Προπονητική μυθολογία - Μέρος πρώτο


Γιώργος Σκόλιας, MSc


  Καθημερινά ακούμε όλοι διάφορες παγιωμένες απόψεις που σχετίζονται με την προπόνηση όπως, όποιος είναι αδύναμος πρέπει να αυξήσει τη μυϊκή μάζα ή όποιος παρουσιάζει αυξημένη μυϊκή μάζα είναι πολύ δυνατός, και άλλα τέτοια.
  Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να δώσω σε όλους να καταλάβουν ότι η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Δύναμη και Υπερτροφία (μυϊκή μάζα)
  Πολλοί προπονητές, αθλητές και συγγραφείς στη χώρα μας συγχέουν τη μέγιστη δύναμη με τη μυϊκή υπερτροφία.
  Η προπόνηση για την αύξηση της μέγιστης δύναμης δεν οδηγεί υποχρεωτικά σε μυϊκή υπερτροφία και η μυϊκή υπερτροφία δεν είναι απαραίτητη στους αθλητές.
  Η υπερτροφία είναι απαραίτητη μόνο εάν μαζί με την αύξηση της μυϊκής μάζας αυξηθεί και η δύναμη, λειτουργική υπερτροφία.
  Η υπερτροφία μπορεί να επιτευχθεί με τεχνικές προπόνησης που δεν αυξάνουν σχεδόν καθόλου τη δύναμη, μη λειτουργική υπερτροφία.
  Οι παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της μέγιστης δύναμης δεν ευνοούν τη μυϊκή υπερτροφία, (επίπεδο έντασης, διάλειμμα μεταξύ των σετ, συχνότητα προπόνησης, επιλογή ασκήσεων).
  Περισσότερο ίσως από τη μέγιστη δύναμη στους αθλητές πρέπει να μας ενδιαφέρει η σχετική δύναμη. Η σχετική δύναμη απορρέει από τη σχέση μέγιστης δύναμης προς το βάρος του σώματος.

Μέγιστη δύναμη / Βάρος σώματος 
Παράδειγμα: Μέγιστη δύναμη 100 κιλά ημικαθίσματα

Βάρος σώματος 75 κιλά
100 / 75 = 1,3 σχετική δύναμη

  Στο παραπάνω παράδειγμα ο αθλητής παρουσιάζει στα ημικαθίσματα σχετική δύναμη 1,3 αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιεί 1,3 φορές το βάρος του σώματός του με τα κάτω άκρα, άρα το σώμα του αντιστοιχεί στο 75% της μέγιστης δύναμης.
  Εάν αυξήσουμε τη μέγιστη δύναμη του αθλητή τότε το σώμα του θα αντιστοιχεί σε μικρότερο ποσοστό της μέγιστης δύναμης.

Παράδειγμα: Μέγιστη δύναμη 130 κιλά ημικαθίσματα
Βάρος σώματος 75 κιλά

130 / 75 = 1,7 σχετική δύναμη

Τώρα το βάρος του σώματος του αθλητή αντιστοιχεί στο 58% της μέγιστης δύναμης.

  Γνωρίζουμε από τη σχέση ταχύτητας - δύναμης ότι όσο μικρότερη είναι η αντίσταση τόσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα, επομένως ο αθλητής με τη μεγαλύτερη σχετική δύναμη θα κινηθεί γρηγορότερα.
  Ακόμη από τη μέγιστη δύναμη εξαρτάται και η αντοχή στη δύναμη καθώς το σώμα παρουσιάζει μικρότερη αντίσταση στις μυϊκές ομάδες.
  Τέλος πέρα από τη δύναμη πολλοί άλλοι παράγοντες εμπλέκονται για τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης.

Σημείωση
Σύντομα θα επανέλθω με άλλα θέματα που αφορούν την προπονητική μυθολογία.

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728