ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ


Επιστολή σε ΕΟΚ-ΚΕΔ, κοινοποιημένη προς όλες τις Τοπικές Ενώσης, απέστειλε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, "καυτηριάζοντας" την λανθασμένη τακτική πολλών ομάδων να δηλώνουν ως προπονητή τον αρχηγό της ομάδας. Παράλληλα ο ΣΕΠΚ επισημαίνει και πάλι την ανάγκη τα αρμόδια όργανα να τηρούν το γράμμα του νόμου.


Αναλυτικά:

"Με αφορμή την πρόσφατη τακτική πολλών σωματείων, τα οποία είτε δεν απασχολούν καθόλου προπονητή (κάτι το οποίο απαγορεύεται από το άρθρο 31 του Ν.2725/99) είτε ο προπονητής του δεν έχει τα απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα, αναγράφουν στα φύλλα αγώνος ως προπονητή, αθλητή της ομάδας τους, επισημαίνουμε στους αρμόδιους φορείς τα ακόλουθα :

Το άρθρο 7 των Επίσημων Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης αναφέρεται στα καθήκοντα και στις εξουσίες των προπονητών. Συγκεκριμένα στην παρ.8 του ως άνω άρθρου αναφέρεται ως περίπτωση, η δυνατότητα ο αρχηγός της ομάδας να μπορεί να ενεργεί σαν προπονητής αν δεν υπάρχει προπονητής ή αυτός δεν είναι σε θέση να συνεχίσει και δεν υπάρχει βοηθός προπονητής καταχωρημένος στο φύλλο αγώνος. Η συγκεκριμένη διάταξη του ανωτέρω άρθρου σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του Ν.2725/1999 (υποχρέωση απασχόλησης προπονητή με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος έως την Α΄ κατηγορία τοπικό) και τον Κανονισμό Προπονητών Καλαθοσφαίρισης, δεν πρέπει να έχει ως στόχο, την καταστρατήγηση της υποχρέωσης των σωματείων να απασχολούν προπονητή με τις προϋποθέσεις του Νόμου αλλά την κάλυψη μίας επείγουσας ανάγκης κατά την οποία ένα σωματείο δεν έχει προπονητή λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. αποβολή προπονητή, ασθένεια κλπ).

Σε καμία όμως εκ των περιπτώσεων αυτών ο αρχηγός που εκτελεί χρέη προπονητή δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος ως προπονητής διότι όπως ρητά ορίζει η συγκεκριμένη διάταξη, "... ο αρχηγός μπορεί να ενεργεί σαν προπονητής..." και όχι ότι ο αρχηγός δηλώνεται στο φύλλο αγώνος. Είναι λοιπόν έκδηλη η έννοια και ο προορισμός της συγκεκριμένης διάταξης (να καλύψει μία έκτακτη ανάγκη απουσίας προπονητή) και όχι να υποβαθμίσει ή να εκμηδενίσει το ρόλο του προπονητή δίνοντας την ευχέρεια στα σωματεία να αναγράφουν επί μονίμου βάσεως στο φύλλο αγώνος ως προπονητή τον αρχηγό της ομάδας ακόμη και αν αυτός έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος διότι αυτή η περίπτωση εμπίπτει στα ασυμβίβαστα (αθλητής-προπονητής) άρθρο 31 παρ.11 Ν. 2725/1999.

Οι Επίσημοι Κανονισμοί Καλαθοσφαίρισης σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του Ν.2725/1999 και την κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού εκδοθείσα Υ.Α. 11671/2005 (Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης) ρυθμίζουν με σαφήνεια τις ανωτέρω περιπτώσεις διότι το μεν άρθρο 7 παρ.8 των Κανονισμών Καλαθοσφαίρισης αναφέρεται στις εξαιρετικές περιπτώσεις που ο αρχηγός ενεργεί (και όχι δηλώνεται) ως προπονητής λόγω έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας το δε άρθρο 31 του Ν.2725/1999 και ο Κανονισμός Προπονητών Καλαθοσφαίρισης αναφέρονται στις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή στην Ελλάδα και στις υποχρεώσεις των σωματείων να απασχολούν και να δηλώνουν τον προπονητή που πληρεί τις προϋποθέσεις του Νόμου στο φύλλο αγώνα (νόμιμο κάτοχο δελτίου προπονητή).

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι λοιπόν, ως θεσμοφύλακες των ανωτέρω διατάξεων υποχρεούνται να εφαρμόζουν το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου όπως αποτυπώνεται και προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις (και από μια απλή ανάγνωση) διότι βέβαια από πουθενά δεν προκύπτει ότι ο αρχηγός ο οποίος περιστασιακά ενεργεί ως προπονητής, μπορεί να αναγράφεται στο φύλλο αγώνος ως προπονητής και βέβαια σε περίπτωση ενστάσεως είναι βέβαιο ότι το σωματείο το οποίο δήλωσε στο φύλλο αγώνος ως προπονητή τον αρχηγό του, θα υποστεί τις συνέπειες που προβλέπουν οι συγκεκριμένες διατάξεις περί κακής συμμετοχής προπονητή". 


ΠΗΓΗ : http://www.sepk.gr/portal2/el-GR/-mainmenu-1/articles-sections/sepk-news/6-general/2692-2010-04-19-11-18-01

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728