Επιστολή ΣΕΠΚ προς ΕΟΚ - Τ.Ε. Δωδεκανήσου ( σχετικά με την παράλειψη της αναφοράς σε αυτήν της υποχρέωσης προσκόμισης από τα σωματεία στους επίσημους αγώνες τους, δελτίου ταυτότητας προπονητή,)


sepkΜε αφορμή την ειδική προκήρυξη της Τ.Ε. Δωδεκανήσου σχετικά με την παράλειψη της αναφοράς σε αυτήν της υποχρέωσης προσκόμισης από τα σωματεία στους επίσημους αγώνες τους, δελτίου ταυτότητας προπονητή, ο ΣΕΠΚ απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και την Τοπική Επιτροπή Δωδεκανήσου, προκειμένου να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για τη μη τήρηση της νομιμότητας και την επιβαλλόμενη εκ μέρους της διοργανώτριας Αρχής διόρθωση της παράλειψης. Αναλυτικά το περιεχόμενο της επιστολής:
"Κύριε Πρόεδρε,
Λάβαμε γνώση της ειδικής προκήρυξης πρωταθλήματος Ανδρών της Τοπικής Επιτροπής Δωδεκανήσου, που αφορά την αγωνιστική περίοδο 2010-2011, και για μία ακόμη φορά θα θέλαμε να επισημάνουμε την παράλειψη της προκήρυξης αυτής όσον αφορά το δελτίο ταυτότητας προπονητή, το οποίο σύμφωνα με την Υ.Α. 11671/2005 και το Νόμο 2725/1999 πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε επίσημο αγώνα της ομάδος, από όλα τα σωματεία που αγωνίζονται στην Α΄ τοπική κατηγορία και άνω, να αναγράφεται δε ο αριθμός του στο συνταχθέν φύλλο αγώνος προκειμένου ο προπονητής να παρίσταται και να καθοδηγεί νόμιμα την ομάδα σε κάθε επίσημη αγωνιστική της δραστηριότητα. Η σπουδαιότητα της διάταξης αυτής αναδεικνύεται όχι μόνο από τη φύση του λειτουργικού ρόλου που επιτελεί ο προπονητής αλλά και από τις συνέπειες που έχει προβλέψει ο Νομοθέτης για τους παραβάτες-σωματεία, τα οποία σε κάθε τέτοια περίπτωση στερούνται της νόμιμης επιχορήγησής τους (άρθρο 50 παρ.6 Ν.2725/1999).
Επειδή στην ανωτέρω ειδική προκήρυξη δεν αναφέρεται η εκ μέρους των σωματείων υποχρέωση αυτή
Υπενθυμίζοντάς σας ότι η παράβαση της διατάξεως αυτής, δηλαδή η άσκηση των καθηκόντων του προπονητή από
πρόσωπο στερουμένου του Δελτίου Ταυτότητας Προπονητή, ανεξαρτήτως του λόγου που την προκάλεσε, παρέχει το δικαίωμα στο αντίπαλο σωματείο ενστάσεως για κακή συμμετοχή προπονητή η οποία επισύρει σε βάρος του παραβαίνοντος σωματείου τις κυρώσεις που προβλέπουν οι κανονισμοί Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου για αντικανονική συμμετοχή Καλαθοσφαιριστών (μηδενισμό)
Δια της παρούσης διαμαρτυρόμεθα για την κατ' επανάληψη παράλειψη αυτή και αιτούμεθα όπως με οιοδήποτε νόμιμο τρόπο αναπληρώσετε την παράλειψη αυτή άλλως θα προβούμε σε κάθε νόμιμο μέσο για την τήρηση της νομιμότητας και για την προάσπιση των νομίμων συμφερόντων των μελών μας".
 ΠΗΓΗ http://www.sepk.gr/portal2/el-GR/-mainmenu-1/articles-sections/sepk-news/49-press-release/3419-2010-11-29-12-47-58

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728