Σεμινάρια/Workshops Αθλητικής Ψυχολογίας για Προπονητές

 Ιούλιος 2012 - Θεσσαλονίκη

Εισηγητής: Ζαρώτης Ιωάννης, Ψυχολόγος-Αθλητικός Ψυχολόγος

Στο περιβάλλον του αθλητισμού αναπτύσσονται ιδιαίτερες καταστάσεις που αφορούν τόσο στους αθλητές, τους προπονητές, όσο και στις ομάδες ως σύνολο. Οι καταστάσεις αυτές εγείρουν συγκεκριμένες απαιτήσεις αναφορικά σε πνευματικά και ψυχολογικά στοιχεία. Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του αθλητισμού έχουν σχεδιαστεί σεμινάρια που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις του αθλητισμού


Το Άγχος των αθλητών και η στάση του προπονητή

Ορισμός του άγχους, τα συμπτώματά του, οι πιθανές αιτίες του άγχους, αγωνιστικό άγχος και επιπτώσεις στην απόδοση, συμβολή του προπονητή στη διαχείριση του άγχους από τους αθλητές, μελέτη περίπτωσης.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 13/07/2012, 18:00-21:00

Επικοινωνία προπονητή-αθλητών

Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας, ωφέλιμη ανατροφοδότηση, οι ανάγκες των αθλητών για
επικοινωνία, η στάση του προπονητή, συνθήκες καλής επικοινωνίας, συναισθηματική νοημοσύνη, επιβράβευση και τιμωρία,  μελέτη περίπτωσης.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 14/7/2012, 10:00-13:00

Επικοινωνία προπονητή-γονέων. Η επαγγελματική εξουθένωση στους προπονητές 

Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας με τους γονείς, η σημασία της πρώτης συνάντησης, τύποι γονέων και διαχείρισή τους, ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό.

Τοποθέτηση στόχων στον αθλητισμό
Ορισμός του της έννοιας των στόχων, η αναγκαιότητα των στόχων, ωφέλιμος τρόπος τοποθέτησης στόχων, οι «έξυπνοι» στόχοι, οι «παγίδες των στόχων»,      ο στόχος ως συνδυασμός της επιθυμίας του αθλητή και της άποψης του προπονητή, ο στόχος ως «θέλω» και «μπορώ», μελέτη περίπτωσης.

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 14/7/2012, 18:00-21:00

Τα κίνητρα στους αθλητές και η ανάπτυξη ταλαντούχων αθλητών

Ορισμός του της έννοιας των κινήτρων, η σημασία του κινήτρου στον αθλητισμό, εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, πώς καλλιεργούμε τα κίνητρα, η συνεισφορά του προπονητή στην ανάπτυξη των κινήτρων, οι 4 βασικές έννοιες για την ανάπτυξη του κινήτρου στον αθλητισμό, μελέτη περίπτωσης.

Η επαγγελματική εξουθένωση στους προπονητές
Ορισμός του της έννοιας της εξουθένωσης, οι αιτίες της εξουθένωσης, τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής της, μελέτη περίπτωσης.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 15/7/2012, 10:00-13:00            

Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής

Τόπος διεξαγωγής: Mediterranean Hotel (Παραλία Θεσσαλονίκης)
Κόστος συμμετοχής ανά σεμινάριο: 30 ευρώ ανά σεμινάριο. Σε περίπτωση παρακολούθησης και των τεσσάρων σεμιναρίων το συνολικό κόστος είναι 100 ευρώ (15% έκπτωση)Δηλώσεις συμμετοχής-Πληροφορίες: 6932420022, zaroti@phed.uoa.gr, sportpsychologist.gr@gmail.com

ΠΗΓΗ http://www.sportpsychologist.gr/

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728