Επίθεση Εναντιον Ζώνης στο Μπάσκετ

Γρηγορούδης Ι., Θωμαΐδης Α.
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΖΩΝΗΣ
Κάθε προπονητής που κατεβαίνει σε έναν αγώνα έχει ένα μόνο σκοπό: να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Το ποιες μεθόδους θα χειρισθεί ή τι συστήματα θα εφαρμόσει, κανένα δεν ενδιαφέρει αλλά και σε κανένα δε δίνει αναφορά, ειδικά αν κερδίσει. Ελάχιστοι θα προσέξουν τι επίθεση και τι άμυνα έπαιζε η ομάδα τους, καθώς κάποια επιθετικά συστήματα λειτούργησαν ή ότι η άμυνα man to man δεν απέδωσε τόσο καλά, ενώ η άμυνα ζώνης απέδωσε καλύτερα. Αυτά είναι τεχνικά θέματα, που ενδιαφέρουν τους προπονητές και τους παίκτες και σχεδόν κανέναν άλλον. Τους προβληματισμούς ως προς το είδος της επίθεσης ή αν είναι πρέπον για την ομάδα μας να παίζει ζώνη, τους έχει ο προπονητής. Αν με τη χρήση της ζώνης ο προπονητής επιτυγχάνει το απαραβίαστο του καλαθιού του ή περιορίσει στο ελάχιστο το σκοράρισμα των αντιπάλων του, τότε έχει πετύχει το σκοπό της νίκης. Έτσι, η χρήση ζώνης είναι εφαρμόσιμη, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο σήμερα, της Α1 Ανδρών.
Αποκλειστικά βιβλία γραμμένα για την αντιμετώπιση των ζωνών, μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού. Οι περισσότεροι μεγάλοι προπονητές και συγγραφείς, στα βιβλία τους, διαθέτουν κάποιες σελισες για την παρουσίαση του τρόπου σκέψης αλλά και λειτουργίας που διαθέτουν για το πώς αντιμετωπίζουν τις άμυνες ζώνης.


Το παρόν πόνημα ξεκίνησε από προσωπική ανάγκη ενός εκάστου των συγγραφέων, για να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα της άμυνας ζώνης.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:


Σχήματα και σύμβολα του βιβλίου

Εισαγωγικό σημείωμα

Μέρος Πρώτο - Γενικά

Κεφάλαιο 1 ■ Προβληματισμοί

Προσωπικοί προβληματισμοί και πραγματικότητα

Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα

Κεφάλαιο 2 - Δεδομένα και Προτάσεις

Η γέννηση της ζώνης

Προετοιμασία

Λόγοι που οδηγούν μια ομάδα να παίζει άμυνα ζώνη

Δεδομένα άμυνας ζώνης

Προτεινόμενες αλλαγές

Πιθανές μελλοντικές αλλαγές

Κεφάλαιο 3 - Γνωρίζοντας - Μελετώντας τον Αντίπαλο

Ζυγές ζώνες

Μονές ζώνες

Συνδυασμένες άμυνες

Μικτές άμυνες

Ζώνες προσαρμογής

Αμυνες match up

Κενά στις ζώνες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Προτεινόμενα επιθετικά συστήματα

Κεφάλαιο 4 - Επίθεση σε Ζυγή Ζώνη

Επίθεση εναντίον ζυγής ζώνης


Κεφάλαιο 5 ■ Επιθέσεις σε Μονές Ζώνες

Επίθεση εναντίον μονής ζώνης

Επίθεση σε ζώνη 1-3-1

Κεφάλαιο 6 - Γρήγορες Επιθέσεις Εναντίον Ζώνης

Γρήγορη επίθεση εναντίον ζυγής ζώνης

Γρήγορη επίθεση εναντίον μονής ζώνης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ■ Ειδικές Καταστάσεις

Κεφάλαιο 7 - Ζώνη Προσαρμογής

Κεφάλαιο 8 - Επίθεση Εναντίον Μικτής Αμυνας

Μικτές άμυνες

Μονή επίθεση σε diamond and one

Ζυγή επίθεση σε diamond and one

Μονή επίθεση σε box and one

Μονή επίθεση σε triangle and two

Κεφάλαιο 9 - Πάσες και Χρόνος Επίθεσης

Αριθμός πασών και χρόνος επίθεσης

Κεφάλαιο 10 - Ατομικές Κινήσεις των Παικτών

Ατομικές κινήσεις των παικτών στις ζώνες

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - Εφαρμοσμένες Ασκήσεις

Κεφάλαιο 11- Ασκήσεις - Μεθοδολογία - Διδακτική

Μεθοδολογία - Διδακτική

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - Παράρτημα

Κεφάλαιο 12 - Δύσεις Υπάρχουν Πολλές

Εκ βαθέων

Υπάρχουν κι αλλού

Γρήγορη επίθεση

Βιβλιογραφία


ΠΗΓΗ http://www.salto.gr/customer/product.php?productid=16788&cat=412&page=3
Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728