Τ α 3α του Μπάσκετ


Μπράνιμιρ Ίλιτσ - Μπακι

ΤΑ 3Α ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 
Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε όλους εσάς που το μπάσκετ αποτελεί κύριο μέρος της ζωής σας, της σκέψης σας, της καθημερινότητας σας. Εσάς που τον ελεύθερο χρόνο σας κινείστε, σκέφτεστε, δραστηριοποιείστε γύρω από το μπάσκετ είτε ως παίκτης, είτε ως προπονητής, είτε ως παράγοντας, είτε ως φίλαθλος. Εσάς που θεωρείτε το μπάσκετ ως ένα από τα σπουδαιότερα αθλήματα. Εσάς που ενδιαφέρεστε για την καθημερινή τελειοποίηση του αθλήματος, είτε από τη θέση του αθλητή είτε από τη θέση του προπονητή.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Πρόλογος του συγγραφέα


1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


2.Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΩΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ


2.Α. Γνώση του αντικειμένου


2.Β. Γενικές γνώσεις


2.Γ. Ικανότητα εκπαίδευσης


2.Δ. Επαγγελματικές σχέσεις


2.Ε. Πειθαρχία


2.ΣΤ. Οργάνωση της προπόνησης στο γήπεδο


2.Ζ. Καλές σχέσεις με το σχολείο και τους γύρω παράγοντες


2.Η. Σωστές σχέσεις μεταξύ προπονητή - παικτών


2Θ. Αλληλοεκτίμηση και ειλικρίνεια στις σχέσεις του με τους άλλους.


2.Ι. Επιθυμία για τελειοποίηση...


3.ΑΜΥΝΑ - ΑΛΜΑ - ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ


Τρίπτυχο του σύγχρονου μπάσκετ


4.Η ΑΜΥΝΑ


4.Α.Η σημασία της εξάσκησης στη βασική αμυντική στάση


4.Β.Ασκήσεις εξοικείωσης στην άμυνα


1η ενότητα ασκήσεων με στεφάνι και μπάλα


2η ενότητα ασκήσεων με σχοινί και μπάλα


3η ενότητα ασκήσεων με λάστιχο


5.ΤΟ ΑΛΜΑ


5.Α. Αλτική ικανότητα


5.Β. Μεθοδολογία εκτέλεσης αλμάτων


1° στάδιο: Διδασκαλία - εκμάθηση


2° στάδιο: Εξάσκηση


3° στάδιο: Προπόνηση-εφαρμογή


4° στάδιο: Επιμονή στην ορθή εκτέλεση


5° στάδιο: Συνδυασμός των παραπάνω στον αγώνα


6.Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ


6.Α. Γενικές αρχές


6.Β. Οι τρεις φάσεις της αντεπίθεσης


6.Γ. Ασκήσεις εξοικείωσης στην αντεπίθεση ,


7.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ


7.Α. Ασκήσεις ατομικές χωρίς μπάλα ,


7.Β. Ασκήσεις με άλματα


7.Γ. Ασκήσεις με άλματα και σουτ στο ταμπλό


7.Δ. Ασκήσεις ένας με έναν (μαν του μαν)


7.Ε. Ασκήσεις δυο με δυο


7.ΣΤ. Ασκήσεις τρεις με τρεις


7.Ζ.. Ασκήσεις εξασκήσεις στην αντεπίθεση


7.Η. Ασκήσεις εξασκήσεις στην αντεπίθεση - Οκτάρια


8. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ (ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ)


1° στάδιο. Γενικοί στόχοι παιδείας


2° στάδιο. Βασικοί στόχοι


8.Α. Γενικές αρχές


8.Β. Δευτερεύουσες αρχές και κανόνες


8.Γ. Χρήσιμες γνώσεις


8.Δ. Ανάπτυξη των βιολογικών χαρακτηριστικών των νέων (7 - 12 ετών).


8.Ε. Ανάπτυξη των βιολογικών χαρακτηριστικών των νέων (12-15 ετών)..


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ( Με ανασκόπηση- αναφορά στο θέμα της επιλογής και της προπόνησης των νέων καλαθοσφαιριστών )


1. ΑΝΤ Τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά


2. Ρ Οι λειτουργικές ικανότητες


3. Μ Οι κινητικές ικανότητες


4. ΚΜ Οι ειδικές κινητικές ικανότητες


5. G Οι επίκτητες ικανότητες


6. Κ Η ικανότητα σκέψης αντίδρασης


7. C Τα κληρονομικά χαρακτηριστικά


8. S Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά


9. Ο Οι υπόλοιποι συντελεστές


10.Ε Ο παράγοντας λάθους στην πρόγνωση της εξέλιξης του αθλητή....


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΥΧΝΟΤΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ


Α. Το γήπεδο του μπάσκετ και το ταμπλό


Β. Η μπάλα


Γ. Αριθμός παικτών


Δ. Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού


Ε. Διαιτητές


9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Σελίδες: 96


ΠΗΓΗ http://salto.gr/

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728