Αθλητικές Κακώσεις Μεταξυ Ανδρών και γυναικών στην Καλαθοσφαιριση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι αθλητικές κακώσεις αδιαμφισβήτητα αποτελούν ένα πεδίο συνεχούς έρευνας με στόχο τον προσδιορισμό και περιορισμό των προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου που τις προκαλούν. Ειδικά σε αθλήματα επαφής όπως το μπάσκετ απαιτείται σαφής γνώση του μηχανισμού κάκωσης και τον τρόπο αντιμετώπισης του περιστατικού. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθούν οι παράγοντες κινδύνου πρόκλησης των τραυματισμών, οι περιοχές του σώματος που υπέστησαν τους σοβαρότερους τραυματισμούς, η θεραπευτική αντιμετώπισής τους και το χρονικό διάστημα επανένταξης στην αθλητική δραστηριότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 129 αθλητές του μπάσκετ, 67 γυναίκες και 62 άντρες, όλοι μέλη εθνικών κατηγοριών (Α1, Α2, Β΄ Εθνική και Γ΄ Εθνική κατηγορία).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ως όργανο μέτρησης στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, ανώνυμο, το οποίο αποτελούνταν από επτά ερωτήματα, τα οποία οι αθλητές σημείωναν με (Χ) τις απαντήσεις και όπου χρειαζόταν σημείωναν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την απάντησή τους.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έρευνα διήρκησε από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Φεβρουάριο του 2012. Οι αθλητές και οι αθλήτριες συμπλήρωναν το ερωτηματολόγιο και το επέστρεφαν σε κλειστό φάκελο για να διατηρηθεί η ανωνυμία.

Το ερωτηματολόγιο εκτός από τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά όπως ύψος και ηλικία περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τους παράγοντες πρόκλησης των κακώσεων, περιοχές του σώματος που υπέστη το σοβαρότερο τραυματισμό, θεραπευτική μέθοδος που ακολουθήθηκε, το χρονικό διάστημα επανένταξης στην αθλητική δραστηριότητα και αν υπήρξε υποτροπή στην κάκωση.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΚΩΣΕΩΝ


Κακή προθέρμανση
Ακατάλληλος/
Ελλιπής εξοπλισμός
Θερμοκρασία γηπέδου
Σωματική επαφή
Λάθος προπόνηση
Κακή ψυχολογική κατάσταση
Άλλο αίτιο
Άνδρες
31
12
11
27
11
11
5
Γυναίκες
24
4
12
22
16
12
6
Συνολικό
55
16
23
49
27
23
11ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟΝ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΚεφάλι
Ώμος
Αγκώνας
Καρπός - Δάκτυλα
Οσφυική μοίρα Σ.Σ.
Αυχενική μοίρα Σ.Σ.
Γόνατο
Ποδοκνημική
Άλλο
Άνδρες
3
4
2
4
7
2
20
22
8
Γυναίκες
3
9
7
9
6
2
21
22
2
Σύνολο
6
13
9
13
13
4
41
42
10ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ


Φαρμακευτική αγωγή
Ακινητοποίηση με νάρθηκα
Φυσικοθεραπεία
Ρεφλεξολογία
Βελονισμός-ΗΒ
Χειροπρακτική
Ομοιπαθητική
Χειρουργείο
Άνδρες
16
13
45
0
8
8
0
19
Γυναίκες
18
13
50
0
7
8
1
23
Σύνολο
34
26
95
0
15
16
1
32ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ


Ηλεκτροθεραπεία
Κινησιοθεραπεία
Μάλαξη
Κρυοθεραπεία
Θερμοθεραπεία
Περίδεση
Άνδρες
30
25
29
16
18
13
Γυναίκες
20
20
23
19
13
15
Σύνολο
50
45
52
35
31
28
ΥΠΗΡΞΕ ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΚΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ;


ΝΑΙ
ΟΧΙ
Άνδρες
12
50
Γυναίκες
10
57
Σύνολο
22
107


ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΖΑΤΕ;


Φυσ/πεια
Ρεφλεξολογία
Βελονισμός
Χειροπρακτική
Ομοιπαθητική
Άνδρες
29
17
20
32
13
Γυναίκες
22
9
20
27
1
Σύνολο
51
26
40
59
14ΠΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΑΣ;


1
ΕΩΣ 5
ΕΩΣ 10
Άνδρες
26
35
1
Γυναίκες
24
36
8
Σύνολο
50
71
9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας το μεγαλύτερο ποσοστό των αθλητών/τριων είχαν μέχρι 5 τραυματισμούς στη μέχρι τώρα καριέρα τους. Ο κυριότερος παράγων πρόκλησης τραυματισμών είναι η κακή προθέρμανση - πράγμα που πρέπει να εκτιμηθεί κυρίως από τους γυμναστές και τους προπονητές των ομάδων - και η σωματική επαφή. Κυριότερος τραυματισμός για τον καλαθοσφαιριστή/στρια είναι η κάκωση της ποδοκνημικής και πολύ κοντά ακολουθεί ο τραυματισμός στο γόνατο. Η θεραπευτική μέθοδος που ακολουθείται είναι κυρίως φυσ/πεία σε ποσοστό άνω του 70% ενώ ακολουθεί η χειρουργική αντιμετόπηση σε ποσοστό κοντά στο 30% και η φαρμακευτική αγωγή σε ποσοστό περίπου 25%. Πολύ σημαντικό είναι ότι τα ποσοστά υποτροπής του τραυματισμού είναι πολύ μικρά πράγμα που αποδεικνύει ότι η θεραπευτική μέθοδος που ακολουθείται είναι η ενδεδειγμένη. Φυσικά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης αφού ο χώρος της αποκατάστασης συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα δεδομένα. Τέλος, στην ερώτηση αν θα ακολουθούσαν οι αθλητές/τριες κάποια άλλη συμπληρωματική – εναλλακτική μέθοδο που θα μπορούσε να τους βοηθήσει στο πρόβλημά τους η απάντηση ήταν πολύ θετική στην ειδικότητα της χειροπρακτικής (κοντά στο 50%), ενώ πολύ καλό είναι και το ποσοστό του βελονισμού το οποίο ανέρχεται γύρω στο 30%.

ΠΗΓΗ http://ptherapylolis.blogspot.com

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728