>Οι τελευταίες επεξηγήσεις της FIBA για θέματα κανονισμού διαιτησίας


Από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Διαιτητών Θράκης Δημήτριο Μιχέλη πήραμε και δημοσιεύουμε τις τελευταίες επεξηγήσεις της FIBA για θέματα κανονισμού διαιτησίας:.
ΑΡΘΡΟ 17    ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
                ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4

                ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5

                Κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών του αγώνα, ο Α4 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδο όταν ο Β3 κτυπάει την μπάλα προς το πίσω γήπεδο της ομάδας Α όπου οποιοσδήποτε παίκτης της ομάδας Α αρχίζει να ντριμπλάρει την μπάλα ξανά. Ο Β4 τώρα διαπράττει το τρίτο σφάλμα για την ομάδα Β σε αυτήν την περίοδο  στο πίσω γήπεδο της ομάδας Α με
                                α. έξι (6) δευτερόλεπτα
                                β. δεκαεφτά (17) δευτερόλεπτα
υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων. Στην ομάδα Α χορηγείται ένα τάιμ άουτ. Μετά το τάιμ άουτ, ο αγώνας επαναρχίζει με επαναφορά από τον Α4 από τη γραμμή επαναφοράς στο εμπρός γήπεδο της ομάδας Α, απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας.

                ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

                Όταν ο αγώνας επαναρχίζει η ομάδα Α θα έχει
                                α. έξι (6) δευτερόλεπτα
                                β. δεκαεφτά (17) δευτερόλεπτα
υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.

                ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 6

                Η ομάδα Α έχει τον έλεγχο της μπάλας στο πίσω γήπεδό της για πέντε (5) δευτερόλεπτα όταν οι Α4 και Β4 εμπλέκονται σε μία κατάσταση συμπλοκής. Οι Α4 και Β4 αποβάλλονται, οι ποινές των σφαλμάτων διαγράφουν η μία την άλλη και μία επαναφορά χορηγείται στην ομάδα Α στην προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Πριν η επαναφορά εκτελεστεί, ο προπονητής Α ζητάει ένα τάιμ άουτ. Που θα εκτελεστεί η επαναφορά για να επαναρχίσει ο αγώνας;

                ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

                Η επαναφορά πάντα θα εκτελείται στην προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας και πάντα με τον υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, και σε αυτήν την περίπτωση με δέκα εννιά (19) δευτερόλεπτα.            


ΑΡΘΡ0 26. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ

                ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6

                Όταν σαν αποτέλεσμα, ενός τεχνικού σφάλματος, ενός αντιαθλητικού σφάλματος ή ενός σφάλματος αποκλεισμού, μία επαναφορά χορηγείται στην επιτιθέμενη ομάδα,  κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών της τέταρτης περιόδου ή των τελευταίων δύο (2) λεπτών κάθε παράτασης, η επαναφορά θα εκτελείται πάντα από την προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα επαναρυθμίζεται στα είκοσι τέσσερα (24) δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το αν ένα τάιμ άουτ,  επίσης, παραχωρείται ή όχι στην επιτιθέμενη ομάδα κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών του αγώνα.

                ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

                Κατά τη διάρκεια των δύο (2) τελευταίων λεπτών της τέταρτης περιόδου ο Α4 ντριμπλάρει την μπάλα στο εμπρός γήπεδο με έξι (6) δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων, όταν
                α. ο Β4 διαπράττει ένα αντιαθλητικό σφάλμα
                β. ο προπονητής Β διαπράττει ένα τεχνικό σφάλμα
ένα τάιμ άουτ χορηγείται σε οποιονδήποτε από τους δύο προπονητές Α ή Β.

                ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

                Είτε οι ελεύθερες βολές είναι εύστοχες ή άστοχες και ανεξάρτητα από το ποιός προπονητής ζήτησε το τάιμ άουτ, η ομάδα Α θα δικαιούται μία επαναφορά από την προέκταση της κεντρικής γραμμής απέναντι από το τραπέζι της γραμματείας. Η ομάδα Α, επίσης, θα έχει μία νέα περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων.


ΑΡΘΡΟ 30. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΓΗΠΕΔΟ

                ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2

                Η μπάλα έχει παράνομα επιστρέψει στο πίσω γήπεδο όταν ένας παίκτης της ομάδας Α στο εμπρός γήπεδο γίνεται αιτία η μπάλα να αγγίξει το πίσω γήπεδο και εν συνεχεία ένας παίκτης της ομάδας Α είναι ο πρώτος που αγγίζει την μπάλα είτε στο εμπρός γήπεδο είτε στο πίσω γήπεδο. Είναι νόμιμο, όμως, όταν ένας παίκτης της ομάδας Α στο πίσω γήπεδο γίνεται αιτία η μπάλα να αγγίξει το εμπρός γήπεδο και εν συνεχεία ένας παίκτης της ομάδας Α είναι ο πρώτος που αγγίζει την μπάλα είτε στο εμπρός γήπεδο είτε στο πίσω γήπεδο.
                ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

                Ο Α4 στέκεται και με τα δύο πόδια στο εμπρός γήπεδο κοντά στην κεντρική γραμμή όταν ο επιχειρεί μία σκαστή πάσα  στον Α5 ο οποίος επίσης στέκεται και με τα δύο πόδια στο εμπρός γήπεδο  κοντά στην κεντρική γραμμή. Στην πάσα, η μπάλα αγγίζει το πίσω γήπεδο πριν αγγιχτεί από τον Α5.

                ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

                Παράβαση για παράνομη επιστροφή της μπάλας στο πίσω γήπεδο.

                ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

                Ο Α4 στέκεται και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδο κοντά στην κεντρική γραμμή όταν ο επιχειρεί μία σκαστή πάσα  στον Α5 ο οποίος επίσης στέκεται και με τα δύο πόδια στο πίσω γήπεδο  κοντά στην κεντρική γραμμή. Στην πάσα, η μπάλα αγγίζει το εμπρός γήπεδο πριν αγγιχτεί από τον Α5.

                ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

                Νόμιμο παίξιμο


ΑΡΘΡΟ 50. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ : ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
               
               ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

                Οποτεδήποτε μία ομάδα αποκτά κατοχή ζωντανής μπάλας είτε στο εμπρός είτε στο πίσω γήπεδο και είκοσι τέσσερα (24) ή λιγότερα δευτερόλεπτα απομένουν στο χρονόμετρο του αγώνα, το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων δευτερολέπτων θα σβήνει (δε θα λειτουργεί).

                ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
               
Στην  ομάδα Α χορηγείται μία νέα κατοχή της μπάλας με είκοσι δύο (22) δευτερόλεπτα υπολειπόμενα στο χρονόμετρο του αγώνα.

                ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

                Το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα σβήσει.

                ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

                Με δέκα (10) δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του αγώνα και έξι (6) δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων, ο Β4 στο εμπρός γήπεδο της ομάδας Α, σκόπιμα κλοτσάει την μπάλα.

                ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

                Στην ομάδα Α χορηγείται μία επαναφορά στο εμπρός γήπεδο. Το χρονόμετρο των είκοσι τεσσάρων (24) δευτερολέπτων θα σβήσει.

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728