Αυτοαξιολόγηση στα αντικείμενα του Μπάσκετ: Βασική τεχνική – Ατομική επίθεση & άμυνα – Συνεργασίες επίθεσης & άμυνας

Βαθμολόγησε  από το 1 έως το 10 τα αντικείμενα του μπάσκετ σε σχέση με την «γνώση» που νομίζεις ότι έχεις στο καθένα από αυτά. Κράτησε σε ένα πρόχειρο την βαθμολόγηση για μελλοντική σύγκριση.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………………………………………………

α) ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

β) ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΑ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


γ) ΣΤΡΟΦΕΣ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10.

δ) ΝΤΡΙΠΛΑ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ε) ΠΑΣΑ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

στ) ΥΠΟΔΟΧΗ MΠΑΛΑΣ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ζ) ΣΟΥΤ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

η) ΜΠΑΣΙΜΟ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

θ) ΡΗΜΠΑΟΥΝΤ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ι) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ια) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ιβ) ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ιγ) ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΥΟ (2) ΠΑΙΚΤΩΝ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ιδ ) ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΚΤΩΝ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ιε) ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΑΙΚΤΩΝ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

ιστ) ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ιζ) ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΙΟΝ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ιη) ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 2, 3, 4 ΠΑΙΚΤΩΝ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ιθ) ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

κ) ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΜΥΝΑ: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ΠΗΓΗ http://www.peristerionasbc.gr/
Αν το επιθυμείτε πατήστε LIKE στην επίσημη σελίδα του Coachbasketball.gr στα  social media και στηρίξτε την προσπάθεια μας H ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ...!!!

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728