Σεμινάρια/Workshops Αθλητικής Ψυχολογίας για Προπονητές Νοέμβριος 2011-


Online Συνεδρίες μέσω Skype

Στο πλαίσιο της καλύτερης και αρτιότερης επαφής, παρέχεται η δυνατότητα για διενέργεια συνεδριών μέσω διαδικτύου. Η συγκεκριμένη παροχή αφορά σε κατοίκους εκτός της πόλης της Αθήνας, όπου βρίσκεται το προσωπικό γραφείο του κ.Ζαρώτη, ή σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθοούν.

Η συνεδρία μέσω διαδικτύου πραγματοποιείται με τη βοήθεια του προγράμματος Skype, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα να υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ των συνομιλούντων, ενώ η συνομιλία δεν χρεώνεται, ως προς τη χρήση του προγράμματος. Το κόστος της συνεδρίας
καθορίζεται μετά από επικοινωνία σας με τον κ.Ζαρώτη και καλύπτεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.  Σεμινάριο 1: Το Άγχος των αθλητών και η στάση του προπονητή
(Ορισμός του άγχους, τα συμπτώματά του, οι πιθανές αιτίες του άγχους, αγωνιστικό άγχος και επιπτώσεις στην απόδοση, συμβολή του προπονητή στη διαχείριση του άγχους από τους αθλητές, μελέτη περίπτωσης)
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 5/11/2011, 10:00-13:00   
         
Σεμινάριο 2: Επικοινωνία προπονητή-αθλητών
(Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας, ωφέλιμη ανατροφοδότηση,             οι ανάγκες των αθλητών για επικοινωνία, η στάση του προπονητή, συνθήκες καλής επικοινωνίας, επιβράβευση και τιμωρία, μελέτη περίπτωσης)
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 12/11/2011, 10:00-13:00  
          
Σεμινάριο 3:  Επικοινωνία προπονητή-γονέων
(Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας με τους γονείς, η σημασία της πρώτης συνάντησης, τύποι γονέων και διαχείρισή τους, ο ρόλος των γονέων στον αθλητισμό)
 Τοποθέτηση στόχων στον αθλητισμό
(Ορισμός του της έννοιας των στόχων, η αναγκαιότητα των στόχων, ωφέλιμος τρόπος τοποθέτησης στόχων, οι «έξυπνοι» στόχοι, οι «παγίδες των στόχων»,      ο στόχος ως συνδυασμός της επιθυμίας του αθλητή και της άποψης του προπονητή, ο στόχος ως «θέλω» και «μπορώ», μελέτη περίπτωσης)
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 19/11/2011, 10:00-13:00   
         
Σεμινάριο 4: Τα κίνητρα στους αθλητές
(Ορισμός του της έννοιας των κινήτρων, η σημασία του κινήτρου στον αθλητισμό, εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα, πώς καλλιεργούμε τα κίνητρα, η συνεισφορά του προπονητή στην ανάπτυξη των κινήτρων, οι 4 βασικές έννοιες για την ανάπτυξη του κινήτρου στον αθλητισμό, μελέτη περίπτωσης)
Η επαγγελματική εξουθένωση στους προπονητές
(Ορισμός του της έννοιας της εξουθένωσης, οι αιτίες της εξουθένωσης, τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής της, μελέτη περίπτωσης)
Ημερομηνία διεξαγωγής:  Σάββατο 26/11/2011, 10:00-13:00    


Τόπος διεξαγωγής: Κανάρη 39, Δάφνη-Αθήνα (Στάση Μετρό-Δάφνη)
Κόστος συμμετοχής: 30 ευρώ ανά ημέρα σεμιναρίου. Σε περίπτωση παρακολούθησης και των τεσσάρων σεμιναρίων-ημερών το συνολικό κόστος είναι 100 ευρώ (15% έκπτωση)
Δηλώσεις συμμετοχής-Πληροφορίες: 6932420022, zaroti@phed.uoa.gr, sportpsychologist.gr@gmail.com, www.sportpsychologist.gr

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728