Εμβιομηχανική Ανάλυση του Σουτ στην Καλαθοσφαίριση: Συνδέοντας την Έρευνα με την Πράξη


Βασιλική Κουβελιώτη1, Νικόλαος Σταυρόπουλος2, & Ελευθέριος Κέλλης1
1ΤΕΦΑΑ Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Περίληψη
Σκοπός της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας είναι να εξετάσει τις βασικές αρχές εκτέλεσης του σουτ εν.
στάση και άλμα στη καλαθοσφαίριση όπως αυτές εμφανίζονται σε ποιοτικές περιγραφές και σε εμβιομηχα


νικές μελέτες. Οι εμβιομηχανικοί δείκτες του σουτ περιλαμβάνουν το ύψος, την ταχύτητα και τη γωνία απε

λευθέρωσης της μπάλας, τη γωνία εισόδου της μπάλας στο καλάθι και την ισορροπία και θέση του κέντρου 

βάρους του σώματος του παίκτη. Σε σουτ χωρίς ταμπλό, η ιδανική γωνία απελευθέρωσης κυμαίνεται από 35° 

έως 48° και εξαρτάται από την απόσταση του σουτ, το ύψος και τη ταχύτητα απελευθέρωσης της μπάλας. Η 

γωνία εισόδου της μπάλας στο καλάθι εξαρτάται από την τροχιά της μπάλας, την ταχύτητα και την περι

στροφή της όπως επίσης και από τη διάμετρο της στεφάνης. Για κάθε γωνία εισόδου μπορεί να καθοριστεί


ένα περιθώριο εντός του οποίου μπορεί η μπάλα να διαπεράσει επιτυχώς το καλάθι. Όσο αυξάνει η απόστα

ση της μπάλας από το καλάθι, το ύψος απελευθέρωσης μειώνεται ενώ η γωνία απελευθέρωσης παραμένει 

σταθερή. Οι περιφερειακοί παίκτες εμφανίζουν μεγαλύτερο εύρος έκτασης και κάμψης των βασικών αρθρώ

σεων σε σχέση με τους κεντρικούς παίκτες ενώ έχουν παρατηρηθεί διαφορές στη τεχνική εκτέλεση του σουτ 

μεταξύ των δυο φύλων. Περαιτέρω έρευνα στον κινητικό έλεγχο και τη μυϊκή δραστηριότητα κατά την εκτέ

λεση του σουτ είναι απαραίτητη ενώ η μεταβολή της τεχνικής του σουτ σε συνθήκες παιχνιδιού και κόπωσης


δεν είναι γνωστή.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟ:Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728