήδησης καταλογίζεται και η επαναφορά λόγω εναλλασσόμενης κατοχής χορηγείται στην: 
                 α) Ομάδα Α
                 β) Ομάδα Β

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
                 α) Η ομάδα Α θα έχει μόνο δέκα (10) εναπομείναντα δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
                 β) Η ομάδα Β θα έχει μία νέα περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4
            Εάν ο αγώνας σταματά από έναν διαιτητή για ένα σφάλμα ή μία παράβαση (όχι για έξοδο της μπάλας εκτός ορίων) που διαπράττεται από την ομάδα που δεν έχει τον έλεγχο της μπάλας και η κατοχή της μπάλας παραχωρείται στην ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας στο εμπρός γήπεδο, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων επαναρυθμίζεται όπως παρακάτω:
 Εάν δεκατέσσερα (14) ή περισσότερα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων δεν θα επαναρυθμίζεται, αλλά θα συνεχίσει από το χρόνο που σταμάτησε.
 Εάν δεκατρία (13) ή λιγότερα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται στα δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο Β4 προκαλεί μία παράβαση μπάλας εκτός ορίων στο εμπρός γήπεδο της ομάδας Α. Το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων δείχνει οκτώ (8) δευτερόλεπτα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
             Η ομάδα Α θα έχει μόνο οκτώ (8) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
            Ο Α4 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό του και του γίνεται σφάλμα από τον Β4. Αυτό είναι το δεύτερο σφάλμα εναντίον της ομάδας Β σ’ αυτή την περίοδο. Το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων δείχνει τρία (3) δευτερόλεπτα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Η ομάδα Α θα έχει δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
            Με τέσσερα (4) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο εμπρός γήπεδο όταν:
                 α) ο Α4
                 β) ο Β4
τραυματίζεται και οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Η ομάδα Α θα έχει
                 α) τέσσερα (4) δευτερόλεπτα
                 β) δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα
υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
            Ο Α4 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα καταλογίζεται  ένα διπλό σφάλμα εναντίων των Α5 και Β5 με έξι (6) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων. Η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. Το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής υποδεικνύει την επόμενη κατοχή στην ομάδα Α.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Η ομάδα Α θα έχει έξι (6) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
            Με πέντε (5) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων ο Α4 ντριμπλάρει την μπάλα, όταν ένα τεχνικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Β4 ακολουθούμενο από ένα τεχνικό σφάλμα εναντίον του προπονητή Α.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Μετά την ακύρωση ισοδυνάμων ποινών, ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α και πέντε (5) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6
            Με
                 α) δεκαέξι (16) δευτερόλεπτα
                 β) δώδεκα (12) δευτερόλεπτα
υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, ο Β4 στο πίσω γήπεδό του σκόπιμα κλοτσάει την μπάλα με το πόδι του ή κτυπά την μπάλα με τη γροθιά του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Παράβαση της ομάδας Β. Μετά την επαναφορά στο εμπρός γήπεδο, η ομάδα Α θα έχει
                 α) δεκαέξι (16) δευτερόλεπτα
                 β) δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα
υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 7
            Κατά τη διάρκεια επαναφοράς από τον Α2, ο Β4 στο πίσω γήπεδό του τοποθετεί τους βραχίονές του πάνω από τη γραμμή ορίων και μπλοκάρει τη μεταβίβαση του Α4 με
                 α) δεκαεννέα (19) δευτερόλεπτα
                 β) έντεκα (11) δευτερόλεπτα
υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Παράβαση από τον Β4. Μετά την επαναφορά στο εμπρός γήπεδο, η ομάδα Α θα έχει
                 α) δεκαεννέα (19) δευτερόλεπτα
                 β) δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα
υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 8
            Ο Α4 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδό του όταν ο Β4 διαπράττει ένα αντιαθλητικό σφάλμα στον Α4 με έξι (6) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Αδιαφορώντας εάν οι ελεύθερες βολές είναι εύστοχες ή άστοχες, στην ομάδα Α θα παραχωρείται μία επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Η ομάδα Α θα έχει μία νέα περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
Η ίδια ερμηνεία ισχύει για ένα τεχνικό σφάλμα και σφάλμα αποκλεισμού.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5
            Εάν ο αγώνας σταματά από έναν διαιτητή για οποιαδήποτε βάσιμη αιτία που δεν συνδέεται με καμία ομάδα και αν κατά την κρίση των διαιτητών οι αντίπαλοι θα τίθεντο σε μειονεκτική θέση, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα συνεχίσει από το χρόνο στον οποίο σταμάτησε.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
            Με 0:25 υπολειπόμενο χρόνο να παιχτεί στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και με το σκορ Α 72- Β 72, η ομάδα Α αποκτά έλεγχο της μπάλας και έχει ντριμπλάρει την μπάλα για είκοσι (20) δευτερόλεπτα όταν ο αγώνας διακόπτεται από τους διαιτητές εξαιτίας:
                 α) Το χρονόμετρο του αγώνα ή το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων παραλείπεται να τρέξει ή να ξεκινήσει.
                 β) Ένα μπουκάλι πετιέται στον αγωνιστικό χώρο
                 γ) Το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων  εσφαλμένα επαναρυθμίζεται.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Σε όλες τις περιπτώσεις ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α και με τέσσερα (4) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων. Η ομάδα Β θα τίθετο σε μειονεκτική θέση αν ο αγώνας επανάρχιζε με μία νέα περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων. 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
            Μετά από σουτ του Α3 για καλάθι, η μπάλα αναπηδά από τη στεφάνη και εν συνεχεία ελέγχεται από τον Α5. Εννέα (9) δευτερόλεπτα αργότερα το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων ηχεί από λάθος. Οι διαιτητές διακόπτουν τον αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Η ομάδα Α που έχει τον έλεγχο της μπάλας θα τίθετο σε μειονεκτική θέση αν αυτό ήταν παράβαση είκοσι τεσσάρων 24) δευτερολέπτων. Μετά από σύσκεψη με τον κομισάριο και το χειριστή του χρονομέτρου των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, οι διαιτητές επαναρχίζουν τον αγώνα με επαναφορά για την ομάδα Α με δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
            Με τέσσερα (4) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων ο Α4 επιχειρεί ένα σουτ για καλάθι. Η μπάλα αστοχεί να φτάσει τη στεφάνη, αλλά ο χειριστής των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων λανθασμένα ανανεώνει το χρονόμετρο. Ο Α5 εξασφαλίζει το ριμπάουντ και μετά από αναμφισβήτητο χρόνο η ομάδα Α σκοράρει ένα καλάθι. Αυτή τη χρονική στιγμή  οι διαιτητές ενημερώνονται για την κατάσταση.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Οι διαιτητές (μετά από σύσκεψη με τον κομισάριο, αν είναι παρών) θα επαληθεύσουν ότι η μπάλα δεν άγγιξε τη στεφάνη στο σουτ για καλάθι από τον Α4. Θα αποφασίσουν, μετά, αν η μπάλα έφυγε από το χέρι (-α) του Α5 πριν το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων να έχει ηχήσει εάν η ανανέωση είχε λάβει χώρα. Σε αυτή την περίπτωση το καλάθι δε θα μετρήσει, αν όχι μία παράβαση είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων έχει συμβεί και το καλάθι του Α5 δεν θα μετρήσει.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6
            Όταν σαν αποτέλεσμα, ενός τεχνικού σφάλματος, ενός αντιαθλητικού σφάλματος ή ενός σφάλματος αποκλεισμού, μία επαναφορά χορηγείται στην επιτιθέμενη ομάδα,  όταν το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει δύο (2) λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη περίοδο ή σε κάθε παράταση, η επαναφορά θα εκτελείται πάντα από την προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται στα είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το αν ένα τάιμ άουτ,  επίσης, παραχωρείται ή όχι στην επιτιθέμενη ομάδα κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών του αγώνα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Όταν το χρονόμετρο του αγώνα δείχνει δύο (2) λεπτά ή λιγότερο στην τέταρτη περίοδο ο Α4 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδο με έξι (6) δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, όταν
   α. ο Β4 διαπράττει ένα αντιαθλητικό σφάλμα
   β. ο προπονητής Β διαπράττει ένα τεχνικό σφάλμα
ένα τάιμ άουτ χορηγείται σε οποιονδήποτε από τους δύο προπονητές Α ή Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Είτε οι ελεύθερες βολές είναι εύστοχες ή άστοχες και ανεξάρτητα από το ποιός προπονητής ζήτησε το τάιμ άουτ, η ομάδα Α θα δικαιούται μία επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Η ομάδα Α, επίσης, θα έχει μία νέα περίοδο είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7
            Όταν έχει γίνει ένα σουτ για καλάθι και μετά καταλογίζεται ένα αμυντικό σφάλμα, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται όπως παρακάτω:
               ∙ Εάν δεκατέσσερα (14) ή περισσότερα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων δεν θα επαναρυθμιστεί, αλλά θα συνεχίσει από το χρόνο που σταμάτησε.
               ∙ Εάν δεκατρία (13) ή λιγότερα δευτερόλεπτα εμφανίζονται στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα επαναρυθμιστεί στα δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
            Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα με 10 δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Β2 που κάνει φάουλ στον Α4. Είναι το δεύτερο (2ο) σφάλμα της ομάδας Β σ’ αυτήν την περίοδο. Η μπάλα:
               α. Μπαίνει στο καλάθι
               β. Χτυπάει στη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
               α. Το καλάθι του Α1 είναι έγκυρο και η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά πλησιέστερα στο σημείο που το φάουλ συνέβη, με δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
               β. Η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά πλησιέστερα στο σημείο που το φάουλ συνέβη, με δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
            Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα ο χρόνος των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων λήγει και μετά ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Β2 που κάνει φάουλ στον Α4. Είναι το δεύτερο (2ο) σφάλμα της ομάδας Β σ’ αυτήν την περίοδο. Η μπάλα:
               α. Μπαίνει στο καλάθι
               β. Χτυπάει στη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
               α. Το καλάθι του Α1 είναι έγκυρο και η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά πλησιέστερα στο σημείο που το φάουλ συνέβη, με δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
               β.   β. Η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά πλησιέστερα στο σημείο που το φάουλ συνέβη, με δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
            Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα με 10 δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Β2 που κάνει φάουλ στον Α4. Είναι το πέμπτο (5ο) σφάλμα της ομάδας Β σ’ αυτήν την περίοδο. Η μπάλα:
               α. Μπαίνει στο καλάθι
               β. Χτυπάει στη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
                 α. Το καλάθι του Α1 είναι έγκυρο και χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές στον Α4.
               β. Χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές στον Α4.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
            Ο Α1 σουτάρει για καλάθι. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα ο χρόνος των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων λήγει και μετά ένα αμυντικό σφάλμα καταλογίζεται εναντίον του Β2 που κάνει φάουλ στον Α4. Είναι το πέμπτο (5ο) σφάλμα της ομάδας Β σ’ αυτήν την περίοδο. Η μπάλα:
               α. Μπαίνει στο καλάθι
               β. Χτυπάει στη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
                 α. Το καλάθι του Α1 είναι έγκυρο και χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές στον Α4.
               β. Χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές στον Α4.

ΑΡΘΡΟ 30   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΓΗΠΕΔΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
              Ενώ βρίσκεται στον αέρα, ένας παίκτης διατηρεί την ίδια θέση που είχε όταν για τελευταία φορά πατούσε στο δάπεδο, πριν πηδήξει στον αέρα. Όμως, όταν ένας παίκτης που βρίσκεται στον αέρα πηδά από το εμπρός γήπεδό του και αποκτά έλεγχο της μπάλας ενώ ακόμα είναι στον αέρα, αυτός είναι ο πρώτος παίκτης της ομάδας του που αποκτά (εγκαθιστά) έλεγχο της μπάλας για την ομάδα.
Αν η φόρα του εν συνεχεία τον επιστρέφει στο πίσω γήπεδό του, αυτός είναι αβοήθητος (ανίκανος) να αποφύγει τη μη επιστροφή επίσης με την μπάλα στο πίσω γήπεδο. Για το λόγο αυτό εάν ένας παίκτης που βρίσκεται στον αέρα εγκαθιστά νέο έλεγχο της μπάλας  για την ομάδα, η θέση αυτού του παίκτη σχετικά με το εμπρός/πίσω γήπεδο δε θα καθορίζεται (εγκαθιδρύεται)  έως ότου ο παίκτης να έχει επιστρέψει και τα δύο πόδια στο δάπεδο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
           Ο Α4 στο πίσω γήπεδό του, επιχειρεί μία πάσα αιφνιδιασμού στον Α5 στο εμπρός γήπεδο. Ο Β3 πηδά από το εμπρός γήπεδο της ομάδας Β, πιάνει την μπάλα στον αέρα  και προσγειώνεται:
               α) Και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδό του
               β)  Ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
               γ) Ιππαστί της κεντρικής γραμμής και εν συνεχεία ντριμπλάρει ή μεταβιβάζει την μπάλα στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
           Καμία παράβαση δεν έχει συμβεί. Ο Β3 εγκαθίδρυσε τον πρώτο έλεγχο μπάλας για την ομάδα Β ενώ ήταν στον αέρα και η θέση του σχετικά με το εμπρός/πίσω γήπεδο δεν ήταν καθορισμένη έως ότου και τα δύο πόδια του Β3  επιστρέψαν στο δάπεδο. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Β3  είναι νόμιμα στο πίσω γήπεδό του.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
           Στην αναπήδηση ανάμεσα στους Α4 και Β4 με την οποία αρχίζει η πρώτη περίοδος, η μπάλα έχει νόμιμα κτυπηθεί, όταν ο Α5 πηδάει από το εμπρός γήπεδό του, πιάνει την μπάλα ενώ είναι στον αέρα και προσγειώνεται
               α) Και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδό του.
               β)  Ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
               γ) Ιππαστί της κεντρικής γραμμής και εν συνεχεία ντριμπλάρει ή μεταβιβάζει την μπάλα στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Καμία παράβαση δεν έχει συμβεί. Ο Α5 εγκαθίδρυσε τον πρώτο έλεγχο μπάλας για την ομάδα Α ενώ ήταν στον αέρα. Σε όλες τις δύο περιπτώσεις ο Α5 είναι νόμιμα στο πίσω γήπεδό του.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
            Ο Α4 που επαναφέρει την μπάλα  στο εμπρός γήπεδό του επιχειρεί να μεταβιβάσει την μπάλα στον Α3. Ο Α3 πηδάει από το πίσω γήπεδό του, πιάνει την μπάλα ενώ είναι στον αέρα και προσγειώνεται
               α) Και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδό του.
               β) Ιππαστί της κεντρικής γραμμής.
               γ) Ιππαστί της κεντρικής γραμμής και εν συνεχεία ντριμπλάρει ή μεταβιβάζει την μπάλα στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Παράβαση της ομάδας Α. Ο Α4 που επαναφέρει την μπάλα, έχει εγκαθιδρύσει έλεγχο της μπάλας για την ομάδα Α στο εμπρός γήπεδο, πριν ο Α3 πιάσει την μπάλα ενώ βρισκόταν στον αέρα και προσγειωθεί στο πίσω γήπεδό του. Σε όλες τις περιπτώσεις ο Α3 έχει παράνομα επιστρέψει την μπάλα στο πίσω γήπεδο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
             Ο Α4 στο πίσω γήπεδό του, επιχειρεί να μεταβιβάσει την μπάλα στον Α5 στο εμπρός γήπεδό του. Ο Β4 πηδάει από το εμπρός γήπεδό του, πιάνει την μπάλα ενώ είναι στον αέρα και πριν προσγειωθεί στο πίσω γήπεδό του μεταβιβάζει την μπάλα στον Β5 στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Παράβαση της ομάδας Β για παράνομη επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο.     
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
Η μπάλα έχει παράνομα επιστρέψει στο πίσω γήπεδο όταν ένας παίκτης της ομάδας Α στο εμπρός γήπεδο γίνεται αιτία η μπάλα να αγγίξει το πίσω γήπεδο και εν συνεχεία ένας παίκτης της ομάδας Α είναι ο πρώτος που αγγίζει την μπάλα είτε στο εμπρός γήπεδο είτε στο πίσω γήπεδο. Είναι νόμιμο, όμως, όταν ένας παίκτης της ομάδας Α στο πίσω γήπεδο γίνεται αιτία η μπάλα να αγγίξει το εμπρός γήπεδο και εν συνεχεία ένας παίκτης της ομάδας Α είναι ο πρώτος που αγγίζει την μπάλα είτε στο εμπρός γήπεδο είτε στο πίσω γήπεδο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο Α4 στέκεται και με τα δύο πόδια στο εμπρός γήπεδο κοντά στην κεντρική γραμμή όταν επιχειρεί μία σκαστή πάσα  στον Α5 ο οποίος επίσης στέκεται και με τα δύο πόδια στο εμπρός γήπεδο  κοντά στην κεντρική γραμμή. Στην πάσα, η μπάλα αγγίζει το πίσω γήπεδο πριν αγγιχτεί από τον Α5.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Παράβαση για παράνομη επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
            Ο Α4 στέκεται και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδο κοντά στην κεντρική γραμμή όταν ο επιχειρεί μία σκαστή πάσα  στον Α5 ο οποίος επίσης στέκεται και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδο  κοντά στην κεντρική γραμμή. Στην πάσα, η μπάλα αγγίζει το εμπρός γήπεδο πριν αγγιχτεί από τον Α5.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Νόμιμο παίξιμο
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
            Ο Α4 στο πίσω γήπεδό του πασάρει την μπάλα προς το εμπρός γήπεδο. Η μπάλα εκτρέπεται  από έναν διαιτητή που στέκεται στον αγωνιστικό χώρο και με τα δύο του  πόδια ιππαστί της κεντρικής γραμμής και στη συνέχεια αγγίζεται από τον Α5 που επίσης είναι στο πίσω γήπεδό του.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   Νόμιμο παίξιμο. Καμία παράβαση για παράνομη επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο καθώς κανένας παίκτης της ομάδας  Α δεν ήταν ο τελευταίος που άγγιξε την μπάλα στο εμπρός γήπεδό του. Όμως, καθώς η μπάλα έχει περάσει στο εμπρός γήπεδο, η μέτρηση των οχτώ (8) δευτερολέπτων σταματά τη στιγμή που η μπάλα αγγίζεται από το διαιτητή και θα ξαναρχίσει μόλις ο Α5 αγγίζει την μπάλα.     


ΑΡΘΡΟ 31   ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΠΑΛΑ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
 Όταν η μπάλα βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της στεφάνης κατά τη διάρκεια προσπάθειας σουτ για καλάθι ή ελεύθερης βολής, είναι παρέμβαση στη μπάλα αν ένας παίκτης φτάνει διαμέσου του καλαθιού, από κάτω, και αγγίζει την μπάλα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
             Στην τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή από τον Α4
   α) Πριν η μπάλα να έχει αγγίξει τη στεφάνη,
   β) Αφού η μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη και ακόμα έχει πιθανότητα να μπει στο καλάθι,
ο Β4 φτάνει διαμέσου του καλαθιού, από κάτω, και αγγίζει την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Παράβαση του Β4 για παράνομο άγγιγμα της μπάλας.
   α) Ένας πόντος θα κατακυρωθεί στον Α4 και ένα τεχνικό σφάλμα θα καταλογιστεί στον Β4.
   β) Ένας πόντος θα κατακυρωθεί στον Α4, αλλά κανένα τεχνικό σφάλμα δε θα καταλογιστεί στον Β4.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
              Όταν η μπάλα βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της στεφάνης κατά τη διάρκεια μεταβίβασης (πάσας) ή αφού αυτή έχει αγγίξει τη στεφάνη, είναι παρέμβαση στη μπάλα  αν ένας παίκτης φτάνει διαμέσου του καλαθιού, από κάτω, και αγγίζει την μπάλα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
              Η μπάλα είναι πάνω από τη στεφάνη σαν αποτέλεσμα μίας μεταβίβασης (πάσας), όταν ο Β4 φτάνει διαμέσου του καλαθιού, από κάτω, και αγγίζει την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Παράβαση του Β4. Δύο (2) ή τρεις (3) πόντοι θα κατακυρωθούν στην ομάδα Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3
Στη συνέχεια της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής και αφού η μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη, η προσπάθεια της ελεύθερης βολής αλλάζει την υπόστασή της και γίνεται καλάθι δύο πόντων, εάν η μπάλα νόμιμα αγγιχθεί από οποιονδήποτε παίκτη πριν μπει στο καλάθι.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Η τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή του Α4 έχει αγγίξει τη στεφάνη και αναπηδά πάνω από αυτή. Ο  Β4 προσπαθεί να κτυπήσει την μπάλα μακριά, αλλά η μπάλα μπαίνει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Η μπάλα έχει νόμιμα αγγιχθεί. Η προσπάθεια της ελεύθερης βολής έχει αλλάξει την υπόστασή της και δύο πόντοι θα κατακυρωθούν στην ομάδα Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4
  Εάν, κατά τη διάρκεια προσπάθειας για καλάθι, ένας παίκτης αγγίζει τη μπάλα στην ανοδική της πορεία, όλοι οι περιορισμοί που αφορούν την παρεμβολή και παρέμβαση στη μπάλα, θα εφαρμόζονται.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
              Κατά τη διάρκεια ενός σουτ για καλάθι (από την ομάδα Α) η μπάλα στην ανοδική της πορεία αγγίζεται από τον Β5 (ή τον Α5). Στην καθοδική της πορεία προς το καλάθι η μπάλα αγγίζεται από:
                 α) Τον Α3
                 β) Τον Β3
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Η επαφή του Α5 ή του Β5 με τη μπάλα στην ανοδική της πορεία είναι νόμιμη και δεν αλλάζει την υπόσταση ενός σουτ για καλάθι. Όμως, η επόμενη επαφή με τη μπάλα στην καθοδική της πορεία από τον Α3 ή τον Β3 είναι παράβαση.
                 α) Η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β για επαναφορά από την προέκταση της γραμμής των ελεύθερων βολών.
                 β) Δύο (2) ή τρεις (3) πόντοι κατακυρώνονται στην ομάδα Α.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5
              Είναι παρέμβαση στη μπάλα, αν ένας παίκτης προκαλεί τη δόνηση του πίνακα ή της στεφάνης με τέτοιο τρόπο ώστε η μπάλα, κατά την κρίση του διαιτητή, να έχει εμποδιστεί να μπει στο καλάθι  ή έχει γίνει αιτία να μπει στο καλάθι.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
              Ο Α4 επιχειρεί ένα σουτ για καλάθι τριών πόντων κοντά στη λήξη του αγώνα. Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, το χρονόμετρο του αγώνα ηχεί τη λήξη του αγώνα. Μετά το σήμα, ο Β4 προκαλεί τη δόνηση του πίνακα ή της στεφάνης και για το λόγο αυτό, κατά την κρίση του διαιτητή, η μπάλα εμποδίζεται να μπει στο καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Ακόμα και μετά που  το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί για τη λήξη του αγώνα, η μπάλα παραμένει ζωντανή και για το λόγο αυτό μία παράβαση παρέμβασης στη μπάλα έχει συμβεί. Τρεις (3) πόντοι κατακυρώνονται στην ομάδα Α.             

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6
              Παρέμβαση στη μπάλα από αμυνόμενο ή επιτιθέμενο παίκτη κατά τη διάρκεια ενός σουτ για καλάθι διαπράττεται, όταν ο παίκτης αγγίζει το καλάθι ή τον πίνακα, ενώ η μπάλα είναι σε επαφή με τη στεφάνη και έχει ακόμα πιθανότητα να μπει στο καλάθι.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
              Μετά από σουτ του Α4 για καλάθι, η μπάλα έχει αναπηδήσει από τη στεφάνη και εν συνεχεία προσγειώνεται ξανά στη στεφάνη. Η μπάλα αγγίζει ακόμα τη στεφάνη όταν ο Β4 αγγίζει τη στεφάνη ή τον πίνακα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Παράβαση του Β4. Οι περιορισμοί της παρέμβασης  στη μπάλα εφαρμόζονται όσο διάστημα η μπάλα έχει πιθανότητα να μπει στο καλάθι.

ΑΡΘΡΟ 33   ΕΠΑΦΗ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
33.10    Ημικυκλικές περιοχές μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
              Ο σκοπός του κανόνα του ημικύκλιου μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος είναι να μην ανταμείβει έναν αμυνόμενο παίκτη που έχει πάρει θέση κάτω από το δικό του καλάθι για να  πετύχει ένα επιθετικό σφάλμα εναντίον ενός επιτιθέμενου παίκτη ο  οποίος έχει έλεγχο της μπάλας και εισδύει προς το καλάθι.

  Για να εφαρμόζεται ο κανόνας του ημικύκλιου μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος:
                    α) Ο αμυνόμενος παίκτης θα έχει και τα δύο του πόδια μέσα στην ημικυκλική περιοχή (βλέπε διάγραμμα 1). Η γραμμή του ημικυκλίου δεν είναι τμήμα της ημικυκλικής περιοχής.
                    β) Ο επιτιθέμενος παίκτης θα κινείται προς στο καλάθι διαμέσου της γραμμής του ημικυκλίου και θα επιχειρεί ένα σουτ για καλάθι ή μία μεταβίβαση ενώ είναι στον αέρα.

              Ο κανόνας του ημικύκλιου μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος δεν εφαρμόζεται και καμία επαφή δε θα υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανονικούς κανονισμούς, π.χ. αρχή κυλίνδρου, αρχή φράγματος/πέσιμο πάνω σε παίκτη:
                   α) Για όλες τις περιπτώσεις παιχνιδιού που συμβαίνουν έξω από την ημικυκλική περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος, και που επίσης εξελίσσονται  στην περιοχή ανάμεσα στην ημικυκλική περιοχή και την τελική γραμμή.
                   β) Για όλες τις περιπτώσεις διεκδίκησης (ριμπάουντ) όταν, μετά από ένα σουτ για καλάθι, η μπάλα αναπηδά και μία περίπτωση επαφής συμβαίνει.
                   γ) Για κάθε μη νόμιμη χρήση των χεριών, βραχιόνων, ποδιών και σώματος είτε από επιτιθέμενο είτε από αμυνόμενο παίκτη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
              Ο Α4 επιχειρεί ένα σουτ με άλμα (jump shot) το οποίο ξεκινά έξω από την ημικυκλική περιοχή και πέφτει πάνω στον Β4 ο οποίος είναι μέσα στην ημικυκλική περιοχή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Νόμιμη ενέργεια από τον Α4 καθώς εφαρμόζεται ο κανόνας του ημικύκλιου μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
              Ο Α4 ντριμπλάρει κατά μήκος της τελικής γραμμής και, αφού φτάνει στην περιοχή πίσω από τον πίνακα, πηδά διαγώνια ή προς τα πίσω και πέφτει πάνω στον Β4 ο οποίος είναι σε νόμιμη θέση φύλαξης μέσα στην ημικυκλική περιοχή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Επιθετικό σφάλμα του Α4. Ο κανόνας του ημικύκλιου μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος δεν εφαρμόζεται καθώς ο Α4 έχει εισέλθει στην ημικυκλική περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος από τον αγωνιστικό χώρο ακριβώς πίσω από τον πίνακα και της υποτιθέμενης γραμμής προέκτασής του. (βλέπε διάγραμμα 1)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
              Το σουτ του Α4 για καλάθι αγγίζει τη στεφάνη και μία κατάσταση διεκδίκησης (ριμπάουντ) συμβαίνει. Ο Α5 πηδά στον αέρα, πιάνει την μπάλα και εν συνεχεία πέφτει πάνω στον Β4 ο οποίος είναι σε νόμιμη θέση φύλαξης μέσα στην ημικυκλική περιοχή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Επιθετικό σφάλμα του Α5. Ο κανόνας του ημικύκλιου μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος δεν εφαρμόζεται.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4
              Ο Α4 διεισδύει προς το καλάθι και είναι σε προσπάθεια σουτ. Αντί της ολοκλήρωσης του σουτ για καλάθι ο Α4 μεταβιβάζει την μπάλα στον Α5 ο οποίος τον ακολουθεί κατ’ ευθείαν. Ο Α4 εν συνεχεία πέφτει πάνω στον Β4 ο οποίος είναι μέσα στην ημικυκλική περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος. Την ίδια στιγμή ο Α5, με την μπάλα στα χέρια του είναι σε μία συνεχόμενη κίνηση προς το καλάθι με σκοπό να σκοράρει.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Επιθετικό σφάλμα του Α4. Ο κανόνας του ημικύκλιου μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος δεν εφαρμόζεται καθώς ο Α4 χρησιμοποιεί αντικανονικά το σώμα του για να ανοίξει το δρόμο προς το καλάθι για τον Α5.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5
              Ο Α4 διεισδύει προς το καλάθι και είναι σε  προσπάθεια  σουτ. Αντί της ολοκλήρωσης του σουτ για καλάθι ο Α4 μεταβιβάζει την μπάλα στον Α5 ο οποίος στέκεται στη γωνία του αγωνιστικού χώρου. Ο Α4 εν συνεχεία πέφτει πάνω στον Β4 ο οποίος είναι μέσα στην ημικυκλική περιοχή μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
              Νόμιμη ενέργεια του Α4. Ο κανόνας του ημικύκλιου μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος εφαρμόζεται.

Στεφάνη: ΜΕΣΑΔιάγραμμα 1 Θέση ενός παίκτη μέσα/έξω της ημικυκλικής περιοχής
                              μη καταλογισμού επιθετικού σφάλματος.

ΑΡΘΡΟ 35   ΔΙΠΛΟ ΣΦΑΛΜΑ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

              Οποτεδήποτε υπάρχουν αντικρουόμενες αποφάσεις από τους διαιτητές ή οι παραβιάσεις των κανονισμών συμβαίνουν σχεδόν ταυτόχρονα και μία από τις αποφάσεις είναι η ακύρωση καλαθιού, η απόφαση αυτή θα επικρατήσει και κανένας πόντος δεν θα κατακυρωθεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
               Ενώ η προσπάθεια για σουτ είναι σε εξέλιξη, υπάρχει σωματική επαφή μεταξύ του σουτέρ Α4 και του Β4. Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι. Ο διαιτητής κεφαλής καταλογίζει επιθετικό σφάλμα εναντίον του Α4 και συνεπώς το καλάθι δεν θα μετρήσει. Ο διαιτητής ουράς καταλογίζει αμυντικό σφάλμα εναντίον του Β4 και συνεπώς το καλάθι θα μετρήσει.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ένα διπλό σφάλμα έχει συμβεί και το καλάθι δε θα μετρήσει. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών.
Η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της μόνο ότι χρόνο είχε απομείνει στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24)δευτερολέπτων τη στιγμή που συνέβη το διπλό σφάλμα.

ΑΡΘΡΟ 36   ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών της τέταρτης περιόδου και κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών κάθε παράτασης, η μπάλα είναι εκτός ορίων για μία επαναφορά και βρίσκεται ακόμα στα χέρια του διαιτητή ή είναι ήδη στην διάθεση του παίκτη που θα εκτελέσει την επαναφορά. Εάν την ίδια στιγμή ένας αμυνόμενος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο προκαλεί επαφή με έναν παίκτη της επιτιθέμενης ομάδας στον αγωνιστικό χώρο και καταλογίζεται ένα σφάλμα, αυτό είναι ένα αντιαθλητικό σφάλμα.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
            Με 0:53 να παιχτούν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο Α4 έχει την μπάλα στα χέρια του ή στην διάθεσή του για μία επαναφορά, όταν ο Β5 προκαλεί επαφή στον αγωνιστικό χώρο και ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Β5.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Ο Β5 προφανώς δεν έχει κάνει προσπάθεια να παίξει την μπάλα και έχει αποκτήσει πλεονέκτημα με το να μην επιτρέψει το χρονόμετρο του αγώνα να επαναρχίσει. Ένα αντιαθλητικό σφάλμα πρέπει να καταλογιστεί χωρίς να έχει δοθεί  προειδοποίηση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
            Με 0:53 να παιχτούν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, ο παίκτης Α4 που επαναφέρει έχει την μπάλα στα χέρια του ή στην διάθεσή του, όταν ο Α5 προκαλεί επαφή με τον Β5 στον αγωνιστικό χώρο και ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Α5.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Ο Α5 δεν απέκτησε πλεονέκτημα διαπράττοντας ένα σφάλμα. Ένα προσωπικό σφάλμα καταλογίζεται στον Α5 εκτός κι αν υπάρχει σκληρή επαφή η οποία θα καταλογιστεί σαν αντιαθλητικό σφάλμα. Η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β για επαναφορά στο πλησιέστερα σημείο της καταστρατήγησης.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
Στο τελευταίο (-α) λεπτό (-α) ενός σχεδόν ισόπαλου αγώνα και αφού η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του παίκτη που επαναφέρει, ένας αμυνόμενος παίκτης, με σκοπό να σταματήσει ή να μην επαναρχίσει το χρονόμετρο του αγώνα, προκαλεί επαφή με έναν επιτιθέμενο παίκτη ο οποίος σχεδόν δέχεται ή έχει δεχτεί την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τέτοια επαφή θα καταλογίζεται αμέσως σαν προσωπικό σφάλμα εκτός κι αν υπάρχει σκληρή επαφή η οποία θα καταλογιστεί σαν αντιαθλητικό σφάλμα ή σφάλμα αποκλεισμού. Η αρχή του πλεονεκτήματος/μειονεκτήματος δε θα εφαρμόζεται.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
            Με 1:02 να παιχτούν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και με το σκορ Α 83- Β 80, η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Α4 που επαναφέρει, όταν ο Β5 προκαλεί επαφή στον αγωνιστικό χώρο με τον Α5 ο οποίος σχεδόν δέχεται την μπάλα. Ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Β5.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Ένα προσωπικό σφάλμα θα καταλογιστεί αμέσως στον Β5, εκτός κι αν οι διαιτητές κρίνουν ότι η δριμύτητα της επαφής του Β5 απαιτεί να καταλογιστεί ένα αντιαθλητικό σφάλμα ή σφάλμα αποκλεισμού.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
            Με 1:02 να παιχτούν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και με το σκορ Α 83- Β 80, η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Α4 που επαναφέρει, όταν ο Α5 προκαλεί επαφή στον αγωνιστικό χώρο με τον Β5. Ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Α5.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Ο Α5 δεν απέκτησε πλεονέκτημα διαπράττοντας ένα σφάλμα. Ένα προσωπικό σφάλμα θα καταλογιστεί στον Α5 αμέσως, εκτός κι αν υπάρχει σκληρή επαφή. Η μπάλα χορηγείται στην ομάδα Β για επαναφορά στο πλησιέστερο σημείο της καταστρατήγησης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
            Με 1:02 να παιχτούν στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και με το σκορ Α 83- Β 80, η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Α4 που επαναφέρει όταν, σε διαφορετική περιοχή του αγωνιστικού χώρο προς αυτόν που χορηγείται η επαναφορά, ο Β5 προκαλεί επαφή με τον Α5. Ένα σφάλμα καταλογίζεται στον Β5.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Ο Β5 προφανώς δεν κάνει καμία προσπάθεια να παίξει την μπάλα και ένα πλεονέκτημα αποκτάται με το να μην επιτρέψει το χρονόμετρο του αγώνα να επαναρχίσει. Ένα αντιαθλητικό σφάλμα πρέπει να καταλογιστεί χωρίς να έχει δοθεί προειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 38   ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Μία προειδοποίηση από το διαιτητή γίνεται  σ’ έναν παίκτη για μία ενέργεια ή συμπεριφορά η οποία αν επαναληφθεί θα οδηγήσει σ’ ένα τεχνικό σφάλμα. Αυτή η προειδοποίηση θα πρέπει επίσης να γνωστοποιηθεί στον προπονητή αυτής της ομάδας και θα εφαρμοστεί για κάθε μέλος της ομάδας για παρόμοιες ενέργειες και για το υπόλοιπο του αγώνα. Μία  προειδοποίηση από τον διαιτητή θα πρέπει να γίνεται, μόνο όταν η μπάλα είναι νεκρή και το χρονόμετρο του αγώνα σταματημένο.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ένα μέλος της ομάδας Α δέχεται  προειδοποίηση για:
   α) Παρεμπόδιση στην επαναφορά.
   β) Τη συμπεριφορά του.
               γ) Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η οποία αν επαναληφθεί, θα οδηγήσει  σε τεχνικό σφάλμα.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Η προειδοποίηση  θα πρέπει επίσης να γνωστοποιηθεί στον προπονητή Α και θα εφαρμοστεί για όλα τα μέλη της ομάδας Α για παρόμοιες ενέργειες, για το υπόλοιπο του αγώνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
Εάν κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα, ένα τεχνικό σφάλμα διαπράττεται από ένα μέλος μιας ομάδας που δικαιούται να παίξει και προσδιορίζεται σαν παίκτης-προπονητής. Το τεχνικό σφάλμα θα μετρήσει σαν σφάλμα παίκτη και θα μετρήσει στην κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων στην περίοδο που ακολουθεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο παίκτης- προπονητής Α4 χρεώνεται με ένα τεχνικό σφάλμα για:
   α) Κρέμασμα στη στεφάνη κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν την έναρξη του αγώνα ή του ημιχρόνου,
   β) Αντιαθλητική συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Και στις δύο περιπτώσεις ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί εναντίον του Α4 σαν παίκτης. Το σφάλμα θα μετρήσει σαν ένα (1) από τα σφάλματα που οδηγούν σε κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων της περιόδου που ακολουθεί, καθώς επίσης σαν ένα (1) από τα πέντε (5) σφάλματα που πρέπει να διαπράξει ο Α4 για να εγκαταλείψει τον αγώνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3
Ενώ ένας παίκτης είναι στην προσπάθεια σουτ, οι αντίπαλοι δεν επιτρέπεται να ενοχλούν αυτόν τον παίκτη με ενέργειες τέτοιες όπως: κουνώντας ένα χέρι (-ια) για να περιορίσουν το οπτικό πεδίο του σουτέρ, φωνάζοντας δυνατά, κτυπώντας τα πόδια δυνατά ή κτυπώντας παλαμάκια κοντά στον σουτέρ. Το να πράξουν έτσι, ένα τεχνικό σφάλμα θα προκύψει αν ο σουτέρ τεθεί από την ενέργεια σε μειονεκτική θέση (αστοχήσει) ή μία προειδοποίηση αν ο σουτέρ δεν τεθεί σε μειονεκτική θέση (ευστοχήσει).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο Α4 είναι στην προσπάθεια σουτ για καλάθι όταν ο Β4 επιχειρεί να ενοχλήσει τον Α4 φωνάζοντας δυνατά ή κτυπώντας τα πόδια του δυνατά στο δάπεδο. Το σουτ για καλάθι είναι:
   α) Πετυχημένο (εύστοχο)
               β) Αποτυχημένο (άστοχο)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Μία προειδοποίηση πρέπει να γίνει στον Β4 η οποία θα κοινοποιηθεί επίσης στον προπονητή Β. Η προειδοποίηση αυτή θα εφαρμοστεί για όλους τους παίκτες της ομάδας Β για τον εναπομείναντα χρόνο του αγώνα για παρόμοια συμπεριφορά.
   β) Ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί στον Β4.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4
Ένας παίκτης ξαναμπαίνει στον αγώνα αφού έχει διαπράξει πέμπτο σφάλμα και αφού έχει ενημερωθεί ότι δεν δικαιούται πλέον να συμμετέχει. Η αντικανονική  συμμετοχή θα τιμωρείται αμέσως μόλις ανακαλυφθεί, χωρίς να τίθενται οι αντίπαλοι σε μειονεκτική θέση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μετά τη διάπραξη πέμπτου σφάλματος, ο Β4 είναι ενήμερος ότι δεν δικαιούται πλέον να συμμετέχει. Αργότερα, ο Β4 ξαναμπαίνει στον αγώνα ως αντικαταστάτης. Η αντικανονική συμμετοχή του Β4 ανακαλύπτεται:
   α) Πριν η μπάλα να έχει ζωντανέψει για την επανέναρξη του αγώνα.
               β) Αφού η μπάλα έχει ζωντανέψει ξανά και ενώ η μπάλα είναι στον έλεγχο της ομάδας Α.
               γ) Αφού η μπάλα έχει ζωντανέψει ξανά και ενώ η μπάλα είναι στον έλεγχο της ομάδας Β.
               δ) Αφού η μπάλα έχει νεκρώσει ξανά μετά την εκ νέου είσοδο του Β4 στον αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο Β4 θα απομακρυνθεί από τον αγώνα αμέσως. Ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί εναντίον του προπονητή Β, σημειούμενο ως «Β».
               β) Ο αγώνας θα σταματήσει αμέσως εκτός κι αν η ομάδα Α τίθεται σε μειονεκτική θέση. Ο Β4 θα απομακρυνθεί από τον αγώνα και ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί εναντίον του προπονητή Β, σημειούμενο ως «Β».
               γ), δ) Ο αγώνας θα σταματήσει αμέσως. Ο Β4 θα απομακρυνθεί από τον αγώνα και ένα τεχνικό σφάλμα θα χρεωθεί στον προπονητή Β, σημειούμενο ως «Β».
           
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5
Εάν,  αφού έχει ενημερωθεί ότι δεν δικαιούται πλέον να συμμετέχει εξαιτίας πέμπτου σφάλματος, ένας παίκτης μπαίνει στον αγώνα ξανά και πετυχαίνει καλάθι, διαπράττει σφάλμα ή του γίνεται σφάλμα από έναν αντίπαλο, πριν η αντικανονική συμμετοχή ανακαλυφθεί, το καλάθι θα μετρήσει και το σφάλμα θα πρέπει να θεωρηθεί σαν σφάλμα παίκτη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Αφού έχει διαπράξει πέμπτο σφάλμα και έχει ενημερωθεί  ότι δεν δικαιούται πλέον να συμμετέχει, ο Β4 μπαίνει στον αγώνα εκ νέου ως αντικαταστάτης. Η αντικανονική συμμετοχή του Β4 ανακαλύπτεται αφού:
   α) ο Β4 πετυχαίνει καλάθι.
               β) ο Β4 διαπράττει σφάλμα.
               γ) ο Β4 κερδίζει σφάλμα από τον Α4 (πέμπτο ομαδικό σφάλμα).
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Το καλάθι που πέτυχε ο Β4 θα μετρήσει.
               β) Το σφάλμα του Β4 είναι σφάλμα παίκτη.
               γ) Οι δύο ελεύθερες βολές που χορηγούνται στον Β4 θα εκτελεστούν από τον αντικαταστάτη του.
Σε όλες τις περιπτώσεις ένα τεχνικό σφάλμα θα καταλογιστεί στον προπονητή Β, σημειούμενο ως («Β»).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6
Εάν, αφού έχει διαπράξει πέμπτο σφάλμα και δεν έχει ενημερωθεί  ότι δε δικαιούται πλέον να συμμετέχει, ένας παίκτης παραμείνει ή μπει ξανά στον αγώνα, αυτός ο παίκτης θα απομακρυνθεί από τον αγώνα αμέσως μόλις το λάθος ανακαλυφθεί χωρίς να τεθούν οι αντίπαλοι σε μειονεκτική θέση. Καμία ποινή δε θα επιβληθεί για την αντικανονική συμμετοχή του παίκτη. Εάν αυτός ο παίκτης πετύχει καλάθι, διαπράξει σφάλμα ή του γίνει σφάλμα από έναν αντίπαλο, το καλάθι θα μετρήσει και τα σφάλματα θα θεωρηθούν σαν σφάλματα παίκτη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο Α10 ζητάει να αντικαταστήσει τον Α4. Η μπάλα στη συνέχεια νεκρώνει σαν αποτέλεσμα σφάλματος του Α4 και ο Α10 εισέρχεται στον αγώνα. Οι διαιτητές από λάθος δεν ενημερώνουν τον Α4 ότι το σφάλμα ήταν το πέμπτο του. Ο Α4 αργότερα μπαίνει ξανά στον αγώνα σαν αντικαταστάτης. Η αντικανονική συμμετοχή του Α4 γίνεται αντιληπτή:
   α) Αφού το χρονόμετρο του αγώνα έχει ξεκινήσει και ενώ ο Α4 συμμετέχει σαν παίκτης.
   β) Αφού ο Α4 έχει πετύχει καλάθι.
   γ) Αφού ο Α4 διαπράττει σφάλμα στον Β4.
   δ) Αφού ο Β4 διαπράττει σφάλμα στον Α4 κατά τη διάρκεια ανεπιτυχούς σουτ για καλάθι.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο αγώνας θα σταματήσει και ο Α4 θα απομακρυνθεί αμέσως από τον αγώνα και θα αντικατασταθεί από έναν αναπληρωματικό, χωρίς να τεθεί η ομάδα Β σε μειονεκτική θέση. Καμία ποινή δεν θα χρεωθεί λόγω της αντικανονικής συμμετοχής του Α4.
   β) Το καλάθι του Α4 θα μετρήσει.
   γ)  Το σφάλμα του Α4 είναι σφάλμα παίκτη και θα τιμωρηθεί ανάλογα.
   δ) Σφάλμα του Β4. Στον αντικαταστάτη του Α4 θα χορηγηθούν δύο (2) ή τρεις (3) ελεύθερες βολές.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Δέκα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, ένα τεχνικό σφάλμα καταλογίζεται στον Α4. Πριν την έναρξη του αγώνα ο προπονητής Β ορίζει τον Β4 να εκτελέσει δύο (2) ελεύθερες βολές, όμως, ο Β4 δεν είναι ένας από τους παίκτες της αρχικής πεντάδας της ομάδας Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
 Ένας από τους παίκτες που έχει δηλωθεί στην αρχική πεντάδα της ομάδας Β πρέπει να εκτελέσει τις ελεύθερες βολές. Αντικατάσταση δεν μπορεί να παραχωρηθεί πριν  ο αγωνιστικός χρόνος να έχει αρχίσει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 7
            Όταν ένας παίκτης πέφτει κάτω προσποιούμενος σφάλμα προκειμένου να δημιουργήσει ένα αθέμιτο πλεονέκτημα κερδίζοντας σφάλμα το οποίο άδικα καταλογίζεται σ’ έναν αντίπαλο ή να δημιουργήσει μία αντιαθλητική ατμόσφαιρα ανάμεσα στους θεατές εναντίον των διαιτητών, τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει να θεωρείται αντιαθλητική.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
            Ο Α4 διεισδύει προς το καλάθι όταν ο  Β4 πέφτει προς τα πίσω στο δάπεδο χωρίς να έχει συμβεί επαφή μεταξύ αυτών των παικτών ή μετά από αμελητέα επαφή η οποία ακολουθείται από θεατρική επίδειξη του Β4. Μία προειδοποίηση για τέτοια ενέργεια έχει ήδη κοινοποιηθεί στους παίκτες της ομάδας Β δια μέσου του προπονητή της ομάδας Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Τέτοια συμπεριφορά είναι προφανώς αντιαθλητική και δηλητηριάζει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Ένα τεχνικό σφάλμα θα καταλογιστεί.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8
            Σοβαρός τραυματισμός μπορεί να προκληθεί από υπερβολική ταλάντευση των αγκώνων, ειδικά στη διαδικασία διεκδίκησης (ριμπάουντ) και σε καταστάσεις στενής φύλαξης. Εάν τέτοια ενέργεια καταλήξει σε επαφή, τότε ένα προσωπικό σφάλμα πρέπει να καταλογιστεί. Εάν η ενέργεια δεν καταλήξει σε επαφή, ένα τεχνικό σφάλμα πρέπει να καταλογιστεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
            Ο Α4 αποκτά έλεγχο της μπάλας σε διεκδίκηση (ριμπάουντ) και επιστρέφει στο δάπεδο. Ο Α4 αμέσως φυλάσσεται στενά από τον Β4. Χωρίς  να έρθει σ’ επαφή με τον Β4, ο Α4 κουνάει υπερβολικά τους αγκώνες σε μία προσπάθεια να εκφοβίσει τον Β4 ή για να ελευθερώσει αρκετό χώρο για να περιστραφεί (πιβοτάρει), μεταβιβάσει (πασάρει) ή ντριμπλάρει.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Η ενέργεια του Α4 δεν συμμορφώνεται με το πνεύμα και το σκοπό (πρόθεση) των κανονισμών. Ένα τεχνικό σφάλμα πρέπει να καταλογιστεί εναντίον του Α4.

 

ΑΡΘΡΟ 39   ΣΥΜΠΛΟΚΗ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε μία ομάδα χορηγείται επαναφορά της μπάλας επειδή αυτή είχε τον έλεγχό της τη στιγμή που μία συμπλοκή ξεσπάει ή απειλείται να ξεσπάσει. Αυτή η ομάδα θα έχει  μόνο ότι χρόνο απέμεινε στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, όταν ο αγώνας επαναρχίσει.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Η ομάδα Α έχει κατοχή της μπάλας για είκοσι (20) δευτερόλεπτα όταν συμβαίνει μία κατάσταση η οποία μπορεί να οδηγήσει σε συμπλοκή. Οι διαιτητές αποβάλλουν μέλη και από τις δύο ομάδες  για εγκατάλειψη των ορίων των πάγκων των ομάδων τους.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Η ομάδα Α, η οποία είχε τον έλεγχο της μπάλας πριν η κατάσταση συμπλοκής ξεκινήσει, θα δικαιούται μία επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας με μόνο τέσσερα (4) δευτερόλεπτα υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.

ΑΡΘΡΟ 42   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Στις ειδικές περιπτώσεις με έναν αριθμό ποινών να είναι προς διαχείριση, στην ίδια χρονική περίοδο που το χρονόμετρο του αγώνα είναι σταματημένο, οι διαιτητές πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη σειρά με την οποία η παραβίαση ή τα σφάλματα συνέβησαν, αποφασίζοντας ποιες ποινές θα εκτελεστούν και ποιες θα ακυρωθούν.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο Α4 επιχειρεί σουτ για καλάθι με άλμα (jump shot).Ενώ η μπάλα είναι στον αέρα, το σήμα του χρονομέτρου των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων ηχεί. Μετά το σήμα, αλλά με τον Α4 ακόμα στον αέρα, ο Β4 διαπράττει ένα αντιαθλητικό σφάλμα στον Α4 και:
   α) Η μπάλα δεν αγγίζει τη στεφάνη.
   β) Η μπάλα αγγίζει μόνο τη στεφάνη αλλά δεν μπαίνει στο καλάθι.
   γ) Η μπάλα μπαίνει στο καλάθι.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Σε όλες τις περιπτώσεις το αντιαθλητικό σφάλμα του Β4 δεν μπορεί να αγνοηθεί.       
   α) Ο Α4 κέρδισε σφάλμα από τον Β4 ενώ ήταν στην προσπάθεια του σουτ.
Η παράβαση των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων από την ομάδα Α θα αγνοηθεί καθώς έχει συμβεί μετά το αντιαθλητικό σφάλμα. Δύο (2) ή τρεις (3) ελεύθερες βολές θα χορηγηθούν στον Α4, ακολουθούμενες από επαναφορά της μπάλας για την ομάδα Α από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
   β)  Δεν έχει συμβεί καμία παράβαση είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων. Δύο (2) ή τρεις (3) ελεύθερες βολές θα χορηγηθούν στον Α4 ακολουθούμενες από επαναφορά της μπάλας για την ομάδα Α από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
   γ) Δύο (2) ή τρεις (3) πόντοι και μία (1) συμπληρωματική ελεύθερη βολή θα χορηγηθούν στον Α4, ακολουθούμενη από επαναφορά της μπάλας για την ομάδα Α από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Ο Α4 επιχειρεί σουτ για καλάθι με άλμα (jump shot) και του γίνεται φάουλ από τον Β3. Στη συνέχεια, ενώ ο Α4 είναι ακόμα στην προσπάθεια του σουτ του γίνεται φάουλ από τον Β4.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Το φάουλ του Β4 θα αγνοηθεί εκτός και αν είναι αντιαθλητικό ή σφάλμα αποκλεισμού.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Ο Β4 διαπράττει ένα αντιαθλητικό σφάλμα κατά του Α4. Μετά το σφάλμα, τεχνικά σφάλματα διαπράττονται από τον προπονητή Α και τον προπονητή Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Οι ποινές θα διαγραφούν με τη σειρά με την οποία συνέβησαν. Για το λόγο αυτό οι ποιες για το αντιαθλητικό σφάλμα του Β4 και το τεχνικό σφάλμα του προπονητή Α θα διαγραφούν. Ο αγώνας θα επαναρχίσει με ελεύθερες βολές που θα χορηγηθούν σε οποιονδήποτε παίκτη της ομάδας Α για το τεχνικό σφάλμα του προπονητή Β.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
Εάν διπλά σφάλματα ή σφάλματα με ισοβαρείς ποινές διαπράττονται κατά τη διάρκεια προσπάθειας ελεύθερης βολής, τα σφάλματα θα καταλογιστούν (χρεωθούν) αλλά οι ποινές δεν θα εκτελεστούν.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
         Ο Α4 δικαιούται δύο ελεύθερες βολές. Μετά την πρώτη ελεύθερη βολή:
   α) Οι Α5 και Β5 διαπράττουν ένα διπλό σφάλμα.
   β) Οι Α5 και Β5 διαπράττουν τεχνικά σφάλματα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Τα σφάλματα θα χρεωθούν εναντίον των Α5 και Β5, μετά τα οποία ο Α4 θα εκτελέσει τη δεύτερη ελεύθερη βολή. Ο αγώνας θα επαναρχίσει κανονικά, όπως μετά από κάθε τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Στον Α4 χορηγούνται δύο ελεύθερες βολές. Και οι δύο ελεύθερες βολές είναι πετυχημένες. Πριν η μπάλα ζωντανεύσει μετά την τελευταία ελεύθερη βολή:
   α) Οι Α5 και Β5 διαπράττουν ένα διπλό σφάλμα.
   β) Οι Α5 και Β5 διαπράττουν τεχνικά σφάλματα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Και στις δύο περιπτώσεις σφάλματα θα χρεωθούν εναντίων των  εμπλεκομένων παικτών, μετά τα οποία ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά από την τελική γραμμή, όπως μετά από κάθε τελευταία ή μοναδική ελεύθερη βολή.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3
Στην περίπτωση ενός διπλού σφάλματος και μετά την διαγραφή ισοβαρών ποινών εναντίον και των δύο ομάδων, αν δεν υπάρχουν  άλλες ποινές για εκτέλεση,  ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά από την ομάδα που είχε τον έλεγχο της μπάλας ή τον δικαιούταν, πριν την πρώτη καταστρατήγηση.
Σε περίπτωση που καμία ομάδα δεν είχε έλεγχο της μπάλας ή δεν τον δικαιούταν πριν την πρώτη καταστρατήγηση, υπάρχει μια περίπτωση αναπήδησης. Ο αγώνας επαναρχίζει με τη διαδικασία της εναλλασσόμενης κατοχής.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
           Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος του αγώνα, ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη περίοδο οι παίκτες Α5 και Β5 διαπράττουν σφάλματα αποκλεισμού ή ο προπονητής Α και ο προπονητής Β διαπράττουν τεχνικά σφάλματα.
Το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής δείχνει:
               α) Την ομάδα Α
         β) Την ομάδα Β
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο αγώνας  επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α, στην προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.  Τη στιγμή που η μπάλα αγγίζει ή νόμιμα αγγίζεται από έναν παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, η κατεύθυνση του βέλους εναλλασσόμενης κατοχής θα γυρίσει προς την ομάδα Β.
   β) Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, ξεκινώντας με δικαίωμα επαναφοράς για την ομάδα Β.
 
ΑΡΘΡΟ 44   ΔΙΟΡΘΩΣΙΜΑ ΛΑΘΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Για να είναι διορθώσιμο το λάθος πρέπει να ανακαλυφθεί από τους διαιτητές, τους κριτές ή τον κομισάριο, εάν είναι παρών, πριν η μπάλα ζωντανέψει μετά το πρώτο νέκρωμά της, αφού το χρονόμετρο του αγώνα έχει αρχίσει να λειτουργεί μετά το λάθος. Αυτό σημαίνει:
Γίνεται το λάθος                               Όλα τα λάθη γίνονται κατά τη διάρκεια μιας             
                                                          νεκρής μπάλας                   
Ζωντανή μπάλα                                Το λάθος είναι διορθώσιμο
   Το χρονόμετρο του αγώνα αρχίζει   Το λάθος είναι διορθώσιμο
   ή συνεχίζει να λειτουργεί   
   Νεκρή μπάλα                                    Το λάθος είναι διορθώσιμο
   Ζωντανή μπάλα                                Το λάθος δεν είναι πλέον διορθώσιμο
         Μετά τη διόρθωση του λάθους, ο αγώνας θα επαναρχίσει και η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα που τη δικαιούταν  τη στιγμή που ο αγώνας διακόπηκε για να διορθωθεί το λάθος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο Β4 διαπράττει σφάλμα στον Α4 και αυτό είναι το τέταρτο σφάλμα της ομάδας Β. Ο διαιτητής διαπράττει λάθος παραχωρώντας στον Α4 δύο (2) ελεύθερες βολές. Μετά την τελευταία πετυχημένη ελεύθερη βολή, ο αγώνας συνεχίζεται και το χρονόμετρο του αγώνα ξεκινάει. Ο Β5 παίρνει τη μπάλα, ντριμπλάρει και σκοράρει. Το λάθος ανακαλύπτεται:
   α) Πριν
   β) Αφού
η μπάλα τεθεί στην κατοχή παίκτη της ομάδας Α για την επαναφορά στην τελική γραμμή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
         Το καλάθι του Β5 μετράει.
   α) Κάθε ελεύθερη βολή που εκτελέστηκε θα ακυρωθεί. Το λάθος είναι ακόμα διορθώσιμο και η μπάλα θα χορηγηθεί στην ομάδα Α για επαναφορά στην τελική γραμμή, όπου ο αγώνας διακόπηκε για να διορθωθεί το λάθος.
            β) Το λάθος δεν είναι πλέον διορθώσιμο και ο αγώνας συνεχίζεται.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2
Εάν το λάθος αφορά λάθος παίκτη που εκτέλεσε ελεύθερη βολή (-ες), η βολή (-ες) θα ακυρώνεται. Η μπάλα θα χορηγηθεί στους αντιπάλους για επαναφορά στην προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών, εκτός κι αν ο αγώνας έχει αρχίσει, οπότε στην περίπτωση αυτή  η μπάλα θα χορηγηθεί στους αντιπάλους για επαναφορά πλησιέστερα στο σημείο που ο αγώνας διακόπηκε, εκτός κι αν ποινές για  περαιτέρω καταστρατηγήσεις είναι να εκτελεστούν.
Εάν οι διαιτητές έχουν αντιληφθεί, πριν η μπάλα να έχει φύγει από τα χέρια του παίκτη που εκτελεί τις ελεύθερες βολές για την πρώτη ή μοναδική ελεύθερη βολή,  ότι λάθος παίκτης έχει την πρόθεση να εκτελέσει ελεύθερη βολή (-ες), αυτός θα  αντικατασταθεί αμέσως με τον σωστό παίκτη χωρίς καμία κύρωση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο Β4 διαπράττει σφάλμα στον Α4 και αυτό είναι το έκτο σφάλμα της ομάδας Β. Στον Α4 χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές.  Αντί για τον Α4, είναι ο Α5 ο οποίος εκτελεί τις δύο ελεύθερες βολές. Το λάθος ανακαλύπτεται:
   α) Πριν η μπάλα να έχει φύγει από τα χέρια του Α5 για την πρώτη ελεύθερη βολή.
   β) Αφού η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Α5 για την πρώτη ελεύθερη βολή.
    γ) Μετά τη δεύτερη πετυχημένη ελεύθερη βολή.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Το λάθος είναι άμεσα διορθώσιμο και ο Α4 καλείται να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές χωρίς καμία κύρωση για την ομάδα Α.
   β) γ) Οι δύο ελεύθερες βολές ακυρώνονται και ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από την προέκταση της γραμμής των ελευθέρων βολών. 
    Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί εάν το σφάλμα του Β4 είναι αντιαθλητικό. Επίσης, σ’  αυτή την περίπτωση το δικαίωμα της κατοχής της μπάλας σαν μέρος της ποινής ακυρώνεται και ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Β από την προέκταση της κεντρικής γραμμής.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
   O B4 κάνει σφάλμα στον Α4 στην προσπάθεια του σουτ, μετά το οποίο ένα τεχνικό σφάλμα διαπράττεται από τον προπονητή Β. Αντί ο Α4 να εκτελέσει δύο (2) ελεύθερες βολές για το σφάλμα του Β5 είναι ο Α5 ο οποίος εκτελεί όλες, και τις τέσσερεις (4) ελεύθερες βολές. Το λάθος ανακαλύπτεται πριν η μπάλα να έχει φύγει από τα χέρια του παίκτη που επαναφέρει για την ομάδα Α, σαν αποτέλεσμα για το τεχνικό σφάλμα του προπονητή Β.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Οι δύο (2) ελεύθερες βολές οι οποίες εκτελέστηκαν από τον Α5 αντί του Α4 ακυρώνονται. Οι ελεύθερες βολές για την ποινή του άλλου σφάλματος εκτελέστηκαν νόμιμα και για το λόγο αυτό  ο αγώνας θα επαναρχίσει με επαναφορά για την ομάδα Α από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3
            Μετά τη διόρθωση ενός λάθους, ο αγώνας θα επαναρχίζει από το σημείο που διακόπηκε για να διορθωθεί το λάθος, εκτός και αν η διόρθωση περιλαμβάνει παράλειψη χορήγησης  ελεύθερης βολής (-ων) και:
   α) Εάν δεν έχει αλλάξει η κατοχή της ομάδας όταν το λάθος συνέβη, ο αγώνας θα επαναρχίσει όπως μετά από κάθε κανονική ελεύθερη βολή (-ες).
   β) Εάν δεν έχει αλλάξει η κατοχή της ομάδας όταν το λάθος συνέβη και η ίδια ομάδα πετύχει καλάθι, το λάθος θα αγνοηθεί και ο αγώνας  θα επαναρχίσει όπως μετά από κάθε κανονικό καλάθι.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο Β4 διαπράττει σφάλμα στον Α4 και αυτό είναι το πέμπτο σφάλμα της ομάδας Β. Λανθασμένα, στον Α4 χορηγείται επαναφορά αντί για δύο (2) ελεύθερες βολές. Ο Α5 ντριμπλάρει τη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, όταν ο Β5 την κτυπά βγάζοντάς την εκτός ορίων. Ο προπονητής Α ζητά ένα τάιμ-άουτ. Κατά τη διάρκεια του τάιμ-άουτ, οι διαιτητές αντιλαμβάνονται το λάθος ή υποπίπτει στην προσοχή τους ότι στον Α4 θα έπρεπε να έχουν χορηγηθεί δύο (2) ελεύθερες βολές.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Θα χορηγηθούν δύο (2) ελεύθερες βολές στον Α4 και ο αγώνας θα επαναρχίσει όπως μετά από κάθε κανονική ελεύθερη βολή (-ες).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Ο Β4 διαπράττει σφάλμα στον Α4 και αυτό είναι το πέμπτο σφάλμα της ομάδας Β. Λανθασμένα, στον Α4 χορηγείται επαναφορά αντί για δύο (2) ελεύθερες βολές. Μετά την επαναφορά, γίνεται σφάλμα στον Α5 από τον Β4 στην ανεπιτυχή του προσπάθεια για καλάθι και του χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι διαιτητές αντιλαμβάνονται το λάθος ή υποπίπτει στην προσοχή τους ότι στον Α4 θα έπρεπε να έχουν χορηγηθεί δύο (2) ελεύθερες βολές.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Θα χορηγηθούν δύο (2) ελεύθερες βολές στον Α4 άνευ τοποθέτησης παικτών στην περιοχή διεκδίκησης του ριμπάουντ. Μετά ο Α5 θα επιχειρήσει δύο (2) ελεύθερες βολές και ο αγώνας θα επαναρχίσει όπως μετά από κάθε κανονική ελεύθερη βολή (-ες).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
Ο Β4 διαπράττει σφάλμα στον Α4 και αυτό είναι το πέμπτο σφάλμα της ομάδας Β. Λανθασμένα, στον Α4 χορηγείται επαναφορά αντί για δύο (2) ελεύθερες βολές. Μετά την επαναφορά, ο Α5 πετυχαίνει καλάθι. Πριν η μπάλα ζωντανέψει, οι διαιτητές αντιλαμβάνονται το λάθος.
         ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Το λάθος αγνοείται και το παιχνίδι θα συνεχιστεί όπως μετά από κάθε κανονικό καλάθι.

ΑΡΘΡΟ 46   ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1
Ο πρώτος διαιτητής νομιμοποιείται να προσδιορίζει περιπτώσεις πότε η χρήση τεχνικού εξοπλισμού είναι απαραίτητη ή, σε αίτημα ενός προπονητή, να βεβαιώνει εάν το τελευταίο σουτ στη λήξη μίας περιόδου έγινε  εντός του αγωνιστικού χρόνου και/ή κατά πόσο αυτό το τελευταίο σουτ μετράει για δύο (2) ή τρεις (3) πόντους. Ο πρώτος διαιτητής είναι ο μόνος υπεύθυνος να αποφασίζει εάν τέτοιος εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
Σε περίπτωση επαναληπτικής επιθεώρησης, αυτή θα γίνει από τους διαιτητές, τον κομισάριο, εάν είναι παρών, και το χρονομέτρη. Ο πρώτος διαιτητής θα λάβει την τελική απόφαση.
Το αίτημα για χρήση εξοπλισμού επανάληψης πρέπει να γίνει πριν την έναρξη της επόμενης περιόδου ή πριν ο πρώτος διαιτητής να έχει υπογράψει το φύλλο αγώνος.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
Ο Α4 σουτάρει επιτυχώς για καλάθι όταν το χρονόμετρο του αγώνα ηχεί τη λήξη της περιόδου ή του αγώνα. Ο προπονητής Β εκφράζει την άποψή του ότι στο τελευταίο εύστοχο σουτ για καλάθι του Α4, η μπάλα απελευθερώθηκε μετά τη λήξη του αγωνιστικού χρόνου και ζητάει τη χρήση εξοπλισμού επανάληψης.
   α) Οι διαιτητές είναι απόλυτα σίγουροι για την απόφασή τους.
   β) Οι διαιτητές έχουν κάποιες αμφιβολίες ή διαφωνία εάν το σουτ έγινε  πριν το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα  ήχησε τη λήξη της περιόδου του αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
   α) Ο πρώτος διαιτητής αρνείται το αίτημα του προπονητή Β.
   β) Ο πρώτος διαιτητής αποδέχεται το αίτημα του προπονητή Β.
Η επαναληπτική επιθεώρηση γίνεται (διευθύνεται) παρουσία των διαιτητών, του κομισάριου, εάν είναι παρών και του χρονομέτρη. Εάν η επανάληψη δείξει, καθαρά και αδιαμφισβήτητα,  οπτική απόδειξη ότι η μπάλα ελευθερώθηκε μετά τη λήξη του αγωνιστικού χρόνου της περιόδου ή του αγώνα, το καλάθι ακυρώνεται. Εάν η επανάληψη εξακριβώσει ότι η μπάλα ελευθερώθηκε πριν τη λήξη του αγωνιστικού χρόνου της περιόδου ή του αγώνα, ο πρώτος διαιτητής επιβεβαιώνει τους δύο (2) πόντους για την ομάδα Α.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
Η ομάδα Α προηγείται με δύο(2) πόντους. Το χρονόμετρο του αγώνα ηχεί τη λήξη της περιόδου ή του αγώνα όταν ένα προσωπικό σφάλμα καταλογίζεται στον Α4 και παραχωρούνται δύο (2) ελεύθερες βολές στον Β4. Και οι δύο ελεύθερες βολές είναι εύστοχες και το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο. Πριν την έναρξη της επόμενης περιόδου ή της παράτασης, ο προπονητής της ομάδας Α ζητάει τη χρήση του εξοπλισμού επανάληψης.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Ο τεχνικός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να εξακριβώσει εάν το τελευταίο σουτ (όχι ο καταλογισμός του σφάλματος) έγινε πριν ή μετά τη λήξη του αγωνιστικού χρόνου μίας περιόδου Το αίτημα του προπονητή Α θα απορριφθεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
            Η ομάδα Α προηγείται με δύο (2) πόντους. Το σήμα ηχεί τη λήξη της περιόδου ή του αγώνα όταν ο Β4 σουτάρει για καλάθι και σκοράρει, αλλά μόνο δύο (2) και όχι τρεις (3) πόντοι παραχωρούνται από τους διαιτητές. Πριν την έναρξη της επόμενης περιόδου ή της παράτασης, ή πριν ο πρώτος διαιτητής να έχει υπογράψει το φύλλο αγώνος, ο προπονητής της ομάδας Β ζητάει τη χρήση του εξοπλισμού επανάληψης.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Ο τεχνικός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επαληθεύσει αν το τελικό σουτ στη λήξη της περιόδου έγινε κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού χρόνου και/η κατά πόσο αυτό το σουτ μετράει για δύο (2) ή τρεις (3) πόντους. Το αίτημα του προπονητή Β θα γίνει αποδεκτό.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2  
           Πριν τον αγώνα ο πρώτος διαιτητής αποδέχεται τον τεχνικό εξοπλισμό και πληροφορεί τους δύο (2) προπονητές για την παρουσία του. Μόνο ο αποδεκτός από τον πρώτο διαιτητή τεχνικός εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναληπτική επιθεώρηση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο Α4 σουτάρει για καλάθι καθώς το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ηχεί τη λήξη της περιόδου ή του αγώνα. Το σουτ είναι πετυχημένο. Ο προπονητής Β ζητάει επαναληπτική επιθεώρηση επειδή κατά την άποψή του το σουτ έγινε αφού το σήμα του χρονομέτρου του αγώνα ήχησε τη λήξη της περιόδου. Δεν υπάρχει εγκεκριμένος τεχνικός εξοπλισμός στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο μάνατζερ της ομάδας Β αναφέρει ότι ο αγώνας μαγνητοσκοπήθηκε από βίντεο της ομάδας από μία υπερυψωμένη θέση και παρουσιάζει στους διαιτητές βίντεο-υλικό για επιθεώρηση.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Το αίτημα του προπονητή Β θα απορριφθεί.

ΑΡΘΡΟ 50 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
            Οποτεδήποτε μία ομάδα κερδίζει κατοχή μιας ζωντανής μπάλας είτε στο εμπρός γήπεδο είτε στο πίσω γήπεδο και είκοσι τέσσερα (24) ή λιγότερα δευτερόλεπτα απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνα, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα σβήνει.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
            Στην ομάδα Α χορηγείται μία νέα κατοχή της μπάλας με είκοσι δύο (22) δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο χρονόμετρο του αγώνα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα σβήσει.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
            Με δεκαοχτώ (18) δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα και τρία (3) δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων ο παίκτης Β1 στο πίσω γήπεδό του κλοτσάει σκόπιμα την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α στο εμπρός γήπεδό της με δεκαοχτώ (18) δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα και δεκατέσσερα (14) δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
            Με εφτά (7) δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα και τρία (3) δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων ο παίκτης Β1 στο πίσω γήπεδό του κλοτσάει σκόπιμα την μπάλα.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
            Ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α στο εμπρός γήπεδό της με εφτά (7) δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα και το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα σβήσει.
            

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728