Η Εκδήλωση Επίθεσης μετά από Επιστροφή Πάσας προς τα Έξω ως Καθοριστικός Παράγοντας Νίκης στην ΚαλαθοσφαίρισηΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

<<Η Εκδήλωση Επίθεσης μετά από Επιστροφή Πάσας προς τα Έξω
ως Καθοριστικός Παράγοντας Νίκης στην Καλαθοσφαίριση>>

Γιώργος Μαυρίδης1, Αθανάσιος Λάιος1, Κυριάκος Ταξιλδάρης1 & Γιώργος Τσίτσκαρης2
1ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καταγραφεί η αποτελεσματικότητα της οργανωμένης επίθεσης μετά τη επιστροφή της πάσας από τη θέση του κεντρικού στην περιφέρεια, καθώς επίσης και η αποτελεσματι-κότητα της επίθεσης στο οργανωμένο περιφερειακό παιχνίδι, τόσο των νικητών όσο και των ηττημένων. Το δείγμα αποτέλεσαν 80 μαγνητοσκοπημένοι αγώνες Ευρωπαϊκών ομάδων και ομάδων του ΝΒΑ από την πε-ρίοδο 2000-2001. Μετρήθηκε η αποτελεσματικότητα της επίθεσης στο οργανωμένο περιφερειακό παιχνίδι, καθώς και η αποτελεσματικότητα της επίθεσης μετά την επιστροφή της πάσας από θέση κεντρικού στην πε-ριφέρεια. Για την ανάλυση των αγώνων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα βιντεοανάλυσης για Η/Υ Basket AS. Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό τεστ χ2 τετράγωνο κατανομή. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: η αποτελεσματικότητα της οργανωμένης επίθεσης των ομάδων εί-ναι στατιστικά σημαντικότερη όταν εκδηλώνεται μετά την επιστροφή της πάσας από τη θέση των κεντρικών παικτών προς τους περιφερειακούς, παρά όταν η επίθεση πραγματοποιείται μετά από περιφερειακό παιχνί-δι, τόσο για τους νικητές όσο και για τους ηττημένους. Λιγότερα λάθη παρατηρούνται στην επίθεση όταν με-ταφέρεται η μπάλα από μέσα προς τα έξω. Στο σύνολο του δείγματος οι προσπάθειες για σουτ δύο πόντων χαρακτηρίζουν τους νικητές.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ:

http://www.hape.gr/emag/vol2_1/hape47.pdfPost Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728