Ψυχικές ικανότητες αθλητικού ταλέντου1. Τα χαρακτηριστικά της ψυχολογίας που μπορούν να διακρίνουν το αθλητικό ταλέντο είναι τα εξής (κατά Orlick et al 1979, Gould et al 1992, Abbott & Collins 2004):

Ικανότητα καθορισμού ρεαλιστικών στόχων
Ικανότητα ρεαλιστικής αξιολόγηση απόδοσης
Δέσμευση σε αυτό που κάνει
Ικανότητα χρήσης της φαντασίας(πχ για νοερή εξάσκηση νέων κινητικών προτύπων)


2. Παράγοντες που μπορούν να διακρίνουν αθλητικό ταλέντο και διαχωρίζουν αθλητές - νικητές μεταλλίων σε σύγκριση με αυτούς που δεν καταλαμβάνουν θέση μεταλλίου (κατά Smith & Christensen 1995):

Επιτυχής αντιμετώπιση αντιπάλων
Προπονητική ικανότητα
Συγκέντρωση
Αυτοπεποίθηση
Το κίνητρο για επιτυχία
Κορύφωση επίδοσης κάτω από πίεση
Απαλλαγή από έννοιες / δεν τον αγγίζει η στεναχώρια


3. Ψυχολογικοί παράγοντες επιτυχίας που υπερτερούν πολλές φορές ακόμα και από τα φυσικά προσόντα (κατά Thomas et al 1999):

Ικανότητα καθορισμού ρεαλιστικών στόχων
Ικανότητα χρήσης της φαντασίας
Ενεργοποίηση / κινητοποίηση
Αυτοδιάλογος
Συναισθηματικός έλεγχος / Απευαισθητοποίηση
Χειρισμός αρνητικών σκέψεων
Ικανότητα επιτυχούς χαλάρωσης όταν αυτή επιβάλλεται


4. Ικανότητες αθλητών παγκοσμίου επιπέδου σε σχέση με χαμηλότερου

επιπέδου:

Διάκριση μεταξύ αθλητών που αποδίδουν με συνέπεια, από αυτούς που βιώνουν περιόδους κακών εμφανίσεων και από αυτούς που αποτυγχάνουν να αποδώσουν σε ανταγωνιστικά υψηλό επίπεδο (κατά Kreiner-Phillips & Orlick 1992, Starkes et al 1999).

Σωστός χειρισμός / Λανθασμένος χειρισμός απαιτήσεων και προσδοκιών
Επιτυχής συγκέντρωση / Περίσπαση προσοχής
Κίνητρο για επιτυχία / Μείωση κινήτρων
Δέσμευση σε αυτό που κάνει / Μείωση δέσμευσης


5. Ο κανόνας των ‘δέκα ετών’ προδιαγράφει ότι δεκαετής δέσμευση σε υψηλά επίπεδα προπόνησης είναι η ελάχιστη απαίτηση για να γίνει κάποιος 'expert'.

6. Μη αποδίδων αθλητής είναι αυτός που (κατά McCall et al 2000)...

Θέτει μη ρεαλιστικούς στόχους
Είναι επίμονος

Οι παραπάνω παράγοντες είναι πιθανόν ότι μπορούν να βελτιωθούν εφαρμόζοντας ένα συνδυασμό αποτελεσματικών στρατηγικών όπως:

Καθορισμός στόχων
Προγραμματισμός
Ρεαλιστική αξιολόγησης απόδοσης

ΣΥΝΟΨΗ

Όπως βλέπετε υπάρχουν αρκετές μελέτες και πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα πάνω στο θέμα πως μπορείς να προβλέψεις το αθλητικό ταλέντο χρησιμοποιώντας μόνο γνώσεις από την επιστήμη της αθλητικής ψυχολογίας και συγκεκριμένα διάφορες ψυχικές ικανότητες. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι διάφορες ερευνητικές ομάδες συμφωνούν σε αρκετές από αυτές τις ικανότητες (3 στους 6 συμφωνούν ότι η ικανότητα του αθλητή να θέτει ρεαλιστικούς στόχους είναι παράγοντας πρόβλεψης του ταλέντου).

ΠΗΓΗ http://www.ask4sports.com/

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728