ΑΟΥΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ Pick n roll option -- Euroleague 2010-11 Playbook Panathinaikos No 02 (ΠΗΓΗ ΣΕΠΚ)


euroleague2010_11_playbook_panathinaikos_sideout_01Euroleague 2010-11 Playbook Panathinaikos Side Out No 01


Στόχος: Pick n roll option.

Εκτέλεση: Οι παίκτες σε διάταξη Box όπως φαίνεται στο σχήμα 1. Ο εκτελεί down screen στον 1 και υποδέχεται την μπάλα από τον 3 που κάνει την επαναφορά (σχήμα 1). Στην συνέχεια ο 2 τοποθετεί down screen στον 5 που με την σειρά του πηγαίνει και τοποθετεί pick n roll με τον 1. Ο 4 ανοίγει στην πλευρά του το ίδιο και ο 2 ενώ ο 3 μετά την επαναφορά πηγαίνει στην γωνία της weak side. Οι παίκτες κινούνται ανάλογα με τις επιλογές μέσα από τοpick n roll (σχήμα 2).

euroleague2010_11_playbook_panathinaikos_sideout_02Σημεία έμφασης: Τεχνική των screen.
Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728