ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ο.Δ.Κ.Ε. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

1. Όλοι οι περιορισμοί που αφορούν την παρέμβαση και την παρεμβολή στην τροχιά της μπάλας, είναι απολύτως ίδιοι για τους αμυνόμενους και τους επιτιθέμενους;
            ΟΧΙ.   
31.2.3 Οι περιορισμοί της παρεμβολής είναι απολύτως ίδιοι για τους αμυνόμενους και τους επιτιθέμενους και εφαρμόζονται μέχρις ότου:
· Η μπάλα δεν έχει πλέον την πιθανότητα να μπει στο καλάθι.
· Η μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη.
            31.2.4 Οι περιορισμοί της παρέμβασης είναι απολύτως ίδιοι για τους αμυνόμενους και τους επιτιθέμενους ΕΚΤΟΣ από την περίπτωση του bullet 4 που ένας αμυνόμενος παίκτης αγγίζει τη μπάλα ή το καλάθι ενώ η μπάλα είναι μέσα σε αυτό και την εμποδίζει να περάσει μέσα από το δίχτυ.
            31.3.3 Εάν η παράβαση διαπράττεται από αμυνόμενο παίκτη στη διάρκεια της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής, ένας (1) πόντος θα κατακυρωθεί υπέρ της επιτιθέμενης ομάδας, ακολουθούμενη από τεχνική ποινή που καταλογίζεται στον αμυνόμενο.

2. Μετά από προσπάθεια για καλάθι του Α3, η μπάλα αγγίζει την πλάγια πλευρά της στεφάνης και όχι το πάνω μέρος της στεφάνης της ομάδας Β, όταν ο Β3 πηδά και αγγίζει το διχτάκι ή τη στεφάνη. Είναι η ενέργεια του Β3 παράβαση;
            ΟΧΙ.
31.2.4 bulllet 1 Παρέμβαση συμβαίνει όταν μετά από σουτ για καλάθι, ένας παίκτης αγγίζει το καλάθι (στεφάνη-διχτάκι), ενώ η μπάλα είναι σε επαφή με τη στεφάνη.

3. Η ομάδα Α έχει την κατοχή της μπάλας όταν εκδηλώνεται μία κατάσταση συμπλοκής μεταξύ των Α3 και Β3. Και οι δύο παίκτες αποβάλλονται και το παιχνίδι επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α από την προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
            ΟΧΙ.
39.1 Το άρθρο «Συμπλοκή», αφορά μόνο τους αναπληρωματικούς, αποκλεισμένους παίκτες, προπονητές, βοηθούς προπονητών και συνοδούς ομάδων οι οποίοι εγκαταλείπουν τα όρια του χώρου του πάγκου τους, κατά τη διάρκεια συμπλοκής ή κατά την διάρκεια οποιασδήποτε κατάστασης που μπορεί να οδηγήσει σε συμπλοκή.
35.1.1 Διπλό σφάλμα είναι μία κατάσταση στην οποία δύο αντίπαλοι παίκτες διαπράττουν προσωπικά σφάλματα, ο ένας εναντίον του άλλου, περίπου την ίδια χρονική στιγμή.
35.2.bullet 2 Εάν μία ομάδα είχε τον έλεγχο της μπάλας ή την δικαιούται, η μπάλα πρέπει να χορηγηθεί σε αυτή την ομάδα για επαναφορά από θέση εκτός ορίων, πλησιέστερα στο σημείο της καταστρατήγησης.
4. Μια συμπλοκή «ξεσπά» μεταξύ των Α3 και του αναπληρωματικού Β6. Είναι αυτό ένα διπλό
σφάλμα;
            ΟΧΙ.
            35.1.1 Διπλό σφάλμα είναι μία κατάσταση στην οποία δύο αντίπαλοι παίκτες διαπράττουν προσωπικά σφάλματα, ο ένας εναντίον του άλλου, περίπου την ίδια χρονική στιγμή.
39.1 Το άρθρο «Συμπλοκή», αφορά μόνο τους αναπληρωματικούς, αποκλεισμένους παίκτες, προπονητές, βοηθούς προπονητών και συνοδούς ομάδων οι οποίοι εγκαταλείπουν τα όρια του χώρου του πάγκου τους, κατά τη διάρκεια συμπλοκής ή κατά την διάρκεια οποιασδήποτε κατάστασης που μπορεί να οδηγήσει σε συμπλοκή.

5. Καταλογίζεται σφάλμα του Α4 στον Β5 και αυτό είναι το 5ο προσωπικό του. Στη συνέχεια ξεσπά μια κατάσταση συμπλοκής και όλοι που βρίσκονται στους πάγκους, και από τις δύο ομάδες, εμπλέκονται και αποβάλλονται. Η ομάδα Β επαναρχίζει τον αγώνα με επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
            NAΙ.
            39.3.2 bullet 2 Εάν περίπου την ίδια στιγμή που το παιχνίδι σταμάτησε εξαιτίας της συμπλοκής μία ομάδα  είχε έλεγχο της μπάλας ή την δικαιούται, η μπάλα θα δοθεί σε αυτή την ομάδα για επαναφορά από θέση εκτός ορίων στην προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.

6. Ο Α3 κάνει φάουλ στον Β3. Κατόπιν, ο Β3 κτυπά τον Α3. Είναι αυτό ένα διπλό σφάλμα;
            ΟΧΙ.
            35.1.1 Διπλό σφάλμα είναι μία κατάσταση στην οποία δύο αντίπαλοι παίκτες διαπράττουν προσωπικά σφάλματα, ο ένας εναντίον του άλλου, περίπου την ίδια χρονική στιγμή.
            42.1  Στην ίδια χρονική περίοδο, που το χρονόμετρο του αγώνος είναι σταματημένο και η οποία είναι επακόλουθο μίας καταστρατήγησης, μπορεί να προκύψουν ειδικές περιπτώσεις όταν διαπράττονται επιπλέον σφάλμα/τα.     

7. H ομάδα Α έχει την κατοχή της μπάλας για 20 (είκοσι) sec όταν ξεσπά μια κατάσταση συμπλοκής και αναπληρωματικοί και από τους δύο πάγκους αποβάλλονται. Το παιχνίδι επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α από την προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας, με νέα 24sec.
            ΟΧΙ.
39.3.2 bullet 2 Εάν περίπου την ίδια στιγμή που το παιχνίδι σταμάτησε εξαιτίας της συμπλοκής μία ομάδα  είχε έλεγχο της μπάλας ή την δικαιούται, η μπάλα θα δοθεί σε αυτή την ομάδα για επαναφορά από θέση εκτός ορίων στην προέκταση της κεντρικής γραμμής του γηπέδου, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.
Επεξηγήσεις FIBA, Άρθρο 39, Παράδειγμα Σε μία ομάδα χορηγείται επαναφορά της μπάλας επειδή αυτή είχε τον έλεγχό της τη στιγμή που μία συμπλοκή ξεσπάει ή απειλείται να ξεσπάσει. Αυτή η ομάδα θα έχει  μόνο ότι χρόνο απέμεινε στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, όταν ο αγώνας επαναρχίσει.

8. Ο B4 κτυπά τη μπάλα, και τη στέλνει εκτός ορίων, από τα χέρια του Α4 που ντριμπλάρει για 14 sec στο εμπρός του γήπεδο. Οι διαιτητές δεν είναι σίγουροι για το ποιος ευθύνεται για την έξοδο της μπάλας και αποφασίζουν jump ball. Σύμφωνα με το βέλος της εναλλασσόμενης κατοχής η ομάδα Α θα έχει την επαναφορά της μπάλας από εκτός ορίων για τα υπόλοιπα 10 sec.
            ΝΑΙ.
            50.3 bullet 3 Το ρολόι των 24άρων δευτερολέπτων σταματά αλλά δεν επαναρρυθμίζεται όταν η ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας, κερδίζει μία επαναφορά από εκτός ορίων σαν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας αναπήδησης.

9. O παίκτης – προπονητής, χρεώνεται με τεχνική ποινή λόγω της συμπεριφοράς του, στη διάρκεια του διαλείμματος του αγώνος. Θα καταλογιστεί η τεχνική ποινή στον Α4 με την ιδιότητα του προπονητή;
            ΟΧΙ.
Επεξηγήσεις FIBA, Άρθρο 38, Κατάσταση 2, Παράδειγμα Εάν κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος του αγώνα, ένα τεχνικό σφάλμα διαπράττεται από ένα μέλος μιας ομάδας που δικαιούται να παίξει και προσδιορίζεται σαν παίκτης-προπονητής, το τεχνικό σφάλμα θα μετρήσει σαν σφάλμα παίκτη και θα μετρήσει στην κατάσταση ποινής ομαδικών σφαλμάτων στην περίοδο που ακολουθεί.

10. Μία τεχνική ποινή χρεώνεται κατά του Α4. Αμέσως μετά ο προπονητής της Β, αντικαθιστά και τους 5 παίκτες του. Είναι αυτό νόμιμο;
            ΝΑΙ.
19.2.2 bullet 1 Η ευκαιρία για αντικατάσταση αρχίζει και για τις δύο ομάδες,  όταν η μπάλα νεκρώνει, το χρονόμετρο του αγώνα σταματά και ο διαιτητής έχει τελειώσει την επικοινωνία του με την Γραμματεία.  
Η ποινή των ελευθέρων βολών, συνεπεία του τεχνικού σφάλματος, εκτελείται από οποιονδήποτε παίκτη που δικαιούται να παίξει και θα υποδεικνύεται από  τον Προπονητή.

11. Στη διάρκεια των τελευταίων 2 λεπτών του αγώνος, ο Α4 ντριμπλάρει στο εμπρός γήπεδό και ενώ απομένουν 8 sec για τη λήξη των 24ρων, ο προπονητής της Β χρεώνεται με τεχνική ποινή. Ένα τάϊμ άουτ χορηγείται στην ομάδα Α. Μετά την εκτέλεση των δύο (2) ελευθέρων βολών, το παιχνίδι επαναρχίζει με επαναφορά για την ομάδα Α από τη γραμμή επαναφοράς, απέναντι από το τραπέζι της Γραμματείας.
            ΟΧΙ.
            17.2.3 Μετά από ελεύθερη βολή/ες, σαν αποτέλεσμα καταλογισμού τεχνικού σφάλματος, η επακόλουθη επαναφορά θα γίνεται από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της Γραμματείας:
38.4.2 Ποινή Τεχνικού Σφάλματος: Δύο (2) ελεύθερες βολές θα χορηγηθούν στους αντιπάλους, ακολουθούμενες από επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής, απέναντι από το τραπέζι της Γραμματείας.

12. Μετά την τελευταία ή μοναδική βολή του Α4, η μπάλα είναι ήδη μέσα στο καλάθι όταν ο Β5 βάζει το χέρι του και την πετά εκτός του καλαθιού. Πιστώνονται δύο (2) πόντοι στην ομάδα Α.
            ΟΧΙ.
            Επεξηγήσεις FIBA, Άρθρο 31, Κατάσταση 3,   Στη συνέχεια της τελευταίας ή μοναδικής ελεύθερης βολής και αφού η μπάλα έχει αγγίξει τη στεφάνη, η προσπάθεια της ελεύθερης βολής αλλάζει την υπόστασή της και γίνεται καλάθι δύο πόντων, εάν η μπάλα νόμιμα αγγιχθεί από οποιονδήποτε παίκτη πριν μπει στο καλάθι.
Επεξηγήσεις FIBA, Άρθρο 31, Κατάσταση 1, Παράδειγμα Όταν η μπάλα βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της στεφάνης κατά τη διάρκεια προσπάθειας ελεύθερης βολής, είναι παρέμβαση στη μπάλα αν ένας παίκτης φτάνει διαμέσου του καλαθιού, από κάτω, και αγγίζει την μπάλα.  Ένας πόντος θα κατακυρωθεί στον Α4, αλλά κανένα τεχνικό σφάλμα δε θα καταλογιστεί στον Β5.
31.2.4 Παρέμβαση συμβαίνει όταν ένας παίκτης φτάνει τη μπάλα διαμέσου του καλαθιού, από κάτω, και την αγγίζει. 31.3.2 Εάν η παράβαση διαπραχθεί από αμυνόμενο παίκτη, κατακυρώνεται στην επιτιθέμενη ομάδα ένας (1) πόντος όταν πρόκειται για ελεύθερη βολή.
           
13. Ο Α4 ελέγχει τη μπάλα στο πίσω γήπεδό του για 5 sec όταν ο Β5 κλοτσά τη μπάλα εκτός ορίων. Το παιχνίδι επαναρχίζει με επαναφορά από εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο της Α ομάδας με τρία (3) sec να απομένουν για την ολοκλήρωση των οκτώ (8) sec.
            ΟΧΙ.
28.1.3 Η περίοδος των οκτώ (8) δευτερολέπτων θα συνεχιστεί για τον εναπομείναντα χρόνο, όταν η ίδια ομάδα που προηγουμένως είχε τον έλεγχο της μπάλας, αποκτά το δικαίωμα της επαναφοράς της, εκτός ορίων στο πίσω γήπεδο, σαν αποτέλεσμα:
· Μπάλας που έχει καταλήξει εκτός ορίων.
· Τραυματισμού παίκτη της ίδιας ομάδας.
· Διαδικασίας αναπήδησης.
· Διπλού σφάλματος.
· Ακύρωσης ισοβαρών ποινών εναντίων και των δύο ομάδων.
            13.2 Ο παίκτης δε μπορεί να  κλοτσήσει τη μπάλα. Η καταστρατήγηση του άρθρου 13.2 αποτελεί παράβαση.

14. Στη διάρκεια του jump – ball, καταλογίζεται σφάλμα τoυ A4 στον Β4 πριν ο διαιτητής ελευθερώσει τη μπάλα. Δύο (2) ελεύθερες βολές χορηγούνται στον Β4 και το παιχνίδι ξεκινά με jump – ball στον κεντρικό κύκλο.
            ΝΑΙ.
            9.1 Η πρώτη περίοδος ξεκινά όταν η μπάλα αφήνει το/α χέρι/α του διαιτητή,
στην αναπήδηση (Jump – ball).
Ένα αντιαθλητικό σφάλμα θα χρεωθεί σε βάρος του υπαιτίου Α4 και δύο (2) ελεύθερες βολές θα χορηγηθούν στον Β4 που του έγινε το σφάλμα. Εν συνεχεία…
            36.2.2 bullet 2Αναπήδηση στον κεντρικό κύκλο, για να ξεκινήσει η πρώτη περίοδος.

15.Καταλογίζεται σφάλμα τoυ Β4 στον Α4 σε ανεπιτυχή προσπάθεια για σουτ τριών (3) πόντων. Λανθασμένα, χορηγούνται δύο (2) ελεύθερες βολές αντί για τρείς (3). Μετά τη δεύτερη άστοχη ελεύθερη βολή, η μπάλα αναπηδά από τη στεφάνη και ελέγχεται από τον Β5. Μετά από 1-2 sec, το λάθος__ανακαλύπτεται. Ο Α4 θα εκτελέσει μία (1) ακόμη ελεύθερη βολή και το παιχνίδι θα ξεκινήσει με επαναφορά για την ομάδα Β.
            ΝΑΙ.
            44.1. bullet 2 Οι διαιτητές, μπορούν να διορθώσουν ένα λάθος, εάν άθελά τους έχει παραληφθεί η παραχώρηση δικαιούμενης ελεύθερης βολής/ων.
            44.2.4 Μετά τη διόρθωση του λάθους, ο αγώνας θα ξαναρχίσει από το σημείο που διεκόπη για να διορθωθεί το λάθος. Η μπάλα θα χορηγείται στην ομάδα που τη δικαιούται τη στιγμή που ο αγώνας σταμάτησε για τη διόρθωση.
                                                                       
                                                                               

    Δημήτριος Θ. Μιχέλης
                                                                        Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Δ.Κ. ΘΡΑΚΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΔΡΑ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:ΣΟΛΩΝΟΣ 9β, Τ.Κ. 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ:             25520-29547                  6946-195326      
FAX: 25520-29547,26522

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728