Τρόπος σκέψης συλλόγου υποδομής - λειτουργία ακαδημίας μπάσκετ

1. Το «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ
πρέπει να χρησιμοποιεί ως βάση
την ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΙΚΙΕΣ.

( προπονητές παιδαγωγοί άριστοι γνώστες της διαφορετικότητας των παιδιών ανά ηλικία , φύλλο και σωματότυπο) ,
πρέπει να λειτουργεί επικεντρωμένο στα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη νοοτροπία και την ψυχολογία των παιδιών στην Ελλάδα.

τα οποία είναι :

α. ελεύθερο στυλ μπάσκετ : πίεση σε όλο το γήπεδο, ταχύτητα, αιφνιδιασμός χωρίς θέσεις , ατομική ικανότητα
β. παιχνίδι εξυπνάδας και ευστροφίας :
με σύνθετο και πολυσύνθετο τρόπο παιχνιδιού βάση προπονητικού σχεδίου .

2. Η διδακτική προσέγγιση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι η Ενδιάμεση Μέθοδος που βασίζεται στην πειθαρχία μέσα από την ελευθερία κινήσεων και αποφάσεων (όχι παίκτες ρομπότ). Έτσι πρέπει να καθορίζονται τα όρια που μπορεί να κινηθεί ο παίκτης αλλά και ο προπονητής. Σαν αποτέλεσμα όλη η δουλειά γίνεται στην προπόνηση τόσο όσον αφορά την προπονητική όσο και την ψυχολογική διαδικασία, ενώ στον αγώνα ο παίκτης αφήνεται να λειτουργεί και να αντιδρά από μόνος του, αναπτύσσοντας τον αγωνιστικό του χαρακτήρα – προφίλ και χτίζοντας την αθλητική του προσωπικότητα. Επιπλέον, ο κάθε αθλητής παροτρύνεται να δουλεύει και εκτός ωραρίων (Ατομική Προπόνηση – Παρακολούθηση – Ανατροφοδότηση).

3. Όσον αφορά τη μεθοδολογική διδασκαλία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί είναι η Μερική Προχωρητική προκειμένου για τις τεχνικές δεξιότητες και η Μερική Ολική προκειμένου για τις συνεργασίες μεταξύ των παικτών.
Αυτό σημαίνει ότι από Προμίνι έως Εφήβους ή Νεανίδες πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα διδασκαλίας και να υπάρχει μία συνέχεια με συνέπεια κατά τη μετάβαση από τμήμα σε τμήμα.

Είναι δηλαδή απαραίτητο και θεωρώ επίσης αυτονόητο ότι θα είναι γνωστό εκ των προτέρων το τί(η ύλη) αλλά και το πώς (η μεθοδολογία)
διδάσκεται ο κάθε αθλητής, μέσα στη χρονιά.
Αυτό αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο κάθε προπονητής της <<τεχνικής αλυσίδας>> θα οικοδομήσει την επόμενη χρονιά καθώς θα γνωρίζει με βεβαιότητα τις δεξιότητες τις οποίες έχουν διδαχθεί οι αθλητές του αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό έχει επιτευχθεί.
Θεωρώ λοιπόν ότι η συνέχιση της τήρησης και φυσικά η βελτίωση των ανωτέρω Μεθοδολογικών Διαδικασιών αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία μιας ακαδημίας μπάσκετ .

~ Βασική Παιδαγωγική Αρχή → Αρχή της συνειδητής συμμετοχής του αθλούμενου
~ Βασικοί Προπονητικοί Στόχοι : συμμετοχή όλων των παιδιών ,
ατομική βελτίωση, ομαδική βελτίωση , καλύτερη αγωνιστική εικόνα
→ επιθυμητό αποτέλεσμα νίκη .

~ Βάση αυτών ο αρμόδιος προπονητής καταθέτει κάθε χρόνο τον Ετήσιο Σχεδιασμό με τις κατευθύνσεις, την ανατροφοδότηση, τα πιθανά λάθη, το Play Book βάσει του οποίου οι προπονητές ετοιμάζουν το Πρόγραμμα Προετοιμασίας και τον Πρώτο Τριμηνιαίο Σχεδιασμό.
Εν συνεχεία ο Υπεύθυνος Προπονητής ελέγχει τον εβδομαδιαίο σχεδιασμό και το καθημερινό πρόγράμμα προπονήσεων.

~ Στο τέλος της χρονιάς και ανάλογα με το βαθμό επίτευξης των στόχων γίνεται η αξιολόγηση του προγράμματος , ο επανέλεγχος και τέλος ο ειδικός σχεδιασμός της επόμενης σεζόν .

Τα πρώτα αποτελέσματα θα είναι εμφανή μετά από τρία έως πέντε χρόνια.

'' basketball is life '

ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728